N 397/0/206-19 від 25.03.2019 р. “Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)”.

22.09.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.03.2019 р. N 397/0/206-19

Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах)

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 8 Закону передбачено, що умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці педагогічних працівників, у тому числі закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

З метою вдосконалення системи оплати праці в галузі освіти постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096”) передбачені розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів.

Так, зокрема, доплата в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти у граничному розмірі складає 20 % посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Тобто така доплата встановлюється всім вчителям та іншим педагогічним працівникам закладу загальної освіти, які працюють в інклюзивному класі (групі), але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких класах (групах).

Що стосується обліку робочого часу, то відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, Державним комітетом статистики України затверджено типові форми первинної облікової документації зі статистики праці наказом від 05.12.2008 р. № 489, які введені в дію з 01.01.2009 р.

Зокрема, зазначеним наказом затверджена типова форма № П-5 “Табель обліку використання робочого часу”.

Для обліку робочого часу працівників підприємств, установ, організацій, посади яких передбачені штатними розписами, застосовується Табель обліку використання робочого часу (далі – Табель).

Згідно з приміткою 2 до Табеля ця форма має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Якщо треба, форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку на підприємстві, установі, організації.

Отже, при веденні Табеля закладу загальної середньої освіти, для працівників, які працюють в інклюзивному класі (групі), може бути введено відповідний додатковий показник.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці
Міністерства соціальної політики України     Ю.Кузовой

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 17

 1. Юля сказав:

  Доброго вечора, чи потрібно доплачувати 20 % інструктору з фізкультури за роботу у логопедичній групі та інклюзивній?

 2. Юля сказав:

  Чи потрібно доплачувати 20% доплати практичному психологу за роботу у логопедичній групі?

  • Admin сказав:

   Ця виплата називається не доплата, а підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати)

   Оплата праці педагогічних працівників ЗДО передбачена Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102.

   Цією Інструкцією передбачено підвищення посадових окладів педагогічних працівників та помічників вихователів логопедичних груп.

   Так, відповідно до абзацу другого підпункту “в” пункту 28 Інструкції педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах(групах) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків.

   Таке підвищення окладів передбачене для всіх педагогічних працівників, які працюють в логопедичних групах, але тільки за години їх роботи в цих групах.

   Дивіться щодо цього статті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=3911 http://www.zarplata.co.ua/?p=9207

 3. Тетяна сказав:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка,на рахунок доплати музичному керівнику в інклюзивній групі. Які офіційні документи аргументують цю доплату. Дякую!

  • Admin сказав:

   Постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними до неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72. Згідно пункту 5 додатку до постанови N 1096 педагогічним працівникам та помічникам вихователів встановлена доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – у граничному розмірі 20 відсотків (у співвідношенні до тарифної ставки).

   Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади музичного керівника закладу дошкільної освіти відносяться до педагогічних працівників.

 4. Ольга сказав:

  Чому підвищення за роботу в логопедичній групі розраховується, виходячи з навантаження на 1 групу, а доплату за роботу в інклюзивній групі ви пропонуєте розраховувати згідно табеля проведення занять в цих групах? (хоча за логопедичну та інклюзивні групи підвищення та доплата відповідно встановлюються тільки за години роботи в цих групах). Можете надати детальний розрахунок доплати за роботу в інклюзивній групі, наприклад, муз. керівник в ЗДО?

  • Admin сказав:

   Логопедична група і інклюзивна група – це різні за характером комплектування групи. В логопедичній групі не передбачено виплати педагогічним працівникам доплати за роботу в інклюзивних групах.

   В інклюзивних групах педагогічним працівникам передбачено як підвищення їх посадових окладів на 20% згідно з абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 , так і виплата їм доплати за роботу в інклюзивних групах у граничному розмірі 20% посадового окладу згідно з пунктом 5 Додатку до постанови КМУ від 25.08.2004 р. N 1096. В обох випадках такі виплати педагогічним працівникам здійснюються не на все навантаження, а тільки за години їх роботи в таких групах.

   Це не ми пропонуємо розраховувати доплату за роботу в інклюзивній групі згідно табелю проведення занять в цих групах, про це йдеться у листі МСПУ від 25.03.2019 р.N397/0/206-19 (http://www.zarplata.co.ua/?p=8841).

