Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних працівників закладів освіти і науки на 2020, 2021 та 2022 рік

13.09.2019

Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних, науково-педагогічних
та наукових працівників закладів освіти і науки
на 2020, 2021 та 2022 рік

Дякуємо за перегляд реклами

————————————

Увага! Нижче наведена Схема посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року, яка розроблена відповідно до постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822, в 2020 році не буде запроваджена в дію. В проекті Держбюджету на 2020 рік не передбачені кошти на реалізацію постанови № 822.

————————————

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” та частини другої статті 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України, затвердивши постанову від 10.07.2019 р. № 822, для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 року установив нові правила розрахунку посадових окладів (тарифних ставок), відмінні від тих, які діяли до цього і за якими розраховуються посадові оклади всіх інших працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України листом від 05.09.2019 р. № 05110-14-6/22263 довело до виконавчого органу Київської міської ради і обласних державних адміністрацій інформацію про особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки.

Для планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати в листі наведені наступні прогнозні показники:
а) прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня:

– 2020 р. – 2 102 грн.;
– 2021 р. – 2 270 грн.;
– 2022 р. – 2 445 грн.

б) мінімальна заробітна плата з 1 січня:

– 2020 р. – 4 723 грн.;
– 2021 р. – 5 003 грн.;
– 2022 р. – 5 290 грн.

З метою надання допомоги при складанні проектів бюджетів на 2020 рік, для використання в роботі під час планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати на 2020 – 2022 роки нами доповнені необхідними показниками Схеми посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, які наразі представляємо до вашої уваги.

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102 2 270 2 445
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки;

асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання;

консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання;

музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія);

культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий;

перекладач-дактилолог;

методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм

2,5 / 5 255 3,0 / 6 810 3,5 / 8 558 4
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія);

керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи;

завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої (навчальної) практики;

керівник фізичного виховання;

завідувач лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти I—IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної освіти;

завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

2,75 / 5 781 3,3 / 7 491 3,9 / 9 536 4,4
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (без категорії, друга категорія, перша категорія) 3,03 / 6 369 3,63 / 8 240 4,24 / 10 367 4,84
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (вища категорія);

вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання;

керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу

3,33 / 7 000 3,99 / 9 057 4,66 / 11 394 5,32
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти;  закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) — з кількістю учнів/студентів до 300 осіб;

міжшкільних закладів усіх типів і найменувань

4,5 / 9 459 5,4 / 12 258 6,3 / 15 404 7,2
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб;

директор (завідувач) закладу післядипломної освіти;

директор (завідувач) навчально-методичного закладу;

завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру;

завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;

завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти

5,0 / 10 510 6,0 / 13 620 7,0 / 17 115 8
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб

7,5 / 15 765 9,0 / 20 430 10,5 / 25 673 12

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) установлюються на 5—15 відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, затвердженою цією постановою.

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії;

5. Ця Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників застосовується з 1 січня 2020 року на період до 2023 року включно.

СХЕМА
посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102 2 270 2 445
Завідувач: аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення;

викладач-стажист

3,13 / 6 579 3,75 / 8 513 4,38 / 10 709 5
Викладач, асистент, вчений секретар, старший викладач;

керівник навчально-наукового або науково-виробничого центру

3,76 / 7 904 4,5 / 10 215 5,26 / 12 861 6
Доцент;

професор

4,51 / 9 480 5,4 / 12 258 6,31 / 15 428 7,2
Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту;

керівник закладу  післядипломної  освіти  для  осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом;

завідувач кафедрою (професор), декан, керівник філії

5,41 / 11 372 6,48 / 14 710 7,57 / 18 509 8,64
Ректор 8,12 / 17 068 9,72 / 22 064 11,36 / 27 775 12,96

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються на рівні тарифних розрядів, передбачених відповідно для старшого викладача і викладача;

4. Ця Схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників застосовується з 1 вересня 2020 року на період до 2023 року включно.

СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102 2 270 2 445
Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки: провідний фахівець, фахівець, стажист-дослідник, техніки всіх спеціальностей 2,5 / 5 255 3,0 / 6 810 3,5 / 8 558 4
Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного інституту (центру), його філіалу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні наукової установи, організації; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації;

головний інженер у науково-дослідній частині закладу вищої освіти та науково-дослідному інституті у складі закладу вищої освіти;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту в науково-дослідній частині закладу вищої освіти, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

науковий співробітник;

молодший науковий співробітник

3,76 / 7 904 4,5 / 10 215 5,26 / 12 861 6
Директор філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти, учений секретар науково-дослідної частини закладу вищої освіти;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту у складі закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідної частини закладу вищої освіти, директор (начальник, завідувач) науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти;

головний науковий співробітник;

провідний науковий співробітник;

старший науковий співробітник

4,51 / 9 480 5,4 / 12 258 6,31 / 15 428 7,2
Директор науково-дослідного інституту (центру);

директор (начальник, завідувач) наукової установи, організації

6,49 / 13 642 7,78 / 17 661 9,08 / 22 201 10,37

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій закладів вищої освіти поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних секторів закладів вищої освіти;

4. Ця Схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників застосовується з 1 вересня 2020 року на період до 2023 року включно.

______________

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 35

 1. Елена сказав:

  Не совсем понятно из закона, что подразумевается под “кількість учнів/студентів 300, до 800 і більше осіб”. Это берется среднегодовой контингент или общее количество обученных за год? Если среднегодовой контингент, то опять профтехобразование идет в конце эшелонв, и опять сотрудникам будут платить намного меньше за больший объем работы. Одно дело набрать 800-1000 студентов , написать 2 раза за год расписание, 1 раз списки, завести 1 раз журналы и весь год заниматься только обучением. И в итоге в конце года выходит то же количество, что и набрали. А в центрах профтехобразования, особенно, если они обучают взрослое население, группы формируются по мере поступления заявок на обучение. и к концу года обученных может быть до 4-5 тысяч человек… И это постоянный документооборот, составление необходимой документации, обучающих программ, поурочных планов и т.д. Работы больше, а зарплата меньше ( если будут считать до 300 человек).

 2. Анна сказав:

  правильно ли я поняла? все работники,которые по тарифной сетке – оклад,исходя из разряда,а воспитатели,муз.рук и заведующая ДУЗ из этой схемы ? для ДУЗ с 01,01,2020г.? я не нашла заведующего ДУЗ. Подскажите,пожалуйста

  • Admin сказав:

   Ця постанова стосується тільки педагогічних працівників. Всім іншим працівникам ЗДО посадові оклади встановлюються згідно додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці бюджетних працівників. Дивіться за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=8819

   В першій Схемі посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників є позиція – “завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти” з тарифним розрядом / окладом: в 2020 р. – 5,0 / 10 510 грн., в 2021 р. – 6,0 / 13 620 грн., в 2022 р. – 7,0 / 17 115 грн.

 3. елена сказав:

  Підскажіть будь -ласка,при обрахунку заробітної плати на 2020рік освітянам,чи потрібно враховувати Постанову 22 зі змінами

  • Admin сказав:

   Зміни до постанови КМУ № 22 набули чинності з 1 вересня 2019 року, тому потрібно, але з врахуванням пункту 2 постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 695.

 4. Сергій сказав:

  Поясніть чому посада завідувача відділення, який функціонально виконує всю організаційну та навчальну роботу і виконується викладачами вищої категорії прирівняна до завідувача кабінету або лабораторії іоплачується менше ніж викладач без категорії.,або майстер виробничого навчання

  • Admin сказав:

   Це питання не до нас, а до Міністерства освіти і науки України.

