№ 1391 від 28 грудня 2021 р. “Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти”.

29.12.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2021 р. № 1391
Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів
(ставок заробітної плати) та доплат за окремі види
педагогічної діяльності у державних і комунальних
закладах та установах освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти;
 • розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти.

2. Затверджені цією постановою розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності встановлюються працівникам, які займають посади згідно з переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 p. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015), і на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.

3. Установити, що працівникам закладів та установ освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за кількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2445, № 100, ст. 3344; 2020 р., № 96, ст. 3104) зміни, що додаються.

5. Зупинити до 31 грудня 2022 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України           Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391

РОЗМІРИ
підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти

Найменування підвищення Розмір підвищення у відсотках посадового окладу (ставки заробітної плати)
Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти
Педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством 10
Керівним та педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, які створені до введення в дію Законів України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38—39, ст. 380), “Про повну загальну середню освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226) як заклади ІІ, ІІ—ІІІ, ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою, до приведення установчих документів таких закладів у відповідність із зазначеними Законами 10
Педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання 10
Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо) 10
Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних, санаторних), у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування (або за наявності у закладах освіти таких класів, груп); у закладах освіти при установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках для дітей, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, притулках для дітей, соціально-реабілітаційних центрах (дитячих містечках), центрах соціально-психологічної реабілітації дітей; у будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 20
Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах 25
Педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або за наявності в них груп, класів), з контингентом осіб з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу 30
Педагогічним працівникам у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо), соціального захисту (центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, відділеннях для дітей з інвалідністю в установах для дорослих, центрах ранньої реабілітації дітей з інвалідністю тощо) 15—20
Завідувачам навчальної (педагогічної) частини у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо) 15—20
Методистам організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень 10
Методистам у закладах післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних працівників), обласних навчально-методичних (науково-методичних, методичних) кабінетах (центрах) 15
Керівникам, консультантам, психологам у центрах професійного розвитку педагогічних працівників 10
Керівнику Київського палацу дітей та юнацтва 10
Керівникам найбільших закладів позашкільної освіти, завідувачам відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва 5
Керівникам оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей, закладів дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей 5
Керівникам, заступникам керівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, завідувачам філій, старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії і організацій, що проводять гірничо-капітальні роботи; старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел 5
Керівникам закладів фахової передвищої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міжшкільних ресурсних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів інших типів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, з кількістю учнів (студентів) понад 800 осіб за кожні 600 учнів понад 800 осіб 5
Керівникам закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів понад 1000 осіб за кожні 700 учнів понад 1000 осіб 5
Керівникам закладів дошкільної освіти з кількістю дітей понад 60 осіб за кожні наступні 60 дітей 3
Підвищення за педагогічні та інші звання
Педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання “вчитель-методист”, “викладач-методист”, “вихователь-методист”, “майстер виробничого навчання І категорії” 15
Педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання “старший вчитель”, “старший викладач”, “старший вихователь”, “керівник гуртка — методист”, “педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “старший вожатий-методист”, “майстер виробничого навчання
ІІ категорії”
10
Майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які мають звання “Майстер-кухар”, “Майстер-кондитер” і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування 20
Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за звання “Народний майстер” 10
Підвищення за знання та використання в роботі іноземної мови
Керівним та педагогічним працівникам, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземної мови, закладах фахової передвищої освіти 10
Керівним та педагогічним працівникам у закладах дошкільної освіти, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою 5
Інші підвищення
Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи у закладах позашкільної освіти та інших закладах освіти за керівництво дитячими колективами, які мають почесні звання “Народний художній колектив” та “Зразковий художній колектив”; розроблення, апробацію та впровадження авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження; неодноразову підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському мм. Києва та Севастополя) рівні; науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями; підготовку учнів до походів другої і вище категорії складності 10
Керівникам закладів загальної середньої освіти та їх заступникам з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами подовженого дня (за наявності в закладі не менше двох таких груп)

У початкових школах, в яких посада директора не передбачена, підвищення за керівництво групою подовженого дня встановлюється вчителю, на якого покладені обов’язки керівництва школою

5
Старшим викладачам закладів фахової передвищої освіти 5

________
Примітки: 1. У разі коли працівники закладів освіти мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за різними підставами, передбаченими у розділі “Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти”, їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються за кожною підставою, але не більш як на 25 відсотків.

