Порядок встановлення тарифного розряду керівнику гуртка в закладі дошкільної освіти

09.10.2019

Порядок встановлення тарифного розряду керівнику гуртка
в закладі дошкільної освіти

Посада керівника гуртка в закладах дошкільної освіти передбачена Типовими штатними нормативи дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055 з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу.

Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ МОНУ № 557) та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 (далі – Інструкція № 102), яка з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом МОНУ № 557.

Тарифні розряди керівників та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачені Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557).

У вказаній Схемі відсутня посада керівника гуртка, але вона міститься в Схемі тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань (додаток 8 до Наказу МОНУ № 557).

Як же нам встановити  тарифний розряд  керівнику гуртка закладу дошкільної освіти у такому випадку?

Відповідно до примітки 7 до пункту 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів керівників гуртків позашкільних навчальних закладів поширюються на установи освіти всіх типів, тобто, як у нашому випадку, – також на заклади дошкільної освіти.

Тобто при встановленні тарифних  розрядів керівникам гуртків в закладах дошкільної освіти відповідно до примітки 7 до пункту 10 Інструкції № 102 слід керуватися додатком 8 до Наказу № 557.

Додатком 8 до Наказу № 557 за посадами керівників гуртків, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста передбачені 10 – 12 тарифні розряди, тобто їм може бути встановлений 10, 11 або 12 тарифний розряд. При цьому додатком 8 не передбачено якоїсь залежності встановлення тарифного розряду керівнику гуртка від його освітньо-кваліфікаційного рівня – магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста.

Виключенням є лише ті керівники гуртків, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи середньої спеціальної освіти. Їм встановлюється 9 тарифний розряд.

На практиці при встановленні тарифного розряду керівнику гуртка з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста зазвичай враховується його рівень освіти, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Умовами оплати праці працівників навчальних закладів не передбачено вимоги щодо встановлення педагогічному працівникові при прийомі його на роботу найнижчого тарифного розряду.

Згідно з пунктом 2 Наказу МОНУ № 557 право встановити працівникам навчальних закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної.

Читайте також:  Про встановлення тарифного розряду керівникам гуртків.

—————

Інші статті:

Написати коментар