Про підвищення в 2020 році посадових окладів державних службовців

05.12.2019

Які зміни заплановані в оплаті праці держслужбовців в 2020 році?

Дякуємо за перегляд реклами

Відповідно до пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 19.09.2019 р. N 117-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади” Національне агентство України з питань державної служби за дорученням Кабінету Міністрів України розробило схему посадових окладів на посадах державної служби на 2020 рік, а також Перелік посад, що прирівнюються до відповідних категорій та підкатегорій посад державної служби.

Проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанови КМУ від 18.01.2017 р. №15” щодо оплати праці працівників державних органів у 2020 році розміщений на сайті Спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань профспілок.

Проект передбачає підвищення в 2020 році посадових окладів державних службовців з урахуванням абзацу другого частини третьої статті 51 Закону України “Про державну службу”, що мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом, тобто 4204 грн. (2102 х 2).

На відміну від 2019 року, в 2020 році посадові оклади держслужбовців в схемі передбачені не в коефіцієнтах по відношенню до мінімального розміру посадового окладу, а в гривнях.

Зміни, які передбачається внести в постанову Кабміну від 18.01. 2017 р. № 15 з 1 січня 2020 року:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постановою Кабінету Міністрів України
від ______ 2019 р. № ___)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням
категорій, підкатегорій та рівнів державних органів
у 2020 році

Категорія Підкатегорія Посади державної служби Розміри посадових окладів, гривень
Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Офіс Генерального прокурора міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом,який встановлений законом інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, містах обласного значення
А А1 Керівник державного органу 37800 33600 29400
А2 Перший заступник керівника державного органу 35900 32000 28000
Заступник керівника державного органу 34100 30300 26500
Б Б1 Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту 20700 19900 15900
Керівник департаменту головного управління, служби 20700 19900 15900 12000
Керівник апарату місцевої держадміністрації 12100 9700
Керівник самостійного управління, служби 17300 16600 13300 10550 8150
Керівник самостійного відділу, служби 16200 15600 12500 8800 7400
Завідувач самостійного сектору 14300 13700 11000 7600 6100
Б2 Заступник керівника директорату 16600 16000 12800
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації 16600 16000 12800 10600 7550
Заступник керівника самостійного управління, служби 15700 15100 12100 9250 6600
Заступник керівника самостійного відділу, служби 15100 14500 11600 7600 6100
Б3 Керівник головного управління у складі директорату 16200 15600 12500
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби 15700 15100 12100 8450 6300
Заступник керівника управління у складі департаменту, генерального управління, служби 14900 14400 11500 7800 6200
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту 14300 13600 11000
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 14300 13700 11000 7050 6100
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 12600 12100 9700 6700 5950
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту 12500 12000 9600
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу 12500 12000 9600 6300 5950
В В1 Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту 11400 11000 8800
Головний спеціаліст державного органу 11000 10600 8500 5500 5300
Адміністратор 5500 5500
В2 Провідний спеціаліст державного органу 8800 8500 6800 5100 4230
В3 Спеціаліст державного апарату 8200 7800 6300 4230 4204

1. Посадові оклади на посаді державної служби підкатегорії В3 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на території одного або кількох районів, міст обласного значення становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2020 року.

2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначається за підкатегоріями Б1- В3, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, – відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для держаних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

3. Посадові оклади державних службовців підкатегорій Б1-В3 НАДС визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.

4. Посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підготовки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Офісі Президента України, Апараті Ради національної безпеки та оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії, Службі розпорядника державного реєстру виборців, а також посадові оклади державних службовців Офісу Президента України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,35. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України.

5. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (підкатегорія Б1) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

6. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах підкатегорій Б1-Б3 здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
Посадові оклади державних службовців Апараті Верховної Ради України, Офісі Президента України, що належать до підкатегорії Б1-В1, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної підкатегорії.

7. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.

8. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, територіальні органи Держенергонагляду, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.
———————————
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постановою Кабінету Міністрів України
від ______ 2019 р. № ___)

Перелік посад державної служби,
що прирівнюються до відповідних категорій та підкатегорій

Категорія

Підкатегорія

Посади державних службовців

Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних категорій та підкатегорій

А А1 Посади керівників державних органів Керівник Апарату Верховної Ради України; Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівники державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України
А2 Посади перших заступників керівників державних органів перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України; керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України
Посади заступників керівників державних органів заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; Надзвичайний і Повноважний Посол України; Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в м. Києві; Глава Місії України при міжнародній організації; Постійний представник України при міжнародній організації; Представник України при міжнародній організації
Б Б1 Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів керівники самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, служб, управлінь, відділів, секторів); керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України;  керівники самостійних структурних підрозділів (директоратів, генеральних департаментів, головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень, секторів, експертних груп): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; керівники головних управлінь у складі директоратів Офісу Президента України; керівники: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України; координатор; керівник апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, керівники самостійних структурних підрозділів Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим; керівник апарату Урядового уповноваженого; Представник Міністерства закордонних справ на території України
Б2 Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів заступники керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, служб, управлінь, відділів); заступники керівників самостійних структурних підрозділів, директорату, (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; заступники керівників головних управлінь у складі директоратів Офісу Президента України; заступники керівників: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; заступник Постійного представника України при міжнародній організації; заступник Представника України при міжнародній організації; заступник Глави Місії України при міжнародній організації; Генеральний консул України; радник-посланник; посол з особливих доручень; дипломатичний радник; заступники керівників функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України
Б3 Посади керівників підрозділів у складі  самостійних структурних підрозділів державних органів керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники (експертних груп, експертних підгруп, головних управлінь директорату, інспекцій, відділів, відділень, секторів): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх заступники; радник дипломатичної служби; Консул України
В В1 Посади головних спеціалістів державних органів головні спеціалісти (державні експерти, державні експерти директоратів, генеральних департаментів, самостійних експертних груп, головні консультанти, головні судові розпорядники,експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці, головні державні ревізори-інспектори, головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні інспектори, головні державні авдитори, державні інспектори з енергетичного нагляду ): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; перший секретар, консул у консульській установі України; старший слідчий в особливо важливих справах, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор
В2 Посади провідних спеціалістів державних органів провідні спеціалісти (старші консультанти, старші судові розпорядники, старші державні виконавці, старші державні ревізори-інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї, провідні державні авдитори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; другий секретар, віце-консул у консульській установі України; старший слідчий
В3 Посади спеціалістів державних органів спеціалісти (консультанти, державні виконавці, державні інспектори, інспектори, державні авдитори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами України; третій секретар; консульський агент у консульській установі України; аташе дипломатичної служби; слідчий

—————–

Інші статті:

Написати коментар