Підвищення ставки заробітної плати музичного керівника за роботу в логопедичній групі.

04.02.2020

Чи має право на підвищення ставки заробітної плати музичний керівник
дошкільного навчального закладу за роботу в логопедичній групі?

Джерело інформації: ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Автор: Антоніна Клименко, начальника управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Питання підвищеної оплати праці працівників дошкільних навчальних закладів урегульоване Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

Згідно з абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 ставки заробітної плати та посадові оклади педагогічним працівникам (зокрема й музичним керівникам) у дитячих дошкільних закладах та групах для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, підвищуються на 20%.

У навчальних закладах загального типу, які мають групи спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників за підвищеними ставками здійснюється тільки за години роботи в цих групах.

Читати також: Підвищення посадових окладів педагогічних працівників та помічників вихователів логопедичних груп дошкільних навчальних закладів

Визначаючи розмір підвищення ставки заробітної плати музичного керівника, слід ураховувати кількість штатних одиниць, визначених Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2010 р. № 1055.

Так, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачають посаду музичного керівника з розрахунку 0,25 шт. од.:

• на одну групу — в дитячих садках;
• на кожну групу дітей віком від одного року і старше — у яслах-садках.

Тож якщо у дошкільному закладі функціонує лише одна група для дітей з порушеннями мовлення, підвищення ставки заробітної плати відбувається лише на 0,25 шт. од. посади.

З огляду на цю частину підвищеної ставки заробітної плати обчислюють і всі інші належні працівникові суми виплат, як-то:

• надбавка за вислугу років;
• надбавка за престижність праці;
• винагорода за сумлінну працю;
• допомога на оздоровлення при наданні відпустки.

При цьому обсяг педагогічної роботи музичного керівника логопедичної групи на ставку заробітної плати — 24 год./тиждень.

——————–

Приклад нарахування заробітної плати музичному керівнику за січень 2020 року, який працює в дитячому садочку за наступних умов:

– заклад дошкільної освіти загального типу укомплектований шістьма групами для дітей віком від трьох до шести (семи) років, з яких одна група є логопедичною;

– штатним розписом ЗДО передбачено 1,5 штатних одиниць музичного керівника, які займає один педагогічний працівник з відповідним тижневим педагогічним навантаженням – 36 годин (24 х 1,5);

– музичному керівнику садочку, який має повну вищу музично – педагогічну освіту і загальний педагогічний стаж роботи – 22 роки присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” і педагогічне звання “вихователь-методист” за профілем роботи. Його робота в логопедичній групі здійснюється пропорційно педагогічному навантаженню. Крім того йому встановлена надбавка за престижність праці у розмірі 20% посадового окладу.

Нараховано:

– посадовий оклад за 12 т.р. згідно Єдиної тарифної сітки з врахуванням педагогічного навантаження – 4 456,0 : 24 х 36 = 6 684,0;
– підвищення ПО на 10% згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 від 6 684,0 = 668,4;
– підвищення ПО на 10% за звання “вихователь-методист” від 6 684,0 = 668,4;
– підвищення ПО на 20% за роботу в логопедичній групі від 6 684,0 х 25% х 20% = 334,2;
– надбавка за вислугу років 30% від 8 355,0 (6 684,0 + 668,4 + 668,4 + 334,2) = 2 506,5;
– надбавка за престижність 20% від 8 355,0 = 1 671,0
————————–
Разом нараховано: 12 532,5 (8 355 + 2 506,5 + 1 671,0)
————————–
Утримано:
– податок на ДФО 18% від 12 532,5 = 2 255,85;
– військовий збір 1,5% від 12 532,5 = 187,99;
– профспілкові внески 1% від 12 532,5 = 125,33
——————————-
Разом утримано: 2 569,17 (2 255,85 + 187,99 + 125,33)
——————————
До видачі: 9 963,33 (12 532,5 – 2 569,17)

———-

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар