Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти.

19.02.2020

Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів
інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України від 11.07.2001 р. № 2628-III “Про дошкільну освіту” (далі – Закон № 2628-III) для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах” (далі Порядок № 104/52). Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055)

Відповідно положень Порядку № 104/52 інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Частиною другою статті 14 Закону № 2628-III встановлена гранична чисельність дітей  з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти –  не більше трьох дітей в групі.

Пунктом 5 Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженою  постановою КМУ від 10.04.2019 р. № 530 ( далі – Постанова № 530), конкретизована максимальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, яка може  виховуватись в інклюзивній групі. В ньому йдеться, що для забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше трьох осіб, зокрема:

– одна – три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
– не більше двох осіб з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення тощо;
– не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку.

Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Штатне комплектування інкюзивних груп ЗДО посадами “вихователь” і “асистент вихователя”

Із  положень Закону № 2628-III  випливає, що для забезпечення виховного процесу в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в їх штатних розписах  необхідно передбачити посади педагогічних працівників, зокрема:

– вихователя інклюзивної групи;

– асистента вихователя інклюзивної групи.

Читати також: Про зміни в Типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади вихователя і асистента вихователя закладу дошкільної освіти відносяться до педагогічних працівників.

Відповідно до ТШН № 1055 максимальна кількість штатних одиниць вихователів на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу і становить:

Найменування посад Кількість штатних  одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу  залежно від режиму роботи
4 години 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години
5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
Вихователі 0,8 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87 3,44

У цю чисельність штатних одиниць вихователів враховано 20 хвилин щодня для передачі ними зміни.

Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:

для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.

Встановлення посадового окладу

Умови оплати праці, посадові оклади та ставки заробітної плати керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ МОНУ № 557) та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 (далі – Інструкція № 102), яка з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом МОНУ № 557.

Тарифні розряди педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти встановлюються відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) (далі – Схема тарифних розрядів – додаток 9 до Наказу МОНУ № 557).

Найменування посад Тарифні розряди 
Завідувач (директор) 14-16
Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 14
першої категорії 13
другої категорії 12
без категорії 10-11
Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 12
першої категорії 11
другої категорії 10
без категорії 9
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі 10-12

Вихователю інклюзивної групи тарифний розряд встановлюється в залежності від його кваліфікаційної категорії, яка присвоюється йому в порядку проходження ним атестації, а при відсутності кваліфікаційної категорії за його освітньо – кваліфікаційним рівнем.

Посадовий оклад вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти встановлюється на рівні: спеціаліста без категорії — 10–11 тарифного розряду, другої категорії — 12-го тарифного розряду, першої категорії — 13-го тарифного розряду, вищої категорії — 14-го тарифного розряду.

Вихователям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середню спеціальну освіту), може бути встановлений як 10 так і 11 тарифний розряд. При встановленні йому тарифного розряду враховується його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Умовами оплати праці педагогічних працівників не передбачена вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

Відповідно до статті 32 Закону № 2628-III атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія, може бути присвоєно відповідне педагогічне звання.

Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом двадцятим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної  вищої  педагогічної освіту  зі  спеціальності дошкільна освіта,  дошкільне  виховання  або він має дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або  базова  педагогічна  з цієї самої спеціальності,  а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

Асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти  теж повинен проходити атестацію на предмет відповідність його займаній посаді, але залежність встановлення йому тарифного розряду від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів – додатком 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог  для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Посадові оклади педагогічним працівникам за присвоєними їм тарифними розрядами встановлюють у відповідності до  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Підвищення посадових окладів

1. Посадові оклади вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти підвищуються на 10 відсотків у відповідності до вимог постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

2. При наявності у вихователя інклюзивної групи педагогічного звання “Вихователь-методист” або “Старший вихователь” його посадовий оклад підлягає підвищенню на 10 відсотків відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкція № 102.

3. Абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників освіти, зокрема педагогічних працівників та помічників вихователів у дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, підвищуються на 20 відсотків.

В Додатку 5 до Інструкції № 102 наведено Перелік спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15-25 відсотків. Пунктом 2 цього Перечня передбачено, що до цих спеціальних закладів (з особливим режимом) відносяться дитячі дошкільні заклади (групи) усіх типів та найменувань для глухих (глухонімих), сліпих, слабозорих, туговухих, для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих); для дітей з косоокістю і амбліопією, психоневротиків, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з ураженням центральної нервової системи, з порушенням опорно-рухового апарату, з малими і загасаючими формами туберкульозу, з порушенням мови.

Частина дітей з зазначеними вище особливостями нині виховується в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти і має статус осіб «з особливими освітніми потребами».

Так, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженому постановою КМУ від 14.02.2017 р. № 88, до осіб з особливими освітніми потребами віднесено дітей сліпих та із зниженим зором, глухих та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

Таким чином, враховуючи вищезазначене педагогічні працівники та помічники вихователів ЗДО (в тому числі вихователі і асистенти вихователів інклюзивних груп) мають право на підвищення посадових окладів відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102.

Згідно з останнім абзацом пункту 28 Інструкції № 102 закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

Згідно роз’ясненню Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.

При цьому слід зазначити, що при підвищенні посадових окладів педагогічних працівників утворюють нові посадові оклади, а всі інші доплати і надбавки, належні працівникам, в тому числі за вислугу років, за престижність праці, за роботу в інклюзивній групі та інші, обчислюються у відсотках від цих новоутворених (з урахуванням підвищень) посадових окладів.

Надбавки та доплати

Вихователь і асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти мають право на встановлення їм таких надбавок і доплат:

 • за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Читати також: Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

 • за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373). Розмір надбавки передбачений в діапазоні від 5 до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці;
 • за роботу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними в неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) – у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам тільки за години роботи в інклюзивних групах. Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у групі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Оскільки посади вихователя та асистента вихователя інклюзивної групи ЗДО вводяться в штатні розписи саме для роботи в інклюзивних групах, то таким працівникам доплата за роботу в інклюзивних групах  встановлюється на все навантаження роботи на цих посадах.

Відсутність в окремі дні (місяці) в інклюзивних групах осіб з особливими освітніми потребами не впливає на оплату праці вихователя та асистента вихователя, а також на розмір виплати їм доплати за роботу в інклюзивних групах.

Читати також: Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах).

Читати також: Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі.

Інші надбавки працівникам закладів освіти у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557):

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Преміювання

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу МОНУ № 557 керівникам закладів освіти надано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про преміювання, яке розробляється в закладі освіти, затверджується керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються.

Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і  надбавок, перелічених у додатку N 8 до Інструкції № 102.

Матеріальна допомога

Згідно статті 57 Закону України “Про освіту” держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки. Ця матеріальна допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

У спільному листі МОНУ № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11.06.2001 р.  роз’яснено, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Норма щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам тільки за місцем основної роботи не може стосуватися випадків, що стосуються роботи жінок у період перебування у відпустці для догляду за дитиною на умовах неповного робочого часу.

Матеріальна допомога на оздоровлення нараховується з урахуванням всіх підвищених посадового окладу, на які має право працівник.

Крім того, відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів освіти надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Право на виплату матеріальної допомоги, передбаченої Наказом N 557, мають усі працівники навчального закладу, установи освіти.

Читати також: Щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

 Щорічна винагорода за сумлінну працю

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником закладу освіти чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом.

Читати також:  Щодо деяких особливостей виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам.

Відпустки

Термін щорічної основної оплачуваної відпустки  вихователя  і асистента вихователя становить 56 календарних днів (постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346).

———–

Інші статті:

коментарів 220

 1. Прочитала уважно вашу статтю, так як відкриваємо інклюзивну групу. В таблиці штатна кількість вихователів показана вами- це штатна кількість для груп загального розвитку. А інклюзивна група- це спеціальна чи комбінована і підходять штати з додатку №5. Якщо логічно прорахувати, то вихователі в інклюзивній групі мають педнавантаження 25 годин. Приклад: заклад працює 10,5 годин Двоє вихователів працюють по 5годин щоденно, а де ще 0,5 год.+ 20 хвилин перезмінка.Просимо внести роз’яснення, тому, що це невірна інформація. доповнюю додатком №5 Додаток N 5

  Розрахунок кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів

  Найменування посади Кількість штатних одиниць (максимальна) у закладах компенсуючого та комбінованого типів з розрахунку на одну групу в залежності від режиму роботи (з урахуванням 20 хвилин для передачі зміни)
  4 години* 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години**
  5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
  Вихователі 0,8* 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87** 3,44**
  Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років 0,5 1,13 1,35 1,3 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8
  Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років 0,5 1 1 1,15 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5
  Помічник вихователя для дітей, хворих на туберкульоз та для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0
  * Без урахування часу на передачу зміни 20 хвилин.

  ** Враховано на передачу зміни 20 хвилин.

 2. Чи обов ‘язково мати вищу пед.освіту асистенту вихователя?

  • Admin :

   Посадовий оклад асистента – вихователя закладів освіти встановлюється відповідно до додатків 6 і 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту – вихователю від наявності в нього вищої освіти і кваліфікаційної категорії додатками 6 і 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 3. Ольга :

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи має право керівництво ДНЗ чи бухгалтерія вираховувати з вихователів 20% надбавки за роботу в інклюзивній групі, якщо з особистих причин чи сімейних обставин, діти з інклюзією не відвідували садочок декілька днів або тижнів?

  • Admin :

   Ні, це неправомірно. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у класі відсутні усі учні з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивному класі. Читайте лист Міністерства соцполітики від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 № 397/0/206-19 за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257.

 4. Ольга :

  Доброго дня. Під час відкриття інклюзивної групи виникло питання щодо наповнюваності групи. В управлінні освіти стверджують, що в законодавстві відбулися зміни та з 2019 року були встановлені норми для інклюзивної групи 20-25 дітей, з них – три дитини з порушеннями. Чи є ця інформація дійсною? І якщо так, то де можна ознайомитися з новими правилами?

  • Admin :

   Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі передбачена пунктом 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52. Вона повинна становити до 15-ти осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. В 2019 році зміни до Порядку не вносились.

 5. Аліна :

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо садок 9-годинний, скільки ставок вихователя і асистента вихователя повинно бути на 1 інклюзивній групі? Переглянула Вашу таблицю зі штатними одиницями , так там вказано, що вихователі- 1, 87, асистенти – 1, 25. Бухгалтерія ж говорить, що керується типовими штатними нормативами , і що у вихователя на інклюзивній групі має бути лише 1, 5 ставки , а у асистента 1. якщо можна, то надішліть, будь ласка, посилання на офіційні документи, в яких вказано, що це не так?

  • Admin :

   При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”. Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055.

   Кількість штатних одиниць вихователів з розрахунку на одну групу залежить від режиму роботи закладу, а також від їх педагогічного навантаження з урахуванням 20 хвилин щодня для передачі ними зміни.

   Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:
   – для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
   – для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
   на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.
   Розрахунок:

   1. Рабочий час за тиждень: 5 днів х 9 годин = 45 годин х 60 хв. = 2700 хв.
   На передачу зміни: 5днів х 20 хв. = 100 хвилин
   Всього на одну групу на тиждень: 2700 + 100 = 2800 хв.
   Тижневе педнавантаження вихователя: 25 год. Х 60 хв. = 1500 хв.
   Потрібно штатних одиниць вихователя інкл. групи: 2800 : 1500 = 1,87 одиниць.

   2. Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

 6. Надія :

  Скажіть будь ласка чи отримує вихователь інклюзивної групи премію, яку призначив для всіх вихователів мер міста.

  • Admin :

   Вихователі інклюзивних груп на рівні інших вихователів закладів освіти мають право на отримання такої премії, якщо це не оговорено в документі, яким призначені такі премії.

 7. Леся :

  Добрий день.
  У нашому навчальному закладі не встановлена доплата за роботу в інклюзивних групах.
  Підкажіть, будь ласка, куди звертатися, як захистити своє право на отримання доплати.
  Дякую.

 8. Ірина :

  Підкажіть, будь-ласка, чи встановлюється доплата завідувачу ЗДО за функціонування у закладі 2 інклюзивних груп.

  • Admin :

   Ні, не встановлюється. Виплата педагогічному працівнику доплати залежить не від наявності інклюзивних груп в ЗДО, а від його роботи в інклюзивній групі. Читайте також: “Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8841

   • Олександр :

    Доброго дня. Підкажіть, якщо директор ЗДО з 9годинним перебуванням дітей, має вищу не педагогічну освіту і працює в інклюзивній групі 2 години/день він має право на доплату 20%?

    • Admin :

     Так, має. Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1096 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 72) Доплата встановлюється у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

     Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи в інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

     Посада директора ЗДО відноситься до педагогічних працівників, тому він має право на виплату йому доплати. У зв’язку з тим, що накази щодо оплати праці директора ЗДО видає місцевий орган управління освіти, то також він встановлює конкретний розмір доплати директору.

