№294-IX від 14.11.2019 р. «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

14.12.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2020 рік

(Витяг)

Стаття 1. Визначити на 2020 рік:

  • доходи Державного бюджету України у сумі 1.095.580.446,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 975.170.869 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 120.409.577,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
  • видатки Державного бюджету України у сумі 1.182.010.356,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.052.678.829,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 129.331.527,2 тис. гривень;
  • повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.375.047,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 6.843.480,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 531.566,7 тис. гривень;
  • надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.220.857 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.701.031 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 13.519.826 тис. гривень;
  • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 94.275.720 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 72.365.510,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 21.910.209,3 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
  • оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 7. Установити у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривень, з 1 грудня – 1769 гривень.

Стаття 8. Установити у 2020 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року – 85 відсотків, з 1 липня – 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” у 2020 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

8. Кабінету Міністрів України здійснити заходи щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка розрахунково може становити близько 4251 гривні, з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення.

Президент України       В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 листопада 2019 року
№ 294-IX

—————-

Написати коментар