Доплата за класне керівництво педагогічним працівникам закладів освіти

08.05.2018

Додаткова оплата педагогічним працівникам за класне керівництво

Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти передбачене Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та регламентоване Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434 (далі – Положення).

Відповідно до пп. 1.2 п.1 Положення класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

Класний керівник — це не посада педагогічного працівника. Класне керівництво – це додаткове виконання обов’язків працівником поза межами функціональних обов’язків за своєю основною посадою.

Згідно з пп. 2.1 п.1 Положення обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

Виконання обов’язків з класного керівництва, яке зумовлене підвищеними вимогами навчально-виховного процесу до педагогічних працівників, передбачає додаткове навантаження на них поза функціональними обов’язками за їх основною посадою, тому, враховуючи таке додаткове навантаження на таких працівників, їм провадиться додаткова оплата за виконання вищезазначених обов’язків.

Здійснення такої додаткової оплати передбачено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Так, згідно з п.36 Інструкції № 102 вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво:

  • у підготовчих* та I-IV класах – в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати;
  • у V-XI (XII) класах (в тому числі при виправно та виховно-трудових установах та спеціальних професійно-технічних училищах) – в розмірі 25 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу);
  • у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх (змінних) професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і професійно-технічних навчальних закладів при виправно-трудових установах Міністерства внутрішніх справ, – в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

* Постанова Кабміну від 14.02.2018 р. № 72

В класах (класах – комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно – технічних навчальних закладах – менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв – від 12 до 15 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.

Викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації в період перебування учнів на виробничій (технологічній, переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за класне керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів.

Викладач може здійснювати класне керівництво лише в одній групі.

Додаткова оплата за класне керівництво не залежить від обсягу педагогічного навантаження педагогічного працівника. Вона встановлюється відповідно до тарифної ставки (посадового окладу) педагогічного працівника. При цьому, якщо педагогічний працівник має право на підвищення посадового окладу (тарифної ставки), розмір доплати за класне керівництво розраховують виходячи з окладу з підвищеннями (п. 34 Інструкції № 102).

Пояснюється це тим, що ні Інструкцією № 102, ні будь-яким іншим нормативно – правовим актом з оплати праці педагогічних працівників не передбачено встановлення розміру вищезазначеної доплати в залежності від обсягу навчального навантаження педагогічного працівника.

У разі покладання на педагогічного працівника, який здійснює заміну уроків, обов’язків класного керівника у цьому класі, такому педагогічному працівнику має здійснюватися доплата за класне керівництво на період хвороби основного педагогічного працівника. Про це йдеться у листі МОНУ від 06.11.2020 р. N 1/10-3943.

Відповідно до абзацу 3 п. 38 Інструкції № 102 протягом навчального року перерахунок розміру доплати за класне керівництво у зв’язку зі зміною кількості учнів не провадиться (крім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників складається на початок першого та другого півріччя).

При цьому, відповідно до абзацу 5 п. 63 Інструкції № 102 обсяг педагогічного навантаження на початок першого та другого півріччя визначають тільки для вчителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно – заочною формою навчання, заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях.

———————–

Інші статті:

коментарі 102

 1. Чи може один викладач бути класним керівником одночасно у двох некомплектних групах?

  • Admin :

   Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти передбачене Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та регламентоване Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434. Можете ознайомитись з необхідним вам нормативним документом відповідно до типу вашого закладу освіти. Зокрема, в пункті 2.3 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти йдеться, що на класного керівника покладається керівництво одним класом, навчальною групою.

 2. Сергій :

  Чи знімається доплата за класне керівництво у професійно технічному закладі у період перебування дітей на канікулах у продовж двох тижнів?

  • Admin :

   Про додаткову оплату педагогічним працівникам за класне керівництво можна прочитати у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=7695.

   Із статтею “Вимушені канікули працівників закладів освіти: оплата праці за час простою” можна ознайомитись за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=8266.

 3. Оксана :

  Чи буде утримуватись оплата за класне керівництво із заробітної плати за 2 семестр, якщо вона була нараховано помилково за 1 семестр,у розмірі, який перевищує належний

 4. Надія :

  Доброго дня) Чи може заступник директора 0,5 ставки мати класне керівництво. Дякую

  • Admin :

   Відповідно до пункту 36 Інструкції від 15.04.1993 р. № 102 керівним працівникам додаткова оплата за класне керівництво не проводиться, а отже завідувач директора (без покладання на нього обов’язків виконання викладацької роботи, як то – заступник директора з виховної роботи) може бути класним керівником лише на громадських засадах, тобто безоплатно.

   Щоб отримувати таку додаткову оплату завідувач директора у цьому ж учбовому закладі повинен вести викладацьку роботу, наприклад, бути вчителем географії.

