№ 783 від 28 липня 2021 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”.

29.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 783
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2018 р., № 42, ст. 1494; 2020 р., № 47, ст. 1492) зміни, що додаються.

2. Установити, що у разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді таким працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

3. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

1. В абзаці другому пункту 1 цифри “48—54” замінити цифрами
“48—53”.

2. Пункт 7 виключити.

3. У додатках до постанови:
1) додатки 48—53 викласти в такій редакції:

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради, Київський міський голова 19 360
Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради 16 940
Заступник голови ради 15 125
Голова постійної комісії з питань бюджету 13 500
Керуючий справами 13 500
Начальник управління 10 550
Начальник відділу 8 800
Начальник відділу у складі управління 7 050
Завідувач самостійного сектору 7 600
Завідувач сектору у складі управління, відділу 6 300
Помічник голови ради, радник, консультант 5 700
Головний спеціаліст, помічник заступника голови 5 500
Провідний спеціаліст 5 100
Спеціаліст I категорії 5 050
Спеціаліст II категорії 4 700
Спеціаліст 4 670

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради 15 520
Заступник голови ради 12 125
Керуючий справами 9 700
Начальник відділу, головний бухгалтер 7 050
Завідувач сектору 6 300
Радник, консультант голови ради 5 500
Головний спеціаліст 5 300
Провідний спеціаліст 4 670
Спеціаліст I категорії 4 630
Спеціаліст II категорії 4 590
Спеціаліст 4 540

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських
рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень

понад 900
тис. осіб

понад 450 до 900 тис. осіб

понад 180 до 450
тис. осіб

понад 70 до 180 тис. осіб

понад 15 до 70 тис. осіб

до 15 тис. осіб

Голова 16 940 16 400 15 900 15 500 15 000 12 000
Перший заступник голови 15 500 14 600 14 100 13 200 12 500 11 500
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 14 200 14 000 13 500 12 600 12 000 11 000
Староста 12 700 12 300 11 900 11 600 11 200 10 000
Директор департаменту 8 800 8 600 8 500 8 400 8 300 8 000
Начальник управління 7 700 7 600 7 500 7 400 7 200 7 100
Начальник відділу,  головний бухгалтер 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 6 900
Завідувач сектору 6 300 6 250 6 200 6 100 6 050 6 000
Державний реєстратор, адміністратор 5 600 5 600 5 600 5 600 5 400 5 300
Радник, консультант, помічник голови 5 650 5 650 5 650 5 650 5 450
Головний спеціаліст 5 500 5 500 5 500 5 500 5 200 5 100
Провідний спеціаліст 5 100 5 100 5 050 5 000 4 950 4 900
Спеціаліст І категорії 5 050 5 050 4 950 4 900 4 850 4 800
Спеціаліст II категорії 4 850 4 800 4 750 4 700 4 650 4 600
Спеціаліст 4 800 4 750 4 700 4 650 4 600 4 540

________
Примітки. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.

2. Посадові оклади працівників апарату міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів,
управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва
та Севастополя), селищних, сільських рад

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад

у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень

понад 900
тис. осіб

понад 450 до 900 тис. осіб

понад 180 до 450
тис. осіб

понад 70 до 180 тис. осіб

понад 15 до 70 тис. осіб

до 15 тис. осіб

Директор департаменту 8 800 8 600 8 500 8 400 8 300 8 000
Начальник самостійного управління 8 100 8 000 7 900 7 700 7 500 7 400
Начальник самостійного відділу 7 900 7 800 7 700 7 600 7 400 7 300
Начальник управління у складі департаменту 7 700 7 600 7 500 7 400 7 200 7 100
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління у складі департаменту, головний бухгалтер 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 6 700
Завідувач сектору 6 300 6 250 6 200 6 100 6 050 6 000-
Державний реєстратор, адміністратор 5 600 5 600 5 600 5 600 5 400 5 300
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 5 500 5 500 5 500 5 500 5 200 5 100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 5 100 5 100 5 050 5 000 4 950 4 900
Спеціаліст I категорії 5 050 5 050 4 950 4 900 4 850 4 800
Спеціаліст II категорії 4 850 4 800 4 750 4 700 4 650 4 600
Спеціаліст 4 800 4 750 4 700 4 650 4 600 4 540

_________
Примітки. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.

2. Посадові оклади працівників виконавчих органів міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради 15 500
Заступник голови ради 12 100
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 9 700
Завідувач відділу, головний бухгалтер 7 000
Завідувач сектору 6 000
Головний спеціаліст 5 100
Провідний спеціаліст 4 650
Спеціаліст I категорії 4 600
Спеціаліст II категорії 4 590
Спеціаліст 4 540

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник самостійного управління, відділу 7 800
Начальник відділу в складі управління 7 000
Завідувач сектору 6 000
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 5 100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 4 650
Спеціаліст I категорії 4 600
Спеціаліст II категорії 4 590
Спеціаліст 4 540

2) додаток 54 виключити;

3) додаток 55 викласти в такій редакції:

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Завідувач: архіву, друкарського бюро, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро 4 540
Старший: інспектор, статистик; секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий 4 400
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин, комендант, диспетчер 4 300
Стенографіст II категорії, секретар-стенографіст, офісний службовець (друкування), архіваріус, експедитор 4 200

———–

Інші статті:

коментарів 6

 1. Юлія :

  Постанова вже діє?

  • Admin :

   Поки що ні. Буде діяти з дня її оприлюднення в газеті “Урядовий кур’єр”.

   • Iryna :

    А фахівцям із соціальної роботи оклад підвищено з 3 серпня 2021 року?

    • Admin :

     Якщо ці фахівці із соціальної роботи відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” відносяться до посадових осіб ОМС, то їх посадові оклади також підлягають підвищенню з 03.08.2021 р.

 2. Лілія :

  Підкажіть, надбавка за високі досягнення у держслужбовців, нарахування не змінилося по цій постанові?

  • Admin :

   Оплата праці державних службовців за цією постановою вже не здійснюється. Ця постанова в основному стосується працівників органів місцевого самоврядування. Оплата праці працівників державних органів передбачена постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15.

Написати коментар