Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних працівників закладів освіти і науки на 2020, 2021, 2022 та 2023 рік.

13.09.2019

Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних, науково-педагогічних
та наукових працівників закладів освіти і науки
на 2020, 2021, 2022 та 2023 рік

Дякуємо за перегляд реклами

————————————

Увага! Дія постанови Кабінету Міністрів України від 10.07. 2019 р. № 822 ” Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки” постановою Кабміну від 15 листопада 2019 р. № 1044  призупинена до 31 грудня 2020 р., згідно з постановою  Кабміну від 23 листопада 2020 р. № 1149 – до 31 грудня 2021 р., згідно з постановою КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 – до 31 грудня 2022 р., тому Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів і установ освіти і науки, які наведені нижче, будуть застосовуватись з 01.01.2023 року.

В 2020, 2021 і 2022  роках  для визначення посадових окладів працівників закладів освіти і науки потрібно буде користуватись   Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298.

————————————

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” та частини другої статті 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України, затвердивши постанову від 10.07.2019 р. № 822, для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 2021 2022 2023 року установив нові правила розрахунку посадових окладів (тарифних ставок), відмінні від тих, які діяли до цього і за якими розраховуються посадові оклади всіх інших працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки;

асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання;

консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання;

музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія);

культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий;

перекладач-дактилолог;

методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм

2,5 / 5 255 3,0  3,5 4
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія);

керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи;

завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої (навчальної) практики;

керівник фізичного виховання;

завідувач лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти I—IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної освіти;

завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

2,75 / 5 781 3,3  3,9 4,4
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (без категорії, друга категорія, перша категорія) 3,03 / 6 369 3,63 4,24 4,84
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (вища категорія);

вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання;

керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу

3,33 / 7 000 3,99  4,66 5,32
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти;  закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) — з кількістю учнів/студентів до 300 осіб;

міжшкільних закладів усіх типів і найменувань

4,5 / 9 459 5,4  6,3 7,2
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб;

директор (завідувач) закладу післядипломної освіти;

директор (завідувач) навчально-методичного закладу;

завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру;

завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;

завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти

5,0 / 10 510 6,0  7,0 8
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб

7,5 / 15 765 9,0  10,5 12

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) установлюються на 5—15 відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, затвердженою цією постановою.

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії.

СХЕМА
посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102
Завідувач: аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення;

викладач-стажист

3,13 / 6 579 3,75 4,38 5
Викладач, асистент, вчений секретар, старший викладач;

керівник навчально-наукового або науково-виробничого центру

3,76 / 7 904 4,5  5,26 6
Доцент;

професор

4,51 / 9 480 5,4  6,31 7,2
Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту;

керівник закладу  післядипломної  освіти  для  осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом;

завідувач кафедрою (професор), декан, керівник філії

5,41 / 11 372 6,48  7,57 8,64
Ректор 8,12 / 17 068 9,72  11,36 12,96

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються на рівні тарифних розрядів, передбачених відповідно для старшого викладача і викладача.

СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102
Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки: провідний фахівець, фахівець, стажист-дослідник, техніки всіх спеціальностей 2,5 / 5 255 3,0  3,5 4
Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного інституту (центру), його філіалу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні наукової установи, організації; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації;

головний інженер у науково-дослідній частині закладу вищої освіти та науково-дослідному інституті у складі закладу вищої освіти;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту в науково-дослідній частині закладу вищої освіти, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

науковий співробітник;

молодший науковий співробітник

3,76 / 7 904 4,5  5,26 6
Директор філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти, учений секретар науково-дослідної частини закладу вищої освіти;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту у складі закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідної частини закладу вищої освіти, директор (начальник, завідувач) науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти;

головний науковий співробітник;

провідний науковий співробітник;

старший науковий співробітник

4,51 / 9 480 5,4  6,31 7,2
Директор науково-дослідного інституту (центру);

директор (начальник, завідувач) наукової установи, організації

6,49 / 13 642 7,78  9,08 10,37

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій закладів вищої освіти поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних секторів закладів вищої освіти.

______________

Інші статті:

коментарі 202

 1. Елена :

  Не совсем понятно из закона, что подразумевается под “кількість учнів/студентів 300, до 800 і більше осіб”. Это берется среднегодовой контингент или общее количество обученных за год? Если среднегодовой контингент, то опять профтехобразование идет в конце эшелонв, и опять сотрудникам будут платить намного меньше за больший объем работы. Одно дело набрать 800-1000 студентов , написать 2 раза за год расписание, 1 раз списки, завести 1 раз журналы и весь год заниматься только обучением. И в итоге в конце года выходит то же количество, что и набрали. А в центрах профтехобразования, особенно, если они обучают взрослое население, группы формируются по мере поступления заявок на обучение. и к концу года обученных может быть до 4-5 тысяч человек… И это постоянный документооборот, составление необходимой документации, обучающих программ, поурочных планов и т.д. Работы больше, а зарплата меньше ( если будут считать до 300 человек).

 2. Анна :

  правильно ли я поняла? все работники,которые по тарифной сетке – оклад,исходя из разряда,а воспитатели,муз.рук и заведующая ДУЗ из этой схемы ? для ДУЗ с 01,01,2020г.? я не нашла заведующего ДУЗ. Подскажите,пожалуйста

  • Admin :

   Ця постанова стосується тільки педагогічних працівників. Всім іншим працівникам ЗДО посадові оклади встановлюються згідно додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці бюджетних працівників. Дивіться за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=8819

   В першій Схемі посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників є позиція – “завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти” з тарифним розрядом / окладом: в 2020 р. – 5,0 / 10 510 грн., в 2021 р. – 6,0 / 13 620 грн., в 2022 р. – 7,0 / 17 115 грн.

 3. елена :

  Підскажіть будь -ласка,при обрахунку заробітної плати на 2020рік освітянам,чи потрібно враховувати Постанову 22 зі змінами

  • Admin :

   Зміни до постанови КМУ № 22 набули чинності з 1 вересня 2019 року, тому потрібно, але з врахуванням пункту 2 постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 695.

 4. Поясніть чому посада завідувача відділення, який функціонально виконує всю організаційну та навчальну роботу і виконується викладачами вищої категорії прирівняна до завідувача кабінету або лабораторії іоплачується менше ніж викладач без категорії.,або майстер виробничого навчання

  • Admin :

   Це питання не до нас, а до Міністерства освіти і науки України.

   Де ви працюєте, в якому учбовому закладі? Якщо ви щодо тарифних розрядів педагогічних працівників училищ, технікумів і коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів чи професійно-технічних навчальних закладів, то посада завідувача відділення в цих учбових закладах не прирівнюється до посад завідувача кабінету або лабораторії, а тарифікується нарівні з цими посадами за 13 тарифним розрядом. При цьому для встановлення тарифного розряду за цими всіма посадами не передбачена для педагогічного працівника обов’язково наявність якогось конкретного рівня кваліфікаційної категорії (додаток 5 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   Тарифний розряд за посадою майстер виробничого навчання передбачений додаток 4 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557. Посадовий оклад майстеру виробничого навчання встановлюється на рівні 11-14 тарифних розрядів, теж без вимог щодо наявності у педпрацівника якогось конкретного рівня кваліфікаційної категорії.

   Щодо посад викладачів таких учбових закладів, то встановлення їм тарифних розрядів передбачено додатком 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 і вони залежать від освітньо – кваліфікаційного рівня педпрацівника або його кваліфікаційної категорії. Так, для викладача вищої категорії передбачений – 14 тарифний розряд, для педпрацівника першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р., для викладача без категорії – 10 – 11 т.р.

 5. Олександра :

  Як ви вважаєте, куди віднести посаду завідувачів районних методичних кабінетів (центрів) і відповідно методистів цих установ?

  • Admin :

   Не зрозуміле ваше запитання. “Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)” затверджено наказом МОНУ від 08.12.2008 р. N 1119. З ним можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08

   • Олександра :

    У вищезгаданих схемах посадових окладів таких посад немає. Звідси і запитання.

    • Admin :

     Посадовий оклад завідувача районного методичного кабінета (центра) відповідає 15 тарифному розряду. Завідувачам районних методичних кабінетів (центрів) тарифні розряди встановлюються згідно з додатком 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557. Для методистів районних методичних кабінетів (центрів) тарифні розряди передбачені додатком 6 до наказу № 557 і встановлюються їм в залежності від присвоєної їм кваліфікаційної категорії або від їх освітньо-кваліфікаційного рівня освіти.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

     • Олександра :

      Так мова йде ж не про розряди, а про оклади за цими схемами.

     • Admin :

      Ця Таблиця на 2020,2021 і 2022 роки, яка розроблена відповідно до постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822, в 2020 році не буде запроваджена в дію. В проекті Держбюджету на 2020 рік не передбачені кошти на реалізацію постанови № 822. Постанова № 822 – це популістичний худ попереднього уряду під керівництвом Гройсмана.

      А посадові оклади педагогічним працівникам на сьогодні встановлюються у відповідності з наказом МОНУ № 557 в залежності від присвоєних їм тарифних розрядів. Сопоставте самостійно за цією Таблицею окладів на 2019 рік http://www.zarplata.co.ua/?p=8182

      Що стосується даних Схем, то відповідно першої схеми за посадою завідувача районного науково – методичного кабінету (центру) на 2020 рік передбачені (відповідно коефіцієнт і посадовий оклад) – 5,0 / 10 510 грн., для вихователя вищої категорії – 3,33 / 7 000 грн. і для вихователів першої категорії, другої категорії і без категорії – 3,03 / 6 369 грн.

 6. Михайло :

  Доброго дня. А таке поняття як розряд в майстрів виробничого навчання зникає?

 7. Світлана :

  До якої категорії віднести педагогів без вищоїосвіти( кому за 50) дякую

  • Admin :

   Яка у педагога посада і яка освіта?

   • світлана :

    доброго дня працюю вихователем школи інтернату кваліфікацфя молодший спеціаліст 11 розряд оплати До якоі категоріі себе віднести Дякую

    • Admin :

     Вам не може бути присвоєна кваліфікаційна категорія (вихователь вищої, першої або другої категорії) тому що у вас відсутній відповідний рівень освіти, необхідний для встановлення вам кваліфікаційної категорії. Основною вимогою для присвоєння кваліфікаційної категорії вихователю школи – інтернату є наявність у нього повної вищої педагогічної освіти. Вам тарифний розряд (11-й) встановлено як вихователю без категорії, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти). Це найвищий тарифний розряд, який може бути вам присвоєний при вашому рівні освіти.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 8. Тетяна :

  А про шкільних бібліотекарів зовсім нічого не має… В Дніпрі у всіх шкільних бібліотекарів зняли посаду завідувач. Ми всі бібліотекарі. Якщо у мене вища освіта (за спеціальністю), за атестацією я провідний бібліотекар як мені буде нараховуватись оплата?

  • Admin :

   Посаду завідувачів бібліотек не зняли, а згідно з поясненням до таблиці 4 додатка 2 до Наказу № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” посадові оклади завідувачів бібліотек закладів освіти установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.
   Це значить, що завідувачу бібліотеки, якому присвоєна кваліфікаційна категорія “провідний бібліотекар” посадовий оклад може бути встановлений на рівні 9 -12 тарифного розряду. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій. Це щодо посадового окладу.

   Крім того, завідувачу бібліотеки, робота якого пов’язана з фондом підручників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

   Постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек». Згідно з цим документом доплата за вислугу років бібліотечним працівникам встановлюється залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків посадового окладу; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків.

   Постановою КМУ від 30.09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» передбачено установлення працівникам бібліотек надбавки за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
   ————
   Про оплату праці бібліотечних працівників закладів освіти читайте у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7712 і про порядок встановлення тарифних розрядів бібліотечним працівникам в ОМС за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7661

 9. Світлана :

  Доброго дня! Я отримую зарплату по 11 розряду. До якоі категорії себе віднести? Вищої освіти не маю,та на цьому може бути непорозуміння. Дякую

 10. Мария :

  Економіст у відділі освіти, яка зп і від чого залежить?
  Наприклад, є освіта магістра економіки+ досвід роботи, це на щось впливає?

  • Admin :

   Щоб дати відповідь на ваше запитання треба знати в якій якості ваша посада значиться в структурі відділу освіти.

