Про порядок дій після підвищення посадових окладів працівників ОМС постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 363

19.05.2018

Про порядок дій після підвищення посадових окладів працівників ОМС
відповідно до постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363

Дякуємо за перегляд реклами.

З появою на сторінках засобів масової інформації тексту постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363 (далі – Постанова № 363) в мережі Інтернету не припиняється дискусія щодо правильної реалізації цієї постанови, та застосування в подальшому деяких нормативно – правових актів у їх зв’язку з набуттям її чинності.

Все це відбувається в основному через те, що Кабінет Міністрів України у самій Постанові № 363 не визначив дату, з якої повинні бути підвищені посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), розміри яких передбачені в додатках 48 – 55 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (далі – Постанова № 268).

У даній статті спробуємо висвітлити наше бачення вирішення питань, які виникли у багатьох після опублікування Постанови № 363.

З самого початку з’ясуємо, що собою представляє Постанова № 363?

За своїм змістом вона передбачає всього лиш внесення затверджених нею змін до Постанови № 268 (в т.ч. в додатки 48 – 55), і тільки. Вона містить в собі інформацію про нові посадові оклади для працівників ОМС. В ній нічого не сказано про дату впровадження її в дію.

Ще відомо, що відповідно до п. 4 Пояснювальної записки до проекту цієї постанови реалізація постанови буде здійснюватись в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників у кошторисах відповідних органів місцевого самоврядування.

Постанова № 363 була схвалена і підписана 10 травня, а опублікована в офіційному виданні Кабінету Міністрів України – «Урядовому кур’єрі» в № 93(6209) за 18.05.2018 р.

Статтею 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. № 2591-VI (далі – Закон № 2591-VI) передбачено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Тобто, це значить, що Постанова № 363 набула чинності 18.05 2018 р.

З цього дня, відповідно до Постанови № 363 ми вносимо зміни в Постанову № 268 і все, цими своїми діями ми виконали повністю всі вимоги постанови № 363 і положення статті 52 Закону № 2591-VI щодо установленого дня набрання чинності постанови.

Надалі, щодо підвищення посадових окладів працівників ОМС, ми повинні керуватись Постановою № 268 (з урахуванням внесених в неї змін), пунктами 1 і 2 якої право визначення умов оплати праці і встановлення посадових окладів працівникам ОМС відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів надається відповідним органам місцевого самоврядування і керівникам цих органів.

Чи означає це, що ОМС самі установлюють нові, підвищені посадові оклади працівникам відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів і визначають дату запровадження в дію цих підвищених посадових окладів?

Так. Це передбачено Постановою № 268, а також Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, яким надані такі повноваження ОМС.

І на кінець необхідно визначитись з датою, з якої можна підвищити посадові оклади працівників.

На наш погляд це може бути будь яка дата (навіть 01.06.2018 р.), але не раніше ніж 18 травня 2018 року.

Для виплати працівникам посадових окладів в нових, підвищених розмірах необхідно:

  • установленим порядком внести відповідні зміни у штатні розписи ОМС;
  • шляхом прийняття рішень, видачі наказів, розпоряджень установити ці посадові оклади працівникам. При цьому посадові оклади керівникам ОМС установлюються рішеннями Рад, а іншим працівникам – наказами, розпорядженнями керівників ОМС.

Щодо надбавки за вислугу рокув службовцям ОМС, виплата якої врегульована шляхом внесення відповідних доповнень в п.п. 4 п. 3 Постанови № 268, то через те, що порядок виплати такої надбавки службовцям ОМС був запроваджений ще в 1993 році (постанова КМУ від 20.12.1993 р. N 1049) і виплата вказаної надбавки їм не відмінялась – приймати додаткових рішень для узаконення виплати цієї надбавки на місцях не потрібно.

Читати також: Щодо законності виплати надбавки за вислугу років службовцям ОМС

Тепер дещо про застосування деяких нормативно – правових актів у їх зв’язку з підвищенням посадових окладів працівникам ОМС.

Дії, пов’язані з підвищенням посадових окладів працівників передбачають здійснення деяких певних дій при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток, виплати грошової допомоги на оздоровлення і на вирішення соціально – побутових питань тощо.

Це визначено пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8.02.1995 р. N 100 (далі – Порядок № 100).

Зразу потрібно зазначити, що у нашому випадку не може йти мова про зміну структури заробітної плати працівників ОМС, яка прописана у пункті 2 Порядку № 100, тому що одне  тільки підвищення окладів працівників без зміни умов оплати праці не призвело до такої зміни.

Про це більш детально можна прочитати тут.

