Індексація заробітної плати працівників у квітні 2021 року.

05.04.2021

Індексація заробітної плати працівників за квітень 2021 року

 Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» (далі – Закон № 1282-XII) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який законодавчо встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку на квітень 2021 року затверджено у розмірі 2270 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

  • у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
  • якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
  • у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в квітні 2021 року необхідно індексувати заробітну плату?

Бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”), тому при обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати працівників таких установи і організації потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів.

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2021 року згідно постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 були підвищені посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівників освіти, медичних працівники, працівників закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298).

Для зазначених працівників січень 2021 року є базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата у квітні 2021 року індексації не підлягає.

Що стосується індексації заробітної плати працівників державних органів, то згідно постанов КМУ від 15.01.2020 р. № 16 та від 24.12.2019 р. № 1112 з 1 січня 2020 року на законодавчому рівні востаннє були підвищені посадові оклади державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Заробітна плата таких працівників у квітні 2021 року підлягає індексації на коефіцієнт – 7,1, крім зазначених нижче:

–  провідних спеціалістів і спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (підкатегорія В2 і В3 категорії В), посадові оклади яких востаннє були підвищені відповідно до постанови КМУ від 09.10.2020 р. № 940 з 1 липня 2020 року. Їх заробітна плата у квітні 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 3,5;

– спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (підкатегорія В3 категорії В), посадовий оклад яких з 1 січня 2021 року був підвищений до рівня двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2270 х 2 = 4540) згідно постанови КМУ від 13.01.2021 р. № 15. Заробітна плата таких працівників відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 у квітні не індексується.

– робітників, зайнятих обслуговуванням державних органів (органів виконавчої влади), умови оплати праці яких передбачені наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609, місячні посадові оклади яких востаннє були підвищені з 1 вересня 2020 року. Їх заробітна плата у квітні 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 3,2.

Що стосується керівних працівників і спеціалістів, а також службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких востаннє були підвищені у червні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 441, то у квітні 2021 року їх заробітна плата підлягає індексації на коефіцієнт – 4,3.

Щодо робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, умови оплати праці яких передбачені  наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609 , яким місячні посадові оклади востаннє були підвищені з 1 січня 2021 р. (додатки 4 – 6 до наказу № 609), то їх заробітна плата у квітні 2021 року не індексується.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за квітень 2021 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2020році: х х
січень 7.1* 161.17*
лютий 7.5 170.25
березень 6.6 149.82
квітень 3.4 77.18
травень 3.1 70.37
червень 4.3* 97.61*
липень 3.5* 79.45
серпень 3.7 83.99
вересень 3.2* 72.64
жовтень 3.5 79.45
листопад 3.2 72.64
грудень
В 2021 році: х х
січень
лютий
березень
квітень

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

*    *    *

Написати коментар