   По перше, відділ освіти може мати бухгалтерію, в якій головний бухгалтер та фахівці є посадовими особами органів місцевого самоврядування.
   По друге, законодавством не забороняється мати у штаті відділу освіти як посадових осіб місцевого самоврядування, так і «непосадових осіб».
   По третє, при відділі освіти може діяти централізована бухгалтерія. Працівники централізованої бухгалтерії не є посадовими особами місцевого самоврядування.

 11. Я працювала вихователем,маю вищу категорію (14 тар.роз).Зараз працюю асистентом вихователя, і отримаю 12 тар.роз.Чи правомірно це?

  • Admin :

   Так, правомірно. Розмір тарифного розряду вихователів залежить від іх освітньо-кваліфікаційного рівня освіти або кваліфікаційної категорії, яка їм присвоюється при проходженні атестації. Для встановлення тарифного розряду асиситенту вихователя додатком 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 такої залежності не встановлено. Їм може бути встановлено посадовий оклад на рівні 10 – 12 тарифних розрядів. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів педагогічним працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників відповідного закладу освіти.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 12. Лена :

  Добрий вечір! Скажіть будь ласка, я педагог – організатор, працюю в БЗШ. Стаж лише один рік, яка ставка мене очікує???

  • Admin :

   Для педагогів – організаторів ЗОШ тарифні розряди передбачені додатком 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 і встановлюються їм в залежності від присвоєної їм кваліфікаційної категорії або від їх освітньо-кваліфікаційного рівня. Для педагога-організатора вищої категорії передбачений 14 т.р., першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р. і без категорії – 10-11т.р. При цьому педагогу-організатору, який не має освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста установлюється 10 тарифний розряд, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 10-11 т.р. і педагогу-організатору, який має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра установлюється 11 тарифний розряд.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

   • Лена :

    Дякую, це зрозуміло! Мене цікавить яка ставка в мене буде з 01.01.2020 року? Буду дуже вдячна за відповідь.

    • Admin :

     Який у вас освітньо – кваліфікаційний рівень? Ви хто: магістр, спеціаліст або бакалавр? Річ у тім, що ця Схема посадових окладів на 2020, 2021 і 2022 роки в 2020 році запроваджена не буде из-за відсутності коштів у Державному бюджеті. Тарифні розряди і посадові оклади в 2020 році будуть встановлюватись як і раніше, відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   • Лена :

    А ще таке питання: я за спеціальністю режисер масових тетралізованих заходів, молодший спеціаліст, в культурі у мене стаж – сім років, яка категорія має в мене бути? Мені дали 10 тарифний розряд, сказали бо це не пед стаж. Чи маю я право на іншу категорію?

    • Admin :

     Для встановлення тарифних розрядів працівникам культури, за посадою до яких ви відноситесь, передбачені вимоги, встановлені наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

     Таблицею 1 додатку 3 до наказу № 745 передбачена СХЕМА тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури, в якій за посадою режисера може бути встановлений тарифний розряд від 10 до 12.

     Для встановлення режисеру відповідного тарифного розряду (10, 11 або 12) наявність у нього кваліфікаційної категорії таблицею 1 додатку 3 до наказу № 745 не передбачена.

     Право встановлювати тарифні розряди працівникам і посадові оклади відповідно до цих тарифних розрядів надано керівнику відповідного закладу культури. Зазвичай при цьому враховуються професійний рівень і рівень освіти працівника, його стажу роботи на займаній посаді, особистий внесок працівника в розвиток закладу, успішне виконання ним роботи, наявність або відсутність дисциплінарних стягнень, наявність фонду оплати праці, необхідного для підвищення заробітної плати працівнику тощо.

 13. Ольга :

  Завідувач методичним відділом заклдау позашкільної освіти зараз має 13 т.р. Його підлеглі методисти мають 14 т.р. За цією постановою завідувач відділу закдажу позашкільної освіти прирівнений до керівників гуртків, хоча раніше була на один т.р.вища. – правильно я зрозуміла? Тобто ставка буде ще зменшена?

  • Admin :

   Це не зовсім так, як ви стверджуєте. В порівнянні деяких посад між собою (але не всіх) – це так і є. В цих схемах посади педагогічних працівників згруповані дещо за іншими критеріями і не обовязково передбачають зменшення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати). Наприклад, в вашу групу (з коефіціентом/посададовим окладом – 2,75 / 5 781 грн.) включені посади, які раніше тарифікувались як за 12 так і за 13 тарифним розрядом. Це сталося не тільки з вашою посадою, а і з багатьма іншими. Наприклад, у такій ситуації опинилися і завідувачі відділень, завідувачі навчально-виробничих (навчальних) майстерень, навчальних лабораторій університету, академії, інституту, навчально-методичних кабінетів, лабораторій училищ, технікумів і коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів і інших закладів, які раніше тарифікувались за 13 т. р. В цю ж групу включені і такі посади, як: музичний керівник вищої категорії закладу дошкільної освіти, або керівники гуртків, секції, студії та інших форм гурткової роботи, які раніше тарифікувались за 10 – 12 т. р.

   Ольга, не переймайтеся так цією постановою, тому що вона все рівно не буде запроваджена в дію в 2020 році, а поготів тим більше. Ця постанова була прийнята попереднім урядом з популістичних міркувань, знаючи наперед, що вона не може бути запроваджена із – за відсутності коштів в бюджеті на її реалізацію. Це було зроблено навмисно з шкідливим умислом, направленим проти сьогоднішньої влади.

   Щодо встановлення на сьогодні тарифних розрядів методистам позашкільних закладів освіти. Їм не всім присвоюється 14 т. р. , а в залежності від здобутого ними освітньо – кваліфікаційного рівня, або від присвоєної їм кваліфікаційної категорії, в промежутку від 10 до 14 тарифного розряду. Дивіться додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   • Надія :

    Доброго дня. Дайте чітку відповідь методистам позашкільних закладів підвищується тарифний розряд чи ні?

    • Орислава :

     Ви пишете щоб не перейматися, як ви дивитесь на те що методист вищої категорії буде отримувати заробітну плату більшу на 1500 гривень більше від мінімальної зарплати?

     • Admin :

      “Не переймайтесь” було написано з огляду на те, що дія постанови КМУ від 10.07. 2019 р. № 822 постановою Кабміну від 15. 11.2019 р. № 1044 була призупинена до 31 грудня 2020 р.

 14. Надія :

  Доброго дня! Працюю на посаді завідувача аспірантури та докторантури. Маю науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента. Паралельно здійснюю роботу на посаді доцента кафедри з погодинною оплатою праці 240 год. на рік. Як буде розраховуватися моя заробітна плата у 2020 році з врахуванням даних обставин. Дякую.

  • Admin :

   Для працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 року передбачається підвищення посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до постанови КМУ від 28.12. 2016 р. № 1037, в якій йдеться, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників бюджетної сфери з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Інші якісь зміни в законодавстві порядку розрахунку заробітної плати працівників закладів освіти і науки в 2020 році не передбачаються. Все залишається, як і в 2019 році. Нові умови оплати праці, які планувалось запровадити з 01.01.2020 р. відповідно до постанови Кабміну від 10.07.2019 р. № 822, поки що в 2020 році відтерміновуються. На жаль, розрахунком індивідуальних заробітних плат ми не займаємось.

 15. Людмила :

  Яка ставка старшого вчителя,вищої категорії?

  • Admin :

   Схемою тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою додатком № 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557, за посадою вчителя вищої категорії передбачений 14 тарифний розряд.

   Відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери 14 тарифний розряд в 2020 році відповідає посадовому окладу у розмірі 5087 грн.

   Згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 цей посадовий оклад педагогічного працівника підлягає підвищенню на 10 відсотків, тобто на 508,7 грн. (5087 х 10 : 100).

   Крім того, відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ставки заробітної плати і посадові оклади осіб, які мають звання “Старший вчитель”, підвищуються на 10 відсотків. Тобто посадовий оклад у розмірі 5087 грн. підлягає підвищенню ще на 508,7 грн.

   Новостворений таким чином посадовий оклад старшого вчителя вищої категорії в 2020 році буде складати 6104,4 грн. (5087,0 + 508,7 + 508,7). На цей посадовий оклад в подальшому нараховуються у відповідних відсотках всі інші доплати і надбавки, в т. ч. за вислугу років, за престижність праці і тому подібне.

 16. Andy :

  Вітаю. Скажіть будь-ласка, за яким розрядом тарифікується ректор інституту післядипломної педагогічної освіти? За статутом, за статусом це ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Проте у 2017 році зявився документ, що встановлював для директорів ( не ректорів) закладів післядипломної освіти ( яким по суті є і інститут післядипломної педагогічної освіти ) 21 розряд. А для ректора ВНЗ 3-4 рівня встановлено 24-й розрядом. То за яким же розрядом тоді тарифікувати ректора інституту післядипломної педагогічної освіти?

  • Admin :

   Так, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (раніше діючого і сьогоднішнього) інститути післядипломної освіти за своїм статусом відносяться до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Ця норма також знайшла своє відображення в постанові Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 ” Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами і доповненнями (додаток 2 до постанови № 1298), а також в Положенні про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, але при встановленні посадових окладів керівникам інституту післядипломної освіти порівняння їх з керівниками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за визначеними для них тарифними розрядами буде дещо некоректним. Так було раніше, тобто до 2017 року, так є і на сьогоднішній день.

   Постанова Кабміну № 1298 (дивитись додаток 2 до постанови № 1298) на протязі всього періоду її дії передбачувала відмінні варіанти встановлення тарифних розрядів для ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і керівникам інститутів післядипломної освіти, а також різні для них розміри тарифних розрядів. Ця відмінність з самого початку і надалі (тобто, умовно, до 2017 року і після) була реалізована відповідно в наказі Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Так, в наказі МОНУ № 557 окремо затверджена Схема тарифних розрядів для посади ректора вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації (додаток 2 до наказу МОНУ № 557) і окремо Схема тарифних розрядів для посади керівника (директора) інституту післядипломної освіти (додаток 10 до наказу МОНУ № 557), при чому з 2 жовтня 2018 року (з дня оприлюднення наказу МОНУ від 20.08.2018 р. № 920, яким було внесено чергові зміни в додаток 10 до наказу МОНУ № 557) директору інституту, посаду якого віднесено до науково-педагогічних посад, присвоюється 21 тарифний розряд, а для директора інституту, посаду якого віднесено до педагогічних посад, посадовий оклад встановлюється на рівні 17 – 18 тарифного розряду.

   Судження щодо встановлення керівнику інституту післядипломної освіти тарифного розряду в залежності від приналежності його інституту до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації є необгрунтованим.

   Встановлення посадового окладу ректору (директору) інституту післядипломної освіти на рівні 24 тарифного розряду (як до 2017 року, так і після) є безпідставним.

 17. Анатолій :

  Яку з/п отримує той хто тільки закінчив аспірантуру і буде викладати в університеті

  • Admin :

   Це буде залежати від багатьох чинників. Умови оплати праці педагогічних та науково – педагогічних працівників передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», а також Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102. Обчисленням заробітних плат окремих працівників ми не займаємось.

 18. То чи зміниться все ж таки заробітня плата вихователя здо з 1 січня 2020?

  • Admin :

   Зміниться, якщо після підвищення її розмір перевищить мінімальну заробітну плату.

 19. Галина Василівна :

  Які надбавки отримає завідувач логопедичного пункту до посадового окладу,якщо у нього вища категорія,він вчитель методист?

  • Admin :

   Положенням про логопедичні пункти системи освіти, яке затверджене наказом Міносвіти від 13.05.1993 р. N 135, посада завідуючого логопедичним пунктом не передбачена.

   На логопедичних пунктах, які відкриваються при загальноосвітніх школах працюють вчителі – логопеди. Безпосереднє керівництво і контроль за логопедичною роботою вчителів-логопедів здійснюють органи державного управління освітою, у віданні яких перебувають логопедичні пункти.

   Праця вчителів-логопедів, які працюють на логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

   Тривалість робочого тижня логопеда – 20 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводяться у неробочий час.

   Згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 посадові оклади педагогічних працівників, у тому числі і вчителів – логопеді, підлягають підвищенню на 10 відсотків.

   Відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, ставки заробітної плати педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20 відсотків.

