Індексація заробітної плати працівників у лютому 2020 року.

29.01.2020

Індексація заробітної плати працівників за лютий 2020 року

Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» (далі – Закон № 1282-XII) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який Законом № 1282-XII визначено у розмірі 103 відсотка.

Перевищення встановленого порогу індексації може відбутись в одному місяці, а може і впродовж деякого періоду.

Підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін, який призвів до перевищення встановленого порогу індексації.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Прожитковий мінімум впродовж року може змінюватись, відповідно з чим підлягає зміні і частина заробітної плати, яка індексується.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

Індексації підлягає оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

До об’єктів індексації, зокрема, не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати (відпускні, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, вихідна допомога при звільненні, лікарняні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами тощо).

Обчислення індексу споживчих цін

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Місяць в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів) прийнято вважати базовим* і при цьому незалежно від того, на скільки відбувається таке підвищення. Навіть якщо таке підвищення відбулося в місяці на 1 гривню, то цей місяць уже буде базовим.

Далі обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати припиняється і починає здійснюватись спочатку, з місяця, наступного за базовим.

Проведення індексації заробітної плати

Що стосується проведення індексації заробітної плати в базовому місяці і надалі, то вона здійснюється в залежності від факту перевищення розміру підвищення заробітної плати відносно передбачуваної суми індексації, що склалась би у цьому місяці, а саме:

– сума індексації у базовому місяці не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась би у цьому місяці;

– якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась би у базовому місяці, сума індексації у цьому місяці (фіксована) визначається з урахуванням розміру підвищення і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної (фіксованої) суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін встановленого порогу індексації (103%).

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу) працівника, тобто у базовому місяці при встановленні факту перевищення розмір підвищення заробітної плати відносно суми індексації враховуються всі складові заробітної плати, які мають постійний характер.

Коли зростання заробітної плати відбувається без підвищення тарифних ставок (окладів), а за рахунок збільшення її інших складових, сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку на лютий 2020 року затверджено в розмірі 2102 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:
• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в лютому 2020 року необхідно індексувати заробітну плату?

При обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати бюджетних працівників потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів для відповідної категорії таких працівників, тому що бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”).

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2020 року згідно законодавчих та нормативно – правових актів України були підвищені посадові оклади:
• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2020 року буде базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата в лютому індексації не підлягає.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких останній раз були підвищені у червні 2019 року відповідно до постанови КМУ від 19.06.2019 р. № 525, то базовим місяцем для них став червень 2019 року. У лютому 2020 року їх заробітна плата також не індексується, оскільки перевищення порогу індексації для них в лютому не відбулося (0,994липень х 0,997серпень х 1,007вересень х 1,007жовтень х 1.001листопад х 0,998грудень х 100 = 100,4% < 103,0%).

Читати також: Про індексацію заробітної плати працівників ОМС у зв’язку з затвердженням постанови Кабміну від 19.06.2019 р. N 525.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за лютий 2020 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2019 році: х х
січень 3,1 65,16
лютий
березень
квітень
травень
червень –* –*
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
В 2020 році: х х
січень –* –*
лютий

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

————-

Написати коментар