 9. Олена :

  Доброго дня, в нас у садочку платять 20% тільки за ті дні коли були інклюзивні діти… Спираються на те що відбулись зміни у законі. Це правда?

  • Admin :

   Ні, це не відповідає дійсності. Якщо вони посилаються на якісь зміни в законодавстві, тоді хай назвуть вам номер і дату документу, який вніс відповідні зміни в законодавство. Доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється всім педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, які працюють в інклюзивній групі, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у групі відсутні усі діти з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивній групі. Читайте лист МОНУ від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 “Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257

 10. Арина :

  Доброго дня! Знову про доплату за роботу вихователя інклюзивної групи. У відповіді на попереднє питання Ви, Адмін, посилаєтесь на лист МОНУ від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 “Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі”. У нас в садочку ГРУПИ. Де можна ЧІТКО прочитати саме про доплату за роботу ВИХОВАТЕЛЯ в ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ?

  • Admin :

   Доплата передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”.

 11. люба :

  Доброго вечора! Скажіть, будь-ласка, чи отримують доплату помічники вихователів в інклюзивній групі?

  • Admin :

   Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти виплачується педагогічним працівникам та помічникам вихователів.

   Це передбачено пунктом 5 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”.

 12. Доброго вечора, шановнй Аdmin, скажіть будь ласка, чи має право директорка ЗДО створювати такий робочий графік і вимагати під вихователя працювати з перерваним робочим днем, щоб вкластися в 25-ти годинний робочий тиждень вихователя інклюзивної групи? Таким чином у сончас у мене має бути перерва з 13.00-15.00. Відповідальність за дітей у сончас покладає на асистента вихователя або помічника вихователя, хоча у табелі ставитиме, що я працюю щодня по 5 годин і в сон час є присутньою і несу відповідальність. Отже, мене змушують працювати за наступним графіком: понділок з 15.00 до 17.00; вівторок, середа, четвер: з 8.00 до 13.00, з 13.00 до 15.00 – обія перерва, 15.00 до 17.00;п*ятниця з 15.00 до 17.00. Години сончасу, який необхідний для ведення документації та підготовки для роботи з дітьми, в мене відбирають. Мене такий графік не влаштовує. Якою я можу керуватися документацією, щоб вплинути на ситуацію? На групу маємо лише 1.5 ставки. Про 1.87 ставки навіть мову вести не дозволяють.

 13. Ріна :

  Доброї ночі,мене цікавить таке запитання: якщо в створенній в ЗДО логопедичній групі є діти з інклюзією і є наявний асистент, вихователям передбачається доплата і за логопедію та за інклюзію,чи за щось одне?Дякую.

  • Admin :

   Всім педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах(логопедичних групах) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків. Крім того, всім педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які працюють в інклюзивних групах, встановлюється доплата за роботу в інклюзивній групі у граничному розмірі – 20 відсотків посадового окладу. Зверніть увагу, у першому випадку “підвищення посадового окладу, у другому – “доплата” – це різні поняття і виплати. Ці виплати передбачені не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах. Знайомтесь з цікавими для вас темами за посиланням : http://www.zarplata.co.ua/?cat=101

 14. Вита :

  Добрый день. Работаю воспитателем ГПД в школе. В группе есть ребенок с инклюзией. Учителям есть доплата за него, а воспитателю ГПД не предусмотрено. Куда и к кому обращаться? Спасибо за ответ

 15. Марта :

  Добрий вечір.Я,як вчитель-логопед працюю в ЗДО і маю інклюзивних дітей.Отримувала 20% інклюзивних. А з вересня вже не нараховують. Чи це правомірно ?

  • Admin :

   Доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється всім педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, які працюють в інклюзивній групі, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах.

 16. Тетяна Михальчук :

  Добрий день. Дякую за роз,яснення. У мене 2 запитання :
  – Скільки годин на тиждень має працювати практичний психолог в 6-ти груповому ЗДО,при 10.5год режимі із трьома інклюзивними групами?Пр. психолог залучений до корекційної роботи дітей із особливими освітніми потребами.
  – Чи передбачені доплати директору, вихователю-методисту, музичному керівнику якщо в ЗДО половина груп інклюзивних?

  • Admin :

   Частиною 3 ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III передбачено, що тижневе педагогічне навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти компенсуючого типу та з інклюзивними групами становить 20 годин, що відповідає повній тарифній ставці працівника.

   Положення ст. 30 Закону щодо тижневого педагогічного навантаження практичного психолога застосовується як до закладу дошкільної освіти компенсуючого типу, так і дошкільного закладу освіти загального розвитку, в якому є одна чи більше інклюзивних груп.

   Комплектування штатних розписів ЗДО посадою практичного психолога проводиться відповідно підпункту “в” пункту 5 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055).

   Доплата, яка передбачена для всіх педагогічних працівників, залежить не від наявності в ЗДО інклюзивних груп, а від роботи в цих групах.

   Ця виплата передбачена не на все навантаження, а тільки за години роботи педагогічного працівника в таких групах.

 17. Якій нормативний документ регламентує ці норми??????Максимальна кількість штатних одиниць вихователів і асистентів вихователі на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу.

  Найменування посад Кількість штатних одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу залежно від режиму роботи
  4 години 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години
  5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
  Вихователі 0,8 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87 3,44
  Асистенти вихователів 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0

  • Admin :

   Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055). Дивіться вище коментарі, там наведений приклад, як розрахувати кількість штатних одиниць вихователів на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти.
   Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти вводиться з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

 18. Надія :

  Чи передбачена доплата асистенту вихователю за наповненість групи (більше 25, якщо повинна складати до 15 дітей)?

  • Admin :

   Кабінет Міністрів постановою від 10.04.2019 р. № 530 затвердив “Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”.
   Відповідно п. 8 Порядку асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Тобто цей педпрацівник веде свою діяльність в інклюзивній групі незалежно від фактичної присутності або тимчасової відсутності у ній дітей з особливими потребами. Тому така доплата асистенту вихователя не проводиться.

 19. Ольга :

  У нашому 6 груповому закладі є 3 інклюзивні групи. По статуту наш заклад загального розвитку з 10.5 год. Вихователі інклюзивних груп мають навантаження 2,10 на групу, а асистент_ тільки 1 ст. 36 год , 7.2 год щодня.
  Спеціалісти бухгалтерії не дозволяють надати їм 1,46, мотивуючи, що ми не заклад компенсуючого типу. Чи це правомірно?

  • Admin :

   Правомірно. Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти вводиться з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

 20. іра :

  Доброго вечора!
  Питання
  1) чи може логопед в робочий час займатися з дитиною інклюзивної групи ( виділили 2 години на тиждень)
  Чи потрібно скласти інший графік на ці додаткові години?

  • Admin :

   Так, учитель-логопед у свій робочий час може проводити роботу в інклюзивній групі. Це не робота, яка повинна виконуватись за межами норми його робочого часу. За роботу в інклюзивній групі всім педагогічним працівникам і помічникам вихователів передбачено встановлення доплати в граничному розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Доплата здійснюється тільки за години роботи в інклюзивній групі. Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у групі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо. Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок, тому доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивній групі, як і інші доплати, – при тарифікації. Встановлена при тарифікації заробітна плата (в тому числі і така доплата) виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у групі відсутні усі учні з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивній групі. Встановлена при тарифікації норма кількості годин роботи педагогічного працівника в інклюзивній групі впродовж року повинна виконуватись. Для контролю роботи педпрацівника в інклюзивній групі така робота щомісяця табелюється.

 21. Наталья :

  Доброго вечора,в мене таке питання;працюю в д/садку спеціалізованному/групи -зпр,мовленнєві…./ вихователем /підмінним,але посада -вихователь навчального дошкільного закладу,слово підмінний нема/ платять ставку.Обратилась до економіста гороно,на моє звернення відповіли,що з 1 листопада в мене буде оклад 1.2, але я повинна працювати 7часов 12 хв. Чи правильно це? чим відрізняємся від іншим….буду ждати на відповідь. дякую

 22. Запитання. Прошу пояснити. Практичного психолога в днз нема, психолог приїздить для корекційних занять. Заняття з дитиною триває 15, 20 (згідно віку), платити психологу повинні за 1 годину(60 хв). Ці решту хвилин психолог використовує для самоосвіти, підготовки посібникі і т. д. Чи правильно я думаю? Дякую

  • Admin :

   Якщо штатним розписом ЗДО посада практичного психолога не передбачена, то фонд оплати праці для забезпечення тако працівника не може бути запланованим, а відповідно ви не можете наймати на роботу таких працівників. Тривалість робочого тижня практичного психолога в нормальних умовах складає 40 годин. Про комплектування ЗДО посадою практичного психолога дивіться підпункт “в” пункту 5 Типових штатних нормативів ДНЗ /наказ МОНУ від 04.11.2010 р. N 1055/.

 23. Раксана :

  Добрый день. Подскажите пожалуйста, какая зарплата и разряд у меня должен быть? Проработала в школе 11 лет учителем, 2019г повысила категорию (2 категория). Образование -педагогическое-магистр. Год работаю в садике воспитателем. Сохраняется ли моя категория?

  • Admin :

   Категорія, яка вам була присвоїли в школі, на початку роботи в дитсадку зберігається, але тільки до першої атестації, при якій ви повинні підтвердити цю, другу категорію, але вже за посадою вихователя.

 24. Єлизавета :

  Добрий вечер. Підкажіть будь ласка, який тарифний розряд в мене має бути, якщо я працюю вихователем, освіта: вихователь, вихователь дітей з порушенням мовлення, диплом бакалавра отримала 2019 році.

  • Admin :

   Відповідно додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, вихователям ЗДО, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, але не мають кваліфікаційної категорії, встановлюється 10 – 11 тарифний розряд.

   Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду вихователю, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 25. Лілія :

  Доброго дня,а чи можна ввести посаду асистента вихователя у дитячому садочку,якщо нема інклюзивної групи?

  • Admin :

   Ні, не можна. Посада асистента вихователя передбачена тільки в інклюзивних групах. При цьому відповідно до пункту 10 розділу III Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя з розрахунку – одна штатна одиниця на одну інклюзивну групу.

 26. Ольга :

  Доброго дня! Я магістр музичного мистецтва, працювала 2 роки в школі, тапер 2 роки в ДНЗ музичним керівником. Ще не проходила атестацію.
  Скажіть, який має бути тарифікаційний розряд? Яка сума заробітної плати? Чи є якісь надбавки: за престижність чи інші?
  На роботі не надають такої інформації.
  Дякую

  • Admin :

   Згідно додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, музичним керівникам ДЗО, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, але не мають кваліфікаційної категорії, встановлюється 9 тарифний розряд.
   Доплати та надбавки, на отримання яких має право музичний керівник, передбачені цим же наказу № 557. З ним можна ознайомитись за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=2680.

 27. Галина :

  Добрий день. Чи має музичний керівник надбавку до заробітної плати, працюючи в інклюзивній групі ДНЗ. Чи має музичний керівник відпустку в 56 днів працюючи в інклюзивній групі?

  • Admin :

   На надбавку має право, але тільки за години роботи в інклюзивних групах. На відпустку 56 кал. днів – ні. Відповідно Додатку до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346, термін щорічної основної оплачуваної відпустки для музичного керівника встановлено – 42 календарні дні.

 28. Катерина :

  Добрый день, підкажіть, якщо в садочку 11 груп, з них 3 логопедичні, корекційна та 3 інклюзивні. Чи мають права інструктор, муз керівник, психолог на відпустку 56 днів. Чи входить інклюзивна группа до складу “груп, які потребуют корекції психічної та фізичної” як написано в законі” Про відпустку”

  • Admin :

   Терміни щорічної основної оплачуваної відпустки для працівників закладів та установ освіти передбачені Порядком, затвердженим постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346.

   Так, згідно з Додатком до цього Порядку термін щорічної основної оплачуваної відпустки для інструктора з фізкультури, музичного керівника і практичного психолога закладів дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних та санаторних)) встановлено – 42 календарних днів. Права на основну відпустку терміном в 56 календарних днів вони не мають.

   Для інструктора з фізкультури, музичного керівника і практичного психолога дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних та санаторних) – 56 календарних днів. При цьому щорічна основна відпустка зазначеної тривалості (56 к.дн.) надається даним працівникам дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних та санаторних), якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

 29. галина :

  в днз 11груп, 5 компенсуючих, 1 інклюзивна. чи є надбавка вих-методисту

 30. Марія :

  Минулого року почала роботу асистентом вихователя та ще вчилася на магістратурі , присвоїли мені 10 розряд. Отримавши диплом ,мені мають підвищити розряд і який максимально він у мене може бути? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадою асистента вихователя передбачений 10. 11 і 12 тарифний розряд.
   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.
   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

  • Ліка :

   Доброго дня, Марія. Цікаво, а яка зарплата зараз у асистента вихователя?

