Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти.

19.02.2020

Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів
інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України від 11.07.2001 р. № 2628-III “Про дошкільну освіту” (далі – Закон № 2628-III) для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах” (далі Порядок № 104/52). Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055)

Відповідно положень Порядку № 104/52 інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Частиною другою статті 14 Закону № 2628-III встановлена гранична чисельність дітей  з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти –  не більше трьох дітей в групі.

Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Із  положень Закону № 2628-III  випливає, що для забезпечення виховного процесу в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в їх штатних розписах  необхідно передбачити посади педагогічних працівників, зокрема:

– вихователя інклюзивної групи;

– асистента вихователя інклюзивної групи.

Читати також: Про зміни в Типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади вихователя і асистента вихователя закладу дошкільної освіти відносяться до педагогічних працівників.

Максимальна кількість штатних одиниць вихователів і асистентів вихователі на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу.

Найменування посад Кількість штатних  одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу  залежно від режиму роботи
4 години 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години
5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
Вихователі 0,8 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87 3,44
Асистенти вихователів 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0

У цю чисельність штатних одиниць вихователів враховано 20 хвилин щодня для передачі ними зміни.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:

для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.

Умови оплати праці, посадові оклади та ставки заробітної плати керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ МОНУ № 557) та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 (далі – Інструкція № 102), яка з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом МОНУ № 557.

Тарифні розряди педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти встановлюються відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) (далі – Схема тарифних розрядів – додаток 9 до Наказу МОНУ № 557).

Найменування посад Тарифні розряди 
Завідувач (директор) 14-16
Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 14
першої категорії 13
другої категорії 12
без категорії 10-11
Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 12
першої категорії 11
другої категорії 10
без категорії 9
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі 10-12

Вихователю інклюзивної групи тарифний розряд встановлюється в залежності від його кваліфікаційної категорії, яка присвоюється йому в порядку проходження ним атестації, а при відсутності кваліфікаційної категорії за його освітньо – кваліфікаційним рівнем.

Посадовий оклад вихователя інклюзивної групи загальноосвітнього навчального закладу встановлюється на рівні: спеціаліста без категорії — 10–11 тарифного розряду, другої категорії — 12-го тарифного розряду, першої категорії — 13-го тарифного розряду, вищої категорії — 14-го тарифного розряду.

Вихователям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середню спеціальну освіту), може бути встановлений як 10 так і 11 тарифний розряд. При встановленні йому тарифного розряду враховується його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Умовами оплати праці педагогічних працівників не передбачена вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

Відповідно до статті 32 Закону № 2628-III атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія, може бути присвоєно відповідне педагогічне звання.

Асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти  теж повинен проходити атестацію на предмет відповідність його займаній посаді, але залежність встановлення йому тарифного розряду від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів – додатком 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог  для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Посадові оклади педагогічним працівникам за присвоєними їм тарифними розрядами встановлюють у відповідності до  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабміна від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Посадові оклади вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти підвищуються на 10 відсотків у відповідності до вимог постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

Крім того, при наявності у вихователя інклюзивної групи педагогічного звання “Вихователь-методист” або “Старший вихователь” його посадовий оклад підлягає підвищенню на 10 відсотків відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкція № 102.

Згідно роз’ясненню Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.

При цьому слід зазначити, що при підвищенні посадових окладів педагогічних працівників утворюють нові посадові оклади, а всі інші доплати і надбавки, належні працівникам, в тому числі за вислугу років, за престижність праці, за роботу в інклюзивній групі та інші, обчислюються у відсотках від цих новоутворених (з урахуванням підвищень) посадових окладів.

Вихователь і асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти мають право на встановлення їм таких надбавок і доплат:

 • за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Читати також: Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

 • за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373) розмір надбавки передбачений в діапазоні від 5 до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці;
 • за роботу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними в неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) – у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Читати також: Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах).
Читати також: Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі.

Інші надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557):

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Інші доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557):

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Як і всі інші педагогічні працівники закладу дошкільної освіти вихователь і асистент вихователя інклюзивної групи мають право на отримання щорічної винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки.

Термін щорічної основної оплачуваної відпустки як вихователя так і асистента вихователя становить 56 календарних днів (постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346).

———–

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 17

 1. Мирослава сказав:

  Прочитала уважно вашу статтю, так як відкриваємо інклюзивну групу. В таблиці штатна кількість вихователів показана вами- це штатна кількість для груп загального розвитку. А інклюзивна група- це спеціальна чи комбінована і підходять штати з додатку №5. Якщо логічно прорахувати, то вихователі в інклюзивній групі мають педнавантаження 25 годин. Приклад: заклад працює 10,5 годин Двоє вихователів працюють по 5годин щоденно, а де ще 0,5 год.+ 20 хвилин перезмінка.Просимо внести роз’яснення, тому, що це невірна інформація. доповнюю додатком №5 Додаток N 5

  Розрахунок кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів

  Найменування посади Кількість штатних одиниць (максимальна) у закладах компенсуючого та комбінованого типів з розрахунку на одну групу в залежності від режиму роботи (з урахуванням 20 хвилин для передачі зміни)
  4 години* 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години**
  5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
  Вихователі 0,8* 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87** 3,44**
  Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років 0,5 1,13 1,35 1,3 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8
  Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років 0,5 1 1 1,15 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5
  Помічник вихователя для дітей, хворих на туберкульоз та для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0
  * Без урахування часу на передачу зміни 20 хвилин.