   Підпунктом 6.3.5 Галузевої угоди між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки, яка є нормативним актом соціального партнерства, передбачено: керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків класних керівників, необхідно здійснювати відповідні доплати. У п. 1.4 цієї Угоди вказано, що її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня. Тобто про це повинно бути вказане в колективному договорі.

 5. Леся :

  Чи може соціальний педагог бути класним керівником

 6. Наталя :

  Чи можна платити за класне керівництво педагогу-організатору?

  • Admin :

   Відповідно до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, педагог-організатор ЗНЗ може бути класним керівником.

 7. Вікторія :

  Чи може класний керівник не викладати жодного предмету в своєму класі?

  • Admin :

   Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434, не передбачено обов’язкове ведення класним керівником уроків в закріпленому за ним класі.
   —————————
   Якщо вас задовольнила надана нами вам інформація, тоді просимо переглянути дві рекламних картинки на нашому сайті.

 8. Галина :

  Якщо в класі менше 12 учнів. Їх 5. Це так само оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат?

  • Admin :

   Так само. В класах шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.
   —————————
   Якщо вас задовольнила надана нами вам інформація, тоді просимо переглянути дві рекламних картинки на нашому сайті.

 9. Марія :

  У 1 класі 12 учнів.Учителеві платять тільки 50 відсотків за класне керівництво і перевірку зошитів,мотивуюючи це тим , що не всім дітям станом на 1 вересня виповнилось 6 років.Чи правомірні дії бухгалтера?

 10. Тетяна :

  Якщо група професійно-технічного училища чи коледжу сформована на базі повної середньої освіти (після 11 класів), як в цьому випадку встановлюється і оплачується класне керівництво. І чи повинен бути в таких групах класний керівник, або хто повинен керувати групою і на яких засадах? Дякую за відповідь.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 2.3 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434, у професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної. В групах професійно-технічних навчальних закладів, які сформовані на базі повної середньої освіти, здійснення класного керівництва Положенням не передбачене.

   Відповідно до Закону України “ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ” позаурочна навчально-методична, організаційна та виховна робота в професійно-технічному навчальному закладі організовується керівником закладу і покладається на викладачів, майстрів виробничого навчання, інструкторів виробничого навчання та інших педагогічних працівників цих закладів. Оплата таких робіт є складовою системи оплати навчальної роботи педагогічних працівників.

   Зокрема, педагогічним працівникам, які залучаються до педагогічної діяльності з колективом класу, групи тощо, яка здійснюється ними поза межами функціональних обов’язків за своєю основною посадою, може бути встановлена надбавка у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за складність, напруженість у роботі, яка передбачена п.п. 2 п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 11. Тетяна :

  Я хочу відмовитись від класного керівництва, як мені це правельно зробити.? Наприклад за станом на здоров’я.?

  • Admin :

   Відповідно до п. 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434, обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника за його згодою. Тому ви вправі відмовитись від виконання такої роботи.

   Треба написати заяву керівнику закладу, що за станом здоров’я ви не в змозі дальше продовжувати виконання роботи з класного керівництва класом і просите звільнити вас від подальшого виконання обов’язків класного керівника.

 12. Ксенiя :

  У нас у школi нарахування виплат за класне керiвництво чомусь тiльки 20 вiдсоткiв. Пiдкажiть, де шукати правду? Чи залежить доплата вiд мiського бюджета?

  • Admin :

   Додаткова оплата педагогічним працівникам за класне керівництво у відповідних розмірах встановлена постановою Кабміну від 25.08. 2004 р. N 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” і відповідно – пунктом 36 Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 . Дані нормативні документи не передбачають обмеження розміру доплати педагогічним працівникам за класне керівництво в залежності від наповнюваності бюджетів різних рівнів, або через будь які інші причини.

 13. Віра :

  Ящо в мене інклюзивний клас чи доплачують класному керівнику за роботу на інклюзивному класі

  • Admin :

   Додаткова оплата за класне керівництво педагогічному працівнику встановлюється відповідно до його посадового окладу. При цьому, якщо педагогічний працівник має право на підвищення посадового окладу, наприклад, на 10% згідно постанови Кабміну від 11.01.2018 р. № 22, то розмір доплати за класне керівництво розраховують виходячи з окладу з підвищеннями.

   Додаткова оплата педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах) – це не є підвищенням посадового окладу. Це доплата, яка встановлюється у відсотках від посадового окладу. Вона передбачена до виплати постановою Кабміну від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”.

   Відповідно до вищезазначеного доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) не враховується при розрахунку додаткової оплати педагогічному працівнику за класне керівництво.

 14. Таня :

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка як оплачувати класне керівництво соціальному педагогу,якщо як соціальний педагог працівник має вищу категорію,і маючи години я в цьому класі по спеціалісту.

