Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти.

19.02.2020

Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів
інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України від 11.07.2001 р. № 2628-III “Про дошкільну освіту” (далі – Закон № 2628-III) для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах” (далі Порядок № 104/52). Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055)

Відповідно положень Порядку № 104/52 інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Частиною другою статті 14 Закону № 2628-III встановлена гранична чисельність дітей  з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти –  не більше трьох дітей в групі.

Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Із  положень Закону № 2628-III  випливає, що для забезпечення виховного процесу в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в їх штатних розписах  необхідно передбачити посади педагогічних працівників, зокрема:

– вихователя інклюзивної групи;

– асистента вихователя інклюзивної групи.

Читати також: Про зміни в Типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади вихователя і асистента вихователя закладу дошкільної освіти відносяться до педагогічних працівників.

Максимальна кількість штатних одиниць вихователів на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу.

Найменування посад Кількість штатних  одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу  залежно від режиму роботи
4 години 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години
5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
Вихователі 0,8 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87 3,44

У цю чисельність штатних одиниць вихователів враховано 20 хвилин щодня для передачі ними зміни.

Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:

для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.

Умови оплати праці, посадові оклади та ставки заробітної плати керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ МОНУ № 557) та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 (далі – Інструкція № 102), яка з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом МОНУ № 557.

Тарифні розряди педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти встановлюються відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) (далі – Схема тарифних розрядів – додаток 9 до Наказу МОНУ № 557).

Найменування посад Тарифні розряди 
Завідувач (директор) 14-16
Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 14
першої категорії 13
другої категорії 12
без категорії 10-11
Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 12
першої категорії 11
другої категорії 10
без категорії 9
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі 10-12

Вихователю інклюзивної групи тарифний розряд встановлюється в залежності від його кваліфікаційної категорії, яка присвоюється йому в порядку проходження ним атестації, а при відсутності кваліфікаційної категорії за його освітньо – кваліфікаційним рівнем.

Посадовий оклад вихователя інклюзивної групи загальноосвітнього навчального закладу встановлюється на рівні: спеціаліста без категорії — 10–11 тарифного розряду, другої категорії — 12-го тарифного розряду, першої категорії — 13-го тарифного розряду, вищої категорії — 14-го тарифного розряду.

Вихователям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середню спеціальну освіту), може бути встановлений як 10 так і 11 тарифний розряд. При встановленні йому тарифного розряду враховується його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Умовами оплати праці педагогічних працівників не передбачена вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

Відповідно до статті 32 Закону № 2628-III атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія, може бути присвоєно відповідне педагогічне звання.

Асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти  теж повинен проходити атестацію на предмет відповідність його займаній посаді, але залежність встановлення йому тарифного розряду від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів – додатком 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог  для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Посадові оклади педагогічним працівникам за присвоєними їм тарифними розрядами встановлюють у відповідності до  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабміна від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Посадові оклади вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти підвищуються на 10 відсотків у відповідності до вимог постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

Крім того, при наявності у вихователя інклюзивної групи педагогічного звання “Вихователь-методист” або “Старший вихователь” його посадовий оклад підлягає підвищенню на 10 відсотків відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкція № 102.

Згідно роз’ясненню Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.

При цьому слід зазначити, що при підвищенні посадових окладів педагогічних працівників утворюють нові посадові оклади, а всі інші доплати і надбавки, належні працівникам, в тому числі за вислугу років, за престижність праці, за роботу в інклюзивній групі та інші, обчислюються у відсотках від цих новоутворених (з урахуванням підвищень) посадових окладів.

Вихователь і асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти мають право на встановлення їм таких надбавок і доплат:

 • за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Читати також: Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

 • за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373) розмір надбавки передбачений в діапазоні від 5 до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці;
 • за роботу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними в неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) – у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Читати також: Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах).
Читати також: Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі.

Інші надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557):

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Інші доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557):

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Як і всі інші педагогічні працівники закладу дошкільної освіти вихователь і асистент вихователя інклюзивної групи мають право на отримання щорічної винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки.

Термін щорічної основної оплачуваної відпустки як вихователя так і асистента вихователя становить 56 календарних днів (постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346).

———–

Поділитися:

Інші статті:

коментар 81

 1. Мирослава сказав:

  Прочитала уважно вашу статтю, так як відкриваємо інклюзивну групу. В таблиці штатна кількість вихователів показана вами- це штатна кількість для груп загального розвитку. А інклюзивна група- це спеціальна чи комбінована і підходять штати з додатку №5. Якщо логічно прорахувати, то вихователі в інклюзивній групі мають педнавантаження 25 годин. Приклад: заклад працює 10,5 годин Двоє вихователів працюють по 5годин щоденно, а де ще 0,5 год.+ 20 хвилин перезмінка.Просимо внести роз’яснення, тому, що це невірна інформація. доповнюю додатком №5 Додаток N 5

  Розрахунок кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів

  Найменування посади Кількість штатних одиниць (максимальна) у закладах компенсуючого та комбінованого типів з розрахунку на одну групу в залежності від режиму роботи (з урахуванням 20 хвилин для передачі зміни)
  4 години* 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години**
  5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
  Вихователі 0,8* 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87** 3,44**
  Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років 0,5 1,13 1,35 1,3 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8
  Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років 0,5 1 1 1,15 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5
  Помічник вихователя для дітей, хворих на туберкульоз та для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0
  * Без урахування часу на передачу зміни 20 хвилин.

  ** Враховано на передачу зміни 20 хвилин.

 2. Наталія сказав:

  Чи обов ‘язково мати вищу пед.освіту асистенту вихователя?

  • Admin сказав:

   Посадовий оклад асистента – вихователя закладів освіти встановлюється відповідно до додатків 6 і 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту – вихователю від наявності в нього вищої освіти і кваліфікаційної категорії додатками 6 і 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 3. Ольга сказав:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи має право керівництво ДНЗ чи бухгалтерія вираховувати з вихователів 20% надбавки за роботу в інклюзивній групі, якщо з особистих причин чи сімейних обставин, діти з інклюзією не відвідували садочок декілька днів або тижнів?

  • Admin сказав:

   Ні, це неправомірно. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у класі відсутні усі учні з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивному класі. Читайте лист Міністерства соцполітики від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 № 397/0/206-19 за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257.

 4. Ольга сказав:

  Доброго дня. Під час відкриття інклюзивної групи виникло питання щодо наповнюваності групи. В управлінні освіти стверджують, що в законодавстві відбулися зміни та з 2019 року були встановлені норми для інклюзивної групи 20-25 дітей, з них – три дитини з порушеннями. Чи є ця інформація дійсною? І якщо так, то де можна ознайомитися з новими правилами?

  • Admin сказав:

   Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі передбачена пунктом 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52. Вона повинна становити до 15-ти осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. В 2019 році зміни до Порядку не вносились.

 5. Аліна сказав:

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо садок 9-годинний, скільки ставок вихователя і асистента вихователя повинно бути на 1 інклюзивній групі? Переглянула Вашу таблицю зі штатними одиницями , так там вказано, що вихователі- 1, 87, асистенти – 1, 25. Бухгалтерія ж говорить, що керується типовими штатними нормативами , і що у вихователя на інклюзивній групі має бути лише 1, 5 ставки , а у асистента 1. якщо можна, то надішліть, будь ласка, посилання на офіційні документи, в яких вказано, що це не так?

  • Admin сказав:

   При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”. Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055.

   Кількість штатних одиниць вихователів з розрахунку на одну групу залежить від режиму роботи закладу, а також від їх педагогічного навантаження з урахуванням 20 хвилин щодня для передачі ними зміни.

   Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:
   – для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
   – для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
   на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.
   Розрахунок:

   1. Рабочий час за тиждень: 5 днів х 9 годин = 45 годин х 60 хв. = 2700 хв.
   На передачу зміни: 5днів х 20 хв. = 100 хвилин
   Всього на одну групу на тиждень: 2700 + 100 = 2800 хв.
   Тижневе педнавантаження вихователя: 25 год. Х 60 хв. = 1500 хв.
   Потрібно штатних одиниць вихователя інкл. групи: 2800 : 1500 = 1,87 одиниць.