   Відповідно до підпункту «г» пункту 24 Інструкції № 102 ставка заробітної плати учителя-логопеда, який має педагогічне звання “вчитель-методист” підвищується на 15 відсотків.

   При розрахунку заробітної плати педагогічних працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, слід керуватись нормою постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 і наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 р. № 557, якою встановлено, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення. При цьому утворюється новий посадовий оклад.

   Відповідно до ваших умов новоутворений посадовий оклад в 2020 році вчителя-логопеда вищої категорії (14 т.р.), якому присвоєно педагогічне звання “вчитель-методист”, після трьох підвищень буде становити 7376,15 грн. (5087 х 10% = 508,7; 5087 х 20% = 1017,4; 5087 х 15% = 763,05; 5087,0 + 508,7+ 1017,4 + 763,05 = 7376,15).

   В подальшому всі інші доплати і надбавки, які передбачені до виплати логопеду, нараховуються у відповідно встановлених відсотках на цей новоутворений посадовий оклад, в тому числі надбавка за вислугу років і надбавка за престижність праці.

   Статтею 61 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» педагогічним працівникам передбачено встановлення щомісячно надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %.

   З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабмін постановою від 23.03.2011 р. № 373 (із змінами) запровадив з 1 вересня 2011 р. надбавки в граничному розмірі до 30 відсотків посадового окладу усім категоріям педагогічних працівників, в тому числі і учителям-логопедам.

 20. Тетяна :

  Добрий вечір! Поясніть, будь ласка, чи залишається в силі в 2020 році дія постанови КМУ від 23 січня 2019 р. № 36. Тобто чи будуть збільшуватися на 11% оклади науково-педагогычних працывникыв від тарифної сітки 2020 року?

 21. 1234 :

  Який тарифний розряд встановлюється керівнику(директору) інклюзивно-ресурсного центру з вищою освітою(магістр)?

  • Admin :

   Основними документами, що регулюють організацію і діяльність інклюзивно-ресурсного центру є Закон України «Про освіту» і “Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 22.08.2018 р. № 617).

   Керівництво діяльністю ІРЦ здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

   Згідно з пунктом 47 Положення, на педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

   Тарифний розряд директору Центру встановлюється відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівників закладів загальної середньої освіти(додаток 7 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) і його розмір не залежить від кваліфікаційної категорії педагогічного працівника або від його освітньо-кваліфікаційного рівня. Тарифний розряд встановлюється йому в залежності від кількості учнів (дітей, вихованців), які потребують психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

   Так, наприклад, для керівника Центру з кількість до 150 таких дітей Схемою передбачені 14 – 16 тарифні розряди.

   При визначені конкретного тарифного розряду директору Центру враховуються його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Для директора Центру передбачені такі підвищення посадового окладу:
   – за роботу у закладі (установі) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – на 25 відсотків (постанова КМУ від 20.04.2007 № 643, наказ Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102);
   – на 10 відсотків (Постанова КМУ від 11.01.2018 № 22).
   Внаслідок підвищення посадового окладу, передбаченого для педагогічного працівника Єдиною тарифною сіткою, відповідно цих двох постанов КМУ утворюється новий посадовий оклад, на який нараховуються всі інші доплати і надбавки.

   Директор Центру має право на встановлення йому таких надбавок і доплат:
   – за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад20 років – 30 відсотків;
   – за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373) розмір надбавки складає від 5 до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

   Інші надбавки та доплати (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):
   – за високі досягнення у праці;
   – за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
   – за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків.

   Приклад нарахування З/П директору Центру за січень 2020 року:
   – посадовий оклад згідно 15 тарифного розряду = 5423,0;
   – підвищення посадового окладу на 25% від 5423,0 = 1355,75;
   – підвищення посадового окладу на 10% від 5423,0 = 542,30;
   – надбавка за вислугу років 20% від 7321,05(5423,0 + 1355,75 + 542,30) = 1464,21;
   – надбавка за престижність 20% від 7321,05 = 1464,21;
   ———————–
   Разом нараховано: (7321,05 + 1464,21 + 1464,21) = 10 249,47
   ———————–
   Утримано:
   – податок на доходи фізичних осіб 18% від 10 249,47 = 1844,90
   – військовий збір 1,5% від 10 249,47 = 153,74;
   ———————-
   Разом утримано: (1844,90 + 153,74) = 1998,64
   ———————-
   До видачі: (10 249,47 – 1998,64) = 8250,83

   Іншим педагогічним працівникам Центру так само нараховується заробітна плата, але тарифні розряди їм встановлюються згідно додатку 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 і можуть виплачуватись інші підвищення, надбавки або доплати, наприклад вчителю підвищення посадового окладу за звання “старший вчитель” у розмірі 10%.

 22. Ірина :

  Доброго вечора. Я працюю в ДНЗ музичним керівником 7років, мене прийняли на роботу по диплому молодшого спеціаліста, цього року я закінчила магістратуру (диплом вже отримала). Підкажіть будь-ласка чи збільшиться у мене зарплата зараз, чи вже після атестації (атестують у березні цього року)

  • Admin :

   Тарифний розряд музичному керівнику дошкільного закладу освіти встановлюється відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   Найменування посад Тарифні розряди 
   Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту) ***:
   вищої категорії 12
   першої категорії 11
   другої категорії 10
   без категорії 9
   *** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 9 тарифний розряд.
   Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

   З 1 січня 2020 року набрала чинності Постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

   Ось деякий витяг пунктів з Порядку, які стосуються вас.

   6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

   Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

   Основними видами підвищення кваліфікації є:

   – навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

   – стажування.

   Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

   26. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   30. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

   24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

   Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти.

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.

   25. Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

   Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної (вченої) ради закладу освіти.

   14. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

 23. Наталія :

  Добрий вечір! Я працюю вихователем( стаж 21 рік).Маю диплом молодшого спеціаліста , зараз навчаюсь в університеті (отримаю освітній рівень бакалавр у 2021 році).у липні 2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації (атестуюсь у квітні 2020). Маю 10 тарифний розряд . Коли мені повинні підвищити тарифний розряд ?-чи одразу після закінчення курсів ; – чи на підставі довідки про навчання у виші , -чи після атестації ?

  • Admin :

   На сьогоднішній день порядок проходження атестації і підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачений двома нормативними документами. З 2010 року є чинним “Типове положення про атестацію педагогічних працівників”, затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 і з 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

   Відповідно до пункту 4.1Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій щодо вихователів ДЗО проводиться тих із них, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Тому що ви за наявною у вас освітою не відповідаєте цим вимогам, атестуватись ви з присвоєнням вам кваліфікаційної категорії на сьогодні не маєте права. Ви можете проходити атестацію тільки на відповідність вас займаній посаді.

   Тепер же, з 1 січня 2020 року, відповідно до пункту 26 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Відповідно до пункту 30 цього Порядку здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

   Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

   Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти.

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

   Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

   Відповідно до пункту 4.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників за результатами атестації педагогічним працівникам
   присвоюються кваліфікаційні категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”.

   Категорії педагогічним працівникам присвоюються послідовно від спеціаліста до спеціаліста вищої категорії. Це значить, що вам не може бути, минаючи кв. категорію “спеціаліст”, відразу присвоєно кв. категорію “спеціаліст другої категорії.

   Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

   Пункт 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників передбачає позачергову атестацію працівників, яка може проводитися з метою підвищення кваліфікаційної категорії не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Встановлення тарифних розрядів педагогічних працівників проводиться відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). Відповідно виноски** до Схеми вихователям з кваліфікаційною категорією “спеціаліст” 11 тарифний розряд може бути присвоєно тільки тим із них, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра.

   Враховуючи те, що після закінчення навчального закладу в 2021 році ви набудете освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, ви все рівно не будете мати права на підвищення вам тарифного розряду, навіть при тому, що вам може бути присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.

   За сьогоднішніми нормативно – правовими документами право на підвищення тарифного розряду (12 т.р.) у вас настане не раніше 2023 року, після проходження вами позачергової атестації і присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

 24. Оксана :

  Добрий вечір! Проконсультуйте мене, будь ласка, щодо мого тарифного розряду. Я працюю практичним психологом в реабілітаційному псих. центрі для дітей. Вища освіта спеціаліста. Педагогічний стаж більше 3-х років. Мене тарифікували за 9 т.р. Престижні виплачуються 20%

  • Admin :

   На сьогодні умови оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю передбачені наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

   Посада практичним психологом відноситься до педагогічних працівників.

   Згідно пункту 4 наказу № 526 для педагогічних працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю застосовуються ті розміри посадових окладів і умови оплати праці, які передбачені для відповідних працівників навчальних закладів та установ освіти, тобто їх оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міносвіти від 15.04.1993 р. N 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” та наказу МОНУ від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   Тарифний розряд практичному психологу встановлюється відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   До 1 вересня 2017 року для практичного психолога – спеціаліста Схемою був передбачений 8 – 9 тарифні розряди. З 1.09.2017 року постановою Кабміна від 14.12.2016 р. № 974 були внесені зміни в Схему, відповідно яких тарифні розряди було підвищено на дві позиції, тобто з цієї дати для практичного психолога – спеціаліста Схемою передбачений 10 – 11 тарифні розряди.

   Враховуючи вищезазначене вам не був підвищений тарифний розряд з 1 вересня 2017 року на дві позиції, тобто до 11-го.

   Більш детально щодо оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю можна ознайомитись з нашими коментарями на цій сторінці http://www.zarplata.co.ua/?p=6920

   Напишіть більш детально, з яких видів складається ваша зарплата і яким сумам відповідають ці виплати, який у вас педагогічний стаж і ми скажемо як правильно повинна виплачуватись вам заробітна плата і в яких розмірах.

 25. Наталія :

  Добрий день! Допоможіть розібратись з окладом. Вихователь дошкільного закладу, не маю вищої освіти . Маю 10 тарифний розряд . У січні встановлено оклад 4167грн. . Бухгалтер запевняє ,що мені вірно встановлено оклад.Я знаю ,що в моїх колег з інших міст оклад 4208грн. Чи може відрізнятися оклад в різних районах ? Чи правильно мені встановили оклад?

  • Admin :

   10 тарифному розряду за Єдиною тарифною сіткою в 2020 році відповідає посадовий оклад у розмірі 3826 грн. 4208,6 грн. – це буде той же оклад, але підвищений на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 (3826 х 10 : 100 = 382,6; 3826,0 + 382,6 = 4208,6), тобто новоутворений посадовий оклад, на який повинні нараховуватись всі інші надбавки і доплати, на які ви маєте право, в т.ч. надбавка за вислугу років і надбавка за престижність праці.

   Посадовий оклад в розмірі 4167 грн., який, як ви пишете встановлено вам, не передбачений Єдиною тарифною сіткою на 2020 рік. Це не правильно встановлений оклад. З Єдиною тарифною сіткою можна ознайомитись у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9034

 26. Ганна :

  Добрий день! Підкажіть будь ласка як нараховується зарплата педагогу організатору вищої категорії за класне керівництвом якщо я не маю годин.Тобто маю посаду педагога організатора вищу категорію і класне керівництво.

  • Admin :

   Класне керівництво – це додаткове виконання обов’язків працівником поза межами функціональних обов’язків за своєю основною посадою.

   Виконання обов’язків з класного керівництва педагогічними працівниками без виконання ними функціональних обов’язками за їх основною посадою Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434, не передбачено.

   Розмір додаткової оплати за класне керівництво залежить від класу ЗНЗ, в якому проводиться така робота. Наприклад, для педагога – організатора з вищою категорією і званням “Педагог – організатор – методист” розмір доплати за класне керівництво в V-XI (XII) класах визначений у розмірі 25 відсотків посадового окладу педагога і розраховується в 2020 році таким чином:
   – посадовий оклад за 14 тарифним розрядом згідно Єдиної тарифної сітки – 5087,0 грн.;
   – підвищення посадового окладу на 10 відсотків відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 – 508,7 грн. (5087 х 10 : 100);
   – підвищення посадового окладу на 10 відсотків за звання “Педагог – організатор – методист” – 508,7 грн. (5087 х 10 : 100);
   – доплата за класне керівництво – 1526,1 грн. ((5087,0 + 508,7 + 508,7) х 25 : 100).

   Про порядок доплати педагогічним працівникам за класне керівництво читайте у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7695.

