Прожитковий мінімум на 2021 рік.

22.12.2020

Прожитковий мінімум в 2021 році

Дякуємо за перегляд реклами

Розмір прожиткового мінімуму (грн.)

На одну особу в розрахунку на місяць: з 01.01. по 30.06.
2021 р.
з 01.07. по 30.11.
2021 р.
з 01.12. по 31.12.
2021 р.
– діти віком до 6 років 1921 2013 2100
– діти віком від 6 до 18 років 2395 2510 2618
– працездатні особи 2270 2379 2481
– працездатні особи  (який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді) 2102
– працездатні особи  (який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами) 2102
– працездатні особи (який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури) 1600
– особи, які втратили працездатність 1769 1854 1934

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Нагадаємо, що згідно з положеннями Закону України від 15.07.1999 р. N 966-XIV ”Про прожитковий мінімум” прожитковий мінімум — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціювання організму людини, збереження його здоров`я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особи.

Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

– дітей віком до 6 років;
– дітей віком від 6 до 18 років;
– працездатних осіб;
– осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України при прийнятті Державного бюджету України на рік.

Прожитковий мінімум є базовим державним стандартом, на підставі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового та соціально – культурного забезпечення.

Зокрема розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб застосовується:

• при визначенні розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду станом на 1 січня календарного року;
• при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільг станом на 1 січня звітного податкового року;
• при визначенні розміру податкової соціальної пільги для будь – якого платника податку на доходи фізичних осіб станом на 1 січня звітного податкового року;
• при індексації заробітної плати станом на 1 січня, 1 липня і 1 грудня календарного року.

—————

Написати коментар