   2. Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

 6. Надія сказав:

  Скажіть будь ласка чи отримує вихователь інклюзивної групи премію, яку призначив для всіх вихователів мер міста.

  • Admin сказав:

   Вихователі інклюзивних груп на рівні інших вихователів закладів освіти мають право на отримання такої премії, якщо це не оговорено в документі, яким призначені такі премії.

 7. Леся сказав:

  Добрий день.
  У нашому навчальному закладі не встановлена доплата за роботу в інклюзивних групах.
  Підкажіть, будь ласка, куди звертатися, як захистити своє право на отримання доплати.
  Дякую.

 8. Ірина сказав:

  Підкажіть, будь-ласка, чи встановлюється доплата завідувачу ЗДО за функціонування у закладі 2 інклюзивних груп.

  • Admin сказав:

   Ні, не встановлюється. Виплата педагогічному працівнику доплати залежить не від наявності інклюзивних груп в ЗДО, а від його роботи в інклюзивній групі. Читайте також: “Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8841

 9. Олена сказав:

  Доброго дня, в нас у садочку платять 20% тільки за ті дні коли були інклюзивні діти… Спираються на те що відбулись зміни у законі. Це правда?

  • Admin сказав:

   Ні, це не відповідає дійсності. Якщо вони посилаються на якісь зміни в законодавстві, тоді хай назвуть вам номер і дату документу, який вніс відповідні зміни в законодавство. Доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється всім педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, які працюють в інклюзивній групі, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у групі відсутні усі діти з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивній групі. Читайте лист МОНУ від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 “Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257

 10. Арина сказав:

  Доброго дня! Знову про доплату за роботу вихователя інклюзивної групи. У відповіді на попереднє питання Ви, Адмін, посилаєтесь на лист МОНУ від 14.03.2019 р. N 1/11-2635 “Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі”. У нас в садочку ГРУПИ. Де можна ЧІТКО прочитати саме про доплату за роботу ВИХОВАТЕЛЯ в ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ?

  • Admin сказав:

   Доплата передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”.

 11. люба сказав:

  доброго вечора!Скажіть будь-ласка чи отримують доплату помічники вихователів в інклюзивній гркпі?

  • Admin сказав:

   Ні, така доплата передбачена тільки для педагогічних працівників. Це затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”

 12. Людмила сказав:

  Доброго вечора, шановнй Аdmin, скажіть будь ласка, чи має право директорка ЗДО створювати такий робочий графік і вимагати під вихователя працювати з перерваним робочим днем, щоб вкластися в 25-ти годинний робочий тиждень вихователя інклюзивної групи? Таким чином у сончас у мене має бути перерва з 13.00-15.00. Відповідальність за дітей у сончас покладає на асистента вихователя або помічника вихователя, хоча у табелі ставитиме, що я працюю щодня по 5 годин і в сон час є присутньою і несу відповідальність. Отже, мене змушують працювати за наступним графіком: понділок з 15.00 до 17.00; вівторок, середа, четвер: з 8.00 до 13.00, з 13.00 до 15.00 – обія перерва, 15.00 до 17.00;п*ятниця з 15.00 до 17.00. Години сончасу, який необхідний для ведення документації та підготовки для роботи з дітьми, в мене відбирають. Мене такий графік не влаштовує. Якою я можу керуватися документацією, щоб вплинути на ситуацію? На групу маємо лише 1.5 ставки. Про 1.87 ставки навіть мову вести не дозволяють.

 13. Ріна сказав:

  Доброї ночі,мене цікавить таке запитання: якщо в створенній в ЗДО логопедичній групі є діти з інклюзією і є наявний асистент, вихователям передбачається доплата і за логопедію та за інклюзію,чи за щось одне?Дякую.

  • Admin сказав:

   Всім педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах(логопедичних групах) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків. Крім того, всім педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які працюють в інклюзивних групах, встановлюється доплата за роботу в інклюзивній групі у граничному розмірі – 20 відсотків посадового окладу. Зверніть увагу, у першому випадку “підвищення посадового окладу, у другому – “доплата” – це різні поняття і виплати. Ці виплати передбачені не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах. Знайомтесь з цікавими для вас темами за посиланням : http://www.zarplata.co.ua/?cat=101

 14. Вита сказав:

  Добрый день. Работаю воспитателем ГПД в школе. В группе есть ребенок с инклюзией. Учителям есть доплата за него, а воспитателю ГПД не предусмотрено. Куда и к кому обращаться? Спасибо за ответ

 15. Марта сказав:

  Добрий вечір.Я,як вчитель-логопед працюю в ЗДО і маю інклюзивних дітей.Отримувала 20% інклюзивних. А з вересня вже не нараховують. Чи це правомірно ?

  • Admin сказав:

   Доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється всім педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, які працюють в інклюзивній групі, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах.

 16. Тетяна Михальчук сказав:

  Добрий день. Дякую за роз,яснення. У мене 2 запитання :
  – Скільки годин на тиждень має працювати практичний психолог в 6-ти груповому ЗДО,при 10.5год режимі із трьома інклюзивними групами?Пр. психолог залучений до корекційної роботи дітей із особливими освітніми потребами.
  – Чи передбачені доплати директору, вихователю-методисту, музичному керівнику якщо в ЗДО половина груп інклюзивних?

  • Admin сказав:

   Частиною 3 ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III передбачено, що тижневе педагогічне навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти компенсуючого типу та з інклюзивними групами становить 20 годин, що відповідає повній тарифній ставці працівника.

   Положення ст. 30 Закону щодо тижневого педагогічного навантаження практичного психолога застосовується як до закладу дошкільної освіти компенсуючого типу, так і дошкільного закладу освіти загального розвитку, в якому є одна чи більше інклюзивних груп.

   Комплектування штатних розписів ЗДО посадою практичного психолога проводиться відповідно підпункту “в” пункту 5 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055).

   Доплата, яка передбачена для всіх педагогічних працівників, залежить не від наявності в ЗДО інклюзивних груп, а від роботи в цих групах.

   Ця виплата передбачена не на все навантаження, а тільки за години роботи педагогічного працівника в таких групах.

 17. Любов, сказав:

  Якій нормативний документ регламентує ці норми??????Максимальна кількість штатних одиниць вихователів і асистентів вихователі на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу.

  Найменування посад Кількість штатних одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу залежно від режиму роботи
  4 години 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години
  5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
  Вихователі 0,8 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87 3,44
  Асистенти вихователів 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0

  • Admin сказав:

   Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055). Дивіться вище коментарі, там наведений приклад, як розрахувати кількість штатних одиниць вихователів на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти.
   Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти вводиться з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

 18. Надія сказав:

  Чи передбачена доплата асистенту вихователю за наповненість групи (більше 25, якщо повинна складати до 15 дітей)?

  • Admin сказав:

   Кабінет Міністрів постановою від 10.04.2019 р. № 530 затвердив “Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”.
   Відповідно п. 8 Порядку асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Тобто цей педпрацівник веде свою діяльність в інклюзивній групі незалежно від фактичної присутності або тимчасової відсутності у ній дітей з особливими потребами. Тому така доплата асистенту вихователя не проводиться.

 19. Ольга сказав:

  У нашому 6 груповому закладі є 3 інклюзивні групи. По статуту наш заклад загального розвитку з 10.5 год. Вихователі інклюзивних груп мають навантаження 2,10 на групу, а асистент_ тільки 1 ст. 36 год , 7.2 год щодня.
  Спеціалісти бухгалтерії не дозволяють надати їм 1,46, мотивуючи, що ми не заклад компенсуючого типу. Чи це правомірно?

  • Admin сказав:

   Правомірно. Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти вводиться з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

 20. іра сказав:

  Доброго вечора!
  Питання
  1) чи може логопед в робочий час займатися з дитиною інклюзивної групи ( виділили 2 години на тиждень)
  Чи потрібно скласти інший графік на ці додаткові години?