   • НАТАЛІЯ :

    ПІДКАЖІТЬ 20% ЗА ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ НАРАХОВУЄТЬСЯ ВІД ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ 14 РОЗРЯДУ ЧИ ПОСАДОВИЙ РОЗРЯД ПЛЮС 10% ЧИ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ

    • Admin :

     Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується в розмірі 20 відсотків посадового окладу, підвищеного на 10 відсотків відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 і з врахуванням навчального навантаження. Наприклад, вчителю вищої категорії, якому присвоєно почесне звання “заслужений вчитель” і в якого тижневе навчальне навантаження становить 20 годин, розрахунок проводиться таким чином:
     -нараховується посадовий оклад за 14 т. р. – 5087,0;
     -підвищується посадовий оклад на 10% – 5087,0 х 110 : 100 = 5595,7;
     -встановлюється посадовий оклад з врахування навчального навантаження – 5595,7 : 18 х 20 = 6217,44;
     -встановлюється сума надбавки за звання “заслужений вчитель” – 6217,44 х 20 : 100 = 1243,49
     Читайте на нашому сайті статтю “Порядок виплати педагогічним працівникам надбавки за почесне звання «Народний вчитель України» і «Заслужений вчитель України»” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=5792
     ————————————————————————-
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то, будь ласка, не забудьте переглянути 2 – 3 рекламні ролики на нашому сайті (не більше).

 27. Скажіть ,як нараховувати зарплату вихователю інклюзивної групи,яке у них педагогічне навантаження на ставку?

  • Admin :

   Читайте статтю на нашому сайті “Про оплату праці вихователів і асистентів вихователя інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=9227

 28. Доброй ночі! У лютому 2020 року я отримала ступень магістра корекційної освіти. На даний час працюю в спеціальній школі на посаді – вихователь ( бакалавр). Підскажить будь ласка,як зміниться моя тарифна сітка та категорія? Дякую.

  • Admin :

   На сьогоднішній день порядок проходження атестації і підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачений двома нормативними документами. З 2010 року є чинним “Типове положення про атестацію педагогічних працівників”, затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 і з 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

   Відповідно до пункту 26 Порядку № 800 окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Відповідно до пункту 30 цього Порядку № 800 здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

   Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

   Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти.

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

   Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

   Відповідно до пункту 4.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників за результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”.

   Категорії педагогічним працівникам присвоюються послідовно від спеціаліста до спеціаліста вищої категорії. Це значить, що вам не може бути, минаючи кв. категорію “спеціаліст”, відразу присвоєно кв. категорію “спеціаліст другої категорії.

   Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

   Пункт 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників передбачає позачергову атестацію працівників, яка може проводитися з метою підвищення кваліфікаційної категорії не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Враховуючи вищезазначене вам повинні присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів педагогічних працівників (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) фахівцям за посадою вихователів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і яким присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст”, передбачений 11 тарифний розряд.

 29. Олександр :

  Яка сума видачі зарплати на руки якщо вища категорія, та старший вчитель.

 30. Наталія :

  Доброї ночі! Я майстер виробничого навчання, маю 9 тар розряд, 14 років педагогічного досвіду, якщо зараз знову повернуся до педагогічно діяльності, яка заробітна плата буде приблизно? По таблиці прораховано, що оклад буде становити 7000 грн, так?

 31. Юлія Задільська :

  Доброго дня!
  Допоможіть будь-ласка нарахувати суму відпусних на 42 дні без оздоровчих.
  Я вихователь 1(КатегоріЇ),стаж роботи (20 років).
  Оклад:5249,2
  Надбавка: 30 %
  Вислуга: 30 %

  Дякую!

 32. Олександра :

  Добрий вечір. Який посадовий оклад має вчитель-логопед Інклюзивно-реабілітаційного центру?

  • Admin :

   Посадовий оклад залежить від кваліфікаційної категорії у педагога або від його освітньо-кваліфікаційного рівня.

 33. Світлана :

  Доброї ночі!
  Який посадовий оклад вихователя ГПД?

  Чи є різниця у нарахуванні з/п старшого учителя та учителя ІІ категорії?
  Дякую.

  • Admin :

   Посадовий оклад вихователя групи продовженого дня залежить від його кваліфікаційної категорії або від його освітньо – кваліфікаційного рівня. Дивіться додаток 6 до наказу МОНУ від № 557 за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text
   Вчителю, якому присвоєно звання “Старший вчитель”, посадовий оклад підвищується на 10 відсотків.

 34. Доброго дня! Я вчитель вищої категорії маю педзвання “вчитель методист”, стаж роботи 24 роки. У 2020 році закінчила магістратуру й здобула другу фахову вищу освіту. Чи це є підставою підвищення тарифного розряду? Дякую.

  • Admin :

   Вам, як вчителю вищої категорії, і так присвоєно найвищий тарифний розряд (14-й), який можна присвоїти вчителю. Вищого за 14 т.р. для вчителя не передбачено. Дивіться додаток 6 до наказу Міносвіти від 26.09.2005 р. № 557 за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

 35. Світлана :

  Подскажите, будь ласка, какую оплату за совмещение по приказу должен получить заместитель директора училища на время отпуска директора?

 36. Светлана :

  Доброго дня, який буде тарифний розряд для директора гімназії при кількості 367 учнів?

  • Admin :

   Схема тарифних розрядів посад керівників гімназій передбачена додатком 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557. Для директора гімназії при кількості від 301 до 1000 учнів Схемою передбачено 16-17 тарифний розряд. Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. При встановленні тарифного розряду педагогічному працівнику, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

 37. Наталія :

  Доброго дня! Який тарифний розряд на мої 0,5 ставки вихователя-методиста, якщо вихователя маю 12 тарифний розряд(2категорія)? Дякую.

 38. Юрий :

  Працюю ү коледжи майстром виробничого навчання, маю 6 розряд зварника.наптшить будь ласка як мени мають оплачүвати по 6 розряду зварника. Дякую!

 39. Ольга :

  Доброго дня. роз’ясніть, будь ласка, який можна встановлювати тарифний розряд педпрацівнику при прийомі на роботу (без стажу) з дипломом бакалавра?

  • Admin :

   Це залежатиме від закладу, де буде працювати педагогічний працівник і від посади, на яку він буде призначений.

 40. Віра :

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яка ставка має бути у асистента вчителя з 01 січня 2021 року, якщо цей вчитель уже має ІІ категорію. Який тарифний розряд мають йому присвоїти? Вчитель працює в початковій школі.

  • Admin :

   Тарифні розряди асистента вчителя-реабілітолога, асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням – 10, 11 і 12.

   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 41. Олександра Кухтяк :

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а що з зарплатою провідних фахівців закладів ЗВО. Їхні зарплати зміняться?

  • Admin :

   З 01.01.2021 р. їх зарплата зміниться пропорційно зміни розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду, який буде затверджено у бюджеті на 2021 рік.

 42. Наталія :

  Яка повинна бути зарплата людини, яка працює методистом у ЗДО на 0,5 ставки та вихователем 0,5 ставки. Пед освіту, ще здобуває? Є ще 8 років пед. стажу на іншій роботі, але на основі диплома-магістра (освіта економічна – викладала економічні дисципліни).

  • Admin :

   Відповідно додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, як вихователям-методистам, так і вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, але не мають кваліфікаційної категорії, встановлюється 11 тарифний розряд, що з 01.09. 2020 р. відповідає 4383 грн. Відповідно до вимог постанови Кабміну від 11.01.2018 р. № 22 їх посадові оклади підвищуються на 10 відсотків. За наявності 8 років педагогічного стажу їм передбачена до виплати надбавка за вислугу років у розмірі 10% посадового окладу. Крім того відповідно до постанови КМУ від 23.03.2011 № 373 для них передбачена надбавка за престижність педагогічної праці – від 5 до 30 відсотків посадового окладу, розмір якої встановлюється керівником закладу у межах фонду оплати праці.

 43. Доброго вечора!педагогічний колектив центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю,а саме(логопед,дефектолог,психолог,вихователі)звертаємося до вас з проханням надати роз”яснення щодо правомірності отримання нами щорічної грошової допомоги,яка виплачується педагогам,адже ми являємося працівниками закладу соціального захистуДякуємо.

  • Admin :

   На сьогодні умови оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю передбачені наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

   Цим наказом, зокрема, передбачені схеми тарифних розрядів адміністративно-управлінського персонал, робітників та водіїв Центру. Відповідно і умови оплати праці для цих категорій працівників застосовуються ті, які запроваджені цим наказом.

   Пунктом 4 до цього наказу прописано, що для працівників Центру, схеми тарифних розрядів яких не передбачені цим наказом, посадові оклади та умови оплати праці установлюються у розмірах, передбачених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

   Так, наприклад, для медичних працівників Центру, при установленні їм посадових окладів та умов оплати праці потрібно керуватись спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”.

   Згідно пункту 4 наказу № 526 для педагогічних працівників Центру застосовуються ті розміри посадових окладів і умови оплати праці, які передбачені для відповідних працівників навчальних закладів та установ освіти.

   Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.

   Працівники Центру, які займають посади «соціальний педагог», «вихователь», “вихователь-методист”, “вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами”, “вчитель – реабілітолог”, «соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами», “практичний психолог”, «логопед», “музичний керівник”, належать до педагогічних працівників, і на них поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

   Оплата праці педагогічних працівників, а також виплата їм передбачених для них надбавок і доплат проводиться відповідно до наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами) та від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами).

   Згідно підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

 44. Доброго дня!можливо я не правильно сформолювала запитання щодо грошової винагороди.Але педколективу центру комплексної реабілітаціїї виплачується матеріальна грошова допомога перед основною відпусткою на оздоровлення.Нас цікавить виплата згідно ст.57 ” за Пунктом першим статті 57 Закону України «Про освіту» визначено, що держава забезпечує педагогічним працівникам виплату щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.”Кожного року ми її отримуваали в повному обсязі.В минулому лише 70%,за цей обіцяють 80%.Я правильно зрозуміла,її отримання залежить від рішення керівника і в межах фонду заробітної плати?Дякю.

  • Admin :

   Згідно з пунктом 2 Порядку № 898 щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні за відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни. Вона надається в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу освіти чи методичної установи на оплату праці.
   Щорічна грошова винагорода надається відповідно до положення, яке затверджується керівником закладу освіти чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом і може містити додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 Порядку № 898, з урахуванням специфіки закладу освіти чи методичної установи.
   Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

   Читайте на нашому сайті статтю “Щодо деяких особливостей виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8710

 45. Доброго дня! Цікавить питання надбавки за престижність педагогам. Прочитала, що з 1 січня 2018 року повинні виплачувати її в розмірі 20%. Педагогам нашої установи платиться лише 10%, пояснюючи це тим, що у колективному договорі зазначений саме такий розмір виплати. Чи правомірно це? Чи ми маємо право на її збільшення і від кого це залежить? Дякую.

  • Admin :

   Ознайомтесь, будь ласка, з постановою Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” на нашому сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=3907

 46. Oksana Чигрова :

  як нараховується доплата за завідування кабінетом інформатики? В мене 2 категорія, 11 років стажу, 9 годин навантаження. Дякую

  • Admin :

   Відповідно до абзацу 1 пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 учителям, іншим працівникам закладів загальної середньої освіти провадиться додаткова оплата за завідування навчальними кабінетами в розмірі 10 – 13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Згідно абзацу 2 пункту 41 Інструкції у школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата у розмірі 5 – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Конкретний розмір доплат установлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

   Як бачимо, це дві різні доплати, у першому випадку – за завідування навчальними кабінетами, а у другому – за обслуговування обчислювальної техніки.
   Отже, вчитель інформатики ЗСО має право одночасно отримувати доплати за завідування кабінетом інформатики і за обслуговування електронно-обчислювальної техніки відповідно до абз. 1 і 2 п. 41 Інструкції № 102.
   Розміри таких доплат обчислюють виходячи зі ставки заробітної плати вчителя відповідної кваліфікаційної категорії, встановленої за наслідками атестації, незалежно від обсягу тижневого навантаження, затвердженого при тарифікації.

   Пункт 41 Інструкції не передбачає встановлення доплати на посадовий оклад з врахуванням педагогічного навантаження. Наприклад, якщо вчитель працює на 0,5 ставки, то доплата за завідування кабінетом оплачується йому саме від 1,0 ставки, адже вчитель незалежно від того яке в нього навантаження повинен обов’язки виконати відповідно до Положень про кабінет, а не на половину чи ще менше (а чи більше, як у вашому випадку).

