N 648 від 11 серпня 1995 р. “Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах”.

10.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 1995 р. N 648

Про умови оплати праці осіб, які працюють
в гірських районах

{Із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ N 392 від 03.04.1996 р., N 1594 від 25.10.2002 р., N 1074 від 01.08.2006 р., N 1078 від 14.10.2009 р., N 226 від 23.03.2016 р., N 873 від 24.10.2018 р.}

На виконання постанови Верховної Ради України від 15 лютого 1995 р. N 57 “Про порядок введення в дію Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що на підприємствах, в установах, організаціях, територіальних органах, територіальних підрозділах та військових частинах, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, визначені генеральною, галузевими та регіональними угодами як мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені за рішенням Кабінету Міністрів України або за його дорученням, підвищуються на 25 відсотків.

У разі коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, тарифні ставки та посадові оклади працівників, які постійно в них працюють, також підлягають підвищенню у розмірі, передбаченому абзацом першим цього пункту.

Підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам бюджетних установ і організацій, військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби здійснити в межах асигнувань відповідних бюджетів

2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1996 року.

Прем’єр-міністр України                                                                   Є.МАРЧУК

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України       М.СЕЛІВОН

Написати коментар