  • Admin :

   Згідно з пп. 2.1 п.1 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОНУ від 06.09.2000 р № 434, обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

   Таким чином, педагогічний працівник, який відповідає цим вимогам, у тому числі і той, який займає посаду соціального педагога в навчальному закладі системи загальної середньої освіти може бути класним керівником.

   Додаткова оплата за класне керівництво не залежить від обсягу педагогічного навантаження педагогічного працівника. Вона встановлюється відповідно до тарифної ставки (посадового окладу) педагогічного працівника. При цьому, якщо педагогічний працівник має право на підвищення посадового окладу (тарифної ставки), розмір доплати за класне керівництво розраховують виходячи з окладу з підвищеннями.

   Наприклад, педагогічний працівник, який займає посаду соціального педагога у ЗНЗ, який має вищу кваліфікаційну категорію і є класним керівником у шостому класі цього закладу в 2020 році має право на доплату за класне керівництво у розмірі 1398,93 грн.. із такого розрахунку:
   – посадовий оклад відповідно 14 тарифного розряду – 5087,0;
   – підвищення посадового окладу відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 на 10% – 508,7;
   – доплата за класне керівництво 25% від новоутвореного посадового окладу – 5595,7(5087,0 + 508,7) х 25 : 100 = 1398,93 грн.

   Тарифний розряд встановлено згідно Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

 15. Доброго дня! В мене питання. Скажіть будь ласка, чи мають право утримувати заміну класного керівника, якщо я пропрацювала в 4 класі 2,5 роки, на декретному місці, а тепер мене перевели працювати на постійне місце в ГПД, але при цьому дали можливість довести клас до травня і випустити. Заміну зошитів оплачують 10% + заміну уроків у початковій школі, а от заміну класного керіництва НІ.В бухгалтерії сказали, що не оплачується, а в табелі про нарахування є.Що мені робити і до кого звернутися? Дякую за відповідь.

  • Admin :

   “Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434, та “Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 передбачають безпосередній зв’язок виконання педагогічними працівниками роботи з класне керівництво з їх матеріальним заохоченням та додатковою оплатою їх праці за цю діяльність.

   Якщо виконується робота з класного керівництва, то відповідно повинна проводитись і оплата такої роботи, тим більше, що вона виконується у вільний від основної роботи час і за її виконання передбачена додаткова оплата.

   Якщо оплата за виконання класного керівництва не передбачена, як стверджують працівники вашої бухгалтерії, то і робота з класного керівництва педагогічним працівником проводитись не повинна.

   Відповідно до п. 2.2 Положення № 434 обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника за його згодою. Якщо вам відмовляють в додатковій оплаті за класне керівництво, то ви вправі відмовитись від виконання такої роботи.

   Відповідно до п. 2.3 Положення № 434 у початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів. Тому якщо ви зараз працюєте на посаді вихователя ГПД і більше не працюєте вчителем четвертого класу то і виконувати роботу з класного керівництва в цьому класі права не маєте.

   Але, якщо на сьогодні ваше основне місце роботи на посаді ГПД, а ви наказом керівника допущені і тимчасово виконуєте обов’язки вчителя четвертого класу, то ви маєте право на класне керівництво і відповідно маєте право на оплату за цю роботу.

 16. Надія :

  Я класний керівник 1 класу і заступник директора з виховної роботи на 0,5 ставки. Чи правомірно, що з початку навчального року я не отримую доплату за класне керівництво? Якими документами керуватись? Дякую.

  • Admin :

   Ні, це не правомірно. Ви маєте право на виплату вам вказаної доплати.

   Відповідно до пункту 36 Інструкції від 15.04.1993 р. № 102 не провадиться додаткова оплата за класне керівництво керівним працівникам закладів. Посада заступника директора школи відноситься до керівних посад.

   Але ж за основною посадою ви є вчителем учнів 1 класу, а вже потім заступником директора школи з виховної роботи. Крім того, підпунктом 6.3.5 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки, яка є нормативним актом соціального партнерства, передбачена така доплата керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків класних керівників.

   У п. 1.4 цієї Угоди вказано, що її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня. Тобто положення цієї Угоди щодо виконання заступником директора школи обов’язків класного керівника і виплати йому доплати за класне керівництво, повинно бути включені в колективний договір вашого закладу.

   Про все інше щодо права педагогічних працівників на виплату їм доплати за класне керівництво читайте в попередніх коментарях до цієї статті.

 17. Інна :

  Чи доплачується вчителю за класне керівництво,якщо в класі 4 учні плюс один учень на індивідуальному начання по хворобі?Дякую

  • Admin :

   Так, оплачується. При цьому в класах з числом учнів менше 12 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.

