N 397/0/206-19 від 25.03.2019 р. “Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)”.

22.09.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.03.2019 р. N 397/0/206-19

Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 8 Закону передбачено, що умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці педагогічних працівників, у тому числі закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

З метою вдосконалення системи оплати праці в галузі освіти постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096”) передбачені розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів.

Так, зокрема, доплата в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти у граничному розмірі складає 20 % посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Тобто така доплата встановлюється всім вчителям та іншим педагогічним працівникам закладу загальної освіти, які працюють в інклюзивному класі (групі), але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких класах (групах).

Що стосується обліку робочого часу, то відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, Державним комітетом статистики України затверджено типові форми первинної облікової документації зі статистики праці наказом від 05.12.2008 р. № 489, які введені в дію з 01.01.2009 р.

Зокрема, зазначеним наказом затверджена типова форма № П-5 “Табель обліку використання робочого часу”.

Для обліку робочого часу працівників підприємств, установ, організацій, посади яких передбачені штатними розписами, застосовується Табель обліку використання робочого часу (далі – Табель).

Згідно з приміткою 2 до Табеля ця форма має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Якщо треба, форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві, установі, організації.

Отже, при веденні Табеля закладу загальної середньої освіти, для працівників, які працюють в інклюзивному класі (групі), може бути введено відповідний додатковий показник.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці
Міністерства соціальної політики України     Ю.Кузовой

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 6

 1. Юля сказав:

  Доброго вечора, чи потрібно доплачувати 20 % інструктору з фізкультури за роботу у логопедичній групі та інклюзивній?

 2. Юля сказав:

  Чи потрібно доплачувати 20% доплати практичному психологу за роботу у логопедичній групі?

  • Admin сказав:

   Ця виплата називається не доплата, а підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати)

   Оплата праці педагогічних працівників ЗДО передбачена Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102.

   Цією Інструкцією передбачено підвищення посадових окладів педагогічних працівників та помічників вихователів логопедичних груп.

   Так, відповідно до абзацу другого підпункту “в” пункту 28 Інструкції педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах(групах) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків.

   Таке підвищення окладів передбачене для всіх педагогічних працівників, які працюють в логопедичних групах, але тільки за години їх роботи в цих групах.

   Дивіться щодо цього статті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=3911 http://www.zarplata.co.ua/?p=9207

 3. Тетяна сказав:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка,на рахунок доплати музичному керівнику в інклюзивній групі. Які офіційні документи аргументують цю доплату. Дякую!

  • Admin сказав:

   Постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними до неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72. Згідно пункту 5 додатку до постанови N 1096 педагогічним працівникам та помічникам вихователів встановлена доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – у граничному розмірі 20 відсотків (у співвідношенні до тарифної ставки).

   Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади музичного керівника закладу дошкільної освіти відносяться до педагогічних працівників.

Написати коментар