  • Admin сказав:

   Так, учитель-логопед у свій робочий час може проводити роботу в інклюзивній групі. Це не робота, яка повинна виконуватись за межами норми його робочого часу. За роботу в інклюзивній групі всім педагогічним працівникам і помічникам вихователів передбачено встановлення доплати в граничному розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Доплата здійснюється тільки за години роботи в інклюзивній групі. Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у групі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо. Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок, тому доплата за роботу в інклюзивній групі встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивній групі, як і інші доплати, – при тарифікації. Встановлена при тарифікації заробітна плата (в тому числі і така доплата) виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. У разі, якщо через хворобу чи з інших причин в деякі дні у групі відсутні усі учні з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати за роботу в інклюзивній групі. Встановлена при тарифікації норма кількості годин роботи педагогічного працівника в інклюзивній групі впродовж року повинна виконуватись. Для контролю роботи педпрацівника в інклюзивній групі така робота щомісяця табелюється.

 21. Наталья сказав:

  Доброго вечора,в мене таке питання;працюю в д/садку спеціалізованному/групи -зпр,мовленнєві…./ вихователем /підмінним,але посада -вихователь навчального дошкільного закладу,слово підмінний нема/ платять ставку.Обратилась до економіста гороно,на моє звернення відповіли,що з 1 листопада в мене буде оклад 1.2, але я повинна працювати 7часов 12 хв. Чи правильно це? чим відрізняємся від іншим….буду ждати на відповідь. дякую

 22. Ганна сказав:

  Запитання. Прошу пояснити. Практичного психолога в днз нема, психолог приїздить для корекційних занять. Заняття з дитиною триває 15, 20 (згідно віку), платити психологу повинні за 1 годину(60 хв). Ці решту хвилин психолог використовує для самоосвіти, підготовки посібникі і т. д. Чи правильно я думаю? Дякую

  • Admin сказав:

   Якщо штатним розписом ЗДО посада практичного психолога не передбачена, то фонд оплати праці для забезпечення тако працівника не може бути запланованим, а відповідно ви не можете наймати на роботу таких працівників. Тривалість робочого тижня практичного психолога в нормальних умовах складає 40 годин. Про комплектування ЗДО посадою практичного психолога дивіться підпункт “в” пункту 5 Типових штатних нормативів ДНЗ /наказ МОНУ від 04.11.2010 р. N 1055/.

 23. Раксана сказав:

  Добрый день. Подскажите пожалуйста, какая зарплата и разряд у меня должен быть? Проработала в школе 11 лет учителем, 2019г повысила категорию (2 категория). Образование -педагогическое-магистр. Год работаю в садике воспитателем. Сохраняется ли моя категория?

  • Admin сказав:

   Категорія, яка вам була присвоїли в школі, на початку роботи в дитсадку зберігається, але тільки до першої атестації, при якій ви повинні підтвердити цю, другу категорію, але вже за посадою вихователя.

 24. Єлизавета сказав:

  Добрий вечер. Підкажіть будь ласка, який тарифний розряд в мене має бути, якщо я працюю вихователем, освіта: вихователь, вихователь дітей з порушенням мовлення, диплом бакалавра отримала 2019 році.

  • Admin сказав:

   Відповідно додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, вихователям ЗДО, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, але не мають кваліфікаційної категорії, встановлюється 10 – 11 тарифний розряд.

   Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду вихователю, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 25. Лілія сказав:

  Доброго дня,а чи можна ввести посаду асистента вихователя у дитячому садочку,якщо нема інклюзивної групи?

  • Admin сказав:

   Ні, не можна. Посада асистента вихователя передбачена тільки в інклюзивних групах. При цьому відповідно до пункту 10 розділу III Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя з розрахунку – одна штатна одиниця на одну інклюзивну групу.

 26. Ольга сказав:

  Доброго дня! Я магістр музичного мистецтва, працювала 2 роки в школі, тапер 2 роки в ДНЗ музичним керівником. Ще не проходила атестацію.
  Скажіть, який має бути тарифікаційний розряд? Яка сума заробітної плати? Чи є якісь надбавки: за престижність чи інші?
  На роботі не надають такої інформації.
  Дякую

  • Admin сказав:

   Згідно додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, музичним керівникам ДЗО, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, але не мають кваліфікаційної категорії, встановлюється 9 тарифний розряд.
   Доплати та надбавки, на отримання яких має право музичний керівник, передбачені цим же наказу № 557. З ним можна ознайомитись за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=2680.