   • Admin :

    Це залежить від багатьох чинників, зокрема від того:
    – який тарифний розряд йому встановлено;
    – який він має педагогічний стаж для виплати надбавки за вислугу років;
    – в йому розмірі йому встановлена надбавки за престижність праці;
    – в якому розмірі йому встановлена доплата за роботу в інклюзивній групі.

 31. Запитання: Чи доплачується класному керівнику за дитину з інклюзивним навчанням? Хто відповідальний за інклюзивника , класний керівник чи асистент? Дякую.

  • Admin :

   Якщо класний керівник має уроки в інклюзивних класах, то він має право на доплату до заробітної плати за роботу в інклюзивному класі, при цьому така виплата передбачена не на все навантаження педагогічного працівника, а тільки за години його роботи в таких класах.

   Як розуміти ваше питання: хто відповідальний за інклюзивника, класний керівник чи асистент? В якому сенсі відповідальний?

   Асистент вчителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

   Асистент вчителя не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби, у тому числі не зобов’язаний надавати допомогу в одяганні/роздяганні, відвідуванні туалету, харчуванні тощо.

   Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня.

   Функціональні обов’язки асистента учня можуть виконувати соціальні працівники, батьки або особи, уповноважені цими батьками.

 32. Олександра :

  Доброго дня! Чи може людина без педагогічної освіти (наприклад практичний психолог) працювати асистентом в інклюзивній групі садочку?
  Якщо дитині з особливим потребами призначили 2 години роботи з логопедом, 2 години роботи з дефектологом та 1 годину на тиждень роботи з психологом, а у садочку немає відповідних спеціалістів, навіть при наявності інклюзивної групи, як законодавчо можливо вплинути?

  • Admin :

   Питання, які ви тут порушили, не відносяться до оплати праці. Це організаційні питання.
   Звідки ви взяли, що практичний психолог не повинен мати педагогічної освіти? Посада практичного психолога відноситься до педагогічних працівників.
   Як правило на посаду асистента вихователя інклюзивної групи ЗДО призначається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.
   Діяльність асистента вчителя (це стосується також і асистента вихователя ЗДО) врегульовано в Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 р. №1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».

 33. Доброго дня. Мене ставлять асистентом вихователя. Робочий день 7.2год. Якщо я працюю з 8.00, то маю закінчувати о 15.20. Так? Але мені ставлять обідню перерву з 13 до 15 00.Тобто робочий день перерваний. Це правомочно? Чи я, все таки, під час сну можу займатися методичною роботою. Яким документом я можу скористатися? Дякую.

  • Admin :

   Це правомірно. Оскільки законодавством не встановлено чітких меж робочого часу педагогічних працівників, коло цих обов’язків, тривалість робочого дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Тривалість щоденної роботи працівників навчальних закладів визначається з урахуванням специфіки навчального закладу правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які в обов’язковому порядку затверджуються керівником закладу освіти та погоджуються з профспілковим комітетом.

   Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

   Це передбачено Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затвердженими наказом Міністра освіти України від 20 грудня 1993 р. N 455.

 34. Маряга :

  Підкажіть будь ласка, чи може дитина залишатися в групі без асистента? Чи коли асистент йде додому через 7 годин, я теж маю забирати дитину з садка?

  • Admin :

   Ні, ви не зобов’язані забирати дитину додому. Законодавством не встановлено чітких меж робочого часу педагогічних працівників, коло цих обов’язків, тривалість робочого дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Робота асистентів вихователів в дошкільних закладах зазвичай організується з таким розрахунком, щоб вона охоплювала весь термін перебування дітей в садочку. Так, наприклад, для цього йому у час, відведений для сну дітей, надається обідня перерва терміном на 2 години. Таким чином своє педагогічне навантаження (7 годин 12 хвилин в день) він, наприклад, зможе відпрацювати: з 8 до 13 годин 12 хвилин – 5 годин 12 хвилин до обіду і з 15 до 17 годин – 2 години після обіду.

 35. Людмила :

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка, я працюю в інклюзивній групі дитячого садка, ніби то 9 часового режиму дня, тобто ставка 1,87. Моїй напарниці дали ставку, а мені 0,87, без моєї згоди ( про те я мати , яка виховає двох дітей, один з яких на інвалідності), працюємо через день, 9.4 години(по черзі), та 4,2 (5,2-моїй напарниці), коли питаю про підробіток, то керівництво каже, що ми вихователі інклюзивних груп не маємо право на підробіток, чи дійсно це так? І чи правомірно розподіляти так ставки між обома вихователями інклюзивної групи? (Режим групи 9 годин) . Чи повинно так бути, що один вихователь має ставку, а інший 0,87.?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

   Відповідно до норм абзацу другого ст. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.

 36. Працюю в одногруповому ясла-садку директором та вихователем по 0.5 посадового окладу на кожній посаді. Більше педпрацівників немає в ЗДО.
  У 2020 році отримала диплом магістра. Чи можу я позачергово атестуватися на вищу категорію? Та до кого звертатися з цього приводу?

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 та постановою Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”. З ними ви можете ознайомитись за посиланнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#Text

 37. Нателла :

  Добрий вечір! Працюю в ЗДО вихователем і маю стаж 11 років і 6 міс.В мене вища педагогічна освіта. Перший раз проходила атестацію після 5 років університету та отримала 2 категорію За останні 10 років проходила атестацію 2 рази, але 2 категорію залишили. Є в мене шанс отримати 1 категорію? В нашому закладі нікому з педагогів не піднімали категорії… мабуть не хочуть піднімати зарплати. Як запитати у керівництва про категорію? Дякую

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930. З ним ви можете ознайомитись за посиланнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 38. Добрий вечір. Працюю практичним психологом на 0,5 ставки. 13-ти групового ДНЗ у якому 5 інклюзивних груп і 7 дітей на інклюзивній освіті . Щодо змін у законі про 20-ти годинне навантаження чи маю я право претендувати на повну ставку психолога? І якщо у закладі працюють два практичних психолога обидва по 0,5 ставки чи мають право обидва на ставку і збереження робочого місця у даному закладі . Дякую .

  • Admin :

   Кількість штатних посад практичного психолога в ЗДО залежить не від кількості в ньому інклюзивних груп або дітей з вадами здоров’я, а від чисельності груп в закладі.

   Відповідно до п.5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачається посада практичного психолога з розрахунку:

   Місто Село (селище)
   чисельність груп максимальний норматив чисельності чисельність груп максимальний норматив чисельності
   до 7 0,5 до 4 0,5
   7 і більше 0,75 4 і більше 0,75
   9 і більше 1,0 6 і більше 1,0

   Відповідно до абзацу третього пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).

   • Але ж навантаження збільшилось значно. Я маю 7 груп , на 0,5 ставки з них 4 інклюзивних групи. Чи маю я право на надбавки чи преміальні чи збільшення ставки?

    • Admin :

     Умови оплати праці педагогічних працівників передбачені наказом МОНУ від 26.09.2005 р. № 557.

     Відповідно до підпункту 2 пункту 4 наказу № 557 педагогічним працівникам можуть установлюватись надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
     – за високі досягнення у праці;
     – за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
     – за складність, напруженість у роботі.

     Відповідно до підпункту 5 пункту 4 наказу № 557 керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

 39. Ірина :

  Доброго дня! Я працюю асистентом вихователя другий рік, раніше працювала у школі. При прийомі на роботу у ЗДО мені встановили 11 розряд. Чи можна атестуються у цьому році на встановлення 12 розряду, якщо вже пройшла фахові курси. Стаж роботи маю 16 років і першу кваліфікаційну категорію вчителя? Дякую.

  • Admin :

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вихователя ЗДО від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) не передбачена. Відповідно до цієї Схеми йому може бути присвоєно 10, 11 або 12 тарифний розряд. При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення йому конкретного тарифного розряду не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   Вимога щодо того, що призначенню на посади педагогічних працівників має передувати їх атестація, стосується тільки керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (пункт 1.6. Типового положення про атестацію педагогічних працівників)

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930. З ним ви можете ознайомитись за посиланнями:
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 40. Любов :

  Добрий вечір. Підкажіть будь – ласка, я працюю асистентом вихователя другий рік. Маю вищу освіту, спеціальність вчитель мови та літератури, присвоїли 10 розряд. Чи можу я розраховувати на 11 чи 12 розряд? Керівництво відмовляє присвоювати, сказали чекати 2024 року, щоб піти на курси, а потім в 2025 році пройти атестацію і лише потім присвоять 11 розряд. І ще питання, чи можливо асистенту працювати більше чим 36 годин на тиждень? садочок працює з 7 до 17.00. Дякую

  • Admin :

   1. Проходження яких ви маєте на увазі курсів в 2024 році і якої атестації в 2025 році?

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вихователя закладу дошкільної освіти від наявності в нього кваліфікаційної категорії не передбачена, тому атестацію він повинен проходити тільки на відповідність його займаній посаді.

   Згідно п. 1.7. Типового положення атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою, зокрема, підвищення його тарифного розряду.

   Така позачергова атестація не передбачає якихось термінів чи проміжків часу для її проходження крім щодо осіб, прийнятих на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів. Такі особи атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

   До 10 жовтня ви пишете заяву в атестаційну комісію першого рівня, що бажаєте пройти атестацію на відповідність займаній посаді.

   До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.

   Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, вихованців з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

   Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

   Атестація педагогічних працівників атестаційною комісією першого рівня здійснюється до 1 квітня.

   Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

   За результатами атестації атестаційна комісія приймає у вашому випадку таке рішення: педагогічний працівник відповідає або не відповідає займаній посаді.

   Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

   За результатами атестації асистенту вихователя може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   2. Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить: для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин. При п’ятиденному робочому тижні денна норма робочого часу асистента вихователя буде складати 7 годин 12 хвилин.

   Незалежно від встановленого режиму роботи ЗДО (у вашому випадку – 10,5 годин) норма робочого часу асистента вихователя не повинна перевищувати 7 годин 12 хвилин в день і 36 годин на тиждень.

   При цьому потрібно враховувати те, що тривалість робочого дня та робочого тижня закладу дошкільної освіти визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Робота асистентів вихователів в дошкільних закладах, зазвичай, організується з таким розрахунком, щоб вона охоплювала весь термін перебування дітей в садочку. Так, наприклад, для цього йому у час, відведений для сну дітей, надається обідня перерва.

 41. Людмила :

  Доброго дня! Чи мають право отримувати заміни вихователь, якща асистент вихователя захворів (операція)?

  • Admin :

   Згідно до підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 для працівників закладів та установ освіти передбачена до виплати доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

 42. Світлана :

  Доброго дня. Поясніть, будь ласка, поступила в 2019 році в університет на заочне навчання (Дошкільна освіта, логопедія), в грудні 2020 року отримала диплом магістра дошкільної освіти. До цього мала диплом спеціаліста (вчитель початкових класів). Загальний педагогічний стаж 15 років, з них 3 роки працюю вихователем, маю кваліфікаційну категорію “спеціаліст” (11 тарифниий розряд). У 2020 році пройшла курси підвищення кваліфікації. Чи маю я тепер у квітні проходити атестацію для присвоєння мені спеціаліста 2 категорії, а чи можуть присвоїти автоматично, так – як закінчила ВУЗ?

  • Admin :

   Умови та правила підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачені постановою Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (далі – Порядок № 800) та Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 6 Порядку № 800 педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами. Основними видами підвищення кваліфікації є:
   – навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
   – стажування.

   Крім того, пунктом 26 Порядку № 800 визначено, що окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Відповідно до п.30 Порядку № 800 здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   Таким чином, здобуття вами другого (магістерського) рівня вищої освіти вперше та за іншою спеціальністю визнається як підвищення вами кваліфікації.

   Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників визначаються педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Враховуючи положення Порядку № 800 та вищенаведене, вам потрібно подати до педагогічної ради вашого закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про здобуття вами другого (магістерського) рівня вищої освіти.

   Педагогічна рада на підставі вашого клопотання і документів про освіту за визначеною нею процедурою повинна встановити вам відповідну кваліфікаційну категорію за напрямком вашої діяльності як вихователь закладу дошкільної освіти або як вчитель – логопед (дефектолог).

 43. Марина :

  Доброго вечора чи маю право працювати вихователем інклюзивної групи повний робочий день 10.5, якщо маю бажання?

  • Admin :

   Маєте право. Відповідно до абзацу третього ст. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. При цьому навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.
   —————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 44. Наталія :

  Добрий день! Чи можна перевести на посаду вихователя помічника вихователя( стаж помічника вихователя 3 роки) , в якогї є диплом бакалавра педагогіки і закінчила НУБІПу та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність “Соціальна робота”Кваліфікація-соціальна робота, менеджер у соціальній сфері, викладач із соціальної педагогіки. Який тарифних розряд можна поставити і чи впливає на це навчальний заклад в якому було здобуто освіту? Буду дуже вдячна за роз’яснення. Дякую

  • Admin :

   В принципі на посаду вихователя закладу дошкільної освіти може бути призначена навіть особа, яка не має відповідної освіти, але відповідно до частини першої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – це особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадою вихователя ЗДО передбачені наступні тарифні розряди:
   – вищої категорії – 14 т.р.
   – першої категорії – 13 т.р.
   – другої категорії – 12 т.р.
   – без категорії – 10 – 11 т.р.

