№ 41/0/101-17-281 від 12.01.2017 р. ” Щодо оплати праці працівників центрів СССДМ”

18.03.2020

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12.01.2017 р. № 41/0/101-17-281

Щодо оплати праці працівників центрів СССДМ

(Витяг)

Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо застосування норм наказу Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” <…> (далі – наказ № 526) при визначенні розмірів посадових окладів окремих категорій працівників Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центри СССДМ) і в межах компетенції повідомляється.

Пунктом 4 наказу № 526 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) та умови оплати праці керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів й окремим працівникам закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, установлюються у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

З урахуванням зазначеного, умови та розміри оплати праці фахівців із соціальної роботи Центрів СССДМ визначаються відповідно до наказу Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”.

Схема тарифних розрядів посад (професій) фахівців із соціальної роботи Центрів СССДМ визначається згідно з пунктом 2.2.12 Умов.

Тарифний розряд визначається залежно від наявної кваліфікаційної категорії: провідним фахівцям із соціальної роботи – за 12 тарифним розрядом; першої кваліфікаційної категорії – 11; другої – 10 і без категорії – 9 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Крім того, фахівці із соціальної роботи СССДМ згідно з пунктом 2.6 Додатка 3 до Умов мають право на підвищення на 15 відсотків посадових окладів у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці.

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах роботи.

Оплата праці педагогічних працівників Центрів СССДМ здійснюється у порядку, визначеному для педагогічних працівників закладів освіти.

Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”.

Згідно з цим переліком посада методиста відноситься до педагогічних посад.

Оплата праці педагогічних працівників здійснюється згідно з наказами Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” <…> та від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

Згідно з пунктом 16 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти педагогічним працівникам установ охорони здоров’я, установ соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти.

Відповідно до додатка 6 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 розмір посадового окладу методиста залежно від категорії визначається за 8 – 12 тарифними розрядами ЄТС.

Разом з тим, відповідно до постанови Кабінету Міні стрів України від 14.12.2016 р. № 974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298” розмір посадового окладу методиста визначається за 10 – 14 тарифними розрядами ЄТС.

Зазначене підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 1 січня 2017 року. Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року. Водночас, органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

<…>

Стосовно встановлення тарифного розряду інспектору з кадрів зазначаємо наступне.

Відповідно до додатка 3 до наказу № 526 інспектору з кадрів посадовий оклад визначається за 6 – 7 тарифними розрядами ЄТС.

При визначенні конкретного розміру посадового окладу необхідно керуватись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, на виконання якої розроблений наказ № 526. Згідно з пунктом 4 зазначеної постанови керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Директор Департаменту          О. Товстенко

Інші статті:

Написати коментар