Записи з тегами ‘щорічні оплачувані відпустки’

N 208/13/116-11 від 24.06.2011 р. “Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток”

N 2779/0/101-17 від 22.11.2017 р. “Щодо врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження”

№ 2536/0/101-17/284 від 10.10.2017 р. “Щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці”

Право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

N 1382/13/84-16 від 07.10.2016 р. “Щодо повернення коштів виплаченої допомоги на оздоровлення у разі невикористання щорічної основної відпустки”

N 1374/13/8416 від 04.10.2016 р. “Щодо врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів щорічної відпустки”

№ 1294/13/84-16 від 12.09.2016 р. “Щодо оплати часу відпусток працівникам, які працюють за сумісництвом”

Додаткові відпустки працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах

N 1384/13/84-16 від 07.10.2016 р. “Щодо обчислення середньої заробітної плати мобілізованому держслужбовцю”

№ 531/13/116-16 від 23.09.2016 р. “Стосовно поділу відпустки, яка надається учасникам бойових дій та інвалідам війни”