2. У закладах освіти, що мають класи (групи) спеціального призначення (спеціальні, санаторні), оплата праці педагогічним працівникам та помічникам вихователів за підвищеними посадовими окладами (ставками заробітної плати) здійснюється тільки за години роботи в таких класах (групах), у тому числі за години роботи з учнями цих класів (груп), які здобувають освіту за індивідуальною формою.

Підвищення посадових окладів керівним працівникам закладів освіти, що мають класи (групи) спеціального призначення, здійснюється за наявності в них не менше двох таких класів (груп). У закладах дошкільної освіти, що мають групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу, оплата праці керівним працівникам за підвищеними посадовими окладами здійснюється незалежно від кількості таких груп.

3. Підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У разі переходу працівника з одного закладу освіти до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, підвищення за педагогічне звання зберігається до чергової атестації.

________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391

РОЗМІРИ
доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам
у державних і комунальних закладах та установах освіти

Найменування доплати Розмір доплати у відсотках посадового окладу (ставки заробітної плати)
Доплата за класне керівництво
Вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1—4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) 20
Вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 5—11 (12)  класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) 25
Викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та  іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти 20
Доплата за перевірку навчальних робіт
Вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1—4 класах закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань. Зазначена доплата встановлюється основному вчителю незалежно від навантаження. 15
Вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у 5—11 (12) класах закладів загальної середньої освіти, викладачам, старшим викладачам у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти у таких розмірах:

з мови та літератури — 20  відсотків;

з математики — 15 відсотків;

іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення — 10 відсотків

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку навчальних робіт

10—20
Доплата за завідування
Вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-практичними центрами, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями 10—15
Вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування майстернями, кабінетами інформатики 15—20
Керівним або іншим педагогічним працівникам, на яких покладено обов’язки завідування структурним підрозділом у закладах освіти, за завідування структурним підрозділом (пансіон (інтернат), філія, дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ, реабілітаційне відділення тощо), за умови відсутності штатної посади завідувача (керівника) такого структурного підрозділу 25
Педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування майстернями та паспортизованими музеями 15—20
Педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями 10—15
Викладачам, старшим викладачам у закладах фахової передвищої освіти за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за однією або кількома спеціальностями за умови відсутності штатної посади завідувача відділення 15
Педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за завідування заочним відділенням, навчально-консультативними пунктами 10
Педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за завідування бібліотекою (медіатекою) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки) 5—15
Доплата за керівництво
Вчителям у закладах загальної середньої освіти, викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, старшим викладачам та викладачам у закладах фахової передвищої освіти за керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями

У закладах фахової передвищої освіти у разі введення посади керівника (голови) циклової комісії доплата за керівництво цикловою комісією не встановлюється

10—15
Вчителям (викладачам) у закладах загальної середньої освіти (початкових школах), мистецьких школах з кількістю здобувачів освіти до 20, в яких посада директора не вводиться, за керівництво таким закладом освіти 25
Майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в навчально-виробничій майстерні 15
Керівнику закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за керівництво такими класами (групами) 25
Керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких створені вечірні (змінні) групи,  за  організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів вечірніх (змінних) груп 15
Керівнику гуртка у закладах позашкільної освіти, який здійснює керівництво відділом (за наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю та за умови відсутності штатної посади завідувача відділу) 15
Інші доплати
Керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 20
Педагогічним працівникам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних  класах (групах) 20
Педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти усіх типів і найменувань за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у таких розмірах:

10 відсотків — за наявності 10—19 класів (класів-комплектів);

20 відсотків — за наявності 20—29 класів;