   Тому, якщо вам, наприклад, встановлено доплату за завідування у розмірі – 10%, а за обслуговування – 7%, то з 01.01.2021 року місячний розмір цих доплат буде складати:
   – за завідування 10% від посадового окладу (12 т.р.) 5660 грн. з урахуванням його підвищення на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 – 622 грн. 60 коп. (5660 х 110 : 100 х 10 : 100);
   – за обслуговування – 7% – 435 грн. 82 коп. (5660 х 110 : 100 х 7 : 100).

 47. Катерина :

  Доброго дня, підкажіть будь ласка, я працюю вчителем хімії в школі з 02,12,19, влаштовувалась на роботу за дипломом бакалавра, 30,12,2020 року отримала диплом магістра. Як можна розрахувати на скільки збільшиться моя заробітна плата та яка моя категорія? Є надбавки за завідування кабінетом хімії, класне керівництво (5 клас) та робота в інклюзійному класі. Дякую.

  • Admin :

   Після отримання вами диплому магістра ваш тарифний розряд не може бути нижчим 11 тарифного розряду, а з врахуванням положень постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, може бути навіть більшим від 11 т.р. Прочитайте уважно цей порядок, та дійте відповідно до його положень, особливо його розділу “Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”. З постановою можна ознайомитись за посиланням : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#Text

 48. Світлана :

  Доброго часу доби. Скажіть, будь ласка, яка зарплата буде у працівника у 2021 році у ЗДО на 0,75 інструктор з фізкультури та 0,5 методиста. Педосвіта ще здобувається, але є 8 років педстажу? І чи є право на застосування ПСП, якщо є дві дитини і чоловік не користується даною пільгою? Та який розмір відпустки? Дякую.

  • Admin :

   В ЗДО у фахівця без кваліфікаційної категорії на посаді інструктора з фізкультури тарифний розряд буде – 9, посадовий оклад становитиме 3464,25 грн. (4619 х 0,75), а з врахуванням підвищення його на 10% згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 – 3810,68 грн. (3464,25 х 110 : 100). На посаді вихователя – методиста – 10 т.р., посадовий оклад становитиме 2429,5 грн. (4859 х 0,5), а з врахуванням підвищення його на 10% згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 – 2672,45грн. (2429,5 х 110 : 100). Від цих, підвищених на 10% посадових окладів розраховується надбавка за стаж у розмірі 10%. Якщо маєте право на надбавку за престижність, то у затвердженому для вас розмірі надбавка розраховується теж від цих, підвищених на 10% посадових окладів.

   Граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги в 2021 році одному з батьків визначається як добуток 3180 грн. на відповідну кількість дітей, тобто у вашому випадку це — 6360 грн. (3180 грн. х 2).
   Розмір пільги: на 2-х дітей 2270,0 грн. (1135,0 х 2).
   Таким чином, якщо ваша зарплата в 2021 році в якомусь з місяців складатиме менше 6360 грн. то податком на доходи фізичних осіб буде обкладатись тільки та її частина, яка буде перевищувати 2270 грн.

   • Світлана :

    Щиро дякую за відповідь, роз’яснили все досить доступно та зрозуміло. А що з приводу відпустки?

    • Admin :

     Згідно постанови КМУ від 14.04.1997 р. № 346 тривалість щорічної основної відпустки за посадами директора, завідувача, вихователя-методиста, інструктора з фізкультури, музичного керівника, практичного психолога, соціального педагога – 42 календарних днів. Для вчителя-дефектолога, учителя-логопеда, вихователя, асистента вихователя – 56 кал. дн.

 49. Добрий день! Підкажіть будь ласка! Я працюю інструктором з фізичної культури в ДНЗ на ставку.. Закінчила бакалавра, стаж роботи 9 р і 6 місяців. Маю тарифний розряд 9. Чи правильно в мене стоїть тарифний розряд?

  • Admin :

   Правильно. Відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадою інструктора з фізкультури для фахівця без кваліфікаційної категорії передбачений 9 тарифний розряд.

 50. Діана :

  Доброго дня! Я працюю асистентом вчителя початкових класів (1 клас), влаштувалася на основі диплома бакалавра кваліфікація «Початкова освіта», після отримання диплома магістра мала би підвищитися зарплата, але мені сказали, що я працюю не по спеціалізації тому не буде підвищення. Чи вірно мені відповіли?

  • Admin :

   Згідно Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 9 до Наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) асистенту вчителя може бути встановлений 10, 11 або 12 тарифний розряд.
   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.
   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.
   Таким чином, після здобуття вами освітньо – кваліфікаційного рівня магістра вам не обов’язково повинен бути підвищений тарифний розряд, а відповідно і посадовий оклад.

 51. Виктория :

  Доброго дня. Працюю асистентом вихователя в інклюзивній групі ДНЗ. Маю диплом бакалавра та навчаюсь на магістратурі. Мені призначено 10 тарифний розряд. Чи може бути мені призначено 11 тарифний розряд, якщо на даний момент я лише здобуваю ступінь магістра і не маю відповідного диплому, чи це можливо лише по завершенню навчання?

  • Admin :

   Відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадою асистента вихователя передбачений 10. 11 і 12 тарифний розряд.
   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.
   При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 52. Геннадій :

  Доброго вечора. Допоможіть будь ласка у вирішенні наступного питання. Я працюю завідувачем дошкільного навчального закладу , у мене диплом магістра з фізичного виховання та спорту – заробітню платню отримую за 14 тарифним розрядом. Підскажіть – так повинно бути чи мені повинні нараховувати за 15 тарифним розрядом?

  • Admin :

   Посадові оклади завідувача закладу дошкільної освіти передбачені додатком 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 на рівні 14 –16 тарифного розряду. При цьому будь-яких критеріїв або вимог для встановлення йому конкретного тарифного розряду наказом № 557 не передбачено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   Згідно з п. 4 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери” конкретний тарифний розряд завідувачу встановлюється наказом керівника відповідного органу управління освіти в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, і може залежати від рівня його професійної освіти, професійної компетентності, педагогічного досвіду, результативності та якості роботи, стажу роботи на педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, інших даних, які характеризують його професійну діяльність.

 53. Наталя :

  Доброго часу доби. Маю вищу категорію, звання Старший вчитель, години, класне керівництво і т. д. Надбавку за звання Старший вчитель мені нарахували таким чином: обчислили 10 відсотків від посадового окладу без 10-відсоткової надбавки,тобто від 6461грн, що склало 646.10 грн, потім це число додали до підвищеного згідно Постанови КМУ №22 від 11.01.18 на 10% окладу(7107.10грн) і одержали суму 7753.2грн, а вже потім всі інші нарахування за години, класне керівництво тощо здійснені з такої суми. Дайте, будь ласка, роз’яснення, чи правомірне таке нарахування надбавки за звання Старший вчитель, чи правильно було б нараховувати цю надбавку до окладу 7107.10грн, тобто: 7107,10 +710,71=7817.81 і з такої суми виконувати всі інші нарахування з/плати? Якщо можна, дайте, будь ласка, детальну відповідь з правильним обчисленням нарахування.

  • Admin :

   Так, вам все правильно розрахували. Виплата за звання “Старший вчитель” – це не надбавка, а підвищення посадового окладу, так само, як і підвищенням є виплата, передбачена постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22 . Відповідно до пункту 5 наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 у разі, якщо працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

 54. Іванна :

  Доброго вечора! Поясніть будь ласка: 1) Який тарифний розряд може бути встановлений для асистента вчителя – реабілітолога Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (маю повну вищу педагогічну освіту)? 2) Чи враховується наявність вищої кваліфікаційної категорії за посадою методист методичного кабінету? 3) Якими нормативними документами це обумовлено? Дякую.

 55. Іванна :

  Доброго ранку! Чи підлягає атестації педагогічний працівник на посаді асистента вчителя – реабілітолога Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю? Які умови атестації? Згідно яких нормативних вимог? Дякую.

  • Admin :

   1. Щодо оплати праці асистента вчителя – реабілітолога Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю керуватися документами, які регулюють освітню галузь чи соціальну сферу? Центр перебуває у підпорядкуванні департаменту соціального захисту.

   На сьогодні умови оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю передбачені наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

   Цим наказом, зокрема, передбачені схеми тарифних розрядів адміністративно-управлінського персонал, робітників та водіїв Центру. Відповідно і умови оплати праці для цих категорій працівників застосовуються ті, які запроваджені цим наказом.

   Пунктом 4 до цього наказу прописано, що для працівників Центру, схеми тарифних розрядів яких не передбачені цим наказом, посадові оклади та умови оплати праці установлюються у розмірах, передбачених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

   Так, наприклад, для медичних працівників Центру, при установленні їм посадових окладів та умов оплати праці потрібно керуватись спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”.

   Згідно пункту 4 наказу № 526 для педагогічних працівників Центру застосовуються ті розміри посадових окладів і умови оплати праці, які передбачені для відповідних педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

   Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.

   Працівник Центру, який займає посаду “вчитель – реабілітолог” відпповідно до даного Перееліку відноситься до педагогічних працівників і на нього поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

   Оплата праці педагогічних працівників, а також виплата їм передбачених для них надбавок і доплат проводиться відповідно до наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами) та від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами).

   Пунктом 1 Інструкції № 102 встановлено, що умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати, зокрема, таких категорій працівників: педагогічних працівників установ охорони здоров’я й соціального забезпечення (в тому числі педагогічних працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю).

   Крім того пунктом 16 Інструкції № 102 встановлено, що педагогічним працівникам установ охорони здоров’я, соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти.

   2. Який тарифний розряд може бути встановлений для асистента вчителя – реабілітолога Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (маю повну вищу педагогічну освіту)?

   3. Чи враховується наявність вищої кваліфікаційної категорії за посадою методист методичного кабінету?

   4. Якими нормативними документами це обумовлено?

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вчителя – реабілітолога від наявності в нього певного рівня освіти, а також кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів посад педагогічних працівників (додаток 6 до Наказу МОНУ № 557) не передбачена.

   Як правило на посаду асистента вчителя – реабілітолога призначається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.

   Відповідно до цієї Схеми тарифних розрядів асистенту вчителя – реабілітолога може бути присвоєно 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   5. Чи підлягає атестації педагогічний працівник на посаді асистента вчителя – реабілітолога Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю? Які умови атестації? Згідно яких нормативних вимог?

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Залежність встановлення тарифного розряду асистенту вчителя – реабілітолога від наявності в нього кваліфікаційної категорії не передбачена, тому атестацію він повинен проходити тільки на відповідність його займаній посаді.

   Згідно п. 1.7. Типового положення атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою, зокрема, підвищення його тарифного розряду.

   Така позачергова атестація не передбачає якихось термінів чи проміжків часу для її проходження крім щодо осіб, прийнятих на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів. Такі особи атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

   До 10 жовтня асистент вчителя – реабілітолога пише заяву в атестаційну комісію першого рівня, що бажає пройти атестацію на відповідність займаній посаді.

   До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.

   Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, вихованців з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

   Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

   Атестація педагогічних працівників атестаційною комісією першого рівня здійснюється до 1 квітня.

   Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

   За результатами атестації атестаційна комісія приймає у такому випадку таке рішення: педагогічний працівник відповідає або не відповідає займаній посаді.

   Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

   За результатами атестації асистенту вчителя – реабілітолога може бути присвоєний 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя – реабілітолога може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 56. Потрібна ваша допомога. У нашого працівника загальний стаж 27 років (з них, 2 – працювала у школі піонервожатою, 17 років працювала в районному методичному кабінеті: спочатку на посаді секретаря, згодом – оператор комп”ютерного набору (5 тарифний розряд, з/п – мінімальна).За цей час отримала вищу педагогічну освіту (спеціаліст). На даний час, у зв”язку з децентралізацією, РМК – стало Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Працівник відповідальний, гарний, з документами та комп. технікою на “ТИ”, діловодство знає, з ним працює, оформлення різних документів тощо. Тому пропонуємо роботу у новій структурі, але не знаємо яку посаду пов”язаною з документами запропонувати, щоб заробітна плата була на рівні 9-10 тарифного розряду (маючи вищу освіту). Заздалегідь вдячні.

  • Admin :

   Враховуючи те, що Центр професійного розвитку педагогічних працівників у своїй діяльності керується, зокрема, Законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”, він є закладом освіти.

