№ 1044 від 15 листопада 2019 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її дії”

18.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 листопада 2019 р. № 1044

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її дії

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2445) такі зміни:

1) у постанові:

абзац другий пункту 1 виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2021 року.”;

2) у схемах посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених зазначеною постановою, у графі “Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року” підграфу “2020 рік” виключити.

2. Зупинити до 31 грудня 2020 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.

Прем’єр-міністр України         О. ГОНЧАРУК

Інші статті:

Написати коментар