Розрахунок лікарняних, якщо у розрахунковому періоді є відпустка без збереження заробітної плати, яка надається на період карантину.

14.04.2020

Розрахунок лікарняних, якщо у розрахунковому періоді є відпустка
без збереження заробітної плати, яка надається на період карантину.

Пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок N 1266), передбачено, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, зокрема, відпустки без збереження заробітної плати.

Державні гарантії, пов’язані з відпусткою без збереження заробітної плати, зокрема, регулюються Законом України від 15.11.1996 р. N 504 “Про відпустки” (далі – Закон N 504).

Цим Законом передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, що надаються працівникам через суб’єктивне право, яке належить їм за законом, тобто в обов’язковому порядку, і відпусток, які надаються за погодженням сторін (роботодавця і працівника) із визначенням їх термінів (статті 25 та 26 Закону № 504).

Законом України від 17.03.2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)” внесено зміни до статті 26 Закону “Про відпустки”, відповідно до яких у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї статті (не більше 15 календарних днів на рік).

Порядком N 1266 не обмежено види відпусток без збереження заробітної плати, період перебування у яких не враховується при обчисленні середньоденної заробітної плати для розрахунку лікарняних, лише відпустками, наданими відповідно до Закону України “Про відпустки”.

Останнім абзацом статті 4 Закону № 504 передбачено, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток (в тому числі і відпустки без збереження заробітної плати).

Отже, враховуючи вищезазначене, дні відпустки без збереження заробітної плати, наданої на період карантину, слід вважати днями, не відпрацьованими з поважних причин, які не враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні середньоденної заробітної плати для розрахунку лікарняних.

————-

Інші статті:

Написати коментар