   При цьому: фахівцям без категорії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, установлюється 11 тарифний розряд, а фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра може бути установлений як 10 так і 11 тарифний розряд.

   Отже, якщо ви будете призначені на посаду вихователя, то відповідно ваших даних про освіту вам може бути установлений як 10 так і 11 тарифний розряд.

   Але в подальшому із цією освітою, яка у вас на сьогодні є, ви не зможете проходити атестацію на отримання кваліфікаційної категорії, а відповідно підвищувати свій тарифний розряд (від 12 до 14 т.р.).

   Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930

   Відповідно до цього Типового положення основна вимога для атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій щодо вихователів дошкільних навчальних закладів – це повна вища педагогічна освіта зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Тому, щоб рости далі вам обов’язково в подальшому необхідно буде здобути вищу педагогічну, або базову педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання .
   —————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 45. Надія :

  Доброго дня. Я асистент вихователя, в групі дитина з аутизмом, яка взагалі не розмовляє, не обслуговує себе, мало-що розуміє і є гіперактивною, чи можуть дати ще одну дитину з розладами ЦНС яка теж не розмовляє і не обслуговує себе?

  • Admin :

   В пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, йдеться, що при формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”.

   Відповідно положень Порядку № 104/52 інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

   Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

   Частиною другою статті 14 Закону № 2628-III встановлена гранична чисельність дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти – не більше трьох дітей в групі.

   Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

   У вашому випадку потрібно розрізняти функціональні обов’язки асистента вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти і функціональні обов’язки асистента дитини.

   Асистент вихователя не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби, у тому числі не зобов’язаний надавати допомогу в одяганні/роздяганні, відвідуванні туалету, харчуванні. Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою.

   Відповідно до частина 5 статті 11 Закону України “Про дошкільну освіту” за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Функціональні обов’язки асистента дитини можуть виконувати соціальні працівники, батьки або особи, уповноважені цими батьками.

 46. Доброго дня.Працюю вчителем – дефектологом у дошкільному навчальному закладі з інклюзивною формою навчання на ставку та за цивільно-правовим договором вчителем-логопедом.У закладі є 15 дітей з особливими освітніми потребами. Маю два питання. ПЕРШЕ: чи маю право виконувати обов’язки вчителя – логопеда під час основного робочого часу дефектолога? ДРУГЕ: яка кількість дітей чи годин корекційної роботи (прописаних в рекомендаціях ІРЦ) має бути на ставку вчителя дефектолога в ДНЗ

  • Admin :

   Комплектування штатних розписів закладів дошкільної освіти посадами учителя-логопеда та вчителя – дефектолога передбачене Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055) із розрахунку:
   – для дітей з порушеннями мови – по 1 штатній одиниці учителя-логопеда на кожну таку групу;
   – для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку, у яких виявлено мовленнєві порушення, – 1 штатна одиниця учителя-логопеда на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) або на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією;
   – для дітей з порушеннями слуху, зору, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку – 1 штатна одиниця посади вчителя – дефектолога на кожну таку групу.

   Педагогічне навантаження вчителя – дефектолога та учителя – логопеда закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить 18 годин на тиждень, що відповідає його повній тарифній ставці.

   Враховуючи вищенаведене, якщо в штатному розписі вашого ЗДО відповідно до ТШН № 1055 передбачена і значиться посада учителя-логопеда, то ви виконувати обов’язки учителя – логопеда за цивільно – правовим договором не маєте права. Така посада повинна комплектуватись штатним працівником за трудовим, а не цивільно – правовим договором.

   У разі, якщо робота виконувана особою на користь суб’єкта господарювання, збігається з видом його економічної діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то роботи такої особи повинні виконуватись на умовах трудового договору.

   У разі, якщо під час інспекційного відвідування ЗДО працівниками Держпраці буде встановлено існування фактичних трудових відносин між сторонами договору та, як наслідок, підміна їх цивільними відносинами, підприємству та директору загрожують значні штрафи.

   Вчителям – дефектологам дозволено за цивільно – правовими договорам проводити тільки корекційно – розвиткові заняття в інклюзивних групах ЗДО.

   Корекційно – розвиткові заняття педагогічним працівником виконуються в межах його основного робочого часу, але в обсязі не більше як 240 годин на рік.

   Оплата праці вчителів-дефектологів, які є штатними працівниками закладу освіти та проводять корекційно – розвиткові заняття, здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції за тарифікацією відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція № 102). Про це йдеться в листі МОНУ від 31.08.2020 р. № 1/9-495 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”.

   У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами, затвердженого постановою КМУ від 14.02. 2017 р. № 88 (зі змінами), передбачено, що корекційно – розвиткові заняття проводяться фахівцями (з числа працівників закладу освіти та у разі потреби — додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти чи відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори.

   Крім основної роботи й роботи за сумісництвом, працівники закладів та установ освіти можуть залучатися до педагогічної роботи на умовах погодинної оплати праці, яка не є сумісництвом згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.

   На відміну від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, може виконуватися в межах основного робочого часу працівника з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

   У такий спосіб вчитель – дефектолог, який є штатним працівником закладу освіти, крім основної роботи може залучатись до проведення корекційно – розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах або групах, на умовах цивільно-правових договорів з погодинною оплатою праці.

   Оплата праці зазначених фахівців за проведення корекційно – розвиткових занять здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

 47. Олеся :

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи доплачують 20% інклюзій помічнику вихователя? Якщо так, то з якого часу?

  • Admin :

   Згідно пункту 5 Додатку до постанови КМУ від 25.08.2004 р. N 1096 доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти встановлюється у граничному розмірі 20 відсотків у співвідношенні до тарифної ставки працівника.

   Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).

   Постанову КМУ від 25.08.2004 р. N 1096 доповнено пунктом 5 згідно постанови КМУ від 14 лютого 2018 р. № 72, яка набрала чинність 21.02.2018 р., тобто така доплата виплачується педагогічним працівникам та помічникам вихователів починаючи з цієї дати (з 21.02.2018 р.).

  • Олеся :

   Доброго дня. Скажіть, будь-ласка, чи топиться в доплаті до мінімалки доплата помічнику вихователя 20% в інклюзивній групі? Чи йде понад 6000?

   • Admin :

    Статтею 31 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, то роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021 р. – 6000 грн.), яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
    При цьому слід враховувати, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
    Доплата за роботу в інклюзивній групі включається до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

 48. Ірина :

  Доброго дня. На який документ можна посилатися, де буде чітко прописано за доплату вихователю за роботу в інклюзивні групі? Нам було сказано що доплата буде проводитися лише за дні коли діти з особливими потребами відвідують ЗДО, а керівник повинен вести додатковий табель, якщо діти присутні доплата проводиться якщо відсутні ні. Пояснюють це тим що в листі МОНУ від 14.03.19 прописані вчителі а не вихователі а то є різні посади. Чи є документ в якому чітко прописано для вихователі ЗДО.?

  • Admin :

   Вказана вами доплата передбачена постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними до неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72.

   Згідно пункту 5 додатку до постанови N 1096 педагогічним працівникам та помічникам вихователів встановлюється доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

   Як бачимо ця постанова є спільною, як для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, так і для освітян закладів дошкільної освіти, і вона не передбачає якихось особливих умов виплати доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які б не відповідали умовам її виплати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти.

   Ця доплата виплачується педагогічним працівникам та помічникам вихователів, як закладів загальної середньої освіти, так і закладів дошкільної освіти, (і це важливо) саме за роботу в інклюзивних класах або групах, а не за індивідуальну роботу з дітьми з особливими потребами, тому відсутність таких дітей в класах або групах в деякі дні через їх хворобу чи з інших причин не впливає на виплата такої доплати освітянам.

   Доплата встановлена у граничному розмірі 20 відсотків (у співвідношенні до тарифної ставки працівника).

   Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, враховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі або групі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює в таких класах або групах, тощо.

   Зазначена доплата встановлюється всім педагогічним працівникам та помічникам вихователів, які працюють в інклюзивних класах або групах, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких класах або групах.

   Що стосується роз’яснення питання про встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах, висвітленому в листі Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019 р. N 1/11-2635, то воно є безпосередньою відповіддю саме на звернення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, тому і річ у ньому йде про виплату такої надбавки саме вчителям ЗЗО, а не вихователям ЗДО.

   А табель обліку використання робочого часу застосовується і повинен вестись не для обліку днів відвідування дітьми з обмеженими можливостями закладу освіти, а для обліку робочого часу педагогічних працівників.

 49. Юлія :

  Доброго вечора! Прошу допомогти розібратися в наступній ситуації!
  Працюю вчителем-логопедом в ДНЗ комбінованого типу (є група для дітей із знм). З червня групу ліквідують і роблять три інклюзивні групи на 6-ти груповий садок. Мою посаду скорочують і пропонують залишитися на умовах договору з погодинною оплатою праці. Запевняють, що навантаження у вчителя-логопеда в інклюзивній групі 5 годин на тиждень. Чи відповідає ця інформація дійсності? На який документ спиратися? Дякую за відповідь!

  • Admin :

   1. Якщо вашу посаду скорочують, то ви підлягаєте звільненню з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпПУ у звязку з скороченням чисельності або штату працівників.

   Під час вивільнення працівників у разі скорочення чисельності або штату працівників враховується переважне право на залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України

   Звільнення за зазначеною підставою допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

   Пропозиція керівництва закладу залишитися вам на роботі на умовах договору з погодинною оплатою праці – це не переведення працівника, за його згодою, на іншу роботу, тому що така робота передбачає укладання не трудового договору, а передбачає цивільно – правові відносини між закладом і працівником. Тобто такі відносини регулюються не Кодексом законів про працю України, а Цивільним кодексом України.

   Порядок вивільнення працівників визначено ст. 49-2 КЗпП. Про вивільнення за п.1 ст. 40 КЗпПУ працівників персонально, під підпис у наказі, заздалегідь попереджають не пізніше ніж за два місяці до дня звільнення.

   Згідно зі ст.43 КЗпП, розірвання трудового договору з підстав, передбачених п.1 ст. 40 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу.

   Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніше ніж через місяць з дня одержання згоди профспілкового органу.

   Працівникам, звільненим за п.1 ст.40 КЗпП, виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому за середній місячний заробіток (ст. 44 КЗпП).

   2. Комплектування штатних розписів закладів дошкільної освіти комбінованого типу посадою учителя-логопеда передбачене пунктами 3 і 4 розділу III Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 із розрахунку:

   – для дітей з порушеннями мови вводиться по 1 штатній одиниці учителя-логопеда на кожну таку групу;

   – для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку, у яких виявлено мовленнєві порушення, вводиться 1 штатна одиниця учителя-логопеда на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) або на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією.

   Враховуючи, що в закладі ліквідовується логопедична група і утворюються три інклюзивні групи, комплектування штатного розпису ЗДО комбінованого типу посадою учителя-логопеда повинно здійснюватись відповідно до п. 4 розділу III Типових штатних нормативів, тобто з розрахунку – 1 штатна одиниця учителя-логопеда на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення або на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією.

   За таких умов вас можуть перевести на посаду учителя-логопеда для роботи з дітьми у цих інклюзивних групах з врахуванням співвідношення штатної одиниці учителя-логопеда до загальної кількості в групах дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

   3. Умови роботи і оплати праці, які вам запропоновані керівництвом закладу на умовах цивільно-правового договору, передбачені Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88.

   Цим Порядком передбачено проведення (надання) додаткових психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) зокрема, закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

   Такі додаткові заняття проводяться фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Перелік фахівців, які можуть проводити такі додаткові заняття, визначено у додатку 5.

   Відповідно до додатку 5 цього Порядку учитель-логопед, за умови, що він має відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань, може бути долучений до додаткових психолого – педагогічних і корекційно – розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти.

   Оплата праці зазначених фахівців за проведення психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових занять здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

   За таких умов виплата педагогічним працівникам надбавок до посадового окладу за вислугу років і за престижнісь праці не передбачена.

   Психолого – педагогічні та корекційно – розвиткові заняття штатними педагогічними працівниками проводяться в межах їх основного робочого часу, тобто одночасно з виконанням обов’язків за основною посадою.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 50. Юлія :

  Доброго дня. Працюю в дитячому садочку асистентом вихователя, педагогічної освіти не маю, маю вищу економічну освіту, магістр. Підкажіть будь ласка, за яким тарифним розрядом мені повинні нараховувати заробітну плату? Спочатку нараховували по 12, а зараз за 10. Як мені розрахувати свою заробітну плату?