 27. Галина сказав:

  Добрий день. Чи має музичний керівник надбавку до заробітної плати, працюючи в інклюзивній групі ДНЗ. Чи має музичний керівник відпустку в 56 днів працюючи в інклюзивній групі?

  • Admin сказав:

   На надбавку має право, але тільки за години роботи в інклюзивних групах. На відпустку 56 кал. днів – ні. Відповідно Додатку до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346, термін щорічної основної оплачуваної відпустки для музичного керівника встановлено – 42 календарні дні.

 28. Катерина сказав:

  Добрый день, підкажіть, якщо в садочку 11 груп, з них 3 логопедичні, корекційна та 3 інклюзивні. Чи мають права інструктор, муз керівник, психолог на відпустку 56 днів. Чи входить інклюзивна группа до складу “груп, які потребуют корекції психічної та фізичної” як написано в законі” Про відпустку”

  • Admin сказав:

   Терміни щорічної основної оплачуваної відпустки для працівників закладів та установ освіти передбачені Порядком, затвердженим постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346.

   Так, згідно з Додатком до цього Порядку термін щорічної основної оплачуваної відпустки для інструктора з фізкультури, музичного керівника і практичного психолога закладів дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних та санаторних)) встановлено – 42 календарних днів. Права на основну відпустку терміном в 56 календарних днів вони не мають.

   Для інструктора з фізкультури, музичного керівника і практичного психолога дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних та санаторних) – 56 календарних днів. При цьому щорічна основна відпустка зазначеної тривалості (56 к.дн.) надається даним працівникам дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних та санаторних), якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

 29. галина сказав:

  в днз 11груп, 5 компенсуючих, 1 інклюзивна. чи є надбавка вих-методисту

 30. Марія сказав:

  Минулого року почала роботу асистентом вихователя та ще вчилася на магістратурі , присвоїли мені 10 розряд. Отримавши диплом ,мені мають підвищити розряд і який максимально він у мене може бути? Дякую.

  • Admin сказав:

   Відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадою асистента вихователя передбачений 10. 11 і 12 тарифний розряд.
   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.
   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 31. Лариса сказав:

  Запитання: Чи доплачується класному керівнику за дитину з інклюзивним навчанням? Хто відповідальний за інклюзивника , класний керівник чи асистент? Дякую.

  • Admin сказав:

   Якщо класний керівник має уроки в інклюзивних класах, то він має право на доплату до заробітної плати за роботу в інклюзивному класі, при цьому така виплата передбачена не на все навантаження педагогічного працівника, а тільки за години його роботи в таких класах. Як розуміти ваше питання: хто відповідальний за інклюзивника, класний керівник чи асистент? В якому сенсі відповідальний?
   Асистент вчителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

 32. Олександра сказав:

  Доброго дня! Чи може людина без педагогічної освіти (наприклад практичний психолог) працювати асистентом в інклюзивній групі садочку?
  Якщо дитині з особливим потребами призначили 2 години роботи з логопедом, 2 години роботи з дефектологом та 1 годину на тиждень роботи з психологом, а у садочку немає відповідних спеціалістів, навіть при наявності інклюзивної групи, як законодавчо можливо вплинути?

  • Admin сказав:

   Питання, які ви тут порушили, не відносяться до оплати праці. Це організаційні питання.
   Звідки ви взяли, що практичний психолог не повинен мати педагогічної освіти? Посада практичного психолога відноситься до педагогічних працівників.
   Як правило на посаду асистента вихователя інклюзивної групи ЗДО призначається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.
   Діяльність асистента вчителя (це стосується також і асистента вихователя ЗДО) врегульовано в Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 р. №1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».

 33. валентина сказав:

  Доброго дня. Мене ставлять асистентом вихователя. Робочий день 7.2год. Якщо я працюю з 8.00, то маю закінчувати о 15.20. Так? Але мені ставлять обідню перерву з 13 до 15 00.Тобто робочий день перерваний. Це правомочно? Чи я, все таки, під час сну можу займатися методичною роботою. Яким документом я можу скористатися? Дякую.