 18. Евгенія :

  Якщо в класі 4 учні (індивідуальне навчання). Чи платиться вчителю за класне керівництво? На які документи посилатися, бо не виплачують за класне керівництво

  • Admin :

   На які документи посилатись – в цій статті сказано. Крім того почитайте коментарі до цієї статті. Якщо є наказ, яким ви допущені до класного керівництва і ви виконуєте цю роботу, то вам повинні платити за це.

 19. Марія :

  З 1 вересня я призначена на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи і маю педагогічне навантаження учителя початкових класів(9 год), наказом директора на мене покладені обов”язки класного керівника 2 класу.(це зазначено і у тарифікаційному списку, і у табелі ).Проте, бухгалтерія відділу освіти відмовилася нараховувати доплату за класне керівництво, посилаючись на Інструкцію №102(п.36), а дію підпунку 6.3.5 Галузевої угоди між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки не визнають підставою для нарахування доплати за класне керівництво. Як діяти, щоб змусити бухгалтерію нараховувати доплату за класне керівництво, тобто за фактично виконану мною роботу?Дякую.

  • Admin :

   Якщо ви, крім виконання обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи, призначені на посаду учителя початкових класів, виконуєте обов’язки за цією посадою і у вільний від своєї основної роботи час здійснює педагогічну діяльність у якості класного керівника, то щодо оплати такої педагогічної діяльності застосування п.36 Інструкції № 102 є безпідставним. Підпунктом 6.3.5 Галузевої угоди між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки, яка є нормативним актом соціального партнерства, передбачено: керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків класних керівників, необхідно здійснювати відповідні доплати. У п. 1.4 цієї Угоди вказано, що її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня. Тобто про це повинно бути вказане в колективному договорі.
   Для вирішення вашої проблеми спробуйте звернутись в регіональне управління праці та соціального захисту населення, основним завданням якого є забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та соціально – трудові відносини.

 20. Юлія :

  Я, класний керівник в 9 класі, в моєму класі 13 учнів, з них 2 учні мають індивідуальну форму навчання. Підкажіть, будь ласка, в такому випадку, як оплачується класне керівництво: 100% чи 50%?

   • Юлія :

    Підкажіть, будь ласка, згідно якої статті?

    • Admin :

     Згідно п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102.

     В класах (класах – комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно – технічних навчальних закладах – менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв – від 12 до 15 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.

     У вашому класі 13 учнів, тому доплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 100 відсотків.

 21. Ганна :

  З приєднання до ОТГ нам нараховують доплату за класне керівництво 50%, аргументуючи це тим, що так в них було прийнято в місті (якщо в класі 15 і менше учнів – 50%). Чи правомірно це?

  • Admin :

   Ні, неправомірно. Згідно абзацу п’ятому пункту 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, оплата за класне керівництво в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат здійснюється в класах (класах – комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань (незалежно від їх відомчого підпорядкування) з числом учнів менше 12 чоловік.

 22. Юлія :

  Як повинна здійснюватись оплата за класне керівництво у групі професійно-технічного училища на період проходження виробничої практики?

  • Юлія :

   Чому адмін проігнорував моє запитання від 29.01.2021р.?

  • Юлія :

   Як повинна здійснюватись оплата за класне керівництво у групі професійно-технічного училища на період проходження виробничої практики?

   • Admin :

    Додаткова оплата за класне керівництво педагогічним працівникам передбачена пунктом 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102.
    Зокрема, в абзаці сьомому статті 36 Інструкції йдеться: “Викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації в період перебування учнів на виробничій (технологічній, переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за класне керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів”.
    Що стосується професійно-технічних училищ, то вони не відносяться до категорії вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, тому цей абзац пункту 36 Інструкції викладачів ПТУ не стосується і додаткова оплата за класне керівництво їм здійснюється на загальних підставах.

 23. Юля :

  Чи має право класний керівник самостійно відмінити класну годину?

  • Admin :

   Питання, яке ви тут порушили, не відноситься до оплати праці. Це організаційне питання.

 24. Дарія :

  Чи правомірно мені відмовлено в оплаті за класне керівництво та перевірку зошитів в класі – комплекті якщо у другому півріччі (26 січня) прибув ще один учень до третього класу, тому на даний час є п’ять учнів у 3 класі і два учні у 2 класі?

  • Admin :

   Ні, не правильно. Згідно з п.36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво: у підготовчих та I – IV класах – у розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати. При цьому в класах (класах – комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідного розміру доплати.

   Згідно з п.37 Інструкції № 102 вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл за перевірку зошитів учнів провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження.

   Якщо в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів. В такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям 1-4 класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні заняття в лікарні або санаторії.