30—40 відсотків — за наявності 30 і більше класів

10-40
Педагогічним працівникам у дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів (незалежно від кількості класів (груп) 30
Педагогічним працівникам закладів освіти з досвідом педагогічної діяльності не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), на яких за рішенням керівника закладу освіти покладено виконання обов’язків педагога-наставника для осіб, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника і протягом першого року роботи проходять педагогічну інтернатуру 20 (граничний розмір)
Педагогічним працівникам закладів освіти, які успішно пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката пропорційно обсягу педагогічного навантаження, що виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація 20
Доплати за інші види діяльності
Керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, та іншим педагогічним працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій за систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу 15
Керівникам, заступникам керівників у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, учні (студенти) яких проживають у гуртожитках 10
Вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики 10—15
Вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, веб-сайту 10

__________

Примітки:

1. Доплата за класне керівництво у класах (групах) закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 осіб, закладів професійної (професійно-технічної) освіти — менше 20 осіб здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат. Зазначена норма не поширюється на спеціальні класи (групи), для яких нормативами передбачено меншу наповнюваність.

Дозволяється встановлювати доплату за класне керівництво керівним працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного керівника на іншого педагогічного працівника.

2. Доплата за перевірку навчальних робіт у 1—11 (12) класах (класах-комплектах) закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань, училищ фізичної культури з кількістю учнів менше 12 осіб, а також у  групах  закладів професійної (професійно-технічної) освіти з кількістю учнів 12—15 осіб, здійснюється у розмірі 50  відсотків відповідних розмірів доплат. Зазначена норма застосовується і у разі поділу класів на групи та груп на підгрупи.

3. Доплата за завідування ресурсною кімнатою встановлюється у закладах освіти, в яких організоване інклюзивне навчання осіб з особливими освітніми потребами та за наявності такої окремої кімнати у закладі освіти.

4. Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів, які працюють в інклюзивному класі (групі), тільки за години роботи в інклюзивному класі (групі).

5. Доплата за проведення позакласної роботи може встановлюватися як одному, так і кільком працівникам.

___________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 822

1. Абзац четвертий пункту 1 виключити.

2. У пункті 8 цифри “2022” замінити цифрами “2023”.

3. У схемах посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених зазначеною постановою, у графі “Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року” підграфу “2022 рік” виключити.

_________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2263).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 30, ст. 1211).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 18, ст. 605).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2050).

___________

Інші статті:

коментарів 47

 1. Марія :

  Згідно нової постанови встановлюється багато підвищень та доплат, які вже були встановлені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ( наказ N 102 від 15.04.93). При цьому, 102 Інструкція не втратила чинність. То тепер проводити обчислення зарплати за обома постановами? Бо вони багато в чому дублюються.

 2. Марія :

  До прикладу в 102-ій постанові Ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних працівників установ охорони здоров’я та соціального захисту підвищуються на 15-25 відсотків згідно Переліку спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15-25 відсотків .У новій постанові № 1391 – визначається розмір підвищення на 15-20 % за роботу в певних типах закладів та установ педагогічним працівникам у закладах охорони здоров’я, соціального захисту (центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю). Буль ласка дайте роз’яснення якою постановою керуватися якщо обидві є діючими.

  • Admin :

   Пунктом 6 постанови КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 визнано такими, що втратили чинність постанови КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”, від 20.04.2007 р. № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” і від 14.02.2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096”.

   Раніше відповідно до цих постанов наказами МОНУ від 24.02.2005 р. N 118 і від 11.06.2007 р. N 471 були внесені відповідні зміни в Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджену наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102.

   З втратою чинності з 01.01.2022 р. постанов КМУ № 1096, № 643, № 72 і затвердженням Постановою № 1391 оновлених розмірів підвищень і доплат для педагогічних працівників, МОНУ повинно б внести відповідні зміни в Інструкцію № 102, але чи це буде так, а чи ні, подивимось в майбутньому, адже після 2007 року МОНУ перестало вносити зміни в Інструкцію № 102.

   Незважаючи на те, чи внесе МОНУ відповідні зміни до Інструкції № 102, а чи ні, ви з 1 січня цього року повинні вже керуватись у своїй роботі Постановою № 1391.

