Лист МФУ від 27.01.2021 р. N 11220-02-62/2362 “Щодо подання податкового розрахунку типу “Звітний” як “Довідковий””.

20.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.01.2021 р. N 11220-02-62/2362

Щодо подання податкового розрахунку типу “Звітний” як “Довідковий”

Міністерство фінансів розглянуло звернення щодо надання роз’яснень стосовно особливостей подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску типу “Довідковий”, та в межах компетенції повідомляє.

Законами України від 19 вересня 2019 року N 115 “Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб” (далі – Закон N 115) та N 116-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” (далі – Закон N 116) змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), зокрема, передбачено щоквартальне подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону N 2464, у складі, зокрема, звітності з податку на доходи фізичних осіб до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, що встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ).

Відповідно до вимог законів N 115 та N 116 наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. N 773 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4” затверджено форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок).

Відповідно до підпункту “б” пункту 176.2 статті 176 ПКУ особи, які відповідно до цього ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, Розрахунок (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Аналогічно норма трактується в пункті 51.1 статті 51 Кодексу.

При цьому термін подання податкової декларації із базовим (податковим) періодом календарний квартал визначено пунктом 49.18 статті 49 Кодексу, зокрема згідно з підпунктом 49.18.2 така декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Аналогічну норму зазначено в пункті 1 розділу II Порядку.

Водночас, з метою недопущення порушення прав застрахованих осіб на своєчасне отримання пенсійних та соціальних виплат було впроваджено Розрахунок та додатки до нього, що містять персоніфіковані відомості, з типом “Звітний” як “Довідковий”.

У Розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий” зазначається інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат (абзац сьомий пункту 1 розділу III Порядку).

Таким чином, відповідно до норм Порядку Розрахунок та додатки до нього з типом “Звітний” як “Довідковий” подаються платником єдиного внеску у разі необхідності призначення поза межами звітного періоду застрахованим особам пенсії або матеріального забезпечення, або страхових виплат та містять виключно інформацію по таких особах.

У разі подання додатку “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам” (далі – Д1) у складі Розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий” для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії.

Для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат – у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий” для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі.

Відповідно такий принцип застосовується до інших додатків Розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий”.

При цьому інформацію про осіб, зазначених у Розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий”, необхідно також дублювати у Розрахунку за відповідний звітний період.

Поряд з цим повідомляємо, що відповідно до підпунктів 12 та 70 пункту 4 Положення про Державну податкову службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року N 227, ДПС, зокрема:

  • здійснює адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі проводить відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (платників єдиного внеску);
  • надає індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

Враховуючи вищенаведене, керуючись положеннями Кодексу, у разі необхідності платники податків можуть звернутися до контролюючих органів для отримання на безоплатній основі індивідуальної податкової консультації, виходячи з особливостей їх діяльності.

Заступник Міністра                                            С. Воробей

Інші статті:

Написати коментар