Перелік страхових випадків, за якими надається допомога на період карантину, розширено.

25.03.2020

Оплата лікарняних листків, виданих під час карантину

Фонд соціального страхування України надав роз’яснення щодо загального порядку оплати листка непрацездатності і фінансування лікарняного листка, виданого в особливих випадках під час карантину.

Фонд соціального страхування України – це орган, який здійснює фінансування страхувальників для виплати матеріального забезпечення у разі захворювання застрахованих осіб або необхідності догляду за членами сім’ї.

У своїй роботі Фонд керується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати чітко визначені статтею 22 цього Закону і діють на всій території України незалежно від введення карантину.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, – не більш як за сім календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.

На час дії протиепідемічних заходів ФСС продовжує фінансувати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за загальними страховими випадками. Однак на період карантину перелік страхових випадків, за якими надається допомога, розширено.

Які додаткові лікарняні Фонд оплачує у період карантину?

Карантин є окремим страховим випадком, тож на період його дії Фонд фінансує надання допомоги за лікарняними листками, виданих з двох додаткових підстав:

1. У зв’язку з відстороненням від роботи для осіб, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, якщо:

  • ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;
  • у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб за їх згодою на іншу роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.

Допомога фінансується Фондом на підставі лікарняного листка, виданого інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога.

Виплата здійснюється ФССУ починаючи з першого дня, за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Розмір допомого залежить від тривалості страхового стажу і розміру середньоденного доходу працівника та обчислюється за загальними правилами.

2. На період перебування в закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з провадженням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.

Допомога фінансується Фондом на підставі виданого у встановленому порядку відповідного лікарняного листка.

Виплата здійснюється ФССУ починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

Розмір зазначеної допомоги складає 50% середнього доходу особи незалежно від тривалості страхового стажу.

——————

Інші статті:

Написати коментар