   Умови оплати праці працівників закладів та установ освіти врегульовані, зокрема, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 та наказом МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

   Згідно пункту 11 Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 672 “Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників”, штатний розпис центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються засновником центру. За рішенням засновника до штатного розпису центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

   Додатком 11 до наказу МОНУ № 557 передбачена схема тарифних розрядів, зокрема, посад фахівців навчальних закладів і установ освіти. Так, за посадою провідного фахівця Схемою передбачений 10 тарифний розряд, для фахівця 1- ї категорії – 9 т.р., 2-ї категорії – 8 т.р. і для фахівця без категорії – 7 т.р.

   Кваліфікаційні вимоги щодо фахівців навчальних закладів і установ освіти містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336.

   Перечень професій фахівців, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, міститься в розділах “Професіонали” та “Фахівці” Довідника.

   Назва професії “Фахівець” може бути розширена за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Наприклад, “Фахівець з інформаційного забезпечення”, “Фахівець відділу зв’язків з громадськістю” тощо.

 57. Наталія :

  Добрий день! Чи можна перевести на посаду вихователя помічника вихователя, в якогї є диплом бакалавра педагогіки і закінчила НУБІПу та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність “Соціальна робота”Кваліфікація-соціальна робота, менеджер у соціальній сфері, викладач із соціальної педагогіки. Який тарифних розряд можна поставити і чи впливає на це навчальний заклад в якому було здобуто освіту? Буду дуже вдячна за роз’яснення. Дякую.

  • Admin :

   В принципі на посаду вихователя закладу дошкільної освіти може бути призначена навіть особа, яка не має відповідної освіти, але відповідно до частини першої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту” педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – це особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадою вихователя ЗДО передбачені наступні тарифні розряди:
   – вищої категорії – 14 т.р.
   – першої категорії – 13 т.р.
   – другої категорії – 12 т.р.
   – без категорії – 10 – 11 т.р.

   При цьому фахівцям без категорії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, установлюється 11 тарифний розряд, а фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра може бути установлений як 10 так і 11 тарифний розряд.

   Отже, якщо ви будете призначені на посаду вихователя, то, відповідно ваших даних про освіту, вам може бути установлений як 10 так і 11 тарифний розряд.

   Але в подальшому із цією освітою, яка у вас на сьогодні є, ви не зможете проходити атестацію на отримання кваліфікаційної категорії, а відповідно підвищувати свій тарифний розряд (від 12 до 14 т.р.).

   Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930

   Відповідно до цього Типового положення основна вимога для атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій щодо вихователів дошкільних навчальних закладів – це повна вища педагогічна освіта зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Тому щоб рости далі, вам обов’язково в подальшому необхідно буде здобути вищу педагогічну, або базову педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання .
   —————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 58. Анна :

  Доброго вечора, я працюю дефектологом в ІРЦ, атестувалась на ІІ категорію, який мені мають дати тарифний розряд? ДЯКУЮ

 59. Добрий день.Підкажіть,будь ласка. Музичний керівник ДНЗ з дипломом педагогічного училища “молодший спеціаліст” , вчитель музики, музичний керівник 2002 року випуску. При прийнятті на роботу було визначено 7 тарифний розряд. В 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації, атестаційна комісія присвоїла кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, залишивши 7 тарифний розряд. В 2017 “піднято” тарифний розряд до 9-го. Цього року порушено атестаційною комісією першого рівня клопотання про присвоєння педзвання “вихователь-методист”. Типове положення про атестацію педпрацівників 5 розділ, пункт 5.4 стверджує: “Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту можуть присвоюватися педагогічні звання “вихователь-методист” (для музичних керівників…)…, якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менше як 8 років та вони мають найвищий тарифний розряд”. Не можу зрозуміти, то якщо неповна вища освіта дає таке право, як можна виконати умову “вищий тарифний розряд”?? Дякую.

  • Admin :

   Для музичного керівника ЗДО додатком 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 передбачені тарифні розряди:
   – вищої категорії – 12 т.р.;
   – першої категорії – 11 т.р.;
   – другої категорії – 10 т.р.;
   – без категорії – 9 т.р.

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені, зокрема, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Для присвоєння музичному керівнику ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом п’ятнадцятим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої музично-педагогічної освіті або двох освіт, одна з яких – неповна вища або базова музична освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Музичний керівник ЗДО, який не відповідає вище наведеним вимогам, теж повинен проходити атестацію, але не з приводу присвоєння йому кваліфікаційної категорії, а для визначення відповідності його займаній посаді.

   Крім того музичному керівнику ЗДО за результатами атестації може бути присвоєне педагогічне звання “вихователь – методист”.

   Право на проведення атестації з приводу присвоєння педагогічним працівникам педагогічного звання має атестаційна комісія не I, а II рівня.
   Атестаційна комісія I рівня має право лише порушувати клопотання перед атестаційними комісіями вищих рівнів про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням). Про це йдеться в підпункті 3 пункту 2.12 Типового положення № 930.

   Пунктом 5.4 Типового положення № 930 передбачено, що педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання “вихователь-методист” (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), “старший учитель”, “старший вихователь”, якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

   На них також поширюються вимоги пункту 5.2 Типового положення № 930 (це важливо).

   В цьому пункті, зокрема, йдеться, що педагогічне звання “вихователь-методист” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”.

   Тому, хоч ви і маєте базову музичну освіту, але не маєте другу – повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом, вам не може бути присвоєна кваліфікаційна категорія спеціаліста вищої категорії, а відповідно і найвищий тарифний розряд (12 т.р.).

   А з цього випливає, що вам не може бути присвоєне педагогічне звання “вихователь – методист”, тому що ви не відповідаєте всім трьом вимогам, переліченим в пункті 5.4 Типового положення № 930.

 60. Ірина :

  Вітаю! Місяць працюю логопедом у медичному закладі (неврологічне відділення), до цього часу працювала у ДНЗ, зарплата суттєво відрізняється (обидва заклади комунальні). Чи є різниця між оплатою праці логопеда закладу освіти і закладу охорони здоров‘я?Цікавить вислуга (чомусь не нарахована, хоча б мала би бути) і престижність. Буду вдячна за відповідь.

  • Admin :

   Пунктом 1.3. наказу «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519) встановлено, що оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

   В пункті 1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція № 102), йдеться, що умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати таких категорій працівників: педагогічних працівників установ охорони здоров’я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та інших підприємств і організацій.

   Крім тог, пунктом 16 Інструкції № 102 передбачено, що педагогічним працівникам установ охорони здоров’я, соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти.

   Для визначення умов оплати праці логопеда, який має педагогічну освіту та працює в комунальному некомерційному медичному закладі потрібно встановити до якої сфери діяльності він відноситься — до медичної чи педагогічної. Для цього потрібно звернутися до Наказу № 308/519 та постанови КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Постанова № 963).

   В Наказі № 308/519 відсутні посилання на те, що логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення є медичний працівник.

   При цьому третім абзацом розділу «Посади педагогічних працівників» Постанови № 963 передбачено, що логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення відноситься до категорії педагогічних працівників.

   Отже, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення — це педагогічний працівник, тому оплату праці такому працівникові потрібно проводити з дотриманням вимог Закону України «Про освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 та наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

   Це означає, що ви маєте право на виплату вам надбавки за вислугу років на умовах, передбачених Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78.

   В пункті 2 постанови № 78 йдеться, що дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

   Ви також маєте право на виплату вам надбавки за престижність праці на умовах, передбачених постановою Кабміну від 23.03.2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”.

   Ви також маєте право на підвищення вашого посадового окладу відповідно додатку 5 до Інструкції № 102.

   Згідно з додатком 5 до Інструкції № 102 ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних працівників установ охорони здоров’я відповідно до переліку установ підвищуються на 15-20%.

   Додатком 5 до Інструкції N 102 затверджено перелік спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15- 25%. До цього переліку згідно з пунктом 7 належать дитячі лікарні (відділення).

   Таким чином, логопед, який працює з дітьми з важкими порушеннями мови в медичному закладі, має право на таке підвищення.

   Відповідно до пункту 31 Інструкції N 102 конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від інтенсивності і тривалості спілкування з учнями (вихованцями), які мають вади фізичного чи розумового розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 61. Ольга :

  Скажіть, будь ласка, працюю практичним психологом на 0,75 ставки (основна робота) та на 0,5 (сумісник). Як мені повинні нарахувати матеріальну допомогу на оздоровлення? Бо наскільки я розумію, виплата повинна бути у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи. Тобто, якщо у мене 0,75 ставки це припустимо 4700 грн в місяць, а ставка – 6100, то матеріальну допомогу на оздоровлення я повинна отримати у розмірі 6100? N 351/13/84-16 від 31.03.2016 р. “Щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам”

  • Admin :

   Ви праві. І ваше посилання у даному випадку на лист МСПУ від 31.03.2016 р. N 351/13/84-16 є цілком слушним.

   В спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11.06.2001 р. «Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки» роз’яснено, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується.

   У листі зазначено, що виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання.

   Тому, незалежно від того, що ви виконуєте роботу крім основної ще і за сумісництвом, ви маєте право на отримання тільки одної матеріальної допомоги за місцем основної роботи у розмірі місячного посадового окладу незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується.

   При виплаті допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу враховуються всі, належні працівнику підвищення, як то: за педагогічні звання, а також підвищення посадового окладу на 10%, яке передбачене постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22.

   Під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

 62. Андрей :

  яка ставка методиста вищої категорії науково методичного центру ПТО

 63. Татьяна :

  Скажіть будь ласка скільки годин на тиждень у асистента вчителя в професійно технічному закладі

  • Admin :

   Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” педагогічне навантаження асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти – 25 годин на тиждень.

 64. Олена :

  ГПД у початковій школі 25 учнів. Відділ освіти виділяє лише 0,5 ставки. Чи правомірно це?

  • Admin :

   Комплектування штатних розписів закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНУ від 06.12.2010 № 1205. Згідно цих ТШН у школах для роботи групи продовженого дня вводиться посада вихователя в залежності від загальної кількості годин роботи групи, а не від кількості учнів в ній, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень ( відповідно на 0,5 ставки – 15 годин на тиждень).

 65. Олена :

  Дякую за відповідь

 66. Наталія :

  Добрий день! Пояснити будь ласка, який розряд можна дати, якщо я працюю вихователеи в ДНЗ, маю освіту бакалавр педагогіки і отримала магістра соціальний педагог? Чи впливає заклад освіти на присвоєння розряду? Дякую

  • Admin :

   Вихователю ЗДО тарифний розряд встановлюється в залежності від його кваліфікаційної категорії, яка присвоюється йому в порядку проходження ним атестації, а при відсутності кваліфікаційної категорії за його освітньо – кваліфікаційним рівнем.
   Тарифні розряди педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти встановлюються відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів (додаток 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).
   Для вихователя ЗДО цією Схемою передбачені наступні тарифні розряди: фахівця вищої категорії – 14 т.р., першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р. і без категорії 10-11 т.р.

   Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра може бути встановлений як 10 так і 11 тарифний розряд.

   При встановленні йому тарифного розряду враховується його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Умовами оплати праці педагогічних працівників не передбачена вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра установлюється 11 тарифний розряд.
   Таким чином, якщо ви маєте освітній рівень магістра з соціальної педагогіки, але не маєте кваліфікаційної категорії, то вам повинні встановити -11 тарифний розряд.
   Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
   За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія, може бути присвоєно відповідне педагогічне звання.
   Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом двадцятим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічної освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання, або він має дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.
   Таким чином, оскільки ви маєте базову педагогічну освіту (бакалавра) з спеціальності дошкільної освіти, а другу – повну вищу педагогічну освіту (магістра) за іншим фахом, то ви маєте право на проходження атестації з правом присвоєння вам кваліфікаційної категорії, а відповідно маєте право на підвищення тарифного розряду.

   • Наталія :

    Дякую вам за роз’яснення! Скажіть будь ласка, а якщо є повна вища педагогічна освіта філолога, а не дошкільна, а є закінчені тільки курси чи можна отримати 1 категорію і достроково. Попередньо було присвоєно 2 категорію. Дякую.

    • Admin :

     Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом двадцятим пункту 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічної освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання, або він має дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

     Відповідно до пункту 3.26 Типового положення № 930, особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

     Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

 67. Iванна :

  Доброго вечора! Поясніть будь ласка, яке тижневе навантаження в логопеда неврологічного відділення в лікарні? Дякую.

  • Admin :

   Згідно з пунктом 1.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519, оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посада логопеда закладу охорони здоров’я відноситься до педагогічних працівників.

   Таким чином оплата праці логопеда закладу охорони здоров’я здійснюється відповідно до умов оплати праці педагогічних працівників.

   Відповідно до підпункту “а” пункту 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102, ставки заробітної плати (посадові оклади) логопеду закладу охорони здоров’я виплачуються за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень).

   • Іванна :

    Дякую за відповідь. Отже, якщо я працюю на 0,25 ставки логопедом в неврологічному відділі то на тиждень я повинна відпрацювати 4.30год. Чи правильно я зрозуміла?

 68. Іванна :

  Як рахувати оплату праці логопеда. Працюю вихователем, маю 16 років стажу і логопедом на 0,25 ставки з березня 2021р в лікарні (по сумісництву). Логопедичного стажу немає, освіта вища.

  • Admin :

   Пунктом 1.3. наказу «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519) встановлено, що оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

   В пункті 1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція № 102), йдеться, що умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати таких категорій працівників: педагогічних працівників установ охорони здоров’я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та інших підприємств і організацій.

   Крім тог, пунктом 16 Інструкції № 102 передбачено, що педагогічним працівникам установ охорони здоров’я, соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти.

   Для визначення умов оплати праці логопеда, який має педагогічну освіту та працює в комунальному некомерційному медичному закладі потрібно встановити до якої сфери діяльності він відноситься — до медичної чи педагогічної. Для цього потрібно звернутися до Наказу № 308/519 та постанови КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Постанова № 963).

   В Наказі № 308/519 відсутні посилання на те, що логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення є медичний працівник.
   При цьому третім абзацом розділу «Посади педагогічних працівників» Постанови № 963 передбачено, що логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення відноситься до категорії педагогічних працівників.

   Отже, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення — це педагогічний працівник, тому оплату праці такому працівникові потрібно проводити з дотриманням вимог Закону України «Про освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та деяких інших нормативних документів, що стосуються оплати праці педагогічних працівників.

   Це означає, що ви маєте право на виплату вам надбавки за вислугу років на умовах, передбачених Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78.

   В пункті 2 постанови № 78 йдеться, що дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

   Ви також маєте право на виплату вам надбавки за престижність праці на умовах, передбачених постановою Кабміну від 23.03.2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”.

   Ви маєте право на підвищення вашого посадового окладу на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22.

   Ви також маєте право на підвищення вашого посадового окладу відповідно додатку 5 до Інструкції № 102.

   Згідно з додатком 5 до Інструкції № 102 ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних працівників установ охорони здоров’я відповідно до переліку установ підвищуються на 15-20%.

   Додатком 5 до Інструкції N 102 затверджено перелік спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15- 25%. До цього переліку згідно з пунктом 7 належать дитячі лікарні (відділення).

   Таким чином, логопед, який працює з дітьми з важкими порушеннями мови в медичному закладі, має право на таке підвищення.

   Відповідно до пункту 31 Інструкції N 102 конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від інтенсивності і тривалості спілкування з учнями (вихованцями), які мають вади фізичного чи розумового розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання.

   Приклад розрахунку заробітної плати за зовнішнім сумісництвом логопеда неврологічного відділення лікарні.

   – посадовий оклад на 0,25 шт. од. за 11 т.р. (без категорії) 5260,0 х 0,25 = 1315,0 грн.;
   – підвищення П/О на 10% згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 від 1315,0 х 10% = 131,5 грн.;
   – підвищення П/О на 20% за роботу в групі для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку (п.28 і додаток 5 до Інструкції 102) від 1315,0 х 20% = 263,0 грн.;
   – надбавка за вислугу років (1315,0 + 131,5 + 263,0) = 1709,5 х 20% = 341,9 грн.;
   – надбавка за престижність (1315,0 + 131,5 + 263,0) = 1709,5 х 20% = 341,9 грн.
   ————————–——————–
   Разом нараховано: 1315,0 + 131,5 + 263,0 + 341,9 + 341,9 = 2393,3 грн.
   ————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 69. Альона :

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, за якою категорією мені мають нараховувати зарплату? В минулому році працювала на посаді заступника з виховної роботи, вчителя хімії. Проатестована на І категорію. В цьому році мене перевели на посаду педагога-організатора (0,5ставки) + години хімії. В зв’язку зі зменшенням кількості учнів. Курсів підвищення кваліфікації педагога організатора я не проходила. Мені будуть оплачувати як спеціалісту 0,5 ставки педагога-організатора? Дякую!

  • Admin :

   Згідно з пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Відповідно до пункту 4.1 цього Типового положення умовою для атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій педагога-організатора є наявність у нього повної вищої педагогічної освіти незалежно від спеціальності.

   Отже, якщо ви маєте повної вищу педагогічну освіту, то при переході на роботу на посаду педагога-організатора за вами на цій посаді зберігається раніше присвоєна вам перша кваліфікаційна категорія.

 70. Доброго дня! У мене основна посада педагог – організатор, І категорія, 30 років педстажу і 3 години музики (5-7кл), Поясніть, будь ласка, як повинні оплачувати ці три години. Дякую.

  • Admin :

   3 години музики в день, або на тиждень?

   Умови оплати праці педагогічних працівників закладів і установ освіти визначені в Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженій наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 (далі – Інструкція).

   Відповідно до абзацу четвертого пункту 91 Інструкції інші працівники закладів освіти (у тому числі педагоги-організатори) можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

   Названим працівникам за норму годин, визначену в цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для учителів (за тарифікацією).

   За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у пункті 91 Інструкції, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

   Тобто педагог-організатор у закладі загальної середньої освіти, який по основній роботі отримує повний посадовий оклад, під час основного робочого часу може вести викладацьку роботу у цьому ж закладі в середньому не більше 12 годин (480 годин на рік) на тиждень за тарифікацією вчителя і, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою.

   Крім того, педагогічні працівники мають право виконувати регулярну оплачувану роботу за сумісництвом на умовах іншого трудового договору у вільний від основної роботи час у цьому самому чи іншому навчальному закладі.

   Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від роботи час у тій смій (внутрішнє сумісництво) чи іншій установі, організації (зовнішнє сумісництво).

   Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день та повний робочий день у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половину місячної норми робочого часу. Це передбачено пунктом 2 постанови КМУ від 03.04.1993 р. N 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”.

   Працівники, які працюють за сумісництвом, отримують заробітну плату за фактично виконаний обсяг робіт та відповідно до прийнятої в установі системи оплати праці.

   Нарахування заробітної плати внутрішнім сумісникам здійснюється окремо за основною посадою і за сумісництвом.

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Відповідно до пункту 3.23 Типового положення педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

   При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

   Відповідно до пункту 4.1 Типового положення умовою для атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій учителя є наявність у нього повної вищої педагогічної освіті з предметів, які викладають.

   • Дякую за відповідь, але хотілося б уточнить: 3 години музики на тиждень, основна посада – педагог – організатор (ставка)
    Пунктом 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, передбачено, що вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.
    – Якщо я пройшла чергову атестацію у 2121р як педагог – організатор мені присвоєна І категорія, а як вчитель музичного мистецтва – ІІ категорія (курси пройдені)
    Чи це правомірно, якщо ні, то куди потрібно звертатися?

    • Admin :

     Якщо – 3 години на тиждень, то ваша діяльність підпадає під дію абзацу четвертого пункту 91 Інструкції № 102, згідно якого інші працівники закладів освіти (у тому числі педагоги-організатори) можуть вести викладацьку роботу у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

     Згідно з абзацом шостим пункту 91 Інструкції № 102 названим працівникам за норму годин, визначену в цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для учителів (за тарифікацією).

     Пункт 3.25 Типового положення № 930 стосується вчителів. Там так і написано: “Вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, …”. Так-як у вас основна посада “Педагог – організатор”, то пункт 3.25 Типового положення вас не стосується.

     Якщо вам дійсно в 2021 році присвоєно кваліфікаційну категорію за напрямком вашої діяльності як вчителю музики “Спеціаліст другої категорії”, то при виконанні обов’язків на посаді вчителя музики, при встановленні вам тарифного розряду за цією посадою , а відповідно і посадового окладу, береться до уваги саме ця, друга категорія.

 71. Вікторія :

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка яке педагогічне тижневе навантаження має бути в інструктора з фізкультури в школі ?

  • Admin :

   Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205, посада інструктора з фізкультури в школах не передбачена.

   Передбачена посада “вчитель фізичної культури”.

   Відповідно до підпункту “а” пункту 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, навчальне навантаження на ставку вчителя фізичної культури становить 18 годин на тиждень.

   • Вікторія :

    Дякую!
    А яка може бути посада в спеціальній школі, для дітей з особливими освітніми потребами, для додаткових індивідуальних чи групових занять з фізичної культури?

    • Admin :

     Комплектування спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) здійснюється відповідно до Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 р. № 1105. ТШН № 1105 посада інструктора з фізкультури в спеціальний загальноосвітній школі передбачена.

     Відповідно до підпункту “є” пункту 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, навчальне навантаження на ставку інструктора фізкультури становить 30 годин на тиждень.

     • Як я зрозуміла ,для мене найкраще і правильно у даній ситуації – на слідуючий рік подати заяву на позачергову атестацію як учителю музичного мистецтва

     • Admin :

      Так, якщо у вас є повна вища педагогічна освіта за предметом, який ви викладаєте і ви в наступному році далі будете займати посаду вчителя музики. Але Міністерство освіти і науки України на заміну Типового положення № 930 вже підготувало проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Нове Положення про атестацію педагогічних працівників передбачає більш доступне право працівників на присвоєння їм кваліфікаційних категорій. Якщо вам буде цікаво, то можете ознайомитись з проектом нового Положення за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10271

     • Дякую за інформацію

 72. Анастасія :

  Працювала в училищі майстром вн. У 2020 пішла в декрет. У вересні вийшла на неповний день вже викладачем. Маю диплом бакалавра. Керівництво оформило мене по табелю, а не по тарифікації, мотивуючи це тим, що я не маю вищої освіти, і з моім дипломом я Не можу бути викладачем по тарифікації. А тільки по годинна проплата праці. Може підкажете щось на цю тему?

  • Анастасія :

   Чи можна викладати в ПТУ по тарифікації з дипломом бакалавра

   • Admin :

    Порядок оплати праці викладача професійно-технічного навчального закладу не залежить від наявності у нього певного рівня освіти.

    Відповідно до пункту 78 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, середня місячна заробітна плата викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години). Встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

    Викладачам, які стали до роботи протягом навчального року, середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення годинної ставки цього викладача на обсяг навчального навантаження, що припадає на повні навчальні місяці, які залишились до кінця навчального навантаження, що припадає на повні навчальні місяці, які залишались до кінця навчального року, і ділення цього добутку на кількість цих же місяців. Заробітна плата за неповний робочий місяць у цьому випадку виплачується за фактичну кількість годин за годинними ставками.

 73. Ольга :

  Доброго дня. Поясніть будь-ласка, чи стаж роботи вихователем лише 3 місяці може впливати на встановлення тарифного розряду без категорії. Згідно додатку 9, спеціалісту без категорії 10 або 11 розряд. Мені встановили 9, пояснюючи, що немає стажу роботи. Я маю вищу освіту, магістр “вчитель основ здоров’я та фізичне виховання”.
  Щиро дякую за відповідь.

  • Admin :

   У другій виносці додатку 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 йдеться, що фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, установлюється 11 тарифний розряд. Щодо обов’язкової наявності якогось стажу роботи на посаді для встановлення тарифного розряду фахівцю з освітнім рівнем магістра, додатком 9 до Наказу № 557 не передбачено.

   9 тарифний розряд установлюється тим фахівцям, які не мають навіть освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (середньої спеціальної освіти). Про це йдеться у третій виносці додатку 9 до Наказу № 557.