  • Admin сказав:

   Це правомірно. Оскільки законодавством не встановлено чітких меж робочого часу педагогічних працівників, коло цих обов’язків, тривалість робочого дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Тривалість щоденної роботи працівників навчальних закладів визначається з урахуванням специфіки навчального закладу правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які в обов’язковому порядку затверджуються керівником закладу освіти та погоджуються з профспілковим комітетом.

   Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

   Це передбачено Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затвердженими наказом Міністра освіти України від 20 грудня 1993 р. N 455.

 34. Маряга сказав:

  Підкажіть будь ласка, чи може дитина залишатися в групі без асистента? Чи коли асистент йде додому через 7 годин, я теж маю забирати дитину з садка?

  • Admin сказав:

   Ні, ви не зобов’язані забирати дитину додому. Законодавством не встановлено чітких меж робочого часу педагогічних працівників, коло цих обов’язків, тривалість робочого дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Робота асистентів вихователів в дошкільних закладах зазвичай організується з таким розрахунком, щоб вона охоплювала весь термін перебування дітей в садочку. Так, наприклад, для цього йому у час, відведений для сну дітей, надається обідня перерва терміном на 2 години. Таким чином своє педагогічне навантаження (7 годин 12 хвилин в день) він, наприклад, зможе відпрацювати: з 8 до 13 годин 12 хвилин – 5 годин 12 хвилин до обіду і з 15 до 17 годин – 2 години після обіду.

 35. Людмила сказав:

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка, я працюю в інклюзивній групі дитячого садка, ніби то 9 часового режиму дня, тобто ставка 1,87. Моїй напарниці дали ставку, а мені 0,87, без моєї згоди ( про те я мати , яка виховає двох дітей, один з яких на інвалідності), працюємо через день, 9.4 години(по черзі), та 4,2 (5,2-моїй напарниці), коли питаю про підробіток, то керівництво каже, що ми вихователі інклюзивних груп не маємо право на підробіток, чи дійсно це так? І чи правомірно розподіляти так ставки між обома вихователями інклюзивної групи? (Режим групи 9 годин) . Чи повинно так бути, що один вихователь має ставку, а інший 0,87.?

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

   Відповідно до норм абзацу другого ст. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.

 36. Оксана сказав:

  Працюю в одногруповому ясла-садку директором та вихователем по 0.5 посадового окладу на кожній посаді. Більше педпрацівників немає в ЗДО.
  У 2020 році отримала диплом магістра. Чи можу я позачергово атестуватися на вищу категорію? Та до кого звертатися з цього приводу?

  • Admin сказав:

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 та постановою Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”. З ними ви можете ознайомитись за посиланнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#Text

 37. Нателла сказав:

  Добрий вечір! Працюю в ЗДО вихователем і маю стаж 11 років і 6 міс.В мене вища педагогічна освіта. Перший раз проходила атестацію після 5 років університету та отримала 2 категорію За останні 10 років проходила атестацію 2 рази, але 2 категорію залишили. Є в мене шанс отримати 1 категорію? В нашому закладі нікому з педагогів не піднімали категорії… мабуть не хочуть піднімати зарплати. Як запитати у керівництва про категорію? Дякую

  • Admin сказав:

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930. З ним ви можете ознайомитись за посиланнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 38. Вікторія сказав:

  Добрий вечір. Працюю практичним психологом на 0,5 ставки. 13-ти групового ДНЗ у якому 5 інклюзивних груп і 7 дітей на інклюзивній освіті . Щодо змін у законі про 20-ти годинне навантаження чи маю я право претендувати на повну ставку психолога? І якщо у закладі працюють два практичних психолога обидва по 0,5 ставки чи мають право обидва на ставку і збереження робочого місця у даному закладі . Дякую .

  • Admin сказав:

   Кількість штатних посад практичного психолога в ЗДО залежить не від кількості в ньому інклюзивних груп або дітей з вадами здоров’я, а від чисельності груп в закладі.