Тому у нашому випадку, коли при підвищенні посадових окладів працівників зміна умов оплати праці працівників ОМС не призвела до зміни структури їх заробітної плати, обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток, виплати грошової допомоги на оздоровлення і на вирішення соціально – побутових питань тощо проводиться на загальних підставах, як і для всіх інших працівників.

Тепер перейдемо до пункту 10 Порядку № 100 в якому йдеться, що у випадках підвищення посадових окладів працівників відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за ними зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У випадках, коли підвищення посадових окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення посадових окладів.

Таким чином, у нашому випадку у зв’язку з підвищенням посадових окладів працівників ОМС обчислення середньої заробітної плати для оплати їх відпусток, виплати їм грошової допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально – побутових питань тощо проводиться з урахуванням обов’язкового коригування заробітної плати в розрахунковому періоді і в періоді збереження середньої заробітної плати за правилами пункту 10 Порядку № 100.

Так, наприклад, якщо у вашій установі наказ про підвищення посадових окладів працівникам видано  18 травня 2018 р., а працівник пішов у відпустку 10 травня, то відпускні з 10 по 17 травня, а також матеріальна допомога, яка була йому виплачена разом з відпускними, не коригуються. Коригуванню підлягають тільки відпускні за частину відпустки, яка припадає на період з 18.05.2018 р. і до її кінця.

Якщо підвищення посадових окладів з 18.05.2018 р., а відпустка з 20.05.2018 р., то коригується заробітна плата для обчислення як відпускних за весь період відпустки, так і матеріальної допомоги.

Що стосується індексації заробітної плати працівників, то тут необхідно керуватись пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), в якому йдеться, що:

– сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).

При цьому, у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру;

– якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної таким чином (фіксованої) суми індексації буде додаватись сума індексації, яка складеться надалі внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації у розмірі 103%.

Для тих ОМС, які підвищили посадові оклади своїх працівників у травні 2018 року місяць травень для них буде новим базовим. У цьому місяці припиняється обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати і таке обчислення для них почне здійснюватись заново з червня 2018 р.

Виникає таке питання – чи потрібно проводити індексацію заробітної плати працівників ОМС за травень 2018 року, якщо підвищення їх окладів відбулось в середині цього місяця, і якщо потрібно, то як це зробити?

Так, потрібно проводити індексацію пропорційно періоду, відпрацьованому до дати підвищення їх посадових окладів. Про це йдеться у статті Лаврентьєвої Жанни, головного спеціаліста відділу рівня життя та моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування й аналізу Міністерства соціальної політики України “Індексуємо «бюджетну» зарплату: що врахувати”, опублікованій на сайті “Бюджетна бухгалтерія” 18.07.2017 року.

Нагадаємо, що до травня 2018 року останнє законодавче підвищення окладів більшості посадових осіб та службовців ОМС відбулось у травні 2017 року відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353, а це значить що коефіцієнт індексації їх заробітної плати, розрахований згідно додатку 4 до Порядку № 1078 в травні 2018 року склав 10,7 відсотків, а травнева сума індексації за повний місяць – 188,53 грн. (1762 х 10,7 %).

Для того незначного кола працівників ОМС, посадові оклади яких в останній раз були підвищені в жовтні 2017 року постановою КМУ від 27 вересня 2017 р. № 730 коефіцієнт індексації їх заробітної плати в травні 2018 року склав 3,4 відсотків, а травнева сума індексації за повний місяць – 59,91 грн. (1762 х 3,4 %).

Наприклад, для працівників ОМС, посадові оклади яких були підвищені з 18 травня 2018 року і які відпрацювали повністю робочі дні за графіком роботи в період з 1 по 17 травня, сума індексації їх заробітної плати за цей проміжок у першому випадку складе 107,73 грн. (188,53 : 21 х 12) і в другому – 34,23 грн. (59,91 : 21 х 12) Ця сума у травні виплачується їм гарантовано у відповідності до положень Порядку № 1078.

Для визначення долі індексації після підвищення окладів, тобто з 18 по 31 травня 2018 року, треба порівняти суму підвищення зарплати з сумою можливої індексації. У порівняльних розрахунках беруть участь усі складові зарплати, що не мають разового характеру.

У нашому випадку заробітна плата працівників ОМС за вказаний вище період індексаціі не пілягає, тому що навіть для найнижче оплачуваного працівника, наприклад, діловода (додаток 55 до Постанови 363) підвищення самого окладу на 705 грн. (2600 – 1895) перевищує суму індексації, що склалася в травні 2018 р. в сумі 188,53 грн. Тому з 18 травня 2018 року працівники ОСМ втрачають право на індексацію. Травень 2018 року для них стає новим «базовим» місяцем. Зарплату з 18 по 31 травня не індексують. Не індексується зарплата працівників ні в червні, а ні в липні 2018 року, допоки для них не настане право на індексацію.

———————

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар