№ 441 від 3 червня 2020 р. “Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”

04.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 червня 2020 р. № 441

Дякуємо за перегляд реклами

Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2019 р., № 51, ст. 1744) зміни, що додаються.

2. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Прем’єр-міністр України         Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

Додатки 48—55 до постанови викласти в такій редакції:

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради, Київський міський голова 19 360
Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради 16 940
Заступник голови ради 15 125
Голова постійної комісії з питань бюджету 13 500
Керуючий справами 13 500
Начальник управління 10 550
Начальник відділу 8 800
Начальник відділу у складі управління 7 050
Завідувач самостійного сектору 7 600
Завідувач сектору у складі управління, відділу 6 300
Помічник голови ради, радник, консультант 5 700
Головний спеціаліст, помічник заступника голови 5 500
Провідний спеціаліст 5 100
Спеціаліст I категорії 5 050
Спеціаліст II категорії 4 700
Спеціаліст 4 500

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві район, район у м. Севастополі
Голова ради 15 520 15 000
Заступник голови ради 12 125 12 000
Керуючий справами 9 700 9 600
Начальник відділу, головний бухгалтер 7 050 7 000
Завідувач сектору 6 300 6 000
Радник, консультант голови ради 5 500 5 300
Головний спеціаліст 5 300 5 100
Провідний спеціаліст 4 500 4 450
Спеціаліст I категорії 4 450 4 350
Спеціаліст II категорії 4 350 4 300
Спеціаліст 4 250 4 250

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та
їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад,
що представляють інтереси об’єднаних територіальних
громад, та їх виконавчих комітетів

 

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах
із чисель-ністю населення понад
1 млн. осіб
за групами міст у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб
поза групою I II III
понад 15 до 15
Міський голова, сільський голова, селищний голова 16 940 16 400 15 900 15 500 15 000 12 000 11 500
Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови 15 500 14 600 14 100 13 200 12 500 11 500 11 000
Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 14 200 14 000 13 500 12 600 12 000 11 000 10 500
Староста 13 800 13 600 13 300 12 500 10 500 10 000 9 500
Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради 8 800 8 600 8 500 8 400 8 000
Начальник управління 7 700 7 600 7 500 7 400 7 200 7 100
Начальник відділу,  головний бухгалтер 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 6 700 6 600
Завідувач сектору 6 300 6 200 6 100 6 100 6 000 5 900 5 700
Державний реєстратор, адміністратор 5 600 5 600 5 600 5 600 5 300 5 300 5 300
Радник, консультант голови ради 5 650 5 650 5 650 5 650 5 350
Помічник голови ради 5 600 5 600 5 600
Головний спеціаліст 5 500 5 500 5 500 5 500 5 100 5 100 5 100
Провідний спеціаліст 5 100 5 100 5 050 5 000 4 900 4 900 4 900
Спеціаліст І категорії 5 050 5 050 4 900 4 850 4 800 4 800 4 800
Спеціаліст II категорії 4 700 4 700 4 650 4 600 4 550 4 550 4 500
Спеціаліст 4 500 4 500 4 400 4 250 4 250 3 900 3 900

———————–
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів,
управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва
та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах
із чисель-ністю населення понад
1 млн. осіб
за групами міст у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад
поза групою I II III
Директор департаменту 8 800 8 600 8 500 8 400 8 000
Начальник самостійного управління 8 100 8 000 7 900 7 700 7 500 7 400
Начальник самостійного відділу 7 900 7 800 7 700 7 600 7 400 7 300
Начальник управління у складі департаменту 7 700 7 600 7 500 7 400 7 200 7 100
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління у складі департаменту, головний бухгалтер 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 6 700
Завідувач сектору 6 300 6 200 6 100 6 100 6 000 5 900
Державний реєстратор, адміністратор 5 600 5 600 5 600 5 600 5 300 5 300
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 5 500 5 500 5 500 5 500 5 100 5 100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 5 100 5 100 5 050 5 000 4 900 4 900
Спеціаліст I категорії 5 050 5 050 4 900 4 850 4 800 4 800
Спеціаліст II категорії 4 700 4 700 4 650 4 600 4 550 4 550
Спеціаліст 4 500 4 500 4 400 4 250 4 250 3 900

_________
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради 15 500
Заступник голови ради 12 100
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 9 700
Завідувач відділу, головний бухгалтер 7 000
Завідувач сектору 6 000
Головний спеціаліст 5 100
Провідний спеціаліст 4 500
Спеціаліст I категорії 4 400
Спеціаліст II категорії 4 300
Спеціаліст 4 250

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних
у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник самостійного управління, відділу 7 800
Начальник відділу в складі управління 7 000
Завідувач сектору 6 000
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 5 100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 4 450
Спеціаліст I категорії 4 350
Спеціаліст II категорії 4 300
Спеціаліст 4 250

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів
(крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. осіб
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3
Сільський, селищний голова 8 500 8 400 8 300 7 700 7 500
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 8 000 7 900 7 800 7 200
Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 7 400 7 300 7 200 6 500 6 400
Адміністратор, державний реєстратор 5 300 5 300 5 200 5 100 5 100
Начальник відділу, головний бухгалтер 5 500 5 500 5 300 5 200 5 200
Спеціаліст I категорії 4 250 4 250 4 100 4 000 4 000
Спеціаліст
II категорії
4 200 4 200 4 000 3 900 3 900
Спеціаліст 4 100 3 900 3 900 3 700 3 700

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 441)

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
обласні, Київська та Севастопольська міські ради міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради
Відповідальний черговий 4 000 3 900
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, орденської комори; фахівець з інтерв’ювання 4 250 4 000
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро 4 250 4 000
Касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 4 150 3 850
Завідувач військово-облікового бюро 4 000
Секретар керівника 4 000 3 900
Комендант, диспетчер 3 900 3 800
Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин 3 900 3 800
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 3 700 3 600
Друкарка II категорії, секретар-друкарка 3 700 3 600
Діловод, архіваріус, експедитор 3 700 3 600”.

——————-

Інші статті:

коментарів 6

 1. Юлія :

  Підкажіть, будь ласка, чи має можливість ОМС встановити нові посадові оклади з 01.07.2020 р.?

  • Admin :

   Краще не ризикуйте, якщо не зможете довести, що право визначення умов оплати праці і встановлення посадових окладів працівникам ОМС відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів надається відповідним органам місцевого самоврядування і керівникам цих органів. Це передбачено пунктами 1 і 2 постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268. Оксана Гузенко, головний спеціаліст відділу оплати праці та регулювання грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, наприклад, вважає, що нові посадові оклади повинні встановлюватись з дня набрання чинності постанови Кабміну, якою були підвищені посадові оклади працівників ОМС. Дивіться статтю на нашому сайті http://www.zarplata.co.ua/?p=9458

 2. Инна :

  Підскажіть будь ласка, постанова #268 відноситься до державних службовців суду на сьогоднішній день? Якщо ні, то до кого саме вона відноситься?

  • Admin :

   Постанова № 268 стосується тільки посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування схеми посадових окладів яких передбачені додатками 48—55 до цієї постанови. Державних службовців судів ця постанова не стосується.

 3. Богдан :

  Добрий день! Скажіть будь ласка, якщо сільський голова отримує заробітну плату по 16000 грн щомісяця, це він БЕЗСОРОМНО виписує собі премії?

Відповісти Юлія