Про трудові відносини з працівниками місцевих рад, що об’єднуються. Гарантовані виплати таким працівникам.

17.01.2021

Про трудові відносини з працівниками місцевих рад,
що об’єднуються. Гарантовані виплати таким працівникам

Джерело інформації: Управління Держпраці в Кіровоградській області

Опубліковано: Середа, 13 січня 2021 року

Роз’яснення надає головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в області Наталія Пащенко.

Працівники сільської ради, її виконкому, які займають невиборні посади, продовжують працювати на своїх посадах до закінчення процедури реорганізації, якщо не буде можливості перевести їх до штату ОТГ раніше. Попередження про наступне вивільнення зовсім не означає, що всі попереджені працівники будуть обов’язково звільнені з роботи за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (у зв’язку з реорганізацією), частина з них можливо: буде переведена на посади в ОТГ; набуде права на пенсію і звільниться у зв’язку із виходом на пенсію; працевлаштуються самостійно в інших установах чи на підприємствах.

За п. 1 ст. 40 КЗпП України розриваються трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові трудові договори до закінчення строку їх чинності власником або уповноваженим ним у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Відповідно до ст. 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці. Важливим є те, що видати розпорядження про попередження необхідно у строк не пізніше ніж за 2 місяці до передбачуваного вивільнення (тобто, закон дозволяє попереджати раніше, і категорично забороняє роботодавцю скорочувати цей строк). У разі, якщо точна дата фактичного вивільнення працівників невідома – жодного порушення у завчасному попередженні не буде.

Фактичне вивільнення працівників може відбутися пізніше або взагалі не відбутися. А ось за звільнення працівника без попередження настає відповідальність у вигляді поновлення працівника на роботі в результаті встановлення судом факту незаконного звільнення, оплати за рахунок роботодавця часу вимушеного прогулу та, можливо, завданої працівникові моральної шкоди.

Слід зазначити, що чинним законодавством не надано право роботодавцю за його ініціативою звільнити працівника раніше двомісячного строку попередження про звільнення. Проте, якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше, ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення, роботодавець може здійснити звільнення у строк, про який просить працівник. При цьому підстава для звільнення залишається тією самою — скорочення штатів у результаті реорганізації місцевої ради.

Попередження оформлюється розпорядженням голови ОТГ. Саме голова ОТГ з моменту вступу його на посаду буде уповноваженою особою роботодавця як для ОМС ради, розташованої в адміністративному центрі ОТГ, так і для ОМС, розташованих поза межами адміністративного центру.

Розпорядження має містити посилання на ч. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», згідно з якою з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ.

Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом. Розпорядження видається сільським, селищним, міським головою ОТГ.

Увесь штат працівників органів місцевого самоврядування (ОМС) складається з посадових осіб місцевого самоврядування та осіб, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, — технічні працівники та обслуговуючий персонал ОМС (ст. 2 Закону України № 2493).

При цьому в ОМС є:

— виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;
— виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;
— посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Щодо трудових відносин працівників місцевих рад, які добровільно об’єднуються у територіальну громаду (ОТГ) та посади яких не є виборними, то саме цих працівників торкнеться процедура скорочення штатів, пов’язана з реорганізацією ОМС.

Отже, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до сільської, селищної, міської ради, обраної ОТГ, відповідних місцевих рад, розміщених поза адміністративним центром ОТГ, доля трудових відносин працівників буде такою:

— деякі працівники будуть звільнені з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України (скорочення штатів у зв’язку з реорганізацією). При цьому слід мати на увазі, що працівники повинні бути попереджені про наступне вивільнення персонально не пізніше ніж за 2 місяці;
— деякі працівники будуть переведені на посади в ОТГ;
— хтось набуде права на пенсію та звільниться у зв’язку з виходом на пенсію;
— деякі працівники звільняться за своєю ініціативою або за угодою сторін.

Читайте також: Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 09.10.2020 р. N 3512-03/61561-01 “Про застосування норм законодавства про працю до посадових осіб органів місцевого самоврядування”.

Виплати, на які претендує працівник.

Згідно зі ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від роботодавця, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Зокрема, до сум, належних працівникові при звільненні за ч. 1 ст. 40 КЗпП України, відносять:

  • заробітну плату за відпрацьований час;
  • грошову компенсацію за усі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей;
  • вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України).

Згідно зі ст. 24 Закону України “Про відпустки” у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи. У загальному випадку тривалість щорічної основної відпустки встановлена ст. 6 Закону України «Про відпустки» і складає 24 календарних дні. У свою чергу, тривалість додаткової відпустки на дітей складає 10 (17) календарних днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»).

Крім того, слід мати на увазі, що при звільненні працівників, які є посадовими особами ОМС, тривалість щорічної основної відпустки для них встановлена ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493 та складає 30 календарних днів. Тим посадовим особам ОМС, які звільняються і мають право на додаткову оплачувану відпустку згідно з постановою КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.1994 р. № 250, також потрібно компенсувати і цю невикористану відпустку.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

У разі припинення трудового договору у зв’язку зі скороченням штату працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться шляхом множення середньоденного заробітку на кількість робочих днів. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів ( п. 8 Порядку № 100).

У зв’язку з тим, що середня місячна заробітна плата визначена законодавством (КЗпП України) як розрахункова величина для нарахування вихідної допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячна кількість робочих днів розраховується діленням на 2 сумарної кількості робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи установи, організації, установленим з дотриманням вимог законодавства.

Особливим моментом у розрахунку сум, що підлягають виплаті працівнику, який звільняється, є те, що відрахування за дні відпустки, взяті авансом, не здійснюються (ст. 127 КЗпП України).

Отже, при проведенні процедури реорганізації місцевих рад важливо чітко дотримуватись усiх вимог законодавства про працю. Зокрема, при прийнятті рішення про припинення дії трудового договору з працівниками необхідно точно визначитися з підставами його припинення, адже від цього буде залежати перелік гарантованих виплат, які зможуть отримати звільнені працівники.

* * * *

Інші статті:

Написати коментар