 3. Марина :

  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка. Не зовсім зрозуміло, де в цьому переліку є дошкільні заклади(садки) загального типу. Згадують тільки садки компенсуючого типу. Ще назріває питання, як тепер керуватись Постановою від 11 січня 2018 р. № 22 ? Також не зовсім зрозуміле, в п 1 в примітці “У разі коли працівники закладів освіти мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за різними підставами, передбаченими у розділі “Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти”, їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються за кожною підставою, але не більш як на 25 відсотків”, я зрозуміла, що цей пункт стосується тільки тих педпрацівників, в яких є два і більше підвищень, і кожне з них не може бути більше 25%. Тобто, якщо педпрацівник має право, напр., на одне підвищення в 10% та наприклад ще й на 30%, то ми розраховумо одна на 10%, а інше на 25%? Дякую

  • Admin :

   1. В закладах дошкільної освіти загального типу є групи, які за умовами роботи в них віднесені до певних типів закладів освіти, тому педагогічні працівники закладів дошкільної освіти загального типу, які працюють в таких групах, мають право на підвищення посадових окладів нарівні з педагогічними працівниками дошкільних закладах освіти компенсуючого типу.
   Відповідно до останнього абзацу пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, у закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

   2. Постанова КМУ від 11.01.2018 р. № 22 на сьогодні є чинною, тому посадові оклади педагогічних працівників так само, як і в 2021 році підлягають підвищенню на 10 відсотків.

   3. Пункт 1 примітки до Розмірів підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) стосується тільки підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти. Інших підвищень, як то: за педагогічні звання, за керівництво дитячими гуртками і т.п., правила цього пункту не стосуються.

   Так, ви маєте рацію, якщо педагогічний працівник має право на підвищення посадового окладу за роботу в певних типах закладів та установ освіти, наприклад, за одною підставою на 10% і за іншою підставою на 30%, то його посадовий оклад підвищується на 10% і на 25%.

   Для логічного міркування візьмемо інший приклад, де педагогічний працівник має право на підвищення посадового окладу за двома підставами, за одною на 25% і за іншою на 30%. У такому випадку його посадовий оклад підвищується за одною підставою на 25% і за іншою – на 25%.

   • Марина :

    Дякую дуже, за відповідь!З огляду на те, що в даній постанові немає чіткого визначення за садки загального типу, чи правильно я зрозуміла,що якщо немає в садку груп спеціального призначення, то нам просто слід керуватися постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22, для того щоб робити підвищення окладів на 10% ?

    • Admin :

     Керуватись постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22 потрібно. Крім того, якщо є інклюзивні групи, то педагогічним працівникам і помічникам вихователів потрібно підвищувати посадові оклади на 20% згідно постанови № 1391. Таке підвищення здійснюється тільки за години роботи в таких групах

     • Марина :

      дякую. У нас є в підпорядкуванні один садок компенсуючого типу, ми підвищували оклад тим педагічним працівникам, які працюють в групах спеціального призначення, згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 на 10% та додатково на 20% згідно до наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, абзацу пункту 28, та от скажіть будь ласка, чи потрібно ще додатково цим працівникам оплачувати, за інклюзивні години за години в цих групах?

     • Admin :

      До 01.01.2022 р. підвищення на 20%, які ви здійснювали згідно абзацу пункту 28 Інструкції № 102, то і було підвищення за роботу в інклюзивній групі. В 2022 році ви продовжуєте так само підвищувати посадові оклади працівників на 20% і крім того повинні платити доплату за роботу в інклюзивній групі у розмірі 20% посадового окладу. До 01.01.2022 р. ця доплата виплачувалась в граничному розмірі до 20% посадового окладу.

     • Марина :

      Дуже дякую, за Ваші роз”яснення. Ще для закріплення інформації та розвіяння сумнівів, з прийнням цієї постанови, чи не змінився, сам принцип утворення новоствореного окладу для таких груп (спеціального призначення) для педагогічних працівників? Тобто, так і залишилось підвищення на 10%, та 20% за роботу в інклюзивній групі?

     • Admin :

      Так.

