№ 15 від 13 січня 2021 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15”.

15.01.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 січня 2021 р. № 15

Про внесення змін до постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2020 р., № 12, ст. 478) зміни, що додаються.

2. Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2021 р. № 15

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році;”;

2. Схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2021 р. № 15)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням
категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році

 

 

Категорія Підкатегорія Посади державної служби

Розміри посадових окладів, гривень

Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генерального прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом

інші державні органи, юрисдикція
яких поширюється
на всю територію України

державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів
у містах, міст обласного значення
А А1 Керівник державного органу* 37 800 33 600 29 400
А2 Перший заступник керівника державного органу 35 900 32 000 28000
Заступник керівника державного органу 34 100 30 300 26 500
Б Б1 Генеральний директор директорату, директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 20 700 19 900 15 900
Керівник департаменту, головного управління, служби 20 700 19 900 15 900 12000
Керівник апарату місцевої держадміністрації 12100 9 700
Керівник самостійного управління, служби 17 300 16 600 13 300 10550 8 150
Керівник самостійного відділу, служби 16 200 15 600 12 500 8800 7 400
Завідувач самостійного сектору 14 300 13 700 11 000 7600 6 100
Б2 Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 16 600 16 000 12 800
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації 16 600 16 000 12 800 10600 7 550
Заступник керівника самостійного управління, служби 15 700 15 100 12 100 9250 6 600
Заступник керівника самостійного відділу, служби 15 100 14 500 11 600 7600 6 100
Б3 Керівник головного управління у складі директорату 16 200 15 600 12 500
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби 15 700 15 100 12 100 8450 6 300
Заступник керівника головного управління у складі директорату, заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби 14 900 14 400 11 500 7800 6 200
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 14 300 13 600 11 000
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 14 300 13 700 11 000 7050 6 100
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 12 600 12 100 9 700 6700 5 950
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу 12 500 12 000 9 600 6300 5 950
В В1 Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 11 000 10 600 8 500
Головний спеціаліст державного органу 11 000 10 600 8 500 5500 5 300
Адміністратор 5500 5 500
В2 Провідний спеціаліст державного органу 8 800 8 500 6 800 5 100 4 670*
В3 Спеціаліст державного органу 8 200 7 800 6 300 4 670* 4 540**

*Згідно постанови КМУ від 09.10.2020 р. № 940, з 01.07 2020 р.
**Згідно постанови КМУ від 13.01.2021 р. № 15, з 01.01.2021 р.

________
Примітки. 1. Посадові оклади на посадах державної служби підкатегорії В3 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становлять два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за підкатегоріями Б1—В3, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

3. Посадові оклади державних службовців НАДС визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.

4. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мінекономіки та Мінфіну, які здійснюють підготовку висновків до проектів нормативно-правових актів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту, які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ.

5. Посадові оклади державних службовців Офісу Президента України, допоміжних, консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Офісу Генерального прокурора визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3.

Посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних та провідних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, а в Апараті Верховної Ради України, Офісі Президента України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

Під час підвищення посадових окладів державних службовців застосовується один з коефіцієнтів, передбачених цією приміткою.

Передбачене цією приміткою підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (підкатегорія Б1) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

7. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах підкатегорій Б1—Б3 здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, що належать до підкатегорій Б1—В1, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної підкатегорії.

8. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 4 і 5 приміток до цієї схеми.

9. Посадові оклади працівників управління, юрисдикція якого поширюється на територію м. Києва, департаменту у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, визначаються за підкатегоріями Б1—В3 схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а працівників відділів, юрисдикція яких поширюється на території районів у м. Києві, департаменту у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади — за підкатегоріями Б1—В3 схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

10. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, територіальних органів Держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

11. Посадові оклади працівників Боргового агентства визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 2.

__________
*Під керівником державного органу в зазначеній схемі розуміється керівник державної служби в державному органі.”.

  *    *    *

Інші статті:

Написати коментар