Лист МОНУ від 05.11.2020 р. N 1/11-7861 “Щодо введення посади фахівця з публічних закупівель”

31.03.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 05.11.2020 р. N 1/11-7861

Щодо введення посади фахівця з публічних закупівель

(Витяг)

У Міністерстві освіти і науки розглянули  запит  щодо введення до штатного розпису закладу загальної середньої освіти посади фахівця з публічних закупівель та інформуємо.

Стосовно порушених  питань повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;
2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);
3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством.

Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. N 1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти”, не передбачено введення такої посади, як фахівець з публічних закупівель.

Натомість, відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. N 1205 керівнику закладу надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

Також у пункті 3 цього наказу керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду вводити додаткові посади, необхідні для забезпечення освітнього процесу.

У закладах освіти, що проводять незначну кількість закупівель на рік та штатну чисельність працівників яких у зв’язку з цим збільшувати недоцільно, розпорядчим рішенням керівника закладу покладаються обов’язки уповноваженої особи з організації та проведення закупівель на працівника(ів) зі штатної чисельності закладу із встановленням в обов’язковому порядку доплати за виконання додаткової до основних посадових обов’язків роботи.

Встановлення такої доплати (за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт) в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) передбачене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (із змінами).

Міністерство освіти і науки направляло до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій роз’яснення щодо змін в організації закупівельної діяльності, зокрема і щодо введення посади фахівця з публічних закупівель, для доведення до відома керівників відділів управління освітою та керівників закладів і установ освіти (лист від 22.06.2020 р. N 1/9-334).

Заступник Міністра       С. Даниленко

Інші статті:

Написати коментар