  • Admin :

   Асистенту вихователя може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.
   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   Для того, щоб вам понизити тарифний розряд, а відповідно і розмір заробітної плати, у керівника закладу повинні бути для цього відповідні вагомі підстави. Як правило таке пониження може бути здійснено за результатами атестації працівника у разі зниження ним рівня його професійної діяльності.

   Якщо ви вважаєте, що вам безпідставно понизили тарифний розряд, для захисту своїх прав звертайтесь у ваш профком.

 51. Катерина :

  Доброго вечора. Працюю вихователем у інклюзивній групі. Цікавить таке. Асистент вихователя іде бо у неї закінчується робочий час 15.00 год.,а дитина з інклюзією залишається на мене з усіма іншими дітьми. Мама приходить по дитину через 2-2.5 год і за цей час трапляються курйозні ситуації з дитиною бо я фізично не встигаю. Хто несе за цей час відповідальність. І як це мало б бути. Поясніть.

  • Admin :

   Законодавством не встановлено чітких меж робочого часу педагогічних працівників. Коло цих обов’язків, тривалість робочого дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Тривалість щоденної роботи працівників навчальних закладів визначається з урахуванням специфіки навчального закладу правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які в обов’язковому порядку затверджуються керівником закладу освіти та погоджуються з профспілковим комітетом.

   Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

   Це передбачено Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затвердженими наказом Міністра освіти України від 20.12.1993 р. N 455.

   Робота асистентів вихователів в дошкільних закладах зазвичай організується з таким розрахунком, щоб вона охоплювала весь термін перебування дітей з особливими освітніми потребами в садочку. Так, наприклад, для цього у час, відведений для сну дітей, йому надається обідня перерва терміном на 2 години. Таким чином своє педагогічне навантаження (7 годин 12 хвилин в день) він, наприклад, зможе відпрацювати: з 8 до 13 годин 12 хвилин – 5 годин 12 хвилин до обіду і з 15 до 17 годин – 2 години після обіду.

   Крім того у вашому випадку потрібно розрізняти функціональні обов’язки асистента вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти і функціональні обов’язки асистента дитини.

   Асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

   Асистент вихователя не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби, у тому числі не зобов’язаний надавати допомогу в одяганні/роздяганні, відвідуванні туалету, харчуванні.

   Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою.

   Відповідно до частина 5 статті 11 Закону України “Про дошкільну освіту” за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Функціональні обов’язки асистента дитини можуть виконувати соціальні працівники, батьки або особи, уповноважені цими батьками.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 52. Світлана :

  Доброго дня а скажіть якщо відкрилась група інклюзивна в садку і асистента взяли працювати а група випускна ,до якого часу він по закону може працювати по випускний чи до поки діти числяться в садку і не підуть восени до школи ?? Хто знає де це прописано підскажіть

  • Admin :

   Безстроково. Допоки не буде скорочення цієї посади в штатному розписі закладу, або допоки він сам не захоче звільнитись з посади.

 53. Наталія :

  Доброго дня. яка тривалість робочого дня вихователя інклюзивної групи та асистента вихователя. на які документи спиратися? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:
   – для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
   – для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
   на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.
   Знаючи такі дані денне педагогічне навантаження розрахувати не важко. Так, наприклад, при 5-денному робочому тижні для вихователя інклюзивної групи денне навантаження становитиме 5 годин (25 : 5), для асистента вихователя – 7 годин 12 хвилин (36 : 5).

 54. Алла :

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яку доплату я повинна отримувати, якщо веду 3 години на тиждень в класі – комплекті, де є одна інклюзивна дитина?

  • Admin :

   Сума доплати залежить від багатьох чинників, зокрема від того:
   – яку посаду ви займаєте;
   – який тарифний розряд вам присвоєно;
   – на які підвищення посадового окладу ви маєте право (наприклад, за педагогічне звання і т п.);
   – в якому розмірі для вас встановлена така доплата керівником закладу (граничний розмір – 20%)
   Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) передбачена постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними до неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72.
   Доплата виплачується у граничному розмірі 20 відсотків (у співвідношенні до тарифної ставки працівника з урахуванням підвищень, на які він має право).
   Доплата нараховується не на все навантаження, а тільки за години роботи в інклюзивних класах або групах.
   Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, враховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі або групі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює в таких класах або групах, тощо.

 55. Наталія :

  Добрий день!Порадьте, будь ласка,як організувати підготовку до школи дитині 5 років, якій зробили операцію на бедрений сустав, внаслідок чого вона не може відвідувати дитсадка, тому що потрібно рік(у кращому випадку) лежати тільки на спині, або животі. Які умови для навчання такої дитини повинен організувати завідувач дитсадка?

 56. Оксана :

  Скажіть, будь ласка, як правильно оплатити заміну, якщо вихователь інклюзивної групи у відпустці, а його заміняє асистент вихователя інклюзивної групи?

  • Admin :

   Години заміщення педагогічними працівниками тимчасово відсутніх колег оплачують понад встановлене тарифікацією тижневе навантаження.

   Згідно з пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин педагогічних працівників, яке тривало не більше двох місяців.

   Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи в тиждень, – на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи в тиждень – на 84,7; за 24 години педагогічної роботи в тиждень – на 101,6; за 25 годин педагогічної роботи в тиждень – на 105,8; за 30 годин педагогічної роботи в тиждень – на 127,0; за 36 годин педагогічної роботи в тиждень – на 152,4; за 41 годину роботи в тиждень – на 173,1.

   Тобто у даному випадку оплата асистенту вихователя за години заміщення вихователя здійснюється за погодинною ставкою вихователя.

   Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією.

   • Наталія :

    Добрий вечір! Підкажіть , будь ласка, чому при 30 годинному тижні саме 127 годин. Я з 1 вересня по теперішній час маю 0,5 ставки заміни. Всі чотири місяці мені роблять розрахунки згідно цієї інструкції? А не згідно таблиці розрахунку робочого часу на 2021рік

    • Admin :

     Згідно з пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.

     Відповідно до цього пункту розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за 30 годин педагогічної роботи в тиждень, на 127,0.

     Це правильно. Щодо цього читайте лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2010 р. N 837/13/84-10 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10291

 57. Руслана :

  Директор одногрупового ЗДО з 12 годинним перебуванням має дві вищі освіти: медична та управління ЗДО, стаж педагогічної роботи – (немає, прийняли без педстажу) на посаді директора – два роки. Який тарифний розряд ставити? Дякую.

  • Admin :

   В пункті 1 статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” йдеться, що педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – це особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

   Умови оплати праці завідувача (директора) закладу дошкільної освіти, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

   Згідно зі Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу № 557) посадовий оклад завідувача (директора) ЗДО визначається за 12–14-им тарифним розрядом.

   При цьому будь-які критерії або вимоги для встановлення конкретного тарифного розряду наказом № 557 не встановлено.
   Згідно з п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 конкретний тарифний розряд завідувачу (директору) встановлюється наказом керівника відповідного органу управління освіти в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, і може залежати від:
   – особистого внеску завідувача в розвиток навчального закладу, успішного виконання навчальних програм;
   – участі закладу в районних (обласних) конкурсах;
   – наявності або відсутності дисциплінарного стягнення;
   – стажу роботи на займаній посаді і професійного рівня;
   – фонду оплати праці тощо.

 58. Марина :

  Добрий вечір. Чи може людина з неповною вищою освітою бути директором ЗДО? Освіта вчителя початкових класів.

  • Admin :

   Взагалі то може. Але в статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” йдеться, що педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – це особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 59. Аліна :

  Добрий день! Чи може вихователь інклюзивної групи працювати логопедом з інклюзивними дітьми в свій робочий час, при цьому інші діти залишаться з асистентом вихователя? Скільки занять проводить логопед на тиждень з кожною дитиною? Як здійснюється оплата, погодинно?

  • Admin :

   Комплектування штатних розписів закладів дошкільної освіти комбінованого типу посадою учителя-логопеда передбачене пунктами 3 і 4 розділу III Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 із розрахунку:
   – для дітей з порушеннями мови вводиться по 1 штатній одиниці учителя-логопеда на кожну таку групу;
   – для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку, у яких виявлено мовленнєві порушення, вводиться 1 штатна одиниця учителя-логопеда на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) або на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією.

   Наприклад, в ЗДО діє 3 інклюзивні групи, в яких виховується 15 дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Кількість штатних одиниць учителя – логопеда на цю кількість дітей становитиме 1,5 (1 : 10 х 15). Наприклад, в одній вашій інклюзивній групі виховується 4 дитини з тяжкими порушеннями мовлення. Кількість штатних одиниць учителя – логопеда на цю кількість дітей становитиме 0,4 (1 : 10 х 4).

   Оплата праці учителя – логопеда залежить не від того, скільки занять він проводить на тиждень з кожною дитиною, а від встановленого для нього педагогічного навантаження.

   Педагогічне навантаження учителя – логопеда закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить 18 годин на тиждень, що відповідає його повній тарифній ставці.

   Наприклад, при роботі в вашій групі, де виховується 4 дитини з тяжкими порушеннями мовлення, тижневе педагогічне навантаження учителя – логопеда складатиме 7 годин 12 хвилин на тиждень (18 : 10 х 4).

   Вихователь може одночасно працювати учителем-логопедом в свій основний робочий час, але не більше 240 годин на рік, і виконувати ці обов’язки тільки в своїй групі. Тоді оплата йому здійснюється і за основною посадою і за часи роботи учителем-логопедом. Якщо він виконує обов’язки учителя-логопеда не в своїй групі, тоді він повинен їх виконувати понад робочий час за основною посадою.

   Крім такого виконання обов’язків вихователь за посадою учителя-логопеда може проводити корекційно – розвиткові заняття з особами з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО.

   Умови роботи і оплати корекційно – розвиткових занять передбачені Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88.

   Цим Порядком передбачено проведення додаткових корекційно – розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) зокрема, закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
   Такі додаткові заняття проводяться фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Перелік фахівців, які можуть проводити такі додаткові заняття, визначено у додатку 5.

   Відповідно до додатку 5 цього Порядку вихователь ЗДО, за умови, що він має відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань, може бути долучений до додаткових корекційно – розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти.

   Оплата праці зазначених фахівців за проведення корекційно – розвиткових занять здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298, підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

   Корекційно – розвиткові заняття штатними педагогічними працівниками проводяться в межах їх основного робочого часу, тобто одночасно з виконанням обов’язків за основною посадою, без утримання зарплати за основною посадою. Такі корекційно – розвиткові заняття оплачуються також в межах 240 годин на рік.

 60. Алла :

  Доброго дня! ЗДО ясла-садок, маємо одну інклюзивну групу. Чи нараховується директору доплата за інклюзивну групу, як вирахувати години (якщо так підстава згідно якої нараховується)?

  Керівнику музичному, я так розумію, нараховується на 0,25 ставки посадового окладу доплата за роботу в інклюзивній групі? Щиро дякую.

  • Admin :

   1. Відповідно до пункту 29 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, посадові оклади керівних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, підвищуються у дошкільних навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування, – на 20 відсотків.

   Згідно пункту 30 Інструкції підвищення посадових окладі завідуючих дитячими дошкільними закладами загального типу, що мають такі групи спеціального призначення, провадиться при наявності в них не менше двох таких груп.

   Отже, якщо у вашому ЗДО буде 2 інклюзивні групи (або дві логопедичні, або одна логопедична а друга інклюзивна), то ви можете сподіватись на підвищення вашого посадового окладу на 20 відсотків.

   2. Як передбачено пунктом 91 Інструкції № 102, керівні працівники ЗДО у цьому самому закладі можуть виконувати роботу вихователів з навантаженням не більше 18 год. на тиждень. Ця робота може виконуватися у робочий час за основною займаною посадою.

   Оплата за таку роботу проводиться у порядку, передбаченому відповідно для вихователів (за тарифікацією) понад основний посадовий оклад, без утримання зарплати за основною посадою.

   Якщо ви будете проводити заняття в цій вашій інклюзивній групі, то ви маєте право на підвищення вашого посадового окладу на 20% відповідно до підпункту “в” пункту 28 Інструкції. Дане підвищення здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

   Крім того,згідно з пунктом 5 додатку до постанови КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 (із змінам, внесеними постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) за роботу в інклюзивних групах у закладах дошкільної освіти встановлено виплату доплати у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу. Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих групах.

   3. Музичному керівнику у вашому випадку так:
   – 20% підвищення посадового окладу за роботу в групах для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (пп.”в” п. 28 Інструкції);

   – у граничному розмірі 20% посадового окладу доплату за роботу в інклюзивній групі,
   У обох випадках із розрахунку 0,25 ставки музичного працівника (з тижневим навантаження 6 (24 х 0,25) годин) за умови проведення занять в цій інклюзивній групі.

