Посада старости відноситься до шостої категорії посад органів місцевого самоврядування

11.08.2017

Уряд унормував питання щодо віднесення посади старости до
відповідної категорії посад органів місцевого самоврядування

Дякуємо за перегляд реклами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Постанова № 268) посадовим особам місцевого самоврядування передбачена виплата щомісячної надбавки за ранг, розмір якої залежить від присвоєного їм рангу.

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування передбачений Законом України від 07.06.2001 р. N 2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі – Закон № 2493-III).

Згідно Закону № 2493-III ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються у межах відповідної категорії посад, яких класифіковано у кількості семи груп посад.

Віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад передбачено статтею 14 Закону № 2493-III, а також частково постановою Кабміну від 26.10. 2001 р. N 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» (далі – Постанова № 1441).

Останнім часом ці два нормативні акти по різному трактували приналежність посади старости до відповідної категорії посад .

Так, відповідно до абзацу четвертого пункту 1 Постанови № 1441 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.07.2016 р. N 451, посаду старости було віднесено до п’ятої категорії посад, а відповідно до абзацу восьмого статті 14 Закону № 2493-III із змінами, внесеними згідно із Законом від 09.02.2017 р. N 1848-VIII – до шостої категорії посад органів місцевого самоврядування.

Як бачимо, починаючи з лютого цього року на законодавчому рівні спостерігалась суперечність норм підзаконних нормативно-правових актів нормам актів вищої юридичної сили, тобто суперечність норми Постанови № 1441 нормі Закону № 2493-III.

Для усунення цієї суперечності і з метою забезпечення реалізації вимог виконання Закону № 2493-III Кабінет Міністрів України постановою від 9 серпня 2017 р. № 590 вніс зміни в Постанову № 1441, якими виключив посаду старости з п’ятої категорії посад.

Відповідно до абзацу восьмого статті 14 Закону № 2493-III посада старости відноситься до шостої категорії посад.

Відповідно до ст. 15 Закону № 2493-III особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії посад органів місцевого самоврядування, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг.

———————————–

 

Інші статті:

Написати коментар