N 4711-06/17793-09 від 23.03.2021 р. “Щодо деяких питань оплати праці працівників органів місцевого самоврядування”.

06.04.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 23.03.2021 р. N 4711-06/17793-09

Щодо деяких питань оплати праці працівників
органів місцевого самоврядування

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуло звернення щодо деяких питань оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про запобігання корупції” державний орган – це орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю.

Статтею 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено, що місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Гарантіями організаційної самостійності місцевого самоврядування, зокрема, є:

– положення Конституції України про те, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиної системи органів державної влади, а служба в органах місцевого самоврядування виступає самостійним видом публічної влади;

– встановлена Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 71) заборона органам виконавчої влади та їх посадовим особам втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

У той же час, статтею 26 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” визначено, що у 2021 році розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року, застосовуються саме для працівників державних органів.

Згідно з наказом Міністерства праці України від 02.10.96 р. N 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами) розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначених у додатках 1 – 3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) (далі – постанова N 1298).

З 01.01.2021 р. посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду – 2670 грн.  (примітка 1 додатка 1 до постанови N 1298).

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації     І. Дядюра

—————————-

Увага!  Як було зазначено вище,  листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційно-рекомендаційний характер. Це значить, що в своїй роботі потрібно керуватись не листами міністерств, а нормативно-правовими актами, тобто Законами ВРУ, постановами КМУ та наказами міністерств.

Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року N 77 з 20.04.2021 р. втратив чинність згідно наказу Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 609, який набрав чинність з 20.04.2021 р. та застосовується з 1 січня 2021 року, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який застосовується з 01 січня 2022 року.

В абзаці четвертому пункту 1 Наказу № 609 йдеться, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1-6 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298. Тобто цей абзац п.1 Наказу № 609 застосовується з 01 січня 2022 року

Інші статті:

Написати коментар