   В початкових класах (класах-комплектах), в яких заняття повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя по хворобі або з інших причин доплата за класне керівництво і перевірку зошитів провадиться як за один клас (клас – комплект) залежно від загальної кількості учнів.

   В 1-12 класах (класах-комплектах) шкіл з кількістю учнів менше 12 чоловік оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 відсотків відповідних доплат. Даний порядок оплати застосовується і при поділі класів та груп на підгрупи.

 25. Іра :

  Доброго дня. Навантаження 10 год, працюю 3 дні на тиждень, є класне керівництво. Два дні в тиждень у мене немає уроків, чи повинна я в ці два дні виходити на роботу тільки через те, що я є класним керівником?

  • Admin :

   Оплата роботи вчителя здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

   Педагогічне навантаження – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Окрім цього, навантаження, яке становить, наприклад, 18 годин на тиждень за тарифною ставкою, викладач здійснює також інші види педагогічної діяльності: класне керівництво, перевірка зошитів, підготовка до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.

   Дні тижня, в які за розкладом занять у вчителя не передбачено проведення уроків, вихідними для нього не вважаються, оскільки протягом цього часу педагогічний працівник може залучатися до інших видів організаційно-педагогічної діяльності.

   Робочий час вчителя визначається, виходячи з обсягу його навчальних, методичних і організаційних обов’язків, відображених в індивідуальному робочому плані.

   Умови роботи педагогічних працівників установлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, наказами керівника.

 26. Юлія :

  Доброго дня. Чи оплачується класне керівництво у професійно -технічному навчальному закладі під час зимових канікул?

  • Admin :

   Як правило, класне керівництво не може бути припинене до закінчення навчального року. Але у виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.
   Оплату за класне керівництво зазначають у тарифікаційному списку у графі «19».
   Згідно пункту 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. Таким чином в період канікул дана доплата повинна виплачуватись.
   Чинним законодавством не встановлено скільки часу та коли педагогічний працівник повинен витрачати на виконання обов’язків класного керівника. Важливий кінцевий результат – якісне та в повній мірі виконання обов’язків класного керівника.

 27. Марія :

  Доброго дня. В класі 11 учнів, 12-ий учень на індивідуальному навчанні. Скільки рахується учнів в класі? Чи класний керівник отримує за кл. керівництво як повний клас,gg чи 50%?

  • Admin :

   При чому тут індивідуальне навчання. Якщо цей учень значиться в списку класу, значить він є учнем даного класу. Класне керівництво охоплює не тільки навчальну частину дня учнів класу, а і їх позаурочний час.

 28. Марія :

  Скажіть, будь ласка, на який документ посилатися?

  • Admin :

   Конкретно такого нормативного акту нема. Нема також такого документу, який би стверджував, що якщо якийсь один із учнів класу знаходиться на індивідуальному навчанні, то він вже не є учнем даного класу.

   Якщо ви маєте на увазі інклюзивний клас, то клас з інклюзивним навчанням (або інклюзивний клас) — це клас у закладі загальної середньої освіти, в якому серед інших дітей навчаються 1 — 3 дитини з особливими освітніми потребами (порушенням опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом тощо). Це випливає з Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011 р. № 872. Тобто в інклюзивному класі (групі) діти з особливими освітніми потребами не складають окрему групу або клас. Вони навчаються серед звичайних однолітків.

 29. Любов :

  Коли три тижні педагогічний працівник перехворів, то класне керівництво за час хвороби йому нараховується?

  • Admin :

   Ні. За час хвороби йому нараховуються лікарняні за листком непрацездатності.

 30. Люба :

  Будь ласка скажіть ,якщо дали клас ,а за класне керівницство невиплачували з вересня по грудень 2020/2021.В січні передали в ОТГ. З січня виплата вже нараховується,а за вересень _грудень нехочуть повернути гроші.А освітня субвенція закладається з вересня до серпня.Чи можу я повернути гроші за 4 місяці і куди мені звертатися

  • Admin :

   Якщо за попереднім місцем роботи був наказ про призначення вам доплати за класне керівництво і ця доплата була передбачена до виплати в тарифікаційному списку закладу освіти, то ви маєте право на виплату вам такої доплати. Спробуйте звернутись в профспілковий комітет закладу за попереднім місцем роботи, в заклад освіти, який є вищим за підпорядкуванням, а якщо це не допоможе, то в територіальне управління Держпраці.

 31. Людмила :

  Якщо у початковому класі 5 дітей, як рахувати за перевірку зошитів, 15% чи 7,5%?
  Наприклад оклад 7107,1/18*5(год)*7,5% так буде правильно?

  • Admin :

   1. Згідно пункту 37 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102 вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл за перевірку зошитів учнів провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження.

   Згідно абзацу першого пункту 38 Інструкції № 102 в початкових класах (класах – комплектах), в яких заняття повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя по хворобі або з інших причин, доплата за перевірку зошитів провадиться як за один клас (клас-комплект) залежно від загальної кількості учнів.

