N 17976/0/2-19/29 від 17.10.2019 р. “Щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю”.

17.01.2021

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.10.2019 р. N 17976/0/2-19/29

Щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

(Витяг)

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення стосовно застосування норм законодавства щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (далі – Закон) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо у роботодавця працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286.

Згідно з частиною п’ятою статті 19 Закону виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичною особою, яка використовує найману працю, осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним.

Читайте також: Роботодавці не зобов’язані самостійно шукати та працевлаштовувати осіб з інвалідністю — Верховний Суд.

Відповідно до пункту 4 Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. N 70, розгляд питання щодо зарахування кількості робочих місць для влаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць за звітний період підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, та господарським об’єднанням, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, проводиться територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів протягом 30 календарних днів після подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Такі звіти подаються роботодавцями щороку до 1 березня, наступного після звітного періоду, відділенню Фонду соціального захисту інвалідів відповідно до наказу Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. N 42 “Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів”.

Крім того, роботодавці відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435, щомісячно подають до Державної податкової служби України звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма N Д4 (місячна)), в якому зазначаються середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, у тому числі працівників, яким відповідно до законодавства встановлено інвалідність, та суми нарахованої заробітної плати працюючим особам з інвалідністю.

Разом з тим відповідно до пункту 24 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. N 1317 (зі змінами), медико-соціальні експертні комісії надсилають повідомлення щодо групи та причини інвалідності за місцем роботи особи, яку визнано особою з інвалідністю.

Форму повідомлення підприємству, установі, організації про результати огляду медико-соціальною експертною комісією, у якій зазначається дата огляду особи, група інвалідності та її причина, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 р. N 577.

З огляду на зазначене, що стосується осіб, які отримали інвалідність, перебуваючи у трудових відносинах із роботодавцем, то виконання нормативу робочих місць для їх працевлаштування зараховується роботодавцю із дати встановлення особі інвалідності, щодо осіб з інвалідністю, які працевлаштовуються, – з першого дня їх працевлаштування.

Міністр        Ю. Соколовська

Написати коментар