Індексація заробітної плати працівників у листопаді 2020 року

25.11.2020

Індексація заробітної плати працівників за листопад 2020 року

Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників передбачена Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок № 1078).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку на листопад 2020 року затверджено у розмірі 2197 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:
• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.
Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в листопаді 2020 року необхідно індексувати заробітну плату?

При обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати бюджетних працівників потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів для відповідної категорії таких працівників, тому що бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”).

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

Державним службовцям, а також працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування посадові оклади на законодавчому рівні востаннє були підвищені з 1 січня 2020 року. Для цих працівників січень 2020 року був базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата у листопаді індексації не підлягає, оскільки перевищення порогу індексації для них у цьому місяці не відбулося (0,997лютий х 1,008березень х 1,008квітень х 1,003травень х 1,002червень х 0,994липень х 0,998серпень х 1,005вересень х 100 = 101,5% < 103,0%).

Відносно посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких були підвищені у червні 2020 року, то їх заробітна плата у листопаді 2020 року теж індексації не підлягає.

Що стосується індексації заробітної плати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), а також робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77, то у зв’язку з підвищенням їх посадових окладів з 1 вересня 2020 року, їх заробітна плата у листопаді теж не індексується.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за листопад 2020 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2019 році: х х
січень 3,1 68,11
лютий 3,2 70,3
березень 3,1 68,11
квітень
травень
червень
липень
серпень 3,1 68,11
вересень
жовтень
листопад
грудень
В 2020 році: х х
січень –* –*
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

————–

Написати коментар