   У вашому випадку вам тарифний розряд повинні встановити як фахівцю, що має освітній рівень магістра, тобто – 11 тарифний розряд (без урахування стажу роботи на посаді), і присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст” без проходження вами атестації (пункт 4.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 р.№ 930). По закінченню двох років після присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст”, за умови проходження вами курсів підвищення кваліфікації за програмою вихователів, ви можете позачергово атестуватись для присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

   Щодо присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст” особі з освітнім ступенем магістра, яка вперше призначається на посаду педагогічного працівника, рекомендуємо вам ознайомитись з листом МОНУ від 29.02.2016 р. № 2/1-13-360-16 за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=5161

 74. Олена :

  Добрый вечер! Помогите ,пожалуйста, разобраться. В 2021 году окончила ВУЗ, степень ” бакалавр”, педагогический стаж 3 года, какой тарифный разряд может быть присвоен? На данный момент 10, был присвоен с момента начала трудовой деятельности и с получением диплома не изменился. Правомерно ли? Спасибо

 75. Олена :

  Доброго дня! Дуже потрібна ваша допомога. Надайте, будь ласка, роз’яснення на запитання: «Чи може учитель із середньо-спеціальною освітою (учитель музики. Культпросвітнє училище) викладати корекційні заняття з «Ритміки» для дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Учитель працює у закладі загальної середньої освіти.

  • Admin :

   Умови роботи і оплати корекційно – розвиткових занять передбачені Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88.

   Перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти, визначено у додатку 5 до Порядку № 88.

   Згідно даного Переліку до осіб, які можуть проводити (надавати) додаткові корекційно-розвиткові заняття, віднесені фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань.

   Відповідно до діючого Закону України “Про вищу освіту”, з 28.09.2017 р. запроваджено дворівневу систему освіти. Так, здобути вищу освіту тепер можна за 5 ступенями: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.

   Відповідно до п.п. 4 п. 2 розд. ХV цього Закону диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. З 28.07.2017 р. ступінь молодшого бакалавра є вищою освітою.

   Таким чином, учитель музики (музичного мистецтва), який здобув відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань “025 Музичне мистецтво”, з урахуванням коду і найменування галузі знань, які містяться в Переліку № 88 (додаток 5), може проводити корекційно-розвиткові заняття з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти.

   Дивіться Перелік за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-п#n83
   —————————
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 76. Вячеслав :

  Доброго дня. Питання про оплату праці. 11 років працював майстром виробничого навчання, мав 13 тарифний розряд. При переході з майстра виробничого навчання на викладача професійно-теоретичної підготовки присвоєно кваліфікацію спеціаліст і 11 тарифний розряд. Але в законі про атестацію написано, що зберігається за педпрацівником тарифні розряди до першої атестації. І так викладачем працюю 3-ій рік. Доказать нічого не можу. (при прийнятті особи на посаду педпрацівника, попередньо присвоєні їй кваліфікаційні категорії, педагогічні звання зберігаються та застосовуються до проходження нею атестації) положення про атестацію педпрацівників. Тобто стаж роботи майстра вн 11 років нічого не дав. Оплата за стаж є. Але тарифний розряд був 13 а при переході на викладача став 11.

  • Admin :

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти (додаток 4 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557) за посадою майстра виробничого навчання передбачені 11 -14 тарифні розряди.
   За цією посадою тарифні розряди не залежать від кваліфікаційної категорії працівника.

   Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не передбачено для майстрів виробничого навчання присвоєння їм кваліфікаційних категорій. Вони проходять атестацію тільки на відповідність займаній посаді.

   Пункт 27 Типового положення № 930, в якому йдеться, що за педагогічними працівниками, які переходять на роботу на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації, стосується тих працівників, які мають кваліфікаційні категорії і відповідно до цих категорій відповідний тарифний розряд. При переході на посаду викладача у вас не було кваліфікаційної категорії, отже вас цей пункт Типового положення № 930 не стосується.

   Вже за посадою викладача тарифні розряди залежать від кваліфікаційної категорії працівника (додаток 6 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557). Так, для спеціаліста вищої категорії передбачений 14 т.р., спеціаліста першої категорії – 13 т.р., спеціаліста другої категорії – 12 т.р., для фахівця з кваліфікацією “спеціаліст” 11 тарифний розряд.

   Оскільки вам присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, то за вашою посадою вам правильно встановили – 11 тарифний розряд.

   Надалі, щоб вам підвищили тарифний розряд, ви повинні пройти атестацію на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

   • Вячеслав :

    Дякую за вичерпну відповідь. В одном із училищ мені пояснювали, що майстра перевели на викладача і дали викладач ІІ категорії в зв’язку з стажем роботи. А потім атестувався на І категорію.

    • Admin :

     Відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

 77. Оксана :

  Доброго дня! Потрібна консультація: Вчитель початкових класів (пройшла атестацію у 2020 році та отримала спеціаліст вищої категорії, старший вчитель), оплата праці за 14 т.р.
  З 01.09.2021 р. додатково взяла 0,1 ставку вихователя ГПД (курси проходила у 2018 році, а атестацію ні), бухгалтерія обраховує заробітну плату по 11 т.р.
  Питання: чи є це суміщенням посад і чи правильно здійснюється оплата праці? Дякую.

  • Admin :

   Ні, це не є сумісництвом і оплата здійснюється не правильно.

   Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах іншого трудового договору у вільний від основної роботи час у того ж або в іншого роботодавця.

   Положення про умови роботи за сумісництвом працівників затверджене наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43.
   Положенням передбачений Перелік робіт, які не є сумісництвом. Згідно з цим Переліком не є сумісництвом, зокрема:
   – робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх навчальних закладів у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Зазначена норма застосовується також при додатковому навчальному навантаженні педагогічного працівника за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, або за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

   Враховуючи, що вимогами для присвоєння кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику на посаді вихователя групи подовженого дня є наявність у нього повної вищої педагогічної освіти за освітнім ступенем спеціаліста або магістра, при довантаженні годинами на цій посаді, за ним до наступної атестації має зберігатися присвоєна раніше кваліфікаційна категорія.

   Щодо підвищення посадового окладу на 10% за педагогічне звання “старший вчитель”.

   Відповідно до пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

   Ураховуючи, що посада вихователя ГПД не відповідає за профілем посаді, на якій вам було присвоєно звання “старший вчитель”, вам на цій посаді підвищення посадового окладу не здійснюється.

   Щодо вашого питання можете ознайомитись з листом МОНУ за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10038

 78. Ірина :

  Доброго вечора. Працювала вихователем 14років мала 11 розряд, перейшла в школу на асистента вчителя зарплату начислять по 10 розряду, чи мали право мені знизити тарифний розряд? Адже відповідно до пункту 3.27 Типового положення за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

  • Admin :

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557) за посадою асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням передбачені 10, 11 і 12 тарифні розряди.
   За цією посадою тарифні розряди не залежать від кваліфікаційної категорії працівника.

   Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.
   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

   Пункт 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, в якому йдеться, що за педагогічними працівниками, які переходять на роботу на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації, у даному випадку вас не стосується.
   Цей пункт стосується тих педагогічних працівників, які переходять з однієї на іншу посаду, встановлення тарифних розрядів за якими залежать від кваліфікаційних категорій.

   Вважаємо, що при такому, доволі не маленькому стажі педагогічної роботи, з вами поступили несправедливо. Могли б вам встановити і 11 тарифний розряд.

 79. Ірина :

  Дякую за відповідь.

 80. Юлія :

  Доброго дня! Хочу дізнатися як будуть мені розраховувати зарплатню, якщо я працюю організатором діловодства у відділі публічних закупівель та кадрового забезпечення при міській раді за 5 тарифним розрядом, без попереднього стажу роботи, маючи повну вищу освіту?

  • Admin :

   Тарифні розряди за посадою діловода закладів освіти передбачені Схемою тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти (додаток 11 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). За посадою діловода цією Схемою передбачені 4 і 5 тарифні розряди. Вам встановлено 5 т.р., що з 01.01.2021 р. відповідає посадовому окладу у розмірі 3631 грн., а з 01.12.2021 р. – 3934 грн.

   Наказом МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 для працівників установ та закладів освіти передбачена до виплати надбавка у граничному розмірі до 50 відсотків посадового окладу за складність, напруженість у роботі. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

   Всі інші надбавки та доплати для діловода не передбачені.

   Заробітна плата працівника за місяць, за умови виконанні ним встановленої для нього норми робочого часу, не може бути меншою мінімальної заробітної плати, затвердженої законами України (з 01.01.2021 р. – 6000 грн., з 01.12.2021 р. – 6500 грн.).

 81. Наталія :

  Доброго вечора! Є викладачем вищої категорії в училищі, у вересні була ще прийнята на посаду методиста з окладом 5786 грн. По якому тарифному розряду здійснюється оплата? Так як читала, що оплата повинна бути по вищій категорії до слідуючоі атестації, а там оклад інший 7107. 10. Дякую

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Пункт 3.27. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.
   За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.

   Пункт 3.23. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.
   При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

   Таким чином, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” (14 т.р.) за вами зберігається і на посаді методиста, але не більше ніж до наступної атестації і при цьому не більше двох років після переходу на посаду методиста.

   В подальшому, щоб кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” на посаді методиста за вами зберігалась, вам потрібно за цією посадою пройти підвищення кваліфікації і в атестаційний період 2022-2023 р.р. пройти атестацію на підтвердження цієї кваліфікаційної категорії. В противному випадку ви втратите право на збереження цієї кваліфікаційної категорії у вересні 2023 року.

 82. Світлана :

  Доброго дня, надайте консультацію: 3 роки працювала майстром в/н не атестувавшись, перейшла на посаду викладача, пропрацювала 6 років, маю 1 категорію, розрахувалася. Через деякий час знову прийшла на роботу майстром в/н. Питання – категорія вчителя враховується при нарахуванні з/плати майстру в/н?

  • Admin :

   Тарифні розряди майстра виробничого навчання передбачені Схемою тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти (Додаток 4 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). За цією Схемою йому може бути встановлений 11, 12, 13 або 14 тарифний розряд. Схема не передбачає залежності встановлення тарифного розряд майстру виробничого навчання від кваліфікаційної категорії.
   Тарифні розряди педагогічним працівникам встановлюються за наслідками атестації.
   При встановленні тарифного розряду майстру виробничого навчання враховується його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не передбачено атестації майстра виробничого навчання на предмет присвоєння йому кваліфікаційної категорії. Він повинен проходити атестацію не рідше одного разу в 5 років, але тільки на відповідність його займаній посаді.
   Присвоєна вам кваліфікаційна категорія за вами зберігається, але виплата за нею заробітної плати буде можливою тільки тоді, якщо ви перейдете на посаду, за якою тарифні розряди працівника залежатимуть від присвоєної йому кваліфікаційної категорії.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 83. тетяна :

  Доброго вечора! Як виплачується заробітна плата вихотателеві під час простою ( не на карантин, садочок працює сезонно, на зиму закривається)

  • Admin :

   Якщо садочок працює сезонно, то всі працівники, крім матеріально-відповідальної особи та сторожів, повинні бути звільнені з роботи, а з початком сезону знову прийняті на роботу. Працівників, яких приймають до закладів дошкільної освіти з сезонним перебуванням дітей, має бути попереджено про це при укладанні трудового договору. В наказі про прийняття їх на роботу зазначається, що працівник приймається на роботу тимчасово – на час роботи садочка.

   Читайте про це лист МОНУ за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_812290-09#Text

 84. Яна :

  Чому різна зарплата педпрацівника в музичній школі вищої категорії і педпрацівника вищої категорії в загальноосвітній школі?

  • Admin :

   ??????? Напевно тому, що вони отримують не одні і ті самі підвищення, надбавки і доплати. А тарифний розряд і посадовий оклад у них повинен бути одинаковий, тому що він для обох встановлюється за одною Схемою тарифних розрядів ( додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557.

 85. Володимир :

  Добрий вечір.
  Підкажіть, будь ласка, як мені мають нараховувати зарплату керівника структурного підрозділу гімназії?

 86. Альона :

  Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи може бути 0,5 ставки педагога – організатора в гімназії (1-9 кл.), при умові, що не має 1 класу та 6 класу?

  • Admin :

   Відповідно до  Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205, комплектування штатних розписів закладів загальної середньої освіти посадою педагога-організатора здійснюється із розрахунку:
   при наявності в закладі від 5-7 класів (з 1 по 9 клас) — 0,5 штатних одиниць; при кількості 8-37 класів (з 1 по 9 клас) — 1,0 штатних одиниць; при кількості 38 більше класів (з 1 по 9 клас) — 2,0 штатні одиниці.

Написати коментар