Індексація заробітної плати працівників у жовтні 2019 року.

27.09.2019

Індексація заробітної плати працівників за жовтень 2019 року

Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

Індексація заробітної плати проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Перевищення встановленого порогу індексації може відбутись в одному місяці, а може і впродовж деякого періоду.

Підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Прожитковий мінімум впродовж року може змінюватись,  відповідно з чим  підлягає зміні і межа заробітної плати, яка індексується.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Місяць в якому відбувається таке підвищення тарифних ставок (окладів) прийнято вважати базовим.

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

Надалі при підвищенні тарифних ставок (окладів) працівників обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати здійснюється з місяця, наступного за базовим.

Це все, що стосується обчислення індексу споживчих цін в базовому місяці і надалі.

Що стосується проведення індексації заробітної плати в базовому місяці і надалі, то вона здійснюється в залежності від факту перевищення розмір підвищення заробітної плати відносно передбачуваної суми індексації, що склалась у цьому місяці, а саме:

– сума індексації у базовому місяці не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у цьому місяці;

– якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у базовому місяці, сума індексації у цьому місяці (фіксована) визначається з урахуванням розміру підвищення і розраховується як різниця між сумою індексації і сумою підвищення заробітної плати.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної (фіксованої) суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін встановленого порогу індексації (103%).

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу) працівника, тобто у базовому місяці при встановленні факту перевищення розмір підвищення заробітної плати відносно суми індексації  враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

Коли зростання заробітної плати відбувається без підвищення тарифних ставок (окладів), а за рахунок збільшення її інших складових, сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку з 1 липня 2019 року затверджено в розмірі 2007 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:
• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Кому у жовтні 2019 року необхідно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2019 року відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:
• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2019 року став базовим місяцем*. В липні 2019 року величина індексу споживчих цін для них перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка. Відповідно до положень Порядку № 1078, їхня заробітна плата у жовтні підлягає індексації на 3,1 % (62,22 грн.).

Важливо! З 1 вересня 2019 року постановою Кабміну від 10.07.2019 р. № 695 на 10 відсотків підвищено посадові оклади деяких категорій педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється не за рахунок освітньої субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету і яким не були підвищені на 10% посадові оклади з 1 січня 2018 року відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22.  Зокрема, це педагогічні працівники закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно — технічної) освіти. Для цих педагогічних працівників базовим місяцем буде вересень 2019 року. Відповідно до положень Порядку № 1078 їхня заробітна плата у жовтні місяці індексації не підлягає.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких було підвищено у червні 2019 року, то базовим місяцем для них став червень 2019 року. Відповідно до положень Порядку № 1078 у жовтні місяці їх заробітна плата також не індексується.

Читати також: Про індексацію заробітної плати працівників ОМС у зв’язку з затвердженням постанови Кабміну від 19.06.2019 р. N 525

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за жовтень 2019 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2018 році: х х
січень 10,7 214,75
лютий 9,7 194,68
березень 10,3 206,72
квітень 7,6 152,53
травень 7,6 152,53
червень 7,6 152,53
липень 10,2 204,71
серпень 10,2 204,71
вересень 6,4 128,45
жовтень 6,4 128,45
листопад 3,2 64,22
грудень 3,4 68,24
В 2019 році: х х
січень 3,1 62,22
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень

1 коментар

  1. Ціни ростуть зарплата стоїть

Написати коментар