Порядок встановлення тарифних розрядів бібліотечним працівникам в ОМС

25.04.2018

Порядок встановлення тарифних розрядів за деякими посадами бібліотечним
працівникам бібліотечних закладів, підпорядкованих органам територіальних громад.

Нижче розглянемо, як встановлюються тарифні розряди за штатними посадами завідувачам бібліотек та деяким іншим бібліотечним працівникам, зокрема, провідним, I, II категорії бібліотекарям, а також бібліотекарям без кваліфікаційної категорії.

Відповідно до Закону України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (далі – Закон № 32/95-ВР) сфера його дії поширюється на мережу бібліотек усіх форм власності та підпорядкування, тобто це означає, що положення цього Закону є обов’язковими до виконання органами територіальних громад в частині їх повноважень щодо діяльності підпорядкованих їм бібліотек.

Згідно зі статтею 6 Закону № 32/95-ВР бібліотеки за значенням, зокрема, поділяються на міські, селищні, сільські, а за призначенням, зокрема, – на публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами.

Публічні бібліотеки можуть об’єднуватися у централізовані бібліотечні системи (далі – ЦБС).

Відповідно до Бюджетного кодексу України бібліотеки при ОТГ, як такі, що створені у встановленому порядку органами місцевого самоврядування і як такі, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів – є бюджетними установами.

Умови оплати праці працівників бюджетних установ передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298).

Крім того, відповідно до Основ законодавства України про культуру  бібліотеки відносяться до закладів культури, а бібліотечні працівники належать до працівників культури.

Таким чином, згідно із положенням статті 17 Закону України «Про оплату праці» оплата праці бібліотечних працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників культури.

Умови оплати праці працівників культури передбачені наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (далі – Наказ № 745).

Відповідно до Закону № 32/95-ВР керівники ЦБС та керівники бібліотек призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

Відповідно до Наказу № 745 керівники ЦБС та керівники бібліотек (директори та завідувачі) відносяться до складу бібліотечних працівників. Крім них до цього складу, зокрема, також належать: провідні, I, II категорії бібліотекарі, а також бібліотекарі без кваліфікаційної категорії; бібліографи; методисти бібліотек.

Тарифні розряди за посадами керівних працівників, у тому числі завідувачів бібліотек (публічних, у тому числі бібліотек для дітей та юнацтва) передбачені Схемою тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем (таблиця 4 додатку 2 до Наказу № 745). Вони залежать від груп бібліотек, які в свою чергу залежать від показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек (додаток 7 до Наказу № 745). Такими показниками для публічних бібліотек, у тому числі також для бібліотек для дітей та юнацтва (підпункт “б” і “в” пункту 2 додатку 7 до Наказу № 745) є:
– середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис.чол.);
– середньорічна кількість видачі документів (тис.примірників).

Порядок визначення бібліотек за групами в залежності від зазначених показників здійснюється відповідно до роз’яснень, наведених в виносці додатку 7 до Наказу № 745.

Відповідно до вищезазначеного, тарифний розряд завідувача публічної сільської, селищної або міської бібліотеки, за умов, наприклад, середньорічної кількості користувачів бібліотеки – 15 тис. чоловік і середньорічної кількості видачі документів – 450 тис. примірників, які склались за останні три роки, буде встановлено на рівні 12 тарифного розряду (показники в таблиці 4 додатку 2 до Наказу № 745 відповідають з 01.01.2009 р. IV групі з оплати праці).

Відповідно до Наказу № 745, за встановленим таким чином тарифним розрядом завідувача бібліотеки на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери (далі – ЄТС) встановлюється посадовий оклад.

Так, для вищезазначеного працівника посадовий оклад з 1 січня 2018 року за 12 тарифним розрядом складатиме 3735 грн.

Посадові оклади завідувача бібліотеки з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.

У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації (наприклад, у більшості випадків для шкільних бібліотек), посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3 до Наказу № 745.

Тарифні розряди за посадами інших бібліотечних працівників (провідних, I, II категорії бібліотекарів і бібліотекарів без кваліфікаційної категорії, бібліографів, методистів) передбачені таблицею 1 додатку 3 до Наказу № 745.

Тарифні розряди таких працівників залежать від присвоєної їм кваліфікаційної категорії.

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. N 44.

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад бібліотечних працівників визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск № 81 “Культура і мистецтво”, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. № 168. Згідно з цим Довідником, основною кваліфікаційною вимогою для зайняття посади, зокрема для:

  • провідного бібліотекаря, є наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії — не менше 2 років;
  • бібліотекаря I категорії, є наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії – не менше 2 років;
  • бібліотекаря II категорії, є наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря – не менше 1 року;
  • бібліотекаря, є наявність повної вищої освіті відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Згідно з п. 10 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, кваліфікаційні категорії підвищуються, насамперед, тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій.

Згідно з п. 11 зазначеного Довідника особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

За встановленими тарифними розрядами бібліотечним працівникам, які зазначені в таблиці 1 додатку 3 до Наказу № 745 на основі ЄТС встановлюється посадовий оклад.

Так, з 1 січня 2018 року посадові оклади бібліотечних працівників складатимуть, зокрема для:
– бібліотекаря – провідного (9-12 т.р.) – 3048 – 3735 грн.;
– бібліотекаря I категорії (8-11 т.р.) – 2890 – 3471 грн.;
– бібліотекаря II категорії (8-10 т.р.) – 2890 – 3207 грн.;
– бібліотекаря без категорії (8-9 т.р.) – 2890 – 3048 грн.

Тарифні розряди в таблиці 1 додатку 3 до Наказу № 745 зазначені через “вилку”, тобто з такого – то розряду по такий – то розряд. Це значить, що працівнику може бути присвоєно будь – який тарифний розряд в межах, зазначених за посадою в таблиці. Наприклад, за посадою бібліотекаря I категорії може бути присвоєно 8, 9, 10 або 11 тарифний розряд.

Відповідні повноваження керівників щодо встановлення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені пунктом 4 “а” Постанови № 1298. Згідно з ними керівникам ОТГ, при яких створені і функціонують бібліотечні заклади, надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих закладів конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

—————————

Поділитися:

Інші статті:

1 коментар

  1. Оксана Миколаївна сказав:

    Умови оплати праці працівників культури передбачені наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (далі – Наказ № 745). Станом на 21.07.2020 рік заробіьна плата бібліотекарів нараховується як і у 2005 році. Пора уже збільшити оклад бібліотекаря, Я бібліотекар 1 категорії отримую чистими 4100 гривень, при тому, що мінімальна зарплата навіть більша.

Написати коментар