N 16688/0/2-19/52 від 19.09.2019 р. “Щодо зміни базового місяця для проведення індексації зарплати у зв’язку з підвищенням з 01.09.2019 р. на 10 % окладів педпрацівників”.

09.10.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.09.2019 р. N 16688/0/2-19/52

Щодо зміни базового місяця для проведення індексації зарплати у зв’язку
з підвищенням з 01.09.2019 р. на 10 % окладів педагогічних працівників

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення стосовно надання роз’яснення щодо зміни базового місяця для проведення індексації заробітної плати у зв’язку з підвищенням з 01.09.2019 р. на 10 % згідно з постановою Кабінету Міністрів від 10.07.2019 р. № 695 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22” посадових окладів (ставок зарплати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, крім тих, посадові оклади (ставки заробітної плати) яких підвищено відповідно до пункту 1 цієї постанови та постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 1100 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)”.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами) (далі – Порядок), визначено, що в разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для подальшої індексації проводиться з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).

Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

У разі підвищення тарифної ставки (окладу) при визначенні суми зростання заробітної плати враховуються всі складові заробітної плати.

З урахуванням зазначеного, якщо підвищення посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 695 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22” проведено з 01.09.2019 р., то індекс споживчих цін для подальшої індексації потрібно розраховувати з жовтня 2019 року

Міністр       Ю.Соколовська

Інші статті:

Написати коментар