 4. Алла :

  Добрий день.КЗ дитяча школа мистецтв. Просимо на прикладі розписати новоутворені оклади і тарифні ставки з 01.01.2022 року. Якщо оклад директора за ЄТС по 15 розряду 7464,00+746,40 (підвищення на 10% пост КМУ від 11.01.18 №22)=8210,40 + 821,04 (підвищення на 10% за роботу у певних типах закладів згідно пост КМУ від 28.12.21 №1391) і отримали оклад 9031,44?. Оклад викладача за ЄТС по 14 розряду 7001,00 + 700,10 (підвищення на 10% пост КМУ від 11.01.18 №22)=7701,10 + 770,11 (підвищення на 10% за роботу у певних типах закладів згідно пост КМУ від 28.12.21 №1391)+ 1155,17 (підвищення на 15% за викладач-методист згідно пост КМУ від 28.12.21 №1391)і отримали оклад 9626,38?. Дякуємо за відповідь.

  • Admin :

   При розрахунку заробітної плати працівникам, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, слід керуватись нормою пункту 5 наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 р. № 557, в якому йдеться, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення. Тобто підвищення на підвищення не нараховується. При цьому утворюються нові посадові оклади (ставки заробітної плати). Усі доплати і надбавки працівникам обчислюються у відсотках від новоутвореного (з урахуванням підвищень) посадового окладу.

   На це звернуло увагу МОНУ у своєму листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598. З листом можна ознайомитись за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8859

   Приклад розрахунку новоутвореного посадового окладу директора мистецької школи на 01.01.2022 р. за 15 тарифним розрядом відповідно до наданих даних:
   – посадовий оклад згідно ЄТС – 7464 грн.;
   – підвищення п/о на 10% згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 від 7464 грн. – 746,4 грн;
   – підвищення п/о на 10% за роботу у певних типах закладів від 7464 грн. – 746,4 грн;
   —————————-
   Разом новоутворений п/о 7464 + 746,4 + 746,4 = 8956,8 грн.
   або 7464 х 120 : 100 = 8956,8 грн.

   Так само і для викладача (14 т.р.) 7001,0 х 135 : 100 = 9498,6 грн.

 5. Марія :

  Скажите, пожалуйста, музыкальные школы? Педагогам там повышают оклады тоже?

  • Admin :

   Посадові оклади бюджетників, у тому числі і всіх педагогічних працівників були підвищені з 1 грудня 2021 року. З 1 січня 2022 року залишаються на цьому рівні і не підвищуються.

   • Марія :

    Але ж вказано спеціалізованих мистецьких шкіл? Музична школа до цієї категорії не відноситься?

    • Admin :

     Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України “Про освіту” спеціалізована освіта – це, зокрема, освіта мистецького спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей.

     Відповідно до пункту 2 статті 21 Закону мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

     Відповідно до пункту 1 Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 р. № 686, закладами спеціалізованої мистецької освіти є музична школа, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо.

     • Марія :

      Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ….. Педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством. Ви вище написали витяг, що музична школа є закладом спеціалізованих мистецької освіти, як і тут, для кого відбудеться підвищення окладів, а чому педагогам тоді в музичних школах Ви написали, що оклади залишаються на рівні 2021 року з 1 грудня? Поясніть будь ласочка, я не можу зрозуміти, або щось випускаю з поля зору.

     • Admin :

      Оклади залишаються на рівні 2021 року – це мається на увазі, що з 01.01.2022 року вони підвищуватись не будуть, тому що вже підвищені в грудні 2022 р. У другому випадку маються на увазі підвищення, як виду додаткової заробітної плати, які передбачені до виплати педагогічним працівникам згідно постанови КМУ від 28.12.2021 р. № 1391. Постанова № 1391 стосується також і педагогічних працівників музичних шкіл.

 6. Олена :

  Відповідно інструкції 102 ставки заробітної плати вчителів загальноосвітніх шкіл при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищувались на 20 відсотків. Чи зберігається це підвищення в загальнооосвітній школі при оплаті за індивідуальну форму навчання?

  • Admin :

   Вибачте, але де ви таке в Інструкції № 102 прочитали, що ставки заробітної плати вчителів загальноосвітніх шкіл при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищувались на 20 відсотків?

   Відповідно до абзацу другого підпункту “в” пункту 28 Інструкції № 102 педагогічним працівникам у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків.

