Встановлення тарифного розряду економісту або бухгалтеру в закладах охорони здоров’я

25.10.2019

Про оплату праці економіста і бухгалтера в закладах охорони здоров’я

Консультує Міністерство соціальної політики України,
Департамент заробітної плати та умов праці

ПИТАННЯ: Як має оплачуватися праця економіста, бухгалтера бюджетної установи, зокрема в закладах охорони здоров’я?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з чинним законодавством (ст. 8 Закону України «Про оплату праці») умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Такі умови встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – постанова № 1298). На виконання цієї постанови затверджено галузеві накази, які визначають умови та розміри оплати праці працівників певної бюджетної галузі з урахуванням специфічних умов праці.

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких установлюється безпосередня залежність розміру посадового окладу (тарифної ставки, ставки заробітної плати) працівника від професійно-кваліфікаційного рівня посади (професії), складності, відповідальності праці та її умов.

Пунктом 2.2.21 наказу Мінпраці і МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» затверджено схему тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців та технічних службовців, у тому числі економістів, бухгалтерів. Зокрема, посадовий оклад провідного економіста, бухгалтера (з дипломом спеціаліста) визначається за 10 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Це відповідає нормам постанови № 1298.

Головний спеціаліст, Світлана КОНОВАЛ

“Праця i зарплата” N 45 (1009), 07 грудня 2016 р.

——————–

Увага: Відповідно до пункту 2.2 розділу 2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці і МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519, що заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 – 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру – на 10 – 30 відсотків.

{Абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 503/721 від 15.08.2013 – застосовується з 1 січня 2013 року; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 398/405 від 18.06.2014}

Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (крім заступника керівника з медсестринства) і головному бухгалтеру посадові оклади встановлюються з урахуванням норм пункту 1.5 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.

{Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 398/405 від 18.06.2014}

Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії посадовий оклад установлюється на 10-20 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, а керівнику групи обліку посадовий оклад визначається за 10 тарифним розрядом.

————–

Інші статті:

Написати коментар