 61. Вікторія :

  Скажіть будь-ласка я працюю в інклюзивній групі в садочок працює 10,5 годин 5 денний робочий день. Чи можуть в такій групі працювати 2 вихователя по 0.75 ставки.дітей в групі по списку 18. Дітей з ооп 2.

  • Admin :

   Відповідно Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 максимальна кількість штатних одиниць вихователів на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу і становить: при п’ятиденному робочому тижні з 10,5 годинним робочим днем – 2,17 штатних одиниць. У цю чисельність штатних одиниць вихователів враховано 20 хвилин щодня для передачі ними зміни. Якщо розділити цю кількість штатних одиниць на двох вихователів, то на кожного прийдеться не по 0, 75, а 1,08 ставки з урахуванням часу на перезмінку. При цьому педагогічне навантаження для кожного вихователя в день складе 5 годин 15 хвилин (10,5 : 2).

 62. Іванна :

  Доброго дня! Працюю в садочку вихователем (спеціальність вихователь в ЗДО, дефектолог, логопед в закладах дошкільної освіти) в нас 6 груп, 3 з них інклюзивні. Для дітей з ООП за висновками ІРЦ прописано 6 занять з логопедом і 6 занять з дефектологом (ці години пропонують мені) Чи можливо при такій кількості корекційних занять ввести в штат дефектолога чи тільки працювати по договору?

  • Admin :

   Комплектування штатних розписів закладів дошкільної освіти комбінованого типу посадою вчителя – дефектолога передбачене Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055) із розрахунку:

   – для дітей з порушеннями слуху, зору, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку – 1 штатна одиниця посади вчителя – дефектолога на кожну таку групу.

   Враховуючи вищезазначене комплектування штатного розпису вашого ЗДО посадою вчителя – дефектолога потрібно здійснювати з огляду на кількість спеціальних груп в закладі, наявність в них дітей з особливими освітніми потребами і на характер порушень функцій організму дітей.

   Педагогічне навантаження вчителя – дефектолога закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить 18 годин на тиждень, що відповідає його повній тарифній ставці.

   Штатним вчителям – дефектологам крім основної роботи також дозволено проводити корекційно – розвиткові заняття в інклюзивних групах ЗДО за цивільно – правовими договорам.

   Корекційно – розвиткові заняття педагогічним працівником виконуються в межах його основного робочого часу, але в обсязі не більше як 240 годин на рік.

   Оплата праці вчителів-дефектологів, які є штатними працівниками закладу освіти та проводять корекційно – розвиткові заняття, здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції за тарифікацією відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція № 102). Про це йдеться в листі МОНУ від 31.08.2020 р. № 1/9-495 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”.

   У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами, затвердженого постановою КМУ від 14.02. 2017 р. № 88 (зі змінами), передбачено, що корекційно – розвиткові заняття проводяться фахівцями (з числа працівників закладу освіти та у разі потреби — додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти чи відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори.

   Крім основної роботи й роботи за сумісництвом, працівники закладів та установ освіти можуть залучатися до педагогічної роботи на умовах погодинної оплати праці, яка не є сумісництвом згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.

   На відміну від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, може виконуватися в межах основного робочого часу працівника з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати за основною посадою.

   У такий спосіб вчитель – дефектолог, який є штатним працівником закладу освіти, крім основної роботи може залучатись до проведення корекційно – розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах або групах, на умовах цивільно-правових договорів з погодинною оплатою праці.

   Оплата праці зазначених фахівців за проведення корекційно – розвиткових занять здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

   • Іванна :

    Як правильно розписати корекційно-розвиткові заняття логопеда по договору в середній групі ЗДО, наприклад з 10.00 – 11.00 чи з 10.00 – 10.20

    • Admin :

     Де розписати, в якому документі?

     Відповідно до абзацу 2 підпункту “з” пункту 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника.

     В навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хвилин).

     Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з ООП визначений Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою КМУ від 15.08.2011 р. № 872. Зокрема, тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального – 20-25 хвилин.

     Скорочена тривалість корекційно – розвиткових занять для учнів з ООП у порівнянні з астрономічними годинами не є підставою для зменшення оплати за їх проведення.

     Оплата праці фахівців здійснюється за кожне корекційно-розвиткове заняття за ставками погодинної оплати праці працівників у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298, підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

     • Іванна :

      В графіку проведення корекційно-розвиткових занять. Минулого року було 2 корекційні години логопедії і 2 дефектології то я розписувала по 1 год (так казали писати н-д, з 10.00-11.00, з 11.00-12.00), а цього року є 7 корекційних з логопедом і 6 з дефектологом. В методичках розписано н-д, з 10.00-10.20, з 10.30-10.50. Цікавить документ який би допоміг розібратися в цій ситуації. Корекційні в садочку. Щиро дякую за попередні відповіді.

     • Admin :

      Так ці “методички” і є документом, яким ви цікавитесь. Вибачте, але такі питаннями не до нас. За разъяснёнными звертайтесь до працівників методичних кабінетів місцевих відділів освіти.

 63. Скажіть будь ласка, з якого бюджету асистенту вихователя нараховують зарплату: місцевого чи освітньої субвенції?
  Чи мають право асистента вихователя,під час карантину, перевести на 2/3 зарплати?

  • Admin :

   1. Якщо ви працюєте в дитячому садочку, тоді зарплата фінансується з місцевого бюджету.

   Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за рахунок освітньої субвенції здійснюється відповідно до статті 103², Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

   Заклади дошкільної освіти не містяться в списку закладів, перелічених в статті 103² Бюджетного кодексу України, на оплату праці працівників яких спрямовується освітня субвенція. Така субвенція закладам дошкільної освіти надається тільки для проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами, які здійснюються на основі укладених цивільно-правових договорів.

   2. Перевести на оплату праці при карантині з розрахунку 2/3 зарплати не мають право. Оплата праці за час карантину, який має місце не з вини працівника, повинна здійснюватись відповідно до статті 113 КЗпПУ , тобто у даному випадку за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

   Пропонуємо ознайомитись зі статтею на сайті МОН ” Педагоги мають бути переведені на роботу за гнучким графіком, при цьому за всіма працівниками зберігається щонайменше середня заробітна плата.” За посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/pedagogi-mayut-buti-perevedeni-na-robotu-za-gnuchkim-grafikom-pri-comu-za-vsima-pracivnikami-zberigayetsya-shonajmenshe-serednya-zarobitna-plata-list-mon?fbclid=IwAR04trDfbUSEm2-M3_P-4_u1vLVwfGemS-4icIY7vB1G6VUEfFpcd0Oao9I

 64. Марина :

  Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи можна було понизити тарифний розряд до 10, якщо людина мала 11 тарифний розряд і має вищу педагогічну освіту, спеціаліст. Працювала на посаді соціального педагога, а з 1.09 перейшла на посаду асистента вчителя. Дякую

  • Admin :

   Умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу № 557) за посадою асистента вчителя передбачені 10, 11 і 12 тарифний розряд.

   Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду асистенту вчителя не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення йому під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   Зниження тарифного розряду для працівника – це зміна його істотних умов оплати праці в сторону їх погіршення.

   Відповідно до ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника.

   Даючи свою згоду на перехід з посади соціального педагога на посаду асистента вчителя ви повинні були узгодити з керівництвом закладу умови оплати праці, в тому числі і розмір вашого тарифного розряду та посадового окладу.

   Довідавшись про те, що на новій посаді вам будуть погіршені умови оплати праці, ви не повинні були дати свою згоду на переведення вас на посаду асистента вчителя.

   У такому випадку вам повинні були встановити на новій посаді 11 тарифний розряд (Положення наказу № 557 не суперечать такій умові), залишити на попередній посаді або звільнити з роботи за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України.

   Якщо колишні істотні умови не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України.

   У даному випадку для захисту ваших прав радимо вам із заявою звернутись до вашої профспілки.

 65. Леся :

  Доброго дня! Перший місяць працюю вихователем в інклюзивній групі. Садок працює 12 годин, на групі два вихователя по 6 годин. Раніше (в звичайній групі) на повну ставку працювала 6 годин на день, зараз в інклюзивній групі на ставку також 6 годин та 20% за інклюзію.
  Скажіть, так як вихователь в інклюзивній групі на повну ставку має працювати 5 годин, то як мені мають оплачувати ще одну годину на день?
  Чи цих 20% відсотків за інклюзію і є оплатою за годину переробітку?

  • Admin :

   Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічне навантаження вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти становить 25 годин на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.

   В штатних розписах закладів дошкільної освіти кількість штатних одиниць встановлюється з розрахунку на одну групу залежно від режиму роботи. Ви не вказали, який режим роботи вашого закладу, п’ятиденний чи шестиденний робочий тиждень. При 12 годинному робочому дні і 5 – денному робочому тижні на одну групу передбачено 2,47 одиниць вихователя, а при 6 – денному робочому тижні – 2,96 одиниць вихователя. Якщо ваш заклад працює 5 днів в неділю і вам розділили норму ставок вихователів в одній групі порівну на двох працівників, то вам повинні встановити педагогічне навантаження на 1,24 одиниць вихователя і оплачувати цю роботу відповідно затратам робочого часу. Доплата до 20% за роботу в інклюзивній групі виплачується від посадового окладу, у цьому випадку від 1,24 ставки.

 66. Яніна :

  Доброго вечора! Працюю асистентом вихователя в інклюзивній групі продовженого дня. Маю вищу педагогічну освіту за кваліфікацією “практичний психолог в закладах освіти ( спеціаліст) та маю 8 років стажу, до цього працювала психологом. І от коли прийшов час нарахування заробітної плати то директор закладу повідомив мені що асистент вихователя в ГПД не являється педагогічним працівником і тому не маю право ні на які надбавки до заробітної плати. Так як я являюся асистентом в не дошкільному закладі.
  Ось таку інформацію надав мені директор якою він сам і керується:

  У Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963). У вказаному Переліку серед педагогічних працівників зазначений вихователь. Тож вихователь ГПД у ЗСО має право на «інклюзивну» доплату.

  А от із асистентом вихователя ГПД ситуація протилежна.

  Річ у тім, що в Переліку № 963 серед педагогічних посад зазначені:

  • асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням (йдеться про асистента вчителя інклюзивного класу ЗСО);

  • асистент вчителя-реабілітолога;

  • асистент вихователя дошкільного навчального закладу (тобто асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти).

  Отже, асистент вихователя інклюзивної ГПД, на відміну від вищезазначених асистентів, не може розраховувати на доплату за роботу в інклюзивних класах (групах), а також на надбавку за вислугу років, за «престижність праці» та інші переваги, які передбачені для педагогічних працівників.
  Чи насправді так і являється, що асистент вихователя в ГПД в загально освітніх закладом не є педпрацівником?

  • Admin :

   Для того, щоб вийти з цієї колізії, щоб вам на законних підставах встановили тарифний розряд, тобто відповідно до Схеми тарифних розрядів педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557), і щоб ви
   мали право на встановлення вам всіх цих надбавок і доплат, вашу посаду потрібно перейменувати на “асистент вчителя”, щоб ця посада відповідала Переліку № 963.

   Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205, комплектування груп продовженого дня закладів загальної середньої освіти передбачено тільки посадою вихователя. Комплектування штатних розписів груп продовженого дня ( в тому числі і інклюзивних) посадою асистента вихователя Типовими штатними нормативами № 1205 не передбачено.

   Про цю проблему читайте статтю на нашому сайті ” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10236

 67. Світлана :

  Доброго дня. Якщо вихователь автобуса в школі з 12 тарифним розрядом перевівся на посаду вихователя групи продовженого дня, то чи зберігається за ним його 12 т.р.?

 68. Тетяна :

  Добрий день.Скажіть ,чи можу я з вищою педосвітою за спеціальностю біологія,піти на асистента вихователя дошкільного закладу?Стаж 2 роки вчителем біології.Не працюю понад 20 років у педсфері.Дякую.

  • Admin :

   Так, можете. Відповідно до частини першої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 69. ЗДО :

  Доброго дня. Чи нараховується доплата 20% керівнику гуртка в ЗДО, якщо заняття проводяться в двох інклюзивних групах?
  Ще хотіла запитати, якщо в листопаді 2022 року буде 3 роки, як працюю на посаді, коли я матиму право атестуватись і на який розряд? Зараз маю 10 т.р

  • Admin :

   1. Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963, посада керівника гуртка ЗДО відноситься до педагогічних працівників.

   Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти передбачена постановою КМУ від 25.08.2004 р. N 1096 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 14.02.2018 р. N 72) у граничному розмірі 20% посадового окладу (тарифної ставки) працівника.

   Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам (у вашому випадку і керівнику гуртка ЗДО), які працюють в інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

   Така доплата встановлюється всім педагогічним працівникам ЗДО, які працюють в інклюзивних групах, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах.