   • Олена :

    Дякую, тут було роз’яснення http://www.zarplata.co.ua/?p=10035 …Тому ставки заробітної плати вчителів загальноосвітніх шкіл при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищуються на 20 відсотків.

    • Admin :

     Як бачите, це не наша помилка, це описка в статті, яку ми опублікували.

     Підвищення, про яке ви пишете, зберігається і надалі “в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей”.

     В новій редакції цього положення (постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1391), не оговорено, що таке підвищення здійснюється “в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей”. Але ж і в старій редакції положення (Постанова КМУ від 20.04.2007 р. № 643) не було оговорено про таке підвищення, мається на увазі “в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей”, при цьому в Інструкції № 102 про це було сказано.

 7. Олена :

  Доброго дня, чи стосується підвищення посадових окладів “педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання”, багатопрофільного регіонального центру професійної освіти, чи тільки закладів ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ.

  • Admin :

   Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 посадові оклади педагогічних працівників та керівних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання, з 01.01.2022 р. підвищуються на 10 відсотків.

   Тут мається на увазі, що вираз “із специфічними умовами навчання” відноситься до всіх вищевказаних в реченні закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

   Відповідно до частини другої статті 17 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання – це заклад освіти, який здійснює на певних рівнях професійної освіти підготовку здобувачів освіти для потреб центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінально-виконавчої системи.

 8. Марія :

  Шановний Admin….Я Вам дуже вдячна за відповідь!!!

 9. Доброго вечора! Поясніть , будь ласка, як правильно нараховувати заробітну плату педагогам центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, а саме (вихователі, логопед, психолог, реабілітолог). Наприклад, вихователь, – стаж роботи 25 років, вища педагогічна освіта,11 тарифний розряд. Чи можете ви зробити розрахунок? Нараховують оклад по 11 тарифному розряду, доплата 20% за шкідливі умови, 30% за вислугу, 10% престижність, підвищення 10% від 18.01.2018 р. №22. Чи змінився посадовий оклад з січня 2022 року для працівників нашої комунальної установи? Дякую.

  • Admin :

   Посадовий оклад з січня 2022 року не змінився і залишився на рівні грудня 2021 р. Якщо вихователь з освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магіст” не має кваліфікаційної категорії, то йому присвоюється 11 тарифний розряд.

   Приклад розрахунку з/плати за січень 2022 р. вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

   – посадовий оклад (11 т.р.) на 1,0 ставку – 5699,0;
   – підвищення ПО згідно постанови КМУ від 18.01.2018 р. № 22 на 10% від 5699,0 = 569,9;
   – підвищення ПО згідно постанови КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 за роботу з дітьми в центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, на 20% від 5699,0 = 1139,8:
   – надбавка за вислугу років – 30% від 7408,7 (5699,0 + 569,9 + 1139,8) = 2222,61;
   – надбавка за престижність 10% від 7408,7 = 740,87;
   —————————–
   Разом нараховано: 10372,18 (5699,0 + 569,9 + 1139,8 + 2222,61 + 740,87)
   Утримано:
   – податок на доходи фізичних осіб 18% від 10372,18 = 1866,99;
   – військовий збір 1,5% від 10372,18 = 155,58
   —————————-
   Разом утримано: 2022,57(1866,99 + 155,58)
   —————————-
   До видачі: 8349,61 (10372,18 – 2022,57)

 10. Ольга :

  Доброго дня.
  Надайте,будь ласка, роз’яснення стосовно розрахунку вихідної допомоги методисту міського методичного кабінету при звільненні з посади за скороченням штату(звільнення 31 січня),якщо відпрацьовано на цій посаді 8 місяців.В грудні місяці нараховано щорічну винагороду у розмірі посадового окладу.Бухгалтерія ділить суму винагороди на 12 місяців та включає до розрахунку суму за 2 місяці(при розрахунку середньомісячної заробітної плати).Крім цього в грудні було нараховано щомісячну премію та надбавку за складність та напруженість у роботі- чи входять вони у розрахунок середньої заробітної плати при обчисленні вихідної допомоги?

