Порядок звільнення та розрахунку сільського голови, секретаря сільської ради та заступника сільського голови у разі припинення їх повноважень.

28.12.2020

Який порядок звільнення та розрахунку сільського голови,
секретаря сільської ради та заступника сільського голови
у разі припинення їх повноважень?

Джерело інформації: Управління Держпраці у Рівненській області.

Автор: Завідувач сектору експертизи умов праці Управління Катерина Жарська.

Частиною 2 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон №280) строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. Так, ст. 141 Конституції України, зокрема, визначено, що строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону №280 повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону.

Отже, підставою для звільнення сільського, селищного, міського голови у зв’язку із закінченням строку повноважень буде рішення новообраної ради про набуття нею повноважень або, у разі якщо рада не обрана – рішення про набуття повноважень новообраним сільським, селищним, міським головою. У разі закінчення строку повноважень сільський, селищний, міський голова звільняється з посади за ч. 1 ст. 42 Закону №280, а підставою буде рішення першої сесії новобраної ради про початок повноважень ради нового скликання (а у разі, якщо рада не обрана – рішення про набуття повноважень новобраним сільським, селищним, міським головою).

У такому разі до трудової книжки сільського, селищного, міського голови вноситься запис: у графі 1 ставиться порядковий номер запису, у графі 2 зазначається дата звільнення, у графі 3 робиться запис «Звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а у графі 4 зазначається дата і номер наказу (розпорядження, рішення ради).

Як передбачено ч. 1 ст. 50 Закону №280 секретар сільської, селищної, міської ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Отже, повноваження секретаря ради закінчуються в день закінчення строку повноважень ради, якою його було обрано на посаду, що у свою чергу відбувається у день набуття повноважень радою нового скликання. У такому разі секретар ради звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку повноважень ради.

У такому разі до трудової книжки секретаря ради попереднього скликання вноситься запис: у графі 1 ставиться порядковий номер запису, у графі 2 зазначається дата звільнення, у графі 3 робиться запис «Звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а у графі 4 зазначається дата і номер наказу (розпорядження, рішення ради).

Відповідно до ч. 2 ст. 51 Закону №280 персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради – за пропозицією голови відповідної ради. Згідно з ч. 1 ст. 51 Закону №280 після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Тобто їх звільнення відбувається у день сформування нового складу виконавчого комітету, адже згідно з ч. 1 ст. 51 цього ж Закону виконавчий комітет ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

Отже, підставою для звільнення заступника відповідного голови з питань діяльності виконавчих органів ради буде рішення ради про сформування нового складу виконавчого комітету.

У такому разі до трудової книжки заступника відповідного голови з питань діяльності виконавчих органів ради вноситься запис: у графі 1 ставиться порядковий номер запису, у графі 2 зазначається дата звільнення, у графі 3 робиться запис «Звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а у графі 4 зазначається дата і номер наказу (розпорядження, рішення ради).

Відповідно до ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення (днем звільнення вважається останній день роботи працівника – абзац 2 пункту 2.27 глави 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України №58 від 29.07.1993 року (далі – Інструкція №58)) видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. Пунктом 4.1 глави 4 Інструкції №58 визначено, що у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. У разі одержання трудової книжки у зв’язку зі звільненням працівник розписується про даний факт у особистій картці і у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Пунктом 4.2 глави 4 Інструкції №58 встановлено, що у випадку, якщо працівник був відсутнім на роботі у день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівною про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Статтею 235 КЗпП України встановлено, що у разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу, це ж зазначено і в абзаці 6 пункту 4.1 глави 4 Інструкції №58. У випадку затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу днем звільнення вважатиметься день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення необхідно видати наказ і внести запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнають недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 глави 2 Інструкції № 58.

Пунктом 4 Постанови КМУ від 27 квітня 1993 року №301 «Про трудові книжки» визначено, що відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації, представництва іноземного суб’єкта господарювання. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Статтею 116 КЗпП України встановлено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні передбачена ст. 117 КЗпП України, у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Додатково інформуємо, що роз’яснення Управління Держпраці у Рівненській області носять інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

————-

Написати коментар