   Де ви працюєте, в якому учбовому закладі? Якщо ви щодо тарифних розрядів педагогічних працівників училищ, технікумів і коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів чи професійно-технічних навчальних закладів, то посада завідувача відділення в цих учбових закладах не прирівнюється до посад завідувача кабінету або лабораторії, а тарифікується нарівні з цими посадами за 13 тарифним розрядом. При цьому для встановлення тарифного розряду за цими всіма посадами не передбачена для педагогічного працівника обов’язково наявність якогось конкретного рівня кваліфікаційної категорії (додаток 5 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   Тарифний розряд за посадою майстер виробничого навчання передбачений додаток 4 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557. Посадовий оклад майстеру виробничого навчання встановлюється на рівні 11-14 тарифних розрядів, теж без вимог щодо наявності у педпрацівника якогось конкретного рівня кваліфікаційної категорії.

   Щодо посад викладачів таких учбових закладів, то встановлення їм тарифних розрядів передбачено додатком 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 і вони залежать від освітньо – кваліфікаційного рівня педпрацівника або його кваліфікаційної категорії. Так, для викладача вищої категорії передбачений – 14 тарифний розряд, для педпрацівника першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р., для викладача без категорії – 10 – 11 т.р.

 5. Олександра сказав:

  Як ви вважаєте, куди віднести посаду завідувачів районних методичних кабінетів (центрів) і відповідно методистів цих установ?

  • Admin сказав:

   Не зрозуміле ваше запитання. “Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)” затверджено наказом МОНУ від 08.12.2008 р. N 1119. З ним можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08

   • Олександра сказав:

    У вищезгаданих схемах посадових окладів таких посад немає. Звідси і запитання.

    • Admin сказав:

     Посадовий оклад завідувача районного методичного кабінета (центра) відповідає 15 тарифному розряду. Завідувачам районних методичних кабінетів (центрів) тарифні розряди встановлюються згідно з додатком 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557. Для методистів районних методичних кабінетів (центрів) тарифні розряди передбачені додатком 6 до наказу № 557 і встановлюються їм в залежності від присвоєної їм кваліфікаційної категорії або від їх освітньо-кваліфікаційного рівня освіти.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

     • Олександра сказав:

      Так мова йде ж не про розряди, а про оклади за цими схемами.

     • Admin сказав:

      Ця Таблиця на 2020,2021 і 2022 роки, яка розроблена відповідно до постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822, в 2020 році не буде запроваджена в дію. В проекті Держбюджету на 2020 рік не передбачені кошти на реалізацію постанови № 822. Постанова № 822 – це популістичний худ попереднього уряду під керівництвом Гройсмана.

      А посадові оклади педагогічним працівникам на сьогодні встановлюються у відповідності з наказом МОНУ № 557 в залежності від присвоєних їм тарифних розрядів. Сопоставте самостійно за цією Таблицею окладів на 2019 рік http://www.zarplata.co.ua/?p=8182

      Що стосується даних Схем, то відповідно першої схеми за посадою завідувача районного науково – методичного кабінету (центру) на 2020 рік передбачені (відповідно коефіцієнт і посадовий оклад) – 5,0 / 10 510 грн., для вихователя вищої категорії – 3,33 / 7 000 грн. і для вихователів першої категорії, другої категорії і без категорії – 3,03 / 6 369 грн.

 6. Михайло сказав:

  Доброго дня. А таке поняття як розряд в майстрів виробничого навчання зникає?

 7. Світлана сказав:

  До якої категорії віднести педагогів без вищоїосвіти( кому за 50) дякую

  • Admin сказав:

   Яка у педагога посада і яка освіта?

   • світлана сказав:

    доброго дня працюю вихователем школи інтернату кваліфікацфя молодший спеціаліст 11 розряд оплати До якоі категоріі себе віднести Дякую

    • Admin сказав:

     Вам не може бути присвоєна кваліфікаційна категорія (вихователь вищої, першої або другої категорії) тому що у вас відсутній відповідний рівень освіти, необхідний для встановлення вам кваліфікаційної категорії. Основною вимогою для присвоєння кваліфікаційної категорії вихователю школи – інтернату є наявність у нього повної вищої педагогічної освіти. Вам тарифний розряд (11-й) встановлено як вихователю без категорії, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти). Це найвищий тарифний розряд, який може бути вам присвоєний при вашому рівні освіти.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 8. Тетяна сказав:

  А про шкільних бібліотекарів зовсім нічого не має… В Дніпрі у всіх шкільних бібліотекарів зняли посаду завідувач. Ми всі бібліотекарі. Якщо у мене вища освіта (за спеціальністю), за атестацією я провідний бібліотекар як мені буде нараховуватись оплата?

  • Admin сказав:

   Посаду завідувачів бібліотек не зняли, а згідно з поясненням до таблиці 4 додатка 2 до Наказу № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” посадові оклади завідувачів бібліотек закладів освіти установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.
   Це значить, що завідувачу бібліотеки, якому присвоєна кваліфікаційна категорія “провідний бібліотекар” посадовий оклад може бути встановлений на рівні 9 -12 тарифного розряду. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій. Це щодо посадового окладу.

   Крім того, завідувачу бібліотеки, робота якого пов’язана з фондом підручників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

   Постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек». Згідно з цим документом доплата за вислугу років бібліотечним працівникам встановлюється залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків посадового окладу; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків.

   Постановою КМУ від 30.09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» передбачено установлення працівникам бібліотек надбавки за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
   ————
   Про оплату праці бібліотечних працівників закладів освіти читайте у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7712 і про порядок встановлення тарифних розрядів бібліотечним працівникам в ОМС за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7661

 9. Світлана сказав:

  Доброго дня! Я отримую зарплату по 11 розряду. До якоі категорії себе віднести? Вищої освіти не маю,та на цьому може бути непорозуміння. Дякую

 10. Мария сказав:

  Економіст у відділі освіти, яка зп і від чого залежить?
  Наприклад, є освіта магістра економіки+ досвід роботи, це на щось впливає?

  • Admin сказав:

   Щоб дати відповідь на ваше запитання треба знати в якій якості ваша посада значиться в структурі відділу освіти.

   По перше, відділ освіти може мати бухгалтерію, в якій головний бухгалтер та фахівці є посадовими особами органів місцевого самоврядування.
   По друге, законодавством не забороняється мати у штаті відділу освіти як посадових осіб місцевого самоврядування, так і «непосадових осіб».
   По третє, при відділі освіти може діяти централізована бухгалтерія. Працівники централізованої бухгалтерії не є посадовими особами місцевого самоврядування.

 11. Татьяна сказав:

  Я працювала вихователем,маю вищу категорію (14 тар.роз).Зараз працюю асистентом вихователя, і отримаю 12 тар.роз.Чи правомірно це?

  • Admin сказав:

   Так, правомірно. Розмір тарифного розряду вихователів залежить від іх освітньо-кваліфікаційного рівня освіти або кваліфікаційної категорії, яка їм присвоюється при проходженні атестації. Для встановлення тарифного розряду асиситенту вихователя додатком 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 такої залежності не встановлено. Їм може бути встановлено посадовий оклад на рівні 10 – 12 тарифних розрядів. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів педагогічним працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників відповідного закладу освіти.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 12. Лена сказав:

  Добрий вечір! Скажіть будь ласка, я педагог – організатор, працюю в БЗШ. Стаж лише один рік, яка ставка мене очікує???

  • Admin сказав:

   Для педагогів – організаторів ЗОШ тарифні розряди передбачені додатком 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 і встановлюються їм в залежності від присвоєної їм кваліфікаційної категорії або від їх освітньо-кваліфікаційного рівня. Для педагога-організатора вищої категорії передбачений 14 т.р., першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р. і без категорії – 10-11т.р. При цьому педагогу-організатору, який не має освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста установлюється 10 тарифний розряд, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 10-11 т.р. і педагогу-організатору, який має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра установлюється 11 тарифний розряд.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

   • Лена сказав:

    Дякую, це зрозуміло! Мене цікавить яка ставка в мене буде з 01.01.2020 року? Буду дуже вдячна за відповідь.