   З прикладом розрахунку заробітної плати музичного керівника ЗДО можна ознайомитись на нашому сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10083.

 5. Ольга сказав:

  Цитата з вашої відповіді: “В інклюзивних групах педагогічним працівникам передбачено як підвищення їх посадових окладів на 20% згідно з абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 , так і виплата їм доплати за роботу в інклюзивних групах у граничному розмірі 20% посадового окладу згідно з пунктом 5 Додатку до постанови КМУ від 25.08.2004 р. N 1096.”
  Не вигадуйте про підвищення окладу педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних групах. Ім нараховується лише ДОПЛАТА.

  • Admin сказав:

   Підвищення не за роботу в інклюзивній групі, а за роботу в групах для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку згідно з абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102.

   Абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників освіти підвищуються, зокрема, педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування – на 20 відсотків.

   У закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

   В Додатку 5 до Інструкції № 102 наведено Перелік спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15-25 відсотків. Пунктом 2 цього Перечня передбачено, що до цих спеціальних закладів (з особливим режимом) відносяться дитячі дошкільні заклади (групи) усіх типів та найменувань: для глухих (глухонімих), сліпих, слабозорих, туговухих, для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих); для дітей з косоокістю і амбліопією, психоневротиків, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з ураженням центральної нервової системи, з порушенням опорно-рухового апарату, з малими і загасаючими формами туберкульозу, з порушенням мови.

   Частина дітей з зазначеними вище особливостями нині має статус «з особливими освітніми потребами».

   Так, Кабінет Міністрів постановою від 10 квітня 2019 р. № 530 затвердив Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти.

   В пункті 5 цього Порядку вказано категорії дітей з особливими освітніми потребами, якими комплектуються інклюзивні групи . Це діти з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо; особи з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення тощо; діти із складними порушеннями розвитку.

   Враховуючи вищезазначене педагогічні працівники ЗДО, які проводять заняття в інклюзивних групах, мають право на підвищення посадових окладів відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102.

   Ознайомтесь на нашому сайті з листом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2020 р. N 1/11-6310 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=9898. Це роз’яснення стосується також педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

   • Ольга сказав:

    Виходячи з вашої відповіді, підвищення посадових окладів за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами необхідно здійснювати вихователям, асистемнам вихователя та помічнику вихователя в таких групах? Але в прикладах, що ви приводите в інших своїх статтях ви не показуєте підвищення посадових окладів вихователів, асистентів вихователів, помічників вихователів та інших педагогічних працівників, що працюють в інклюзивних групах.

 6. Ольга сказав:

  Виходячи з вашої відповіді, підвищення посадових окладів за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами необхідно здійснювати вихователям, асистемнам вихователя та помічнику вихователя в таких групах? Але в прикладах, що ви приводите в інших своїх статтях ви не показуєте підвищення посадових окладів вихователів, асистентів вихователів, помічників вихователів та інших педагогічних працівників, що працюють в інклюзивних групах.

  • Admin сказав:

   Ольга Звіночок, привіт. Як ваші справи? Дякуємо вам за вашу пильність і допомогу нам.

   • Ольга сказав:

    Вибачте за можливе перевищення своїх повноважень, але в своєму розясненні ви чітко дали зрозуміти, що педагогічні працівники, які працюють в інклюзивних групах повинні мати підвищений оклад та доплату. Але ж це не вірно. Пеадгогічний працівник прочитає ваші пояснення, прийде до бухгалтерії та почне вимагати підвищений оклад.

    • Admin сказав:

     Звідки ви взяли, що “Але ж це не вірно.”? Все нами написане, має посилання на відповідні статті нормативних документів. Педагогічні працівники будуть праві, якщо будуть вимагати від вас підвищення окладів. Будуть праві, якщо будуть звертатись у відповідні органи для захисту своїх прав.

     • Ольга сказав:

      Прикро, що ніде нема точного алгоритму розрахунків відповідних нарахувань, а винні будуть у всьому бухгалтери, які “не до кінця розібрались”

     • Admin сказав:

      Прогугліть ваші сумнівні запитання в Інтернеті, щоб знайти правильну відповідь на них, щоб розвіяти всі свої сумніви.

Написати коментар