  ** Враховано на передачу зміни 20 хвилин.

 2. Наталія сказав:

  Чи обов ‘язково мати вищу пед.освіту асистенту вихователя?

  • Admin сказав:

   Посадовий оклад асистента – вихователя закладів освіти встановлюється відповідно до додатків 6 і 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту – вихователю від наявності в нього вищої освіти і кваліфікаційної категорії додатками 6 і 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 3. Ольга сказав:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи має право керівництво ДНЗ чи бухгалтерія вираховувати з вихователів 20% надбавки за роботу в інклюзивній групі, якщо з особистих причин чи сімейних обставин, діти з інклюзією не відвідували садочок декілька днів або тижнів?

  • Admin сказав:

   Ні, це неправомірно. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у класі відсутні усі учні з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивному класі. Читайте лист Міністерства соцполітики від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 № 397/0/206-19 за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257.

 4. Ольга сказав:

  Доброго дня. Під час відкриття інклюзивної групи виникло питання щодо наповнюваності групи. В управлінні освіти стверджують, що в законодавстві відбулися зміни та з 2019 року були встановлені норми для інклюзивної групи 20-25 дітей, з них – три дитини з порушеннями. Чи є ця інформація дійсною? І якщо так, то де можна ознайомитися з новими правилами?

  • Admin сказав:

   Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі передбачена пунктом 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52. Вона повинна становити до 15-ти осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. В 2019 році зміни до Порядку не вносились.

 5. Аліна сказав:

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо садок 9-годинний, скільки ставок вихователя і асистента вихователя повинно бути на 1 інклюзивній групі? Переглянула Вашу таблицю зі штатними одиницями , так там вказано, що вихователі- 1, 87, асистенти – 1, 25. Бухгалтерія ж говорить, що керується типовими штатними нормативами , і що у вихователя на інклюзивній групі має бути лише 1, 5 ставки , а у асистента 1. якщо можна, то надішліть, будь ласка, посилання на офіційні документи, в яких вказано, що це не так?

  • Admin сказав:

   При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”. Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055.

   Кількість штатних одиниць вихователів і асистентів вихователів з розрахунку на одну групу залежить від режиму роботи закладу, а також від педагогічного навантаження педагогічних працівників з урахуванням 20 хвилин щодня для передачі ними зміни (для вихователя).

   Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:
   – для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
   – для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
   на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.
   Розрахунок:

   1. Рабочий час за тиждень: 5 днів х 9 годин = 45 годин х 60 хв. = 2700 хв.
   На передачу зміни: 5днів х 20 хв. = 100 хвилин
   Всього на одну групу на тиждень: 2700 + 100 = 2800 хв.
   Тижневе педнавантаження вихователя: 25 год. Х 60 хв. = 1500 хв.
   Потрібно штатних одиниць вихователя інкл. групи: 2800 : 1500 = 1,87 одиниць.

   2. Робочий час для асистента вихователя 5 днів х 9 годин = 45 годин х 60 хв. = 2700 хв.
   На передачу зміни час не надається
   Тижневе педнавантаження асистента вихователя: 36 год. Х 60 хв. = 2160 хв.
   Потрібно штатних одиниць асистента вихователя: 2700 : 2160 = 1,25 одиниць.

 6. Надія сказав:

  Скажіть будь ласка чи отримує вихователь інклюзивної групи премію, яку призначив для всіх вихователів мер міста.

  • Admin сказав:

   Вихователі інклюзивних груп на рівні інших вихователів закладів освіти мають право на отримання такої премії, якщо це не оговорено в документі, яким призначені такі премії.

 7. Леся сказав:

  Добрий день.
  У нашому навчальному закладі не встановлена доплата за роботу в інклюзивних групах.
  Підкажіть, будь ласка, куди звертатися, як захистити своє право на отримання доплати.
  Дякую.

 8. Ірина сказав:

  Підкажіть, будь-ласка, чи встановлюється доплата завідувачу ЗДО за функціонування у закладі 2 інклюзивних груп.

  • Admin сказав:

   Ні, не встановлюється. Виплата педагогічному працівнику доплати залежить не від наявності інклюзивних груп в ЗДО, а від його роботи в інклюзивній групі. Читайте також: “Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8841

 9. Олена сказав:

  Доброго дня, в нас у садочку платять 20% тільки за ті дні коли були інклюзивні діти… Спираються на те що відбулись зміни у законі. Це правда?

  • Admin сказав:

   Ні, це не відповідає дійсності. Якщо вони посилаються на якісь зміни в законодавстві, тоді хай назвуть вам номер і дату документу, який вніс відповідні зміни в законодавство. Доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється всім педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, які працюють в інклюзивній групі, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у групі відсутні усі діти з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивній групі. Читайте лист МОНУ від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 “Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257

Написати коментар