   Відповідно до пункту 5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОНУ від 04.11.2010 р. N 1055, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачається посади керівника гуртка з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу. Це означає, що якщо в закладі дошкільної освіти керівник гуртка проводить заняття в двох інклюзивних групах, то доплата за роботу в інклюзивних групах йому буде здійснюватись лише на 0,25 посадового окладу (0,125 х 2).

   2. Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників (додаток 8 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557) за посадою керівника гуртка передбачені 10, 11 і 12 тарифні розряди. За цією посадою тарифні розряди не залежать від кваліфікаційної категорії працівника. Тобто керівник гуртка ЗДО повинен проходити атестацію, але не на присвоєння йому кваліфікаційної категорії, а на відповідність займаній посаді для підвищення йому тарифного розряду.

   Присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, не проводиться, тобто фахівець з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, атестуватись на присвоєння йому кваліфікаційної категорії не має права.

   Для підвищення тарифного розряду ( можна і на 12 т.р.) вам необхідно в найближчий час пройти атестацію на відповідність вас займаній посаді.

   • ЗДО :

    Дякую) а який привести аргумент, щоб присвоїли одразу 12 розряд? Чи можна до проведення атестації отримати 11? Скільки годин мені треба набрать для атестації? І яка перспектива кар’єрного зростання після отримання 12.т.р.?

    • Admin :

     1. Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

     При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

     2. Тарифні розряди педагогічним працівникам встановлюються за наслідками атестації. Про це йдеться у виносці додатків 8 і 9 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557. Тому встановити працівнику 11 тариф без проходження ним атестації, буде вважатись порушенням вимог наказу № 557.

     3. З об’ємом годин підвищення кваліфікації, необхідним для проходження чергової атестації педагогічним працівником, можна ознайомитись за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

     4. За посадою керівника гуртка найвищим тарифним розрядом є 12 тарифний розряд. Якщо вас цікавить кар’єрне зростання, то вам слід подумати про посаду, наприклад, завідуючого ЗДО. За цією посадою найвищим тарифним розрядом є 16 тарифний розряд.
     ——————–
     Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

     • ЗДО :

      Дякую за попередні вичерпні відповіді. Дізналась деякі уточнення.
      Цікавить оплата праці, яку суму маю отримувати чистими та брудними.
      Працюю більше 2 років, маю 10 тарифний розряд. За освітою бакалавр.
      Також викладаю в 2х інклюзивних групах. За престижність нараховують 20%.
      Допоможіть, будь ласка, розібратись.

 70. Богдан Сніжана Іванівна :

  Добрий день! Прошу допомогти розібратися в такій ситуації. Я працюю практичним психологом у ліцеї на 0,75 ставки і у мене у кінці жовтя вийшло проведених 240 корекційно-розвиткових занять за календарний рік, чи маю право я проводити корекційно-розвиткові заняття понад 240 годин (листопад і грудень) так, як не маю повної ставки психолога, а лише 0,75? На який документ можна послатися, де буде чітко написано про це? Наперед дякую.

  • Admin :

   Максимально допустима оплата кількості годин в рік за проведення корекційно-розвиткових занять (240 годин) не взаємопов’язана з тарифною ставкою працівника. Ця кількість годин передбачена Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.

   Про це йдеться, зокрема на сайті Міністерства освіти і науки України. Дивіться за посиланням https://mon.gov.ua/ua/dlya-batkiv/zapitannya-ta-vidpovidi

   Про це також йдеться у листі МОНУ від 24.04.2019 р. № 6/41-19. Дивіться за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10263

 71. Оксана Мулявська :

  Добрий день.
  Я мати дитини з РАС, дитина відвідує інклюзивну групу в дитячому садочку.
  Група має асистента вихователя.
  Група працює до 17:00
  Але сам асистент вихователя працює до 15:40
  Мене як матір примушують забирати дитину о 15:40 бо асистент вихователя закінчує свою роботу та йде додому але інклюзивна група продовжує свою роботу.
  Чи маю я право не забирати дитину в 15:40 а щоб дитина продовжила перебування в групі з вихователями.
  Група є инклюзивную
  Має двох вихователів на день та асистента вихователя
  Дітей в групі 11, три з яких інклюзивні.
  Група та асистент працюють п’ять днів на тиждень
  Асистент вихователя відпрацьовує кожний день 7 годин 12 хвилин
  По закону має перерву з 13:00 до 15:00
  Чи можу я оскаржити цей встановлений графік для мене як для матері і забирати дитину не о 15:40 А в 17:00 і яким нормативно-правовим документом я маю право користуватися щоб довести свої права.

  • Admin :

   Вибачте, але це питання не до нас. Ваша проблема стосується організації навчально-виховного процесу в ЗДО, а не оплати праці працівників.

 72. ЗДО :

  Доброго дня. Цікавить оплата праці, яку суму маю отримувати чистими та брудними.
  Працюю більше 2 років, веду гурток, навантаження 18 годин. Маю 10 тарифний розряд. За освітою бакалавр.
  Також викладаю в 2х інклюзивних групах. За престижність нараховують 20%.
  Допоможіть, будь ласка, розібратись.

 73. Доброго дня! Працюю в ЗДО асистентом вихователя дошкільна освіта ( магістр) + педагогічна освіта (магістр ) мені поставили 10 розряд (стажу не маю) чи не повинна по закону мати 11 тарифний розряд?

  • Admin :

   Асистентам вихователів закладів дошкільної освіти в інклюзивних групах відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) може бути встановлений 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог  для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно з пунктом 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 74. Доброго дня,закінчила бакалавра працюю асистент вихователем у садочку,10-11 рівень стаж 1 р.Дитина інвалід має багато хворію носить дорогі імпланти по слуху,також може загубити,ніхто мені не допомагає з вихователів,цієєї дитини у садку нехотять перебираю я.,одягаю імпланти теж я .Але він почав потроху говорити.Зарплата у мене 9235 а знімають за внески то маю 7200,хочуть дати ще дитину мені,але він хворий,і щей губить імпланти,а без них він не чує.Працюю 9год робочих днів 5 .Яку маю мати зарплату чи дійсно так,і чи ще повинна мати дитину,якщо супутніх хворію має багато,інвалід з підгрупою.Хочу роз’яснення.Бо я у садку пояснюю хто асистент вихователь,я ще помагаю з іншими дітьми у групі,а вихователь навіть і не звертає уваги до інклюзивної дитини

  • Admin :

   Відповідно до пункту 10 розділу III Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

   Педагогічне навантаження для асистента вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти становить 36 годин на тиждень, що відповідає 1,0 тарифній ставці працівників. Відповідно денне педагогічне навантаження – 7 годин 12 хвилин (36 : 5).

   Пунктом 5 Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженою постановою КМУ від 10.04.2019 р. № 530, встановлена конкретизована максимальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, яка може виховуватись в інклюзивній групі. В ньому йдеться, що для забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше трьох осіб.

   З іншими дітьми нічого ви допомагати не повинні.

   Розрахунками зарплат працівників ми не займаємось.

 75. Наталія :

  Доброго дня)
  Чи відноситься до посади асистента вчителя така постанова?
  Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.
  Або така:
  Випускникам ЗВО, які отримали повну вищу освіту, під час оформлення на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст» (п. 4.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.10 р. № 930). Тобто керівник навчального закладу (органу управління освітою) не може установити молодому спеціалісту з повною вищою освітою тарифний розряд нижче 11-го.
  Питання:
  Якщо асистент вчителя (педагогічний працівник) має вищу освіту спеціаліст або магістр, чи може він розраховувати відразу на 11 т.р., як і інші педагогічні працівники?
  Дякую)

  • Admin :

   Посади “вихователь” і “асистент вчителя” це різні посади і тому при встановленні тарифного розряду за цими посадами для педагогічних працівників нормативними документами передбачені різні умови.

   Нормативними документами за посадою асистента вчителя не передбачено умови, яка б припускала у педагогічного працівника при встановленні йому тарифного розряду наявність у нього кваліфікаційної категорії, тоді як за посадою вихователя така умова передбачена.

   Педагогічному працівнику, якого назначено на посаду асистента вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) може бути встановлений 10, 11 або 12 тарифний розряд. При цьому нормативними документами будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду асистенту вчителя не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого, тобто 10 тарифного розряду.

   Із Схемою тарифних розрядів, тобто додатком 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557, ви можете ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

   До фахівців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту) і у зв’язку з цим їм установлюється 11 тарифний розряд, відносяться ті посади, які в Схемі тарифних розрядів (додатку 6) відмічені двома зірочками. Посада асистента вчителя не відмічена двома зірочками, тому ця виноска до додатка 6 не стосується цієї посади.

   При встановленні конкретного тарифного розряду асистенту вчителя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід роботи, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно з пунктом 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 76. Валентина :

  Добрий день.
  Працюю на інклюзивній групі. Маю вищу категорію, 14 розряд. Педагогічний стаж – 32 роки. Питання: від якого окладу роблять нарахування за вислугу? В моєму випадку чомусь не від основної зарплати (8552,43) і нарахування становлять 2313,36 – це ніяк не 30 відсотків. Можливо я не розумію чогось? Поясніть, будь-ласка. Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою КМУ від 31 січня 2001 р. N 78, виплата надбавки за вислугу років здійснюється у відсотках до посадового окладу працівника.

   Надбавка нараховується на все педагогічне навантаження працівника.

   При цьому надбавка нараховується на посадовий оклад, підвищений на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 , а також на всі підвищення, на які має право працівник, наприклад, за педагогічне звання, або за роботу в групах для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку.

   Наприклад, посадовий оклад вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти, який працює на 1,0 ставку (педагогічне навантаження – 25 годин на тиждень) і якому присвоєно вищу категорію (14 т.р.), з 01.12.2021 р. становить – 7001 грн.

   Він має право на підвищення посадового окладу на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 – 700,1 грн.

   Також має право на підвищення посадового окладу на 10% за педагогічне звання “Вихователь-методист” або “Старший вихователь” – 700,1 грн.

   Крім того він має право на підвищення посадового окладу на 20% за роботу в групі для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, відповідно до абзацу другого підпункту «в» пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, – 1400,2 грн.

   Надбавка за стаж не нараховується на надбавку за престижність праці, а також на доплату за роботу в інклюзивній групі, яка передбачена до виплати в граничному розмірі до 20% відповідно до постанови КМУ від 25.08.2004 р. № 1096.

   Таким чином у нашому прикладі загальна суму заробітної плати, на яку слід нарахувати надбавку за стаж (30%) становитиме 9801,4 грн. (7001,0 + 700,1 + 700,1 + 1400,2).

   Сума надбавки за стаж становитиме 2940,42 грн. (9801,4 х 30 : 100).

   Згідно з роз’ясненням МОНУ щодо підвищення посадових окладів педагогічних працівників закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.
   —————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 77. Світлана :

  Скажіть, будь ласка. Якщо у групі 12 годинний робочий день, то яка доплата за чергову групу? І якщо у мене 12 розряд ( освіта вища педагогічна, 2 категорія), то яку зарплату я б мала отримувати? Дякую

  • Admin :

   Яку чергову групу ви маєте на увазі і про яку доплату ви питаєте? Яку посаду займаєте і де працюєте? Кількість штатних одиниць вихователів з розрахунку на одну групу з 12 годинним режимом роботи закладу дошкільної освіти при 5 денному робочому тижні складає 2,47. Вибачте, але розрахунком зарплат працівників ми не займаємось.

 78. Олена :

  Доброго дня!
  Підкажіть , будь ласка, як має оплачуватись робота вихователя інклюзивної групи, який має 12 тарифний розряд та 20 років стажу. вихователь працює за графіком: 1 зміна, 2 зміна, 10,5 годин.
  дякую.

  • Admin :

   На скільки ставок прийнятий (працює) вихователь і який % за престижність праці?

   • Олена :

    доброго дня, судячи з графіку, то мабуть на 1.30 ставку

    • Олена :

     20% за престижність

     • Олена :

      або хоч би можна дізнатись ставку вихователя інклюзивної групи , який має 2 категорію та 12 розряд? та як розрахувати вартість години?

    • Олена :

     графік 1 – 2 зміна та цілий день це все на інклюзивній групі

     • Admin :

      При режимі роботи 10,5 годин в день при п’ятиденному робочому тижні і графіку роботи – 2 зміни в день ставка не може бути 1.3. Може бути 1.08 (2,17 : 2).