   Відповідно до абзацу другого пункту 38 Інструкції № 102 в 1-11(12) класах (класах-комплектах) загальноосвітніх шкіл з кількістю
   учнів менше 12 чоловік оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 відсотків відповідних доплат. Даний порядок оплати застосовується і при поділі класів та груп на підгрупи.

   У такому випадку для основного вчителя, або вчителя, який тимчасово виконує обов’язки відсутнього вчителя, при загальній кількості учнів менше 12 чоловік, правильно буде так: 7107,1 х 15% х 50% = 533,03грн.

   2. Якщо в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів. В такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям 1-4 класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні заняття в лікарні або санаторії.

   У зв’язку з тим, що індивідуальне навчання, як правило, провадиться з одним учнем, додаткова оплата за перевірку зошитів за години індивідуального навчання виконується також у розмірі 50 % відповідної доплати.

   У такому випадку для вчителя мови, а також вчителів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні заняття в лікарні або санаторії. правильно буде так: 7107,1/18*5(год)*7,5% = 148,06 грн., а точнніше буде ось так: 7107,1 : 18 х 5 х 15% х 50% = 148,06 грн.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 32. Л :

  Доброго дня ! підскажіть будь-ласка 01.01.2021 Практичний психолог вища кат,вчитель заруб.літ ,вища кат,вчитель методист замінив кл.кер в початковій ланці.Як здіснювати оплату?

  • Admin :

   Оплата праці при заміщенні тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин педагогічних працівників передбачена Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №102,

   При заміщенні тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин педагогічних працівників, яке тривало не більше двох місяців, відповідно до пункту 73 Інструкції провадиться погодинна оплата праці. Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогів провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного навчального навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією у повному обсязі.

   Міністерство освіти і науки України в листі від 06.11. 2020 р. №1/10-3943 «Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти» вказало, що якщо немає можливості замінити вчителя початкових класів учителем тієї ж спеціальності, можлива заміна іншим педагогічним працівником.

   У цьому випадку оплата педагогічному працівнику, який проводить заміну, здійснюється за погодинною ставкою вчителя в залежності від кваліфікаційної категорії, яку має педагогічний працівник, або за тарифікацією, якщо заміна тривала понад два місяці.

   У разі покладання на вчителя, який здійснює заміну уроків, ще й обов’язків класного керівника в цьому класі, такому вчителю мають доплачувати за класне керівництво на період хвороби основного вчителя.

   Усі умови оплати праці педагогічних працівників, у тому числі і встановлення доплат, при заміщенні тимчасово відсутніх вчителів у закладі визначаються в наказі керівника закладу про таку заміну.

 33. Світлана :

  Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи є якась доплата до зарплати інвалідам? Дякую.

 34. Анна :

  Психолог у професійно-технічній освіті має ставку, чи має право бути класним керівником у групі?

  • Admin :

   Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти регламентоване Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434.

   Згідно з пп. 2.1 п.1 Положення обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

   Згідно з п.36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, додаткова оплата за класне керівництво провадиться вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів.

   Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963. З Переліком можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п#Text.

   Якщо ваша посада значиться в цьому Переліку і якщо ви допущені до виконання обов’язків класного керівника, то ви маєте право на виплату вам доплати за класне керівництво.

 35. Іван :

  Заклад фахової передвищої освіти (коледж). В навчальній групі 10 студентів. Яка оплата керівнику групи і чи керівник призначається тільки на час здобуття повної загальної освіти (1,2 курс)?

  • Admin :

   Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти, зокрема, передбачене Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434.

   Дане Положення передбачає класне керівництво в класах, навчальних групах, учні яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту.

   Враховуючи зазначене, у вашому випадку класний керівник призначається тільки на час здобуття повної загальної середньої освіти.

   Пунктом 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, передбачено, що викладачам, старшим викладачам, іншим педагогічним працівникам (крім керівних) провадиться додаткова оплата за класне керівництво у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

   Розмір доплати за класне керівництво у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації від числа студентів у групах не залежить.

   При цьому, в період перебування учнів на виробничій (технологічній, переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за класне керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів. Викладач може здійснювати класне керівництво лише в одній групі.

   • Роман :

    Доброго дня. ваша цитата: “Розмір доплати за класне керівництво у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації від числа студентів у групах не залежить.”
    Дайте посилання, чи де це можна підтвердити, так як наша бухгалтер нараховує 50 % коли в групі менше 16 студентів. Навч заклад – коледж.

    • Admin :

     Здійснення доплати за класне керівництво передбачено пунктом 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102.