   Відповідно до п.5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачається посада практичного психолога з розрахунку:

   Місто Село (селище)
   чисельність груп максимальний норматив чисельності чисельність груп максимальний норматив чисельності
   до 7 0,5 до 4 0,5
   7 і більше 0,75 4 і більше 0,75
   9 і більше 1,0 6 і більше 1,0

   Відповідно до абзацу третього пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).

   • Вікторія сказав:

    Але ж навантаження збільшилось значно. Я маю 7 груп , на 0,5 ставки з них 4 інклюзивних групи. Чи маю я право на надбавки чи преміальні чи збільшення ставки?

    • Admin сказав:

     Умови оплати праці педагогічних працівників передбачені наказом МОНУ від 26.09.2005 р. № 557.

     Відповідно до підпункту 2 пункту 4 наказу № 557 педагогічним працівникам можуть установлюватись надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
     – за високі досягнення у праці;
     – за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
     – за складність, напруженість у роботі.

     Відповідно до підпункту 5 пункту 4 наказу № 557 керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

 39. Ірина сказав:

  Доброго дня! Я працюю асистентом вихователя другий рік, раніше працювала у школі. При прийомі на роботу у ЗДО мені встановили 11 розряд. Чи можна атестуються у цьому році на встановлення 12 розряду, якщо вже пройшла фахові курси. Стаж роботи маю 16 років і першу кваліфікаційну категорію вчителя? Дякую.

  • Admin сказав:

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вихователя ЗДО від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) не передбачена. Відповідно до цієї Схеми йому може бути присвоєно 10, 11 або 12 тарифний розряд. При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення йому конкретного тарифного розряду не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   Вимога щодо того, що призначенню на посади педагогічних працівників має передувати їх атестація, стосується тільки керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (пункт 1.6. Типового положення про атестацію педагогічних працівників)

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930. З ним ви можете ознайомитись за посиланнями:
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 40. Любов сказав:

  Добрий вечір. Підкажіть будь – ласка, я працюю асистентом вихователя другий рік. Маю вищу освіту, спеціальність вчитель мови та літератури, присвоїли 10 розряд. Чи можу я розраховувати на 11 чи 12 розряд? Керівництво відмовляє присвоювати, сказали чекати 2024 року, щоб піти на курси, а потім в 2025 році пройти атестацію і лише потім присвоять 11 розряд. І ще питання, чи можливо асистенту працювати більше чим 36 годин на тиждень? садочок працює з 7 до 17.00. Дякую

  • Admin сказав:

   1. Проходження яких ви маєте на увазі курсів в 2024 році і якої атестації в 2025 році?

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вихователя закладу дошкільної освіти від наявності в нього кваліфікаційної категорії не передбачена, тому атестацію він повинен проходити тільки на відповідність його займаній посаді.

   Згідно п. 1.7. Типового положення атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою, зокрема, підвищення його тарифного розряду.

   Така позачергова атестація не передбачає якихось термінів чи проміжків часу для її проходження крім щодо осіб, прийнятих на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів. Такі особи атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

   До 10 жовтня ви пишете заяву в атестаційну комісію першого рівня, що бажаєте пройти атестацію на відповідність займаній посаді.

   До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.

   Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, вихованців з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

   Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

   Атестація педагогічних працівників атестаційною комісією першого рівня здійснюється до 1 квітня.

   Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

   За результатами атестації атестаційна комісія приймає у вашому випадку таке рішення: педагогічний працівник відповідає або не відповідає займаній посаді.

   Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

   За результатами атестації асистенту вихователя може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   2. Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить: для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин. При п’ятиденному робочому тижні денна норма робочого часу асистента вихователя буде складати 7 годин 12 хвилин.

   Незалежно від встановленого режиму роботи ЗДО (у вашому випадку – 10,5 годин) норма робочого часу асистента вихователя не повинна перевищувати 7 годин 12 хвилин в день і 36 годин на тиждень.

   При цьому потрібно враховувати те, що тривалість робочого дня та робочого тижня закладу дошкільної освіти визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Робота асистентів вихователів в дошкільних закладах, зазвичай, організується з таким розрахунком, щоб вона охоплювала весь термін перебування дітей в садочку. Так, наприклад, для цього йому у час, відведений для сну дітей, надається обідня перерва.

Написати коментар