Індексація заробітної плати працівників у лютому 2021 року

28.01.2021

Індексація заробітної плати працівників за лютий 2021 року

 Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників передбачена Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок № 1078).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку на лютий 2021 року затверджено у розмірі 2270 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

  • у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
    • якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
    • у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в лютому 2021 року необхідно індексувати заробітну плату?

Бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”), тому при обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати працівників таких установи і організації потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів.

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2021 року згідно постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 були підвищені посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівників освіти, медичних працівники, працівників закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298).

Для зазначених працівників січень 2021 року є базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата в цьому місяці індексації не підлягає.

Згідно постанови КМУ від 13.01.2021 р. № 15  також з 1 січня 2021 року був підвищений посадовий оклад до рівня двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2270 х 2 = 4540) спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, (підкатегорія В3 категорії В). Їх заробітна плата в лютому теж не індексується.

 У лютому 2021 року також не індексується заробітна плата посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких останнє були підвищені у червні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 441, оскільки перевищення порогу індексації для них у цьому місяці не відбулося (0,994липень х 0,998серпень х 1,005вересень х 1,010жовтень х 1.013листопад х 1,009грудень х 100 = 102,9% < 103,0%).

Заробітна плата державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, посадові оклади яких на законодавчому рівні востаннє були підвищені постановами КМУ від 15.01.2020 р. № 16 та від 24.12.2019 р. № 1112 з 1 січня 2020 року, в лютому 2021 року підлягає індексації на коефіцієнт – 3,8.

Заробітна плата провідних спеціалістів і спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, посадові оклади яких востаннє були підвищені відповідно до постанови КМУ від 09.10.2020 р. № 940 з 1 липня 2020 року (підкатегорія В2 і В3 категорії В), в лютому 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 3,5.

Щодо робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, умови оплати праці яких передбачені  наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609 , яким місячні посадові оклади востаннє були підвищені з 1 січня 2021 р. (додатки 4 – 6 до наказу № 609), то їх заробітна плата у лютому 2021 року не індексується.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за лютий 2021 року

Базовий місяць*

Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках)

Сума індексації ЗП (грн.)

В 2020році: х х
січень 3.8* 86.26
лютий 4.2 95.34
березень 3.3 74.91
квітень 3.4 77.18
травень 3.1 70.37
червень -*
липень 3.5* 79.45
серпень 3.7 83.99
вересень 3.2* 72.64
жовтень
листопад
грудень
В 2021 році: х х
січень
лютий

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

   *    *    *

Написати коментар