     Абзацом шостим пункту 36 Інструкції № 102 оплата доплати у розмірі 50 відсотків відповідних розмірів передбачена тільки в класах (класах – комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно – технічних навчальних закладах – менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв – від 12 до 15 чоловік.

 36. Юлія :

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у закладі професійної (професійно-технічної) освіти навчаються учні 3,5 роки, на 3 році навчання вони отримали повну загальну середню освіту. Під час цього часу їм було призначено класного керівника. Чи призначається їм класний керівник на 4 курсі (навчання лише професійне) ? Дякую!

  • Admin :

   Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти, зокрема, передбачене Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434.

   Відповідно до абзацу 3 пункту 2.3 цього Положення у професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної.

   Враховуючи зазначене, у вашому випадку класний керівник на 4 курсі їм не призначається.

 37. Марія :

  Чи може викладач ПТНЗ мати навантаження 735 год, кабінет і класне керівництво та працювати за сумісництвом на 0.5 консультантом центру професійного розвитку педагогічних працівників?

  • Admin :

   Може. Згідно п. 63 Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок. До таких надбавок і доплат, зокрема відносяться оплата за завідування навчальним кабінетом і за класне керівництво.
   Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

   Педагогічні працівники мають право виконувати регулярну оплачувану роботу на умовах іншого трудового договору у вільний від основної роботи час у цьому самому чи іншому навчальному закладі за сумісництвом.

   Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день та повний робочий день у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половину місячної норми робочого часу (п. 2 постанови КМУ від 03.04.1993 р. N 245).

 38. Світлана :

  Добрий день. Чи може практичний психолог гімназії, маючи ставку, бути довантаженим класним керівництвом у класі? Яким документом регламентується оплата його праці? Дякую)

  • Admin :

   Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти здійснюється у відповідності з Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434.

   Згідно з пп. 2.1 п.1 Положення обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 963, посада практичного психолога відноситься до педагогічних працівників.

   Згідно з п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Тому педагогічний працівник може виконувати навчальну (педагогічну) роботу за основним місцем роботи понад установлену норму годин на ставку заробітної плати без обмежень.

   Враховую вищезазначене, практичний психолог закладу загальної середньої освіти, який працює на повну ставку в закладі, може бути залучений до виконання обов’язків класного керівника.

   Виконання обов’язків з класного керівництва передбачає додаткове навантаження на педагогічного працівника, тому, враховуючи таке додаткове навантаження, йому провадиться додаткова оплата за виконання вищезазначених обов’язків.

   Здійснення такої додаткової оплати передбачено пунктом 36 Інструкції № 102.

 39. Олена :

  Чи є якась доплата класному керівнику за інклюзію в 5 класі?

  • Admin :

   Згідно з пунктом 5 додатку до постанови КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 (із змінам, внесеними постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах, зокрема, у закладах загальної середньої освіти встановлено виплату доплати у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу.

   Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

   Тобто така доплата встановлюється всім вчителям та іншим педагогічним працівникам закладу загальної освіти, які працюють в інклюзивному класі (групі), але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких класах (групах).

   Отже, якщо цей 5 клас – інклюзивний і якщо ви проводите заняття в цьому класі, то за години роботи вам повинні виплачувати доплату у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу.

   Педагогічне навантаження — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Окрім педагогічного навантаження, яке встановлюється педагогічному працівнику на тиждень за займаною ним посадою, він здійснює також інші види педагогічної діяльності: класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами, підготовка до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.

   Обсяг роботи педагогічного працівника, в тому числі години классного керівництва, враховуються при встановленні керівником закладу конкретного розміру доплати педагогічному працівнику в межах 20 відсотків, тобто від 1 до 20 відсотків.

 40. Дар'я :

  Добрий вечір!
  Маю 0,75 ставки педагога-організатора, 16 годин вчителя.
  З якого окладу формується доплата за класне керівництво? З сумарного чи якогось одного?
  Бо маючи посадовий оклад 10000, за класне керівництво я отримала 1300 грн.

  • Admin :

   Додаткова оплата за класне керівництво не залежить від обсягу педагогічного навантаження педагогічного працівника. Вона встановлюється відповідно до тарифної ставки (посадового окладу) за основною посадою педагогічного працівника. При цьому, якщо педагогічний працівник має право на підвищення посадового окладу (тарифної ставки), розмір доплати за класне керівництво розраховують виходячи з окладу з підвищеннями (п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102). Якщо ваша основна посада – “педагог-організатор”, то доплата за класне керівництво встановлюється від повного посадового окладу за цією посадою (не від 0,75 ставки) з врахуванням підвищення на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22.

 41. Олена :

  Скажіть, як вчинити? Мені 5 місяців не рахували за класне керівництво за повний клас. Чи можуть мені зробити перерахунок заробітної плати, якщо це була їхня вина?