      Нараховано:
      – п/оклад за 12 т.р. на 1.08 ставки 6133 х 1.08 = 6623,64
      – підвищення п/ окладу на 10 % згідно пост. КМУ від 11.01.2018 р. № 22 від 6623,64 = 662,36;
      – підвищення за роботу в інклюзивній групі на 20% від 6623,64 = 1324,73;
      – доплата за вислугу років 30% від (6623,64+662,36+1324,73) 8610,73 = 2583,22;
      – доплата за престижність 20% від 8610,73 = 1722,15;
      – доплата за роботу в інклюзивній групі 20% від 8610,73 = 1722,15;
      ———————
      Разом нараховано: 14638,25 (6623,64+662,36+1324,73+2583,22+1722,15+1722,15)
      Утримано:
      – податок на доходи фізичних осіб 18% від 14638,25 = 2634,89;
      – військовий збір 1,5% від 14638,25 = 219,57;
      – профспілкові внески 1% від 14638,25 = 146, 38;
      ———————
      Разом утримано: 3000,84 (2634,89+219,57+146,38)
      ——————–
      До видачі: 11637,41 (14638,25 – 3000,84)

 79. Анна :

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, який тарифний розряд я повинна отримати працюючи асистентом вихователя, якщо маю вищу педагогічну освіту, стаж 11 років на посаді практичного психолога в ДНЗ, 1 кваліфікаційну категорію і чи зберігається кваліфікаційна категорія, якщо 4 роки не працювала. Дякую

  • Admin :

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вихователя ЗДО від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) не передбачена.

   Відповідно до цієї Схеми йому може бути присвоєно 10, 11 або 12 тарифний розряд. При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення йому конкретного тарифного розряду не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   Відповідно до пункту 3.22 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930, за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.
   Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

   Таким чином кваліфікаційна категорія за вами зберігається, але виплата по ній посадового окладу буде можлива тільки тоді, коли ви будете призначені на таку посаду, встановлення тарифного розряду за якою буде залежати від кваліфікаційної категорії працівника.

 80. Уляна :

  Добрий день. В садочку створюють інклюзивну групу (2 дитини з інклюзією з різними вадами). Вводять в штат асистента вихователя на 0,5 ставки, мотивуючи тим, що більше немає коштів. Чи може бути асистентом вихователя практичний психолог цього закладу, який має педнавантаження 1 ставка(40 годин)? Чи правомірно вводити в штат асистента вихователя на 0.5 ставки, якщо діти з інклюзією перебувають в садочку повний день? Вводити в штат додаткову одиницю керівник ЗДО не хоче, мотивуючи відсутністю коштів, тому і “пхають” насильно практичному психологу, мотивуючи, що це його “робота”…Як діяти психологу?

  • Admin :

   Це все, про що ви пишете, є порушенням керівником закладу вимог трудового законодавства.
   Відповідно положень Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52, наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
   Відповідно до пункту 10 розділу III Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

   Практичного психолога, без його згоди на те, а тим більше без відповідної оплати його праці, не можна призначити на посаду асистента вихователя.

   Для захисту своїх прав звертайтесь у вашу профспілку або відділ освіти ОТГ.

   • Уляна :

    Дякую. Та усі вищеназвані дії керівника здійснюються саме з “рекомендацій” відділу освіти ОТГ. Відділ освіти “захищає” кошти, а не діє в інтересах педагогів.

 81. Світлана :

  ЗДО має одну різновікову групу з 9-ти годинним робочим днем. Відкрили інклюзивну групу. В обов’язки директора входить відпрацювати на групі з дітьми 3 години в день (це входить в ставку в 8 годин роботи) Чи маю право на доплату 20 відсотків за інклюзію?

  • Admin :

   Так, маєте право. Тільки за години роботи в інклюзивній групі. Крім того маєте право на підвищення посадового окладу на 20% згідно постанови КМУ від 28.12.2021 р. № 1391. Також тільки за години роботи в групі для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування.

 82. Ольга :

  Доброго дня!
  ЗДО підписав договір з управлінням освіти на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг). В бухгалтерію надійшов Акт приймання проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять до договору. Кількість проведених занять на місяць 6 годин. Тарифний розряд логопеда 14 на спец.групах. Як вирахувати доплату за 6 годин роботи по Акту?

  • Admin :

   Порядок оплати праці фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) передбачений Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. № 88.

   Оплата праці фахівців за проведення таких занять здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298, підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

   Згідно з додатком 5 до Постанови № 1298 розмір погодинної оплати праці визначається, як добуток посадового окладу працівника I тарифного розряду і ставки погодинної оплати у розмірі 3,4%, підвищених на 20%.

   З 01.12.2021 р. посадовий оклад працівника I тарифного розряд передбачений постановою КМУ від 20 січня 2021 року № 29 у розмірі 2893 грн.

   Враховуючи зазначене, на сьогодні ставка погодинної оплати праці фахівця за проведення корекційно – розвиткових занять з 01.12.2021 р. становить 118, 03 грн. (2893 х 3,4 : 100 х120 :100).

 83. Олена :

  Доброго дня!
  У структурному підрозділі – закладі дошкільної освіти відкрили інклюзивну групу. Хто має доплату 20%? Чи має право на доплати медична сестра?

  • Admin :

   Право на доплату мають педагогічні працівники та помічники вихователів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах. Медична сестра не має право на таку доплату.

 84. Оксана :

  Чи можна керівнику ЗДО встановити довантаження вихователя15 год,

  • Admin :

   Відповідно до пункту 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, керівні працівники дитячих дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень.

 85. Катерина :

  Доброго дня!Я працюю помічником вихователя в групі,яку відвідують діти з вадами розвитку (інклюзивну).Підкажіть,будь ласка,чи маю я право на доплату до посадового окладу?

  • Admin :

   Якщо ця група офіційно оформлена як інклюзивна, то ви маєте право на підвищення посадового окладу на 20% і крім того маєте право на доплату за роботу в такій групі у розмірі 20% від окладу.

   • Катерина :

    Дуже дякую! Ще таке питання. Через те, що мій посадовий оклад менший за мінімалку, є доплата. Чи входять ці 20% в доплату до мінімальної зарплатні або це окремі надбавки? Бо керівництво стверджує, що в мене і так вже є доплата, тому за інклюзію я не отримаю.

    • Admin :

     Так, ці виплати включаються до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру, але вони повинні нараховуватись працівнику, якщо він має право на їх виплату. При цьому на їх суму зменшується сума доплати, яка виплачується працівнику для забезпечення розміру його зарплати до її мінімального розміру.

 86. Скажіть, будь-ласка, чи має право отримувати помічник вихователя в інклюзивній групі 20 %, якщо працює на 1,5 ставки? Дякую.

  • Admin :

   Помічник вихователя має право на виплату йому доплати за роботу в інклюзивній групі у розмірі 20 відсотків посадового окладу незалежно від того на скільки ставок він працює. Але ця доплата враховується в сумі заробітної плати при встановленні її мінімального розміру (6500 грн.), тому при виплаті йому такої доплати, він все рівно на 1,0 ставку не отримає в місяць більше 6500 грн. (на 1,5 ставки – 9750 грн.).

 87. Скажіть, будь ласка, які обов‘язки має психолог на 0,5 ставки. В садочку 6 груп. Психолог повинен працювати лише з інклюзивними дітьми? Чи повинен психолог проводити з дітьми заняття всіх вікових груп? І скільки часу на день? Дякую.

  • Admin :

   Кількість штатних посад практичного психолога в ЗДО залежить від чисельності груп в закладі.
   Відповідно до п.5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачається посада практичного психолога з розрахунку:

   Місто Село (селище)
   чисельність груп максимальний норматив чисельності чисельність груп максимальний норматив чисельності
   до 7 0,5 до 4 0,5
   7 і більше 0,75 4 і більше 0,75
   9 і більше 1,0 6 і більше 1,0

   Про функціональні обов’язки практичного психолога – це питання не до нас.

   Згідно зі статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічне навантаження практичного психолога становить 40 годин на тиждень на 1,0 ставку, практичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами – 20 годин на тиждень на 1,0 ставку.

   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок), в якому є інклюзивні групи, вважається закладом дошкільної освіти комбінованого типу.

   Якщо ви працюєте у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, в якому є інклюзивні групи, то ваше денне педагогічне навантаження становитиме 2 години (20 х 0,5 : 5).

   Щодо педагогічного навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти комбінованого типу читайте на нашому сайті лист МОНУ від 22.09.2020 р. № 1/11 – 6311 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10560

 88. Оля :

  Доброго дня. Чи може дитина з ООП залишатися на годину без асистента вихователя, у зв’язку із закінченням робочого дня?

 89. Любов :

  Підкажіть, будь ласка, яка ставка у вихователів та помічника вихователя на ясельній групі? Дякую!

  • Admin :

   Розмір тарифного розряду вихователя залежить від його освітньо – кваліфікаційного рівня або від кваліфікаційної категорії, присвоєної йому в порядку проходження ним атестації. Вихователю з освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр” (незалежно від спеціалізації) без кваліфікаційної категорії присвоюється 11 т.р. (5699 грн.). Спеціалісту 2-ї категорії – 12 т.р. (6133 грн.), першої – 13 т.р. (6567 грн.) і вищої категорії – 14 т.р. (7001 грн.).

   Помічнику вихователя ясельної групи присвоюється 6 т.р. (4195 грн.).

 90. Анастасія :

  Допоможіть будь ласка, чи буде зарплата збільшена якщо я подала диплом магістра, а влаштовувалась на роботу з дипломом бакалавра??

  • Admin :

   Фахівцям з освітнь-кваліфікаційним рівнем “магістр”, без проходження ними атестації, присвоюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст” і встановлюється 11 тарифний розряд. Відповідно до підпункту “б” пункту 5 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102, зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року при здобутті освіти або поновленні документа про освіту провадиться з дня подання відповідного документа.

 91. Лілія :

  Працюю вихователем в короткотривалій інклюзивній групі. Асистент вихователя звільнився і не має наступного. Чи я можу мати заміну за асистента? Чи належить я доплата за суміщення посад?

  • Admin :

   Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ визначені наказами Міносвіти України від 26.09.2005 р. N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та від 15.04.1993 р. N 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

   Відповідно до підпункту 3-а) пункту 4 наказу № 557 для працівників навчальних закладів установлена доплати за суміщення професій (посад) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

   Відповідно до підрозділу Д розділу V Інструкції № 102 додаткова оплата праці працівникам навчальних закладів здійснюється при суміщенні професій і посад, не пов’язаних з педагогічною роботою.

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963, посада асистента вихователя дошкільного навчального закладу відноситься до педагогічних працівників.

   Коли посада є вакантною, то заміна за такою посадою не здійснюється. Заміна може бути тільки у разі виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

 92. Тетяна :

  Добрий день! Працюю вихователем в інклюзивній групі на 09 ставки. Позмінно з 7.30 до 13, 24. і з 13.24 до 18.00.Режим садочка 10,5. П’ять днів на тиждень. Отримувала доплату 20%. З вересня 2021р. почали доплачувати за перепрацювання, так як на ставку в інклюзивній групі вихователь працює – 25 год. на тиждень, а я працю 25 годин на 09 ставки. Чи мають повернути кошти за перепрацювання за два минулих роки, якщо я працювала на тій же інклюзивній групі?

  • Admin :

   А чому ви раніше на це не звертали уваги, що відпрацьовуєте лишні години? Якщо згідно табелів виходу на роботу за попередні роки буде встановлено, що ви працювали більше, чим вам за це платили заробітну плату, то ви маєте право на відшкодування за весь період недоплаченої вам заробітної плати.

 93. Лєна :

  Доброго дня. Я працюю асистентом вихователя і маю 10 розряд. Зараз атестувалася і мені присвоїли 12 тарифний розряд. На скільки збільшиться моя заробітня плата? Дякую.

  • Admin :

   Розмір заробітної плати асистента вихователя залежить від багатьох чинників, а не лише від тарифного розряду (посадового окладу). Індивідуальним розрахунком заробітної плати працівників ми не займаємось.

 94. Лілія :

  Доброго дня. Чи може асистент вихователя працювати в днз без педагогічної освіти?

  • Admin :

   Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту” педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки.

   Відповідно до статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 95. Алла :

  Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, про оплату праці вихователя інклюзивної групи, що має 2 категорію, під час воєнного стану? Якщо можливо, то з розрахунком суми. Доповнення: дитячий садок не працює , в даний час, в зв’язку з війною. Дякую

  • Admin :

   Заробітна плата вихователя інклюзивної групи ЗДО залежить від багатьох чинників, в тому числі і від встановленої адміністрацією оплати праці при простої в умовах воєнного стану.

 96. Алла :

  Здрастуйте, допоможіть, будь ласка, з обчисленням за лютий місяць, 20 робочих днів!!! Я вихователь інклюзивної групи, 2 категорія, 20 років стажу, в лютому відпрацювала 142,4 години робочого часу, яка в мене має бути зарплатня зі всіма процентами? Якщо можна, то з розрахунком, велике дякую!)

  • Admin :

   Заробітна плата вихователя інклюзивної групи ЗДО залежить від багатьох чинників. Розрахунком заробітної плати ми не займаємось.

Написати коментар