Індексація заробітної плати працівників у січні 2021 року.

08.01.2021

Індексація заробітної плати працівників за січень 2021 року

Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» (далі – Закон № 1282-XII) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який Законом № 1282-XII визначено у розмірі 103 відсотка.

Перевищення встановленого порогу індексації може відбутись в одному місяці, а може і впродовж деякого періоду.

Підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін, який призвів до перевищення встановленого порогу індексації.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Прожитковий мінімум впродовж року може змінюватись, відповідно з чим підлягає зміні і частина заробітної плати, яка індексується.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

Індексації підлягає оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

До об’єктів індексації, зокрема, не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати (відпускні, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, вихідна допомога при звільненні, лікарняні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами тощо).

Обчислення індексу споживчих цін

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Місяць в якому відбувається таке підвищення тарифних ставок (окладів) прийнято вважати базовим*.

Далі обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати припиняється і починає здійснюватись спочатку, з місяця, наступного за базовим.

Проведення індексації заробітної плати

Що стосується проведення індексації заробітної плати в базовому місяці і надалі, то вона здійснюється в залежності від факту перевищення розміру підвищення заробітної плати відносно передбачуваної суми індексації, що склалась би у цьому місяці, а саме:

– сума індексації у базовому місяці не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась би у цьому місяці;
– якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась би у базовому місяці, сума індексації у цьому місяці (фіксована) визначається з урахуванням розміру підвищення і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної (фіксованої) суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін встановленого порогу індексації (103%).

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу) працівника, тобто у базовому місяці при встановленні факту перевищення розмір підвищення заробітної плати відносно суми індексації враховуються всі складові заробітної плати, які мають постійний характер.

Коли зростання заробітної плати відбувається без підвищення тарифних ставок (окладів), а за рахунок збільшення її інших складових, сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку на січень 2021 року затверджено в розмірі 2270 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в січні 2021 року необхідно індексувати заробітну плату?

Бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”), тому при обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати працівників таких установи і організації потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2021 року згідно нормативно – правових актів України будуть підвищені посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівників освіти, медичних працівники, працівників закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298).

Для зазначених працівників січень 2021 року буде базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата в цьому місяці індексації не підлягає.

У січні місяці також не індексується заробітна плата посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких останнє були підвищені у червні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 441, оскільки перевищення порогу індексації для них у цьому місяці не відбулося (0,994липень х 0,998серпень х 1,005вересень х 1,010жовтень х 1.013листопад х 100 = 102,0% < 103,0%).

Не індексується також заробітна плата робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77, яким місячні посадові оклади востаннє були підвищені у вересні 2020 року.

Згідно статті 26 Закону України від 15.12.2020 р. № 1082-IX “Про Державний бюджет України на 2021 рік” у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року.

Це означає, що державним службовцям, а також працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, посадові оклади на законодавчому рівні яких востаннє були підвищені з 01.01.2020 р., в січні цього року підвищуватись не будуть, тому в січні 2021 року їхня заробітна плата згідно наведеної нижче Таблиці підлягає індексації на коефіцієнт – 3,8 (86,26 грн. за повністю відпрацьований місяць).

Заробітна плата провідних спеціалістів і спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, яким посадові оклади були підвищені відповідно до постанови Кабміну від 09.10.2020 р. № 940 з 1 липня 2020 року (підкатегорія В2 і В3 категорії В державних органів), в січні 2021 року не індексується, оскільки перевищення порогу індексації для них у цьому місяці не відбулося (0,998серпень х 1,005вересень х 1,010жовтень х 1.013листопад х 100 = 102,6% < 103,0%).

Заробітна плата спеціалістів державних органів  (підкатегорія В3 категорії В), посадовий оклад, яких було підвищено з 01.01.2021 р. згідно постанови КМУ від 13.01.2021 р. № 15, в січні теж не індексується.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за січень 2021 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2020 році: х х
січень 3,8* 86,26*
лютий 4,2 95,34
березень 3,3 74,91
квітень
травень
червень –* –*
липень –* –*
серпень
вересень –* –*
жовтень
листопад
грудень
В 2021 році: х х
січень –* –*

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

* * *

Написати коментар