Лист МОНУ від 01.12.2020 р. N 1/11-8576 “Щодо посадового окладу офісного службовця (друкування) в ЗЗСО”

31.03.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 01.12.2020 р. N 1/11-8576

Щодо посадового окладу офісного службовця (друкування) в ЗЗСО

(Витяг)

Міністерство освіти і науки України розглянуло <…> запит <…> щодо оплати праці секретаря (секретаря-друкарки) у закладі загальної середньої освіти та повідомляє.

Щодо порушеного  питання інформуємо, що оплата праці працівників закладів та установ освіти здійснюється за схемами тарифних розрядів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, на виконання якої розроблений наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

Відповідно до зазначених нормативних актів оплата праці секретаря та секретаря-друкарки закладу загальної середньої освіти здійснюється за 4 – 5 тарифними розрядами.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджено Зміну N 9 до національного класифікатора ДК 0036:2010, зокрема професійні назви роботи “друкарка” (код КП 4111), “секретар-друкарка” (код КП 4115) уніфіковано до назви роботи “Офісний службовець (друкування)” (код КП 4111).

Слід зазначити, що у вищезазначених нормативних актах щодо оплати праці працівників бюджетної сфери відсутня посада “Офісний службовець (друкування)”.

Штатний розпис закладів загальної середньої освіти формується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. N 1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти” <…> (далі – Типові штатні нормативи).

У Типових штатних нормативах передбачена посада “Секретар (секретар-друкарка)”. Тобто у штатних розписах закладів загальної освіти може бути зазначена посада “Секретар” або “Секретар-друкарка”.

Відповідно до пунктів 2, 3 Типових штатних нормативів керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу. У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду закладами загальної середньої освіти можуть бути введені додаткові посади.

Водночас інформуємо, що з 27 грудня 2019 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 р. N 838 “Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” функції формування та реалізації державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення покладено на Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У разі внесення змін, у частині найменування посад, до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 відповідні зміни буде внесено до нормативних актів МОН.

Заступник Міністра          С. Даниленко

Інші статті:

Написати коментар