№ 750 від 26 серпня 2020 р. “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери”

27.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2020 р. № 750

Про підвищення оплати праці працівників установ,
закладів та організацій бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що з 1 вересня по 31 грудня 2020 р.:

1) посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), визначається у розмірі 2225 гривень;

2) у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 2225 гривень;
2 тарифного розряду — 2425 гривень;
3 тарифного розряду — 2626 гривень;
4 тарифного розряду — 2826 гривень;
5 тарифного розряду — 3026 гривень;
6 тарифного розряду — 3226 гривень;
7 тарифного розряду — 3427 гривень;
8 тарифного розряду — 3649 гривень;
9 тарифного розряду — 3849 гривень;
10 тарифного розряду — 4050 гривень;
11 тарифного розряду — 4383 гривні;
12 тарифного розряду — 4717 гривень;
13 тарифного розряду — 5051 гривня;
14 тарифного розряду — 5385 гривень;
15 тарифного розряду — 5741 гривня;
16 тарифного розряду — 6208 гривень;
17 тарифного розряду — 6675 гривень;
18 тарифного розряду — 7142 гривні;
19 тарифного розряду — 7610 гривень;
20 тарифного розряду — 8099 гривень;
21 тарифного розряду — 8566 гривень;
22 тарифного розряду — 9034 гривні;
23 тарифного розряду — 9501 гривня;
24 тарифного розряду — 9701 гривня;
25 тарифного розряду —10 035 гривень.

2. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити:

– внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктами 1 і 2 пункту 1 цієї постанови;
– диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам державної влади, іншим державним органам забезпечити своєчасне погодження штатних розписів установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо своєчасного погодження штатних розписів установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління.

4. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня) та застосовується з 1 вересня 2020 року.

Прем’єр-міністр України                Д. ШМИГАЛЬ

Інші статті:

Написати коментар