Індексація заробітної плати працівників у червні 2020 року.

28.05.2020

Індексація заробітної плати працівників за червень 2020 року

Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників передбачена Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок № 1078).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку на чевень 2020 року затверджено у розмірі 2102 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в червні 2020 року необхідно індексувати заробітну плату?

При обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати бюджетних працівників потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів для відповідної категорії таких працівників, тому що бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”).

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2020 року згідно законодавчих та нормативно – правових актів України були підвищені посадові оклади:

• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2020 року буде базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата в червні індексації не підлягає.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких останній раз були підвищені у червні 2019 року, то базовим місяцем для них став червень 2019 року. У червні 2020 року їх заробітна плата також не індексується, оскільки перевищення порогу індексації для них у червні не відбулося (0,994липень х 0,997серпень х 1,007вересень х 1,007жовтень х 1.001листопад х 0,998грудень х 1,002січень х 0,997лютий х 1,008березень х 1,008квітень х 100 = 101,9% < 103,0%).

Читати також: Про індексацію заробітної плати працівників ОМС у зв’язку з затвердженням постанови Кабміну від 19.06.2019 р. N 525.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за червень 2020 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2019 році: х х
січень 3,1 65,16
лютий 3,2 67,26
березень 3,1 65,16
квітень
травень
червень –* –*
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
В 2020 році: х х
січень –* –*
лютий
березень
квітень
травень
червень

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

————–

Написати коментар