    • Admin сказав:

     Який у вас освітньо – кваліфікаційний рівень? Ви хто: магістр, спеціаліст або бакалавр? Річ у тім, що ця Схема посадових окладів на 2020, 2021 і 2022 роки в 2020 році запроваджена не буде из-за відсутності коштів у Державному бюджеті. Тарифні розряди і посадові оклади в 2020 році будуть встановлюватись як і раніше, відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   • Лена сказав:

    А ще таке питання: я за спеціальністю режисер масових тетралізованих заходів, молодший спеціаліст, в культурі у мене стаж – сім років, яка категорія має в мене бути? Мені дали 10 тарифний розряд, сказали бо це не пед стаж. Чи маю я право на іншу категорію?

    • Admin сказав:

     Для встановлення тарифних розрядів працівникам культури, за посадою до яких ви відноситесь, передбачені вимоги, встановлені наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

     Таблицею 1 додатку 3 до наказу № 745 передбачена СХЕМА тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури, в якій за посадою режисера може бути встановлений тарифний розряд від 10 до 12.

     Для встановлення режисеру відповідного тарифного розряду (10, 11 або 12) наявність у нього кваліфікаційної категорії таблицею 1 додатку 3 до наказу № 745 не передбачена.

     Право встановлювати тарифні розряди працівникам і посадові оклади відповідно до цих тарифних розрядів надано керівнику відповідного закладу культури. Зазвичай при цьому враховуються професійний рівень і рівень освіти працівника, його стажу роботи на займаній посаді, особистий внесок працівника в розвиток закладу, успішне виконання ним роботи, наявність або відсутність дисциплінарних стягнень, наявність фонду оплати праці, необхідного для підвищення заробітної плати працівнику тощо.
     ——————
     Лена, ви педагог з вищою освітою і тому повинні зрозуміло і грамотно висвітлювати вашу думку на папері. Не ставте декілька знаків запитання чи знаків оклику після речення, або ще якихось скобок і тому подібне. Це не соціальна мережа і тут це лишнє, і не потрібне. Ставте в реченні коми і інші розділові знаки там, де це передбачено, щоб була можливість правильно вас зрозуміти. Не ображайтесь і сприйміть це як пораду.

 13. Ольга сказав:

  Завідувач методичним відділом заклдау позашкільної освіти зараз має 13 т.р. Його підлеглі методисти мають 14 т.р. За цією постановою завідувач відділу закдажу позашкільної освіти прирівнений до керівників гуртків, хоча раніше була на один т.р.вища. – правильно я зрозуміла? Тобто ставка буде ще зменшена?

  • Admin сказав:

   Це не зовсім так, як ви стверджуєте. В порівнянні деяких посад між собою (але не всіх) – це так і є. В цих схемах посади педагогічних працівників згруповані дещо за іншими критеріями і не обовязково передбачають зменшення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати). Наприклад, в вашу групу (з коефіціентом/посададовим окладом – 2,75 / 5 781 грн.) включені посади, які раніше тарифікувались як за 12 так і за 13 тарифним розрядом. Це сталося не тільки з вашою посадою, а і з багатьма іншими. Наприклад, у такій ситуації опинилися і завідувачі відділень, завідувачі навчально-виробничих (навчальних) майстерень, навчальних лабораторій університету, академії, інституту, навчально-методичних кабінетів, лабораторій училищ, технікумів і коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів і інших закладів, які раніше тарифікувались за 13 т. р. В цю ж групу включені і такі посади, як: музичний керівник вищої категорії закладу дошкільної освіти, або керівники гуртків, секції, студії та інших форм гурткової роботи, які раніше тарифікувались за 10 – 12 т. р.

   Ольга, не переймайтеся так цією постановою, тому що вона все рівно не буде запроваджена в дію в 2020 році, а поготів тим більше. Ця постанова була прийнята попереднім урядом з популістичних міркувань, знаючи наперед, що вона не може бути запроваджена із – за відсутності коштів в бюджеті на її реалізацію. Це було зроблено навмисно з шкідливим умислом, направленим проти сьогоднішньої влади.

   Щодо встановлення на сьогодні тарифних розрядів методистам позашкільних закладів освіти. Їм не всім присвоюється 14 т. р. , а в залежності від здобутого ними освітньо – кваліфікаційного рівня, або від присвоєної їм кваліфікаційної категорії, в промежутку від 10 до 14 тарифного розряду. Дивіться додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

Написати коментар