Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21.08.2020 р. № 3511-06/51836-07 “Щодо врахування доплати соцпрацівникам при розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати”.

17.01.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21.08.2020 р. № 3511-06/51836-07

Щодо врахування доплати соцпрацівникам при розрахунку
доплати до мінімальної заробітної плати

Директорат норм та стандартів гідної праці Мінекономіки розглянув лист щодо деяких питань оплати праці та в межах компетенції повідомляє.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-2019)» від 17.03.2020 р. № 530-ІХ передбачено встановлення доплат до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. № 375 «Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби С0VID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни» (зі змінами) (далі — постанова № 375) працівникам надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома) встановлюється доплата у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати (грошового забезпечення) (далі — доплата).

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Структура заробітної плати визначена в статті 2 Закону.

Заробітна плата складається з основної заробітної плати (винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки), яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців), додаткової заробітної плати (винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій) та інших заохочувальних та компенсаційних виплат (виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми).

Доплата відноситься до додаткової заробітної плати, як винагорода за особливі умови праці, та встановлюється пропорційно відпрацьованому часу в умовах, зазначених в пункті 1 постанови № 375. Ця доплата є обов’язковою виплатою.

З урахуванням зазначеного працівникам нараховується заробітна плата відповідно до діючих умов оплати праці, включаючи доплату.

Разом з тим, відповідно до статті 31 Закону розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата з 01.01.2020р. складає 4723 гривні.

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Отже, у випадку, коли працівникам встановлена доплата відповідно до постанови № 375, яка по своїй суті є доплатою за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, то вона має виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці       Ю. Кузовой

   *    *    *

Інші статті:

Написати коментар