  • Admin :

   Так, повинні нарахувати, якщо право на виплату було оформлене на законних підставах наказом керівника закладу. За поміччю звертайтесь до вашої профспілки.

 42. Ольга :

  Скажіть, будь-ласка, скільки годин в тиждень мае класний керівник?

  • Admin :

   Кількості годин роботи на тиждень для класного керівника нормативними документами не встановлено.

   Відповідно до статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

   Наприклад, педагогічна діяльність вчителя закладу середньої освіти включає діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень. Окрім цього навантаження викладач здійснює також інші види педагогічної діяльності: класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами, підготовка до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.

   Згідно з пунктом 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.93 р. N 455, в межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посадової інструкції, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства, та навчального плану.

   На даний час загальна тривалість робочого часу педагогічних працівників залишається невизначеною.

 43. Іван :

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, чи може керівник фізичного виховання у професійному училищі бути класним керівником, при наявності 0.5 ставки викладача фізичної культури. Дякую за відповідь.

  • Admin :

   Так, може, незалежно від педагогічного навантаження. Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти здійснюється у відповідності з Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434.

   Згідно з пп. 2.1 п.1 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 963, посада викладача фізичної культури відноситься до педагогічних працівників.

   • Іван :

    Але ж основна посада “Керівник фізичного виховання”? І як буде нараховуватись надбавка за класне керівництво?

    • Admin :

     В статті про все це сказано.

     Додаткова оплата за класне керівництво не залежить від обсягу педагогічного навантаження педагогічного працівника. Вона встановлюється відповідно до тарифної ставки (посадового окладу) педагогічного працівника.

     Пояснюється це тим, що ні Інструкцією № 102, ні будь-яким іншим нормативно – правовим актом з оплати праці педагогічних працівників не передбачено встановлення розміру вищезазначеної доплати в залежності від обсягу навчального навантаження педагогічного працівника.

     • Іван :

      І ще одне питаннячко. Чи є оплата за кабінет “Фізичної культури”? І якщо є, то хто може отримувати доплату, керівник фізичного виховання чи викладач фізичної культури?

     • Admin :

      Відповідно до пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102, викладачам загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

      І ще доповнення до відповіді на ваше запитання щодо класного керівництва керівними працівниками:

      Галузева угода між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки

      Сторони угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

      Пункт 6.3.5. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам закладів освіти, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладання на них у випадках виробничої необхідності обов’язків із завідування відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

 44. Іван :

  Тобто при бесіді з директором з приводу доплат можу зіслатись на Галузеву угоду і на них претендувати?

  • Admin :

   Так, можете. У ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» зазначається, що Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду (ч.1 ст. 9 із змінами, Закон N 5458-VI, 16.10.2012 р.).

 45. Марина :

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, чи можу я взяти класне керівництво з 5 класу( середня школа) маючи вищу освіту вчителя початкових класів та менеджера системи якості освіти, викладаючи 1 ставку вчителя інформатики з 1-4класів та 0,5 ставки вчителя інформатики 5-9 класів. Дякую

  • Admin :

   Так, можете. Класне керівництво педагогічними працівниками в закладах освіти здійснюється у відповідності з Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434.

   Згідно з пп. 2.1 п.1 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

   Відповідно до пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

 46. Людмила :

  Скажіть, будь ласка, якщо в першому семестрі в класі було 12 учнів(повний клас) , а в другому зменшилось і стало 11(неповний клас), чи буде перераховуватись доплата за класне керівництво?

  • Admin :

   Виплата доплати за класне керівництво педагогічним працівникам передбачена постановою КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102.

   Тук, згідно постанови № 1391 вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1 – 4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти доплата встановлюється у розмірі 20%, а в 5 – 11 (12) класах – 25 % посадового окладу.

   Згідно примітки 1 до таблиці Розмірів доплат за окремі види педагогічної діяльності, затвердженої постановою № 1391, доплата за класне керівництво у класах (групах) закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 осіб здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат. Зазначена норма не поширюється на спеціальні класи (групи), для яких нормативами передбачено меншу наповнюваність.

   Відповідно до абзацу 3 п. 38 Інструкції № 102 протягом навчального року перерахунок розміру доплати за класне керівництво у зв’язку зі зміною кількості учнів не провадиться (крім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників складається на початок першого та другого півріччя).

   При цьому, відповідно до абзацу 5 п. 63 Інструкції № 102 обсяг педагогічного навантаження на початок першого та другого півріччя визначають тільки для вчителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно – заочною формою навчання, заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях.

   Отже, у вашому випадку, незважаючи на зменшення наповнюваності класу (менше 12 осіб), перегляд розміру доплати за класне керівництво протягом навчального року Інструкцією № 102 не передбачений.

Написати коментар