№ 1112 від 24 грудня 2019 р. “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу””

29.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1112

Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких
не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

  • Умови оплати праці працівників патронатних служб у державних органах;
  • Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України     О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1112

УМОВИ
оплати праці працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Управління адміністративними будинками
Державного управління справами, Управління адміністративними
будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

2. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за схемою посадових окладів (у коефіцієнтах) згідно з додатком.

3. Керівники державної служби в державному органі та керівники Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі — управління) у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлюють:

  • розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, та управлінь (далі — працівники) відповідно до схеми посадових окладів, зазначеної у пункті 2 цих Умов;
  • надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років у державних органах;
  • доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Зазначена доплата не встановлюється керівникам управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів управлінь і їх заступникам.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

2) здійснюють преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі, управлінні;

3) надають матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Працівникам під час надання щорічної відпустки надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

5. Працівникам виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах, управліннях у таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад
25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються стаж роботи у державних органах на посадах керівних працівників, спеціалістів і службовців, раніше набутий стаж державної служби, у тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України “Про державну службу”.

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

6. Преміювання керівників Управлінь, установлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється в порядку та розмірах, що встановлені цими Умовами, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається керівником органу вищого рівня.

____________

Додаток
до Умов оплати праці працівників
державних органів, які виконують
функції з обслуговування, і працівників
Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Управління адміністративними будинками
Державного управління справами,
Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату
Верховної Ради України

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів
і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-
фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Управління адміністративними будинками Державного управління
справами, Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату Верховної Ради України (у коефіцієнтах і грн.)

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
вся територія України територія однієї або кількох областей,
м. Києва або
м. Севастополя
територія одного або кількох районів, міст обласного значення
Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 3,26 / 13705 

3,26 / 14800 

3,26 / 16176*

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 3,04 / 12780

3,04 / 13802 

3,04 / 15084*

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами 2,84 / 11939

2,84 / 12894 

2,84 / 14092*

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 2,5 / 10510

2,5 / 11350 

2,5 / 12405*

Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами 2,27 / 9543

2,27 / 10306 

2,27 / 11264*

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління 1,99 / 8366

1,99 / 9035 

1,99 / 9874*

1,45 / 6096

1,45 / 6583 

1,45 / 7195*

1,33 / 5 591

1,33 / 6038 

1,33 / 6599*

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору 1,79 / 7525

1,79 / 8127 

1,79 / 8882*

1,36 / 5717

1,36 / 6174

1,36 / 6748*

1,28 / 5 381

1,28 / 5811

1,28 / 6351*

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу 1,65 / 6937

1,65 / 7491 

1,65 / 8187*

1,28 / 5381

1,28 / 5811 

1,28 / 6351*

1,22 / 5129

1,22 / 5539 

1,22 / 6054*

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний 1,36 / 5717

1,36 / 6174 

1,36 / 6748*

1,19 / 5003

1,19 / 5403

1,19 / 5905*

1,16 / 4877

1,16 / 5266 

1,16 / 5756*

I категорії 1,22 / 5129

1,22 / 5539 

1,22 / 6054*

1,16 / 4877

1,16 / 5266 

1,16 / 5756*

1,14 / 4793

1,14 / 5176 

1,14 / 5657*

II категорії 1,19 / 5003

1,19 / 5403

1,19 / 5905*

1,14 / 4793

1,14 / 5176 

1,14 / 5657*

1,11 / 4666

1,11 / 5039 

1,11 / 5508*

без категорії 1,16 / 4877

1,16 / 5266 

1,16 / 5756*

1,11 / 4666

1,11 / 5039 

1,11 / 5508*

1,08 / 4540

1,08 / 4903 

1,08 / 5359*

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро 1,16 / 4877

1,16 / 5266 

1,16 / 5756*

1,11 / 4666

1,11 / 5039 

1,11 / 5508*

1,08 / 4540

1,08 / 4903 

1,08 / 5359*

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний 1,14 / 4793

1,14 / 5176 

1,14 / 5657*

1,08 / 4540

1,08 / 4903 

1,08 / 5359*

1,05 / 4414

1,05 / 4767 

1,05 / 5210*

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор 1,11 / 4666

1,11 / 5039 

1,11 / 5508*

1,05 / 4414

1,05 / 4767 

1,05 / 5210*

1,02 / 4288

1,02 / 4631 

1,02 / 5061*

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин 1,08 / 4540

1,08 / 4903 

1,08 / 5359*

1,02 / 4288

1,02 / 4631 

1,02 / 5061*

0,99 / 4162

0,99 / 4495 

0,99 / 4912*

///1. Відповідно до статті 26 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року, тобто застосовуються оклади, які були востаннє підвищені з 01.01.2020 відповідно до цієї Постанови № 1112.

2. Законом України від 08.10.2021 р. № 1807-IX ” Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, який набув чинності 21.10.2021 р., була виключена стаття 26 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”. Відповідно до цього Закону з 21.10 2021 р. посадові оклади працівників, умови оплати праці яких передбачені Постановою № 1112, підвищуються із розрахунку двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року, тобто із 4540 грн. (2270 х 2).

* З  01.01.2022 р. посадові оклади розраховані із 4962 грн. (2481 х 2).///
——————————-
Примітки:
1. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються шляхом множення двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

2. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою “вся територія України”.

4. Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату Конституційного Суду України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою “вся територія України” з коефіцієнтом 1,25.

5. Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Офісу Президента України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою “вся територія України” з коефіцієнтом 1,45.

——————-

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1112

УМОВИ
оплати праці працівників патронатних служб у державних органах

1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників патронатних служб у державних органах (далі — працівники патронатних служб).

2. Посадові оклади працівників патронатних служб визначаються за схемами посадових окладів (у коефіцієнтах) згідно з додатками 1—6.

3. Керівником Апарату Верховної Ради України, Керівником Офісу Президента України, Державним секретарем Кабінету Міністрів України, державним секретарем міністерства, керівником державного органу або заступником керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за пропозицією посадової особи, при якій утворено патронатну службу, або голови депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

1) установлюються:

  • конкретні розміри посадових окладів — відповідно до схем посадових окладів (у коефіцієнтах), визначених згідно з пунктом 2 цих Умов;
  • надбавка за інтенсивність праці;
  • надбавка за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

2) здійснюється преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

4. Працівникам патронатної служби виплачується:

  • надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 5 років — 15, понад 10 років —20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби, в тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України “Про державну службу”.

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня
набуття права на підвищення;

  • матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

5. Конкретний перелік підрозділів і посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворено службу, або головою депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.

__________

Інші статті:

Написати коментар