  • Admin :

   Працівникам, звільненим за п.1 ст.40 КЗпП у зв’язку із скорочення чисельності або штату працівників, виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому за середній місячний заробіток (ст.44 КЗпП).

   Розрахунок вихідної допомоги здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100.

   При виплаті вихідної допомоги середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, тобто у вашому випадку це буде листопад – грудень 2021 року.

   Відповідно до пункту 3 Порядку № 100 суми нарахованої заробітної плати, крім премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо.

   Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

   Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. N 5, щорічна грошова винагорода, яка виплачується педагогічним працівникам, відноситься до інших заохочувальних виплат.

   Враховуючи вищенаведене надбавка за складність та напруженість у роботі враховується в заробітній платі розрахункового періоду (листопад – грудень) у тому місяці за який вона нарахована.

   Премію, якщо вона виплачується місяць в місяць, тобто не за попередні періоди, теж потрібно врахувати в заробітній платі розрахункового періоду у тому місяці за який вона нарахована. Якщо премія нараховується в поточному місяці за попередні місяці, то вона враховується в заробітній платі розрахункового періоду відповідно до правил, передбачених абзацом третім пункту 3 Порядку № 100.

   За таким же правилом обчислюється і щорічна грошова винагорода для включення її частини в розрахунковий період.

   Наведемо приклад розрахунку частини щорічної грошової винагороди, яка включається в розрахунковий період (2 місяці) для виплати працівнику вихідної допомоги за умови, що працівник працює в установі з 10 червня 2021 р. і йому в грудні 2021 р. виплачена щорічна грошова винагорода у розмірі посадового окладу (7001 грн.).

   Зазначимо, що відповідно до абзацу третього пункту 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для виплати вихідної допомоги щорічна грошова винагорода враховується частинами шляхом додавання до заробітку працівника частини цієї щорічної винагороди протягом тієї кількості місяців, за який вона нарахована, починаючи з місяця їх нарахування.

   Для визначення частини винагороди, яка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, необхідно суму нарахованої працівнику винагороди розділити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів в тому періоді, за який винагорода нарахована, та помножити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів в місяцях розрахункового періоду, до якого відноситься премія.

   Розрахунок:

   – за листопад 2021 р. – не зараховується (починається з місяця нарахування винагороди)
   – за грудень 2021 р. – 7001 : 142 х 22 = 1084,66 грн.

   Де:

   – 7001 – сума грошової винагороди;
   – 142 – кількість робочих днів з 10 червня по 31 грудня 2021 р.;
   – 22 – кількість робочих днів у грудні 2021 р.

   Частина винагороди припадає на місяці, які не входять в розрахунковий період (січень – серпень 2022 р.).

 11. Діна :

  Добрий день.Скажіть будь ласка чи є постанова 1391 обов’язковою для виконання?У нас у музичній школі немає досі наказу з департаменту культури про встановлення доплати на цих 10% і бухгалтер каже,що нічого з січня не нараховуватиме .Чи правомірним це є і куди можна звернутись?

  • Admin :

   Ні, це неправомірно. Постанова набула чинності і вона є обов’язковою для виконання. Відповідно до даної постанови повинні вноситись зміни до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, яка є керівним нормативним документом для обчислення заробітної плати педагогічних працівників закладів освіти, у тому числі і музичних шкіл, які підпорядковуються Міністерству культури України, але МОНУ вже на протязі багатьох років, починаючи з 2007 року, перестала вносити зміни в Інструкцію № 102. Тому, незважаючи на те, чи внесе МОНУ відповідні зміни до Інструкції № 102, а чи ні, ваша бухгалтерія з 1 січня цього року повинна вже керуватись у своїй роботі Постановою № 1391.

 12. Діна :

  Добрий день.Отримали зарплату за січень./музична школа/10% доплати немає…..Скажіть будь ласка чи є гаряча лінія,щоб проконсультуватись чому не виконується постанова 1391?

  • Admin :

   У нас нема такої інформації. Номера телефонів Міністерства освіти і науки України і Міністерства культури України можна знайти в інтернеті.

 13. Діна :

  Добрий день. Скажіть, будь ласка, Ви володієте інформацію, на виконання постанови № 1391, на ці всі підвищення гроші / на спеціалізовані школи мистецького спрямування/виділені державою? Чи ці підвищення мають виконувати місцеві бюджети?

  • Admin :

   Постановою № 1391 не передбачено виділення спеціальних призначень з Державного бюджету для її реалізації. Підвищення і доплати, які передбачені постановою № 1391, фінансуються з того бюджету, за рахунок якого утримуються заклади освіти. Наприклад, державні заклади фінансуються з Державного бюджету, комунальні заклади, які засновані місцевими органами влади – з місцевого бюджету, а приватні заклади фінансуються з інших джерел, не заборонених законодавством, наприклад, благодійної допомоги, грантів тощо.

   Підвищення посадового окладу на 10%, яке передбачене постановою № 1391 для встановлення педагогічним працівникам у закладах спеціалізованої освіти мистецького спрямування, зокрема, в музичних школах, фінансується, як і всі інші види заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за престижність, премія і т.п.) із місцевого бюджету.

 14. Ольга :

  Доброго дня. Соціальний педагог ЗЗСО ( 0.75 ставки) викладає 2 години предмету “Основи здоров’я” ( в цьому ж закладі). Адміністрація в наказі зазначила – прийняти на посаду соціального педагога на 0.75 ст та за сумісництвом вчителя основ здоров’я 2 години. Чи вірно складено наказ?

  • Admin :

   Наказ написано безграмотно. Наприклад, вчитель в один день може проводити заняття 4 години, а в інший – бути вільним (в залежності від розпису уроків).
   Накази про прийняття на роботу працівників можна писати у довільній формі, наприклад:
   1) № ___
   від 01.02.2022 р.
   Про прийняття на роботу Бондаренко О.М.
   НАКАЗУЮ:
   Прийняти на роботу Бондаренко Ольгу Миколаївну з 03 лютого 2022 року постійно на посаду соціального педагога на умовах неповного робочого дня (30 годин на тиждень), присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, встановити 11 тарифний розряд.
   Педагогічний стаж станом на 01 лютого 2022 року складає __ років __ місяців __ днів.
   Підстава: заява Бондаренко О.М., зареєстрована за № 000.
   Директор: підпис та прізвище
   З наказом ознайомлена: дата, підпис та прізвище
   ————————————-
   2) № ___
   від 01.02.2022 р.
   Про прийняття на роботу Бондаренко О.М.
   НАКАЗУЮ:
   Прийняти на роботу за сумісництвом Бондаренко Ольгу Миколаївну з 03 лютого 2022 року на посаду вчителя з предмету “Основи здоров’я” на умовах неповного робочого дня (10 годин на тиждень), встановити 11 тарифний розряд.
   Кваліфікаційна категорія: (немає, спеціаліст вищої категорії, спеціаліст І категорії тощо – вказати необхідне).
   Педагогічний стаж станом на 01 лютого 2022 року складає __ років __ місяців __ днів.
   Підстава: заява Бондаренко О.М., зареєстрована за № 000.
   Директор: підпис та прізвище
   З наказом ознайомлена: дата, підпис та прізвище
   ————————————–

 15. Дар'я :

  Доброго дня! Поясніть, будь ласка, щодо доплати у розмірі 20 % “керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами”. В дрошкільному закладі немає посади заступника керівника з навчальної роботи, але є посада вихователь-методист, чи поширюється на неї вказана доплата?

  • Admin :

   На нашу думку ні, не поширюється. В постанові № 1391 чітко вказано коло осіб, які мают право на таку доплату.

 16. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи передбачається збільшення ставки заробітної плати на 20% у загальноосвітній школі вчителю за години індивідуального навчання (педагогічний патронаж) з дитиною з вадами розумового розвитку та фізичного розвитку, згідно постанови КМУ №1391?
  Чи таке підвищення передбачене тільки спеціальним школам і школам, що мають спеціальні класи групи?

  • Admin :

   Так, передбачено. Згідно постанови КМУ № 1391 педагогічним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування (або за наявності у закладах освіти таких класів, груп) здійснюється підвищення посадових окладів у розмірі 20 відсотків. Щодо вашого запитання читайте статтю на нашому сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10035

Написати коментар