Порядок виплати педагогічним працівникам надбавки за почесне звання «Народний вчитель України» і «Заслужений вчитель України»

21.09.2016

Порядок виплати педагогічним працівникам надбавки за почесне звання
«Народний вчитель України» і «Заслужений вчитель України»

Почесні звання України є державними нагородами України, що присвоюються громадянам відповідно до Закону України “Про державні нагороди України” за їх особисті заслуги перед Українською державою.

Порядок присвоєння почесних звань України, визначення підстав для їх присвоєння, вручення та інші правила передбачені Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 р. N 476/2001 (далі – Положення).

Педагогічним працівникам в порядку визначеному Положенням можуть бути присвоєні почесні звання «Народний вчитель України» і «Заслужений вчитель України».

Зазначеним особам, удостоєним почесних звань, передбачена виплата надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) за місцем роботи.

Нормативними документами, які регламентують право педагогічних працівників на виплату їм надбавки за почесні звання «Народний вчитель України» і «Заслужений вчитель України» є:

– постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;

наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ № 557).

Відповідно до зазначених нормативних документів педагогічним працівникам за почесне звання «Народний вчитель України» встановлюється надбавка в розмірі 40 відсотків, а за почесне звання «Заслужений вчитель України» – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за умови, якщо почесне звання відповідає профілю діяльності працівника на займаній посаді.

Цими документами чітко не визначено, як має встановлюватися така надбавка: винятково на оклад за посадою вчителя, або і на викладацькі години, які педагогічний працівник відповідно до законодавства України має право проводити понад норму робочого часу за основною посадою?

На численні запити з місць стосовно порядку встановлення педагогічним працівникам надбавок і доплат, передбачених Наказом № 557, у т. ч. і надбавки за почесне звання “заслужений” Міністерством освіти і науки спільно з ЦК профспілки працівників освіти і науки було надано роз’яснення (лист від 14.02.2006 р. № 1/9-102 та № 02-5/68), у якому сказано, що розміри визначених надбавок встановлюються залежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи. А це означає, що надбавка за почесне звання “заслужений” нараховується як до посадового окладу за основною посадою, так і за години викладацької роботи понад норму робочого часу у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів (за тарифікацією).

ВИСНОВОК. Надбавка, про яку йдеться, є додатковим видом заробітної плати, вона виплачується як за основною посадою, так і за години викладацької роботи понад норму робочого часу, а її розмір залежить від обсягу виконуваної роботи, педагогічного навантаження.

Приклад. Вчителю загальноосвітньої школи присвоєно почесне звання “Заслужений вчитель України”. Він має певну кваліфікаційну категорії, відповідно якої йому встановлено 12 тарифний розряд. При встановленій нормі робочого часу у жовтні 2016 року – 72 години він фактично в цьому місяці відпрацював 96 годин. Нарахувати йому за жовтень 2016 року посадовий оклад і надбавку за почесне звання.

Нараховано:
– П/оклад (12 т.р.)          2512 : 72 х 96 = 3349,33 грн.
– Надбавка                 3349,33 х 20 : 100 = 669,87 грн.

                                         _____________

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар