Щодо встановлення підвищеної ставки посадового окладу педагогічних працівників з 1 січня 2018 року.

05.02.2018

Щодо встановлення підвищеної ставки посадового окладу педагогічних працівників
з 01.01.2018 р. відповідно до постанови Кабміну від 11.01.2018 р. № 22

25 січня 2018 року на офіційному сайті Кабінету Міністрів України нарешті була опублікована довгоочікувана постанова Кабміну від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

Крім того, що вона була опублікована після затвердження з двотижневою затримкою, вона ще виявилася недовершеною і недосконалою в плані її застосування. Про це ми згадували у нашій статті “Про сьогоднішній стан справ з розробки нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України”.

У зв’язку з цим до сьогоднішнього дня фахівці “ламають списи” з’ясовуючи питання – як правильно підвищити посадові оклади (ставки заробітної плати) з 1 січня педагогічним працівникам?

Існують дві думки щодо того, як правильно передбачає постанова № 22 таке підвищення. Одні кажуть, що необхідно підвищити посадовий оклад на 10 відсотків, що був розрахований за правилами Єдиної тарифної сітки на 01.01.2018 р. і таким чином встановити новий посадовий оклад, на який в подальшому будуть нараховуватись всі інші підвищення, надбавки і доплати. Інші схиляються до думки, що розміри посадового окладу педагогічних працівників необхідно встановлювати відповідно до Єдиної тарифної сітки, розрахованої станом на 01.01.2018 р. і одночасно установити для них з 1 січня окреме додаткове підвищення на 10 відсотків до такого посадового окладу.

На сьогодні свою позицію щодо цього питання оприлюднило управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України у статті “Яка ставка заробітної плати є базовою для визначення надбавок та доплат учителям?”.

В коментарях на різних форумах в Інтернеті розповсюджені чутки, що існує лист Міністерства освіти і науки України, в якому виражена зовсім протилежною позиція МОНУ позиції профспілок, але цей лист наразі на офіційному сайті МОНУ відсутній.

Цей лист за № 1/9-64 від 30.01.2018 р. “Щодо оплати праці у 2018 році” вдалось відшукати в Інтернеті на офіційному сайті департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА. В листі дійсно висловлена думка МОНУ, протилежна думці ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Незрозуміло, чому б цим двом установам не прийти до єдиної думки в цьому питанні і лиш після цього дати роз’яснення, як правильно застосувати постанову Кабміну?

Наша позиція щодо цього питання співпадає з позицією профспілки.

Ми виходимо з наступного. Умови оплати праці працівників освіти та науки передбачені наказом МОН від 26.09.2005 р. N 557, Інструкцією, затвердженою наказом МОН від 15.04.1993 р. N 102, та ще деякими наказами МОН, які діють в їх частинах, що не суперечать одна одній.

Всі підвищення ставок та окладів педагогічних працівників, які установлені цими нормативними документами, а також постановою КМУ від 20.04.2007 р. N 643, передбачають якусь причину установлення педагогічним працівникам таких підвищень, тобто залежать від окремих видів педагогічної діяльності або від роботи в певних типах навчальних закладів, а також від інших умов їх виплати.

Підвищення посадових окладів, яке встановлене постановою Кабміну № 22  не передбачається вищезазначеними причинами та умовами для його здійснення, тому не може розглядатись  у вигляді окремого виду підвищення до посадового окладу (ставки заробітної плати).

Це підвищення посадових окладів потрібно розглядати не як установлення окремого додаткового підвищення до посадового окладу, а як підвищення їх на 10 відсотків по відношенню до розмірів, розрахованих виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого на 1 січня календарного року, і передбачених Єдиною тарифною сіткою на 01.01.2018 року, на які в подальшому будуть нараховуватись всі інші підвищення, надбавки і доплати.

Тепер розглянемо питання , посадові оклади яких працівників підлягають підвищенню з 1 січня 2018 року?

Це ті педагогічні працівники, схема тарифних розрядів посад яких визначена у додатку 2 (розділ I “Освіта” та розділ II “Наука”) до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Вичерпний перелік посад педагогічних працівників затверджений постановою Кабміну від 14.06.2000 р. N 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” (далі Перелік N 963).

Ми вважаємо, що до працівників, про які йдеться в постанові № 22 відносяться тільки ті із них, посади яких містяться в Переліку N 963.

В пункті 3 наказу МОН від 26.09.2005 р. N 557 йдеться, що посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ установлювати на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10-30 відсотків, помічників керівників – на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

Постає питання, чи підлягають підвищенню з 1 січня 2018 року посадові оклади осіб, вказаних у пункті 3 наказу № 557, паралельно підвищенню окладів відповідних їм керівників?

На нашу думку тільки тим із них, які безпосередньо за профілем своєї роботи зайняті викладацькою (навчальною), виховною і науково-методичною роботою.

Нижче на прикладі покажемо порядок розрахунку заробітної плати педагогів, з урахуванням підвищення їх посадових окладі з 1 січня 2018 року відповідно до постанови № 22.

Приклад. Необхідно нарахувати заробітну плату старшому вчителю школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за січень 2018 року, за умов:
– наявність за посадою ІІ кваліфікаційної категорії, що відповідає 12 тарифному розряду;
– стаж педагогічної роботи – 9 років;
– загальне навантаження 18 годин (на 1,0 тар. ставку);
– класне керівництво у X класі;
– встановлено розмір надбавки за престижність праці у розмірі – 20%;
– має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей;
– оплата праці здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету.

Нараховано:
– посадовий оклад на 01.01.2018 р. за ЄТС – 3735.00 грн., з урахуванням його підвищення на 10% відповідно до постанови КМУ № 22 – 4108,50(3735.00 х 110 : 100), з урахуванням підвищень на 30% за роботу в школі-інтернаті для дітей-сиріт та на 10% за звання “Старший вчитель”(4108,50 х 140 : 100) = 5751,90
– надбавка за вислугу років, 10% (5751,90 х 10 : 100) = 575,19
– надбавка за престижність праці, 20% (5751,90 х 20 : 100) = 1150,38
– доплати за класне керівництво, 25% (5751,90 х 25 : 100) = 1437,98
– індексація – ні
Нараховано разом: (5751,90 + 575,19 + 1150,38 + 1437,98) = 8915,45
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% зі скидкою на 4 дітей (8915,45 – (881 х 4) х 18 : 100) = 970,46
– військовий збір – 1,5% (8915,45 х 1,5 : 100) = 133,73
– проф. внески 1% від 8915,45 грн = 89,15
Утримано разом: (970,46 + 133,73 + 89,15) = 1193,34
До видачі на руки: (8915,45 – 1193,34) = 7722,11

—————————–

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар