Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних працівників закладів освіти і науки на 2021 та 2022 рік

13.09.2019

Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних, науково-педагогічних
та наукових працівників закладів освіти і науки
на 2020, 2021 та 2022 рік

Дякуємо за перегляд реклами

————————————

Увага! Дія постанови Кабінету Міністрів України від 10.07. 2019 р. № 822 ” Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки” постановою Кабміну від 15 листопада 2019 р. № 1044  призупинена до 31 грудня 2020 р., та постановою  Кабміну від 23 листопада 2020 р. № 1149 – до 31 грудня 2021 р., тому Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів і установ освіти і науки, які наведені нижче, будуть застосовуватись з 01.01.2022 року.

В 2020 і 2021 роках,  для визначення посадових окладів працівників закладів освіти і науки потрібно буде користуватись   Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298.

Читайте також: Щодо оплати праці педагогічних працівників у 2021 році.

————————————

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” та частини другої статті 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України, затвердивши постанову від 10.07.2019 р. № 822, для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 2021 року установив нові правила розрахунку посадових окладів (тарифних ставок), відмінні від тих, які діяли до цього і за якими розраховуються посадові оклади всіх інших працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України листом від 05.09.2019 р. № 05110-14-6/22263 довело до виконавчого органу Київської міської ради і обласних державних адміністрацій інформацію про особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки.

Для планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати в листі наведені наступні прогнозні показники:
а) прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня:

– 2020 р. – 2 102 грн.;
– 2021 р. – 2 270 грн.;
– 2022 р. – 2 445 грн.

б) мінімальна заробітна плата з 1 січня:

– 2020 р. – 4 723 грн.;
– 2021 р. – 5 003 грн.;
– 2022 р. – 5 290 грн.

З метою надання допомоги при складанні проектів бюджетів на 2020 рік, для використання в роботі під час планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати на 2020 – 2022 роки нами доповнені необхідними показниками Схеми посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, які наразі представляємо до вашої уваги.

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки;

асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання;

консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання;

музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія);

культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий;

перекладач-дактилолог;

методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм

2,5 / 5 255 3,0  3,5 4
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія);

керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи;

завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої (навчальної) практики;

керівник фізичного виховання;

завідувач лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти I—IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I—
II рівня акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної освіти;

завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

2,75 / 5 781 3,3  3,9 4,4
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (без категорії, друга категорія, перша категорія) 3,03 / 6 369 3,63 4,24 4,84
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання,  практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист (вища категорія);

вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання;

керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу

3,33 / 7 000 3,99  4,66 5,32
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти;  закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) — з кількістю учнів/студентів до 300 осіб;

міжшкільних закладів усіх типів і найменувань

4,5 / 9 459 5,4  6,3 7,2
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб;

директор (завідувач) закладу післядипломної освіти;

директор (завідувач) навчально-методичного закладу;

завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру;

завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;

завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти

5,0 / 10 510 6,0  7,0 8
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб;

професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб

7,5 / 15 765 9,0  10,5 12

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) установлюються на 5—15 відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, затвердженою цією постановою.

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії.

СХЕМА
посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102
Завідувач: аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення;

викладач-стажист

3,13 / 6 579 3,75 4,38 5
Викладач, асистент, вчений секретар, старший викладач;

керівник навчально-наукового або науково-виробничого центру

3,76 / 7 904 4,5  5,26 6
Доцент;

професор

4,51 / 9 480 5,4  6,31 7,2
Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту;

керівник закладу  післядипломної  освіти  для  осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом;

завідувач кафедрою (професор), декан, керівник філії

5,41 / 11 372 6,48  7,57 8,64
Ректор 8,12 / 17 068 9,72  11,36 12,96

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються на рівні тарифних розрядів, передбачених відповідно для старшого викладача і викладача.

СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року

Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, розмір посадового окладу, (грн.).
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 2 102
Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки: провідний фахівець, фахівець, стажист-дослідник, техніки всіх спеціальностей 2,5 / 5 255 3,0  3,5 4
Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного інституту (центру), його філіалу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні наукової установи, організації; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації;

головний інженер у науково-дослідній частині закладу вищої освіти та науково-дослідному інституті у складі закладу вищої освіти;

головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту в науково-дослідній частині закладу вищої освіти, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу;

науковий співробітник;

молодший науковий співробітник

3,76 / 7 904 4,5  5,26 6
Директор філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту;

завідувач науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації;

завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти, учений секретар науково-дослідної частини закладу вищої освіти;

завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини закладу вищої освіти, науково-дослідного інституту у складі закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії закладу вищої освіти;

завідувач (начальник): науково-дослідної частини закладу вищої освіти, директор (начальник, завідувач) науково-дослідного інституту в складі закладу вищої освіти;

головний науковий співробітник;

провідний науковий співробітник;

старший науковий співробітник

4,51 / 9 480 5,4  6,31 7,2
Директор науково-дослідного інституту (центру);

директор (начальник, завідувач) наукової установи, організації

6,49 / 13 642 7,78  9,08 10,37

_______
Примітка.
1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року на встановлений коефіцієнт.

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій закладів вищої освіти поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних секторів закладів вищої освіти.

______________

Поділитися:

Інші статті:

коментар 101

 1. Елена сказав:

  Не совсем понятно из закона, что подразумевается под “кількість учнів/студентів 300, до 800 і більше осіб”. Это берется среднегодовой контингент или общее количество обученных за год? Если среднегодовой контингент, то опять профтехобразование идет в конце эшелонв, и опять сотрудникам будут платить намного меньше за больший объем работы. Одно дело набрать 800-1000 студентов , написать 2 раза за год расписание, 1 раз списки, завести 1 раз журналы и весь год заниматься только обучением. И в итоге в конце года выходит то же количество, что и набрали. А в центрах профтехобразования, особенно, если они обучают взрослое население, группы формируются по мере поступления заявок на обучение. и к концу года обученных может быть до 4-5 тысяч человек… И это постоянный документооборот, составление необходимой документации, обучающих программ, поурочных планов и т.д. Работы больше, а зарплата меньше ( если будут считать до 300 человек).

 2. Анна сказав:

  правильно ли я поняла? все работники,которые по тарифной сетке – оклад,исходя из разряда,а воспитатели,муз.рук и заведующая ДУЗ из этой схемы ? для ДУЗ с 01,01,2020г.? я не нашла заведующего ДУЗ. Подскажите,пожалуйста

  • Admin сказав:

   Ця постанова стосується тільки педагогічних працівників. Всім іншим працівникам ЗДО посадові оклади встановлюються згідно додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці бюджетних працівників. Дивіться за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=8819

   В першій Схемі посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників є позиція – “завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти” з тарифним розрядом / окладом: в 2020 р. – 5,0 / 10 510 грн., в 2021 р. – 6,0 / 13 620 грн., в 2022 р. – 7,0 / 17 115 грн.

 3. елена сказав:

  Підскажіть будь -ласка,при обрахунку заробітної плати на 2020рік освітянам,чи потрібно враховувати Постанову 22 зі змінами

  • Admin сказав:

   Зміни до постанови КМУ № 22 набули чинності з 1 вересня 2019 року, тому потрібно, але з врахуванням пункту 2 постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 695.

 4. Сергій сказав:

  Поясніть чому посада завідувача відділення, який функціонально виконує всю організаційну та навчальну роботу і виконується викладачами вищої категорії прирівняна до завідувача кабінету або лабораторії іоплачується менше ніж викладач без категорії.,або майстер виробничого навчання

  • Admin сказав:

   Це питання не до нас, а до Міністерства освіти і науки України.

   Де ви працюєте, в якому учбовому закладі? Якщо ви щодо тарифних розрядів педагогічних працівників училищ, технікумів і коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів чи професійно-технічних навчальних закладів, то посада завідувача відділення в цих учбових закладах не прирівнюється до посад завідувача кабінету або лабораторії, а тарифікується нарівні з цими посадами за 13 тарифним розрядом. При цьому для встановлення тарифного розряду за цими всіма посадами не передбачена для педагогічного працівника обов’язково наявність якогось конкретного рівня кваліфікаційної категорії (додаток 5 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   Тарифний розряд за посадою майстер виробничого навчання передбачений додаток 4 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557. Посадовий оклад майстеру виробничого навчання встановлюється на рівні 11-14 тарифних розрядів, теж без вимог щодо наявності у педпрацівника якогось конкретного рівня кваліфікаційної категорії.

   Щодо посад викладачів таких учбових закладів, то встановлення їм тарифних розрядів передбачено додатком 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 і вони залежать від освітньо – кваліфікаційного рівня педпрацівника або його кваліфікаційної категорії. Так, для викладача вищої категорії передбачений – 14 тарифний розряд, для педпрацівника першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р., для викладача без категорії – 10 – 11 т.р.

 5. Олександра сказав:

  Як ви вважаєте, куди віднести посаду завідувачів районних методичних кабінетів (центрів) і відповідно методистів цих установ?

  • Admin сказав:

   Не зрозуміле ваше запитання. “Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)” затверджено наказом МОНУ від 08.12.2008 р. N 1119. З ним можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08

   • Олександра сказав:

    У вищезгаданих схемах посадових окладів таких посад немає. Звідси і запитання.

    • Admin сказав:

     Посадовий оклад завідувача районного методичного кабінета (центра) відповідає 15 тарифному розряду. Завідувачам районних методичних кабінетів (центрів) тарифні розряди встановлюються згідно з додатком 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557. Для методистів районних методичних кабінетів (центрів) тарифні розряди передбачені додатком 6 до наказу № 557 і встановлюються їм в залежності від присвоєної їм кваліфікаційної категорії або від їх освітньо-кваліфікаційного рівня освіти.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

     • Олександра сказав:

      Так мова йде ж не про розряди, а про оклади за цими схемами.

     • Admin сказав:

      Ця Таблиця на 2020,2021 і 2022 роки, яка розроблена відповідно до постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822, в 2020 році не буде запроваджена в дію. В проекті Держбюджету на 2020 рік не передбачені кошти на реалізацію постанови № 822. Постанова № 822 – це популістичний худ попереднього уряду під керівництвом Гройсмана.

      А посадові оклади педагогічним працівникам на сьогодні встановлюються у відповідності з наказом МОНУ № 557 в залежності від присвоєних їм тарифних розрядів. Сопоставте самостійно за цією Таблицею окладів на 2019 рік http://www.zarplata.co.ua/?p=8182

      Що стосується даних Схем, то відповідно першої схеми за посадою завідувача районного науково – методичного кабінету (центру) на 2020 рік передбачені (відповідно коефіцієнт і посадовий оклад) – 5,0 / 10 510 грн., для вихователя вищої категорії – 3,33 / 7 000 грн. і для вихователів першої категорії, другої категорії і без категорії – 3,03 / 6 369 грн.

 6. Михайло сказав:

  Доброго дня. А таке поняття як розряд в майстрів виробничого навчання зникає?

 7. Світлана сказав:

  До якої категорії віднести педагогів без вищоїосвіти( кому за 50) дякую

  • Admin сказав:

   Яка у педагога посада і яка освіта?

   • світлана сказав:

    доброго дня працюю вихователем школи інтернату кваліфікацфя молодший спеціаліст 11 розряд оплати До якоі категоріі себе віднести Дякую

    • Admin сказав:

     Вам не може бути присвоєна кваліфікаційна категорія (вихователь вищої, першої або другої категорії) тому що у вас відсутній відповідний рівень освіти, необхідний для встановлення вам кваліфікаційної категорії. Основною вимогою для присвоєння кваліфікаційної категорії вихователю школи – інтернату є наявність у нього повної вищої педагогічної освіти. Вам тарифний розряд (11-й) встановлено як вихователю без категорії, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти). Це найвищий тарифний розряд, який може бути вам присвоєний при вашому рівні освіти.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 8. Тетяна сказав:

  А про шкільних бібліотекарів зовсім нічого не має… В Дніпрі у всіх шкільних бібліотекарів зняли посаду завідувач. Ми всі бібліотекарі. Якщо у мене вища освіта (за спеціальністю), за атестацією я провідний бібліотекар як мені буде нараховуватись оплата?

  • Admin сказав:

   Посаду завідувачів бібліотек не зняли, а згідно з поясненням до таблиці 4 додатка 2 до Наказу № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” посадові оклади завідувачів бібліотек закладів освіти установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.
   Це значить, що завідувачу бібліотеки, якому присвоєна кваліфікаційна категорія “провідний бібліотекар” посадовий оклад може бути встановлений на рівні 9 -12 тарифного розряду. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій. Це щодо посадового окладу.

   Крім того, завідувачу бібліотеки, робота якого пов’язана з фондом підручників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

   Постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек». Згідно з цим документом доплата за вислугу років бібліотечним працівникам встановлюється залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків посадового окладу; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків.

   Постановою КМУ від 30.09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» передбачено установлення працівникам бібліотек надбавки за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
   ————
   Про оплату праці бібліотечних працівників закладів освіти читайте у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7712 і про порядок встановлення тарифних розрядів бібліотечним працівникам в ОМС за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7661

 9. Світлана сказав:

  Доброго дня! Я отримую зарплату по 11 розряду. До якоі категорії себе віднести? Вищої освіти не маю,та на цьому може бути непорозуміння. Дякую

 10. Мария сказав:

  Економіст у відділі освіти, яка зп і від чого залежить?
  Наприклад, є освіта магістра економіки+ досвід роботи, це на щось впливає?

  • Admin сказав:

   Щоб дати відповідь на ваше запитання треба знати в якій якості ваша посада значиться в структурі відділу освіти.

   По перше, відділ освіти може мати бухгалтерію, в якій головний бухгалтер та фахівці є посадовими особами органів місцевого самоврядування.
   По друге, законодавством не забороняється мати у штаті відділу освіти як посадових осіб місцевого самоврядування, так і «непосадових осіб».
   По третє, при відділі освіти може діяти централізована бухгалтерія. Працівники централізованої бухгалтерії не є посадовими особами місцевого самоврядування.

 11. Татьяна сказав:

  Я працювала вихователем,маю вищу категорію (14 тар.роз).Зараз працюю асистентом вихователя, і отримаю 12 тар.роз.Чи правомірно це?

  • Admin сказав:

   Так, правомірно. Розмір тарифного розряду вихователів залежить від іх освітньо-кваліфікаційного рівня освіти або кваліфікаційної категорії, яка їм присвоюється при проходженні атестації. Для встановлення тарифного розряду асиситенту вихователя додатком 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 такої залежності не встановлено. Їм може бути встановлено посадовий оклад на рівні 10 – 12 тарифних розрядів. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів педагогічним працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників відповідного закладу освіти.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 12. Лена сказав:

  Добрий вечір! Скажіть будь ласка, я педагог – організатор, працюю в БЗШ. Стаж лише один рік, яка ставка мене очікує???

  • Admin сказав:

   Для педагогів – організаторів ЗОШ тарифні розряди передбачені додатком 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 і встановлюються їм в залежності від присвоєної їм кваліфікаційної категорії або від їх освітньо-кваліфікаційного рівня. Для педагога-організатора вищої категорії передбачений 14 т.р., першої категорії – 13 т.р., другої категорії – 12 т.р. і без категорії – 10-11т.р. При цьому педагогу-організатору, який не має освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста установлюється 10 тарифний розряд, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 10-11 т.р. і педагогу-організатору, який має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра установлюється 11 тарифний розряд.
   ————————–
   Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

   • Лена сказав:

    Дякую, це зрозуміло! Мене цікавить яка ставка в мене буде з 01.01.2020 року? Буду дуже вдячна за відповідь.

    • Admin сказав:

     Який у вас освітньо – кваліфікаційний рівень? Ви хто: магістр, спеціаліст або бакалавр? Річ у тім, що ця Схема посадових окладів на 2020, 2021 і 2022 роки в 2020 році запроваджена не буде из-за відсутності коштів у Державному бюджеті. Тарифні розряди і посадові оклади в 2020 році будуть встановлюватись як і раніше, відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   • Лена сказав:

    А ще таке питання: я за спеціальністю режисер масових тетралізованих заходів, молодший спеціаліст, в культурі у мене стаж – сім років, яка категорія має в мене бути? Мені дали 10 тарифний розряд, сказали бо це не пед стаж. Чи маю я право на іншу категорію?

    • Admin сказав:

     Для встановлення тарифних розрядів працівникам культури, за посадою до яких ви відноситесь, передбачені вимоги, встановлені наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

     Таблицею 1 додатку 3 до наказу № 745 передбачена СХЕМА тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури, в якій за посадою режисера може бути встановлений тарифний розряд від 10 до 12.

     Для встановлення режисеру відповідного тарифного розряду (10, 11 або 12) наявність у нього кваліфікаційної категорії таблицею 1 додатку 3 до наказу № 745 не передбачена.

     Право встановлювати тарифні розряди працівникам і посадові оклади відповідно до цих тарифних розрядів надано керівнику відповідного закладу культури. Зазвичай при цьому враховуються професійний рівень і рівень освіти працівника, його стажу роботи на займаній посаді, особистий внесок працівника в розвиток закладу, успішне виконання ним роботи, наявність або відсутність дисциплінарних стягнень, наявність фонду оплати праці, необхідного для підвищення заробітної плати працівнику тощо.

 13. Ольга сказав:

  Завідувач методичним відділом заклдау позашкільної освіти зараз має 13 т.р. Його підлеглі методисти мають 14 т.р. За цією постановою завідувач відділу закдажу позашкільної освіти прирівнений до керівників гуртків, хоча раніше була на один т.р.вища. – правильно я зрозуміла? Тобто ставка буде ще зменшена?

  • Admin сказав:

   Це не зовсім так, як ви стверджуєте. В порівнянні деяких посад між собою (але не всіх) – це так і є. В цих схемах посади педагогічних працівників згруповані дещо за іншими критеріями і не обовязково передбачають зменшення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати). Наприклад, в вашу групу (з коефіціентом/посададовим окладом – 2,75 / 5 781 грн.) включені посади, які раніше тарифікувались як за 12 так і за 13 тарифним розрядом. Це сталося не тільки з вашою посадою, а і з багатьма іншими. Наприклад, у такій ситуації опинилися і завідувачі відділень, завідувачі навчально-виробничих (навчальних) майстерень, навчальних лабораторій університету, академії, інституту, навчально-методичних кабінетів, лабораторій училищ, технікумів і коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів і інших закладів, які раніше тарифікувались за 13 т. р. В цю ж групу включені і такі посади, як: музичний керівник вищої категорії закладу дошкільної освіти, або керівники гуртків, секції, студії та інших форм гурткової роботи, які раніше тарифікувались за 10 – 12 т. р.

   Ольга, не переймайтеся так цією постановою, тому що вона все рівно не буде запроваджена в дію в 2020 році, а поготів тим більше. Ця постанова була прийнята попереднім урядом з популістичних міркувань, знаючи наперед, що вона не може бути запроваджена із – за відсутності коштів в бюджеті на її реалізацію. Це було зроблено навмисно з шкідливим умислом, направленим проти сьогоднішньої влади.

   Щодо встановлення на сьогодні тарифних розрядів методистам позашкільних закладів освіти. Їм не всім присвоюється 14 т. р. , а в залежності від здобутого ними освітньо – кваліфікаційного рівня, або від присвоєної їм кваліфікаційної категорії, в промежутку від 10 до 14 тарифного розряду. Дивіться додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   • Надія сказав:

    Доброго дня. Дайте чітку відповідь методистам позашкільних закладів підвищується тарифний розряд чи ні?

    • Орислава сказав:

     Ви пишете щоб не перейматися, як ви дивитесь на те що методист вищої категорії буде отримувати заробітну плату більшу на 1500 гривень більше від мінімальної зарплати?

     • Admin сказав:

      “Не переймайтесь” було написано з огляду на те, що дія постанови КМУ від 10.07. 2019 р. № 822 постановою Кабміну від 15. 11.2019 р. № 1044 була призупинена до 31 грудня 2020 р.

 14. Надія сказав:

  Доброго дня! Працюю на посаді завідувача аспірантури та докторантури. Маю науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента. Паралельно здійснюю роботу на посаді доцента кафедри з погодинною оплатою праці 240 год. на рік. Як буде розраховуватися моя заробітна плата у 2020 році з врахуванням даних обставин. Дякую.

  • Admin сказав:

   Для працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 року передбачається підвищення посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до постанови КМУ від 28.12. 2016 р. № 1037, в якій йдеться, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників бюджетної сфери з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Інші якісь зміни в законодавстві порядку розрахунку заробітної плати працівників закладів освіти і науки в 2020 році не передбачаються. Все залишається, як і в 2019 році. Нові умови оплати праці, які планувалось запровадити з 01.01.2020 р. відповідно до постанови Кабміну від 10.07.2019 р. № 822, поки що в 2020 році відтерміновуються. На жаль, розрахунком індивідуальних заробітних плат ми не займаємось.

 15. Людмила сказав:

  Яка ставка старшого вчителя,вищої категорії?

  • Admin сказав:

   Схемою тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою додатком № 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557, за посадою вчителя вищої категорії передбачений 14 тарифний розряд.

   Відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери 14 тарифний розряд в 2020 році відповідає посадовому окладу у розмірі 5087 грн.

   Згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 цей посадовий оклад педагогічного працівника підлягає підвищенню на 10 відсотків, тобто на 508,7 грн. (5087 х 10 : 100).

   Крім того, відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ставки заробітної плати і посадові оклади осіб, які мають звання “Старший вчитель”, підвищуються на 10 відсотків. Тобто посадовий оклад у розмірі 5087 грн. підлягає підвищенню ще на 508,7 грн.

   Новостворений таким чином посадовий оклад старшого вчителя вищої категорії в 2020 році буде складати 6104,4 грн. (5087,0 + 508,7 + 508,7). На цей посадовий оклад в подальшому нараховуються у відповідних відсотках всі інші доплати і надбавки, в т. ч. за вислугу років, за престижність праці і тому подібне.

 16. Andy сказав:

  Вітаю. Скажіть будь-ласка, за яким розрядом тарифікується ректор інституту післядипломної педагогічної освіти? За статутом, за статусом це ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Проте у 2017 році зявився документ, що встановлював для директорів ( не ректорів) закладів післядипломної освіти ( яким по суті є і інститут післядипломної педагогічної освіти ) 21 розряд. А для ректора ВНЗ 3-4 рівня встановлено 24-й розрядом. То за яким же розрядом тоді тарифікувати ректора інституту післядипломної педагогічної освіти?

  • Admin сказав:

   Так, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (раніше діючого і сьогоднішнього) інститути післядипломної освіти за своїм статусом відносяться до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Ця норма також знайшла своє відображення в постанові Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 ” Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами і доповненнями (додаток 2 до постанови № 1298), а також в Положенні про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, але при встановленні посадових окладів керівникам інституту післядипломної освіти порівняння їх з керівниками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за визначеними для них тарифними розрядами буде дещо некоректним. Так було раніше, тобто до 2017 року, так є і на сьогоднішній день.

   Постанова Кабміну № 1298 (дивитись додаток 2 до постанови № 1298) на протязі всього періоду її дії передбачувала відмінні варіанти встановлення тарифних розрядів для ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і керівникам інститутів післядипломної освіти, а також різні для них розміри тарифних розрядів. Ця відмінність з самого початку і надалі (тобто, умовно, до 2017 року і після) була реалізована відповідно в наказі Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Так, в наказі МОНУ № 557 окремо затверджена Схема тарифних розрядів для посади ректора вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації (додаток 2 до наказу МОНУ № 557) і окремо Схема тарифних розрядів для посади керівника (директора) інституту післядипломної освіти (додаток 10 до наказу МОНУ № 557), при чому з 2 жовтня 2018 року (з дня оприлюднення наказу МОНУ від 20.08.2018 р. № 920, яким було внесено чергові зміни в додаток 10 до наказу МОНУ № 557) директору інституту, посаду якого віднесено до науково-педагогічних посад, присвоюється 21 тарифний розряд, а для директора інституту, посаду якого віднесено до педагогічних посад, посадовий оклад встановлюється на рівні 17 – 18 тарифного розряду.

   Судження щодо встановлення керівнику інституту післядипломної освіти тарифного розряду в залежності від приналежності його інституту до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації є необгрунтованим.

   Встановлення посадового окладу ректору (директору) інституту післядипломної освіти на рівні 24 тарифного розряду (як до 2017 року, так і після) є безпідставним.

 17. Анатолій сказав:

  Яку з/п отримує той хто тільки закінчив аспірантуру і буде викладати в університеті

  • Admin сказав:

   Це буде залежати від багатьох чинників. Умови оплати праці педагогічних та науково – педагогічних працівників передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», а також Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102. Обчисленням заробітних плат окремих працівників ми не займаємось.

 18. Оксана сказав:

  То чи зміниться все ж таки заробітня плата вихователя здо з 1 січня 2020?

  • Admin сказав:

   Зміниться, якщо після підвищення її розмір перевищить мінімальну заробітну плату.

 19. Галина Василівна сказав:

  Які надбавки отримає завідувач логопедичного пункту до посадового окладу,якщо у нього вища категорія,він вчитель методист?

  • Admin сказав:

   Положенням про логопедичні пункти системи освіти, яке затверджене наказом Міносвіти від 13.05.1993 р. N 135, посада завідуючого логопедичним пунктом не передбачена.

   На логопедичних пунктах, які відкриваються при загальноосвітніх школах працюють вчителі – логопеди. Безпосереднє керівництво і контроль за логопедичною роботою вчителів-логопедів здійснюють органи державного управління освітою, у віданні яких перебувають логопедичні пункти.

   Праця вчителів-логопедів, які працюють на логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

   Тривалість робочого тижня логопеда – 20 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводяться у неробочий час.

   Згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 посадові оклади педагогічних працівників, у тому числі і вчителів – логопеді, підлягають підвищенню на 10 відсотків.

   Відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, ставки заробітної плати педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20 відсотків.

   Відповідно до підпункту «г» пункту 24 Інструкції № 102 ставка заробітної плати учителя-логопеда, який має педагогічне звання “вчитель-методист” підвищується на 15 відсотків.

   При розрахунку заробітної плати педагогічних працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, слід керуватись нормою постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 і наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 р. № 557, якою встановлено, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення. При цьому утворюється новий посадовий оклад.

   Відповідно до ваших умов новоутворений посадовий оклад в 2020 році вчителя-логопеда вищої категорії (14 т.р.), якому присвоєно педагогічне звання “вчитель-методист”, після трьох підвищень буде становити 7376,15 грн. (5087 х 10% = 508,7; 5087 х 20% = 1017,4; 5087 х 15% = 763,05; 5087,0 + 508,7+ 1017,4 + 763,05 = 7376,15).

   В подальшому всі інші доплати і надбавки, які передбачені до виплати логопеду, нараховуються у відповідно встановлених відсотках на цей новоутворений посадовий оклад, в тому числі надбавка за вислугу років і надбавка за престижність праці.

   Статтею 61 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» педагогічним працівникам передбачено встановлення щомісячно надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %.

   З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабмін постановою від 23.03.2011 р. № 373 (із змінами) запровадив з 1 вересня 2011 р. надбавки в граничному розмірі до 30 відсотків посадового окладу усім категоріям педагогічних працівників, в тому числі і учителям-логопедам.

 20. Тетяна сказав:

  Добрий вечір! Поясніть, будь ласка, чи залишається в силі в 2020 році дія постанови КМУ від 23 січня 2019 р. № 36. Тобто чи будуть збільшуватися на 11% оклади науково-педагогычних працывникыв від тарифної сітки 2020 року?

 21. 1234 сказав:

  Який тарифний розряд встановлюється керівнику(директору) інклюзивно-ресурсного центру з вищою освітою(магістр)?

  • Admin сказав:

   Основними документами, що регулюють організацію і діяльність інклюзивно-ресурсного центру є Закон України «Про освіту» і “Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 22.08.2018 р. № 617).

   Керівництво діяльністю ІРЦ здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

   Згідно з пунктом 47 Положення, на педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

   Тарифний розряд директору Центру встановлюється відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівників закладів загальної середньої освіти(додаток 7 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) і його розмір не залежить від кваліфікаційної категорії педагогічного працівника або від його освітньо-кваліфікаційного рівня. Тарифний розряд встановлюється йому в залежності від кількості учнів (дітей, вихованців), які потребують психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

   Так, наприклад, для керівника Центру з кількість до 150 таких дітей Схемою передбачені 14 – 16 тарифні розряди.

   При визначені конкретного тарифного розряду директору Центру враховуються його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Для директора Центру передбачені такі підвищення посадового окладу:
   – за роботу у закладі (установі) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – на 25 відсотків (постанова КМУ від 20.04.2007 № 643, наказ Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102);
   – на 10 відсотків (Постанова КМУ від 11.01.2018 № 22).
   Внаслідок підвищення посадового окладу, передбаченого для педагогічного працівника Єдиною тарифною сіткою, відповідно цих двох постанов КМУ утворюється новий посадовий оклад, на який нараховуються всі інші доплати і надбавки.

   Директор Центру має право на встановлення йому таких надбавок і доплат:
   – за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад20 років – 30 відсотків;
   – за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373) розмір надбавки складає від 5 до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

   Інші надбавки та доплати (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):
   – за високі досягнення у праці;
   – за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
   – за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків.

   Приклад нарахування З/П директору Центру за січень 2020 року:
   – посадовий оклад згідно 15 тарифного розряду = 5423,0;
   – підвищення посадового окладу на 25% від 5423,0 = 1355,75;
   – підвищення посадового окладу на 10% від 5423,0 = 542,30;
   – надбавка за вислугу років 20% від 7321,05(5423,0 + 1355,75 + 542,30) = 1464,21;
   – надбавка за престижність 20% від 7321,05 = 1464,21;
   ———————–
   Разом нараховано: (7321,05 + 1464,21 + 1464,21) = 10 249,47
   ———————–
   Утримано:
   – податок на доходи фізичних осіб 18% від 10 249,47 = 1844,90
   – військовий збір 1,5% від 10 249,47 = 153,74;
   ———————-
   Разом утримано: (1844,90 + 153,74) = 1998,64
   ———————-
   До видачі: (10 249,47 – 1998,64) = 8250,83

   Іншим педагогічним працівникам Центру так само нараховується заробітна плата, але тарифні розряди їм встановлюються згідно додатку 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 і можуть виплачуватись інші підвищення, надбавки або доплати, наприклад вчителю підвищення посадового окладу за звання “старший вчитель” у розмірі 10%.

 22. Ірина сказав:

  Доброго вечора. Я працюю в ДНЗ музичним керівником 7років, мене прийняли на роботу по диплому молодшого спеціаліста, цього року я закінчила магістратуру (диплом вже отримала). Підкажіть будь-ласка чи збільшиться у мене зарплата зараз, чи вже після атестації (атестують у березні цього року)

  • Admin сказав:

   Тарифний розряд музичному керівнику дошкільного закладу освіти встановлюється відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   Найменування посад Тарифні розряди 
   Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту) ***:
   вищої категорії 12
   першої категорії 11
   другої категорії 10
   без категорії 9
   *** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 9 тарифний розряд.
   Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

   З 1 січня 2020 року набрала чинності Постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

   Ось деякий витяг пунктів з Порядку, які стосуються вас.

   6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

   Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

   Основними видами підвищення кваліфікації є:

   – навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

   – стажування.

   Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

   26. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   30. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

   24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

   Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти.

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.

   25. Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

   Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної (вченої) ради закладу освіти.

   14. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

 23. Наталія сказав:

  Добрий вечір! Я працюю вихователем( стаж 21 рік).Маю диплом молодшого спеціаліста , зараз навчаюсь в університеті (отримаю освітній рівень бакалавр у 2021 році).у липні 2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації (атестуюсь у квітні 2020). Маю 10 тарифний розряд . Коли мені повинні підвищити тарифний розряд ?-чи одразу після закінчення курсів ; – чи на підставі довідки про навчання у виші , -чи після атестації ?

  • Admin сказав:

   На сьогоднішній день порядок проходження атестації і підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачений двома нормативними документами. З 2010 року є чинним “Типове положення про атестацію педагогічних працівників”, затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 і з 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

   Відповідно до пункту 4.1Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій щодо вихователів ДЗО проводиться тих із них, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Тому що ви за наявною у вас освітою не відповідаєте цим вимогам, атестуватись ви з присвоєнням вам кваліфікаційної категорії на сьогодні не маєте права. Ви можете проходити атестацію тільки на відповідність вас займаній посаді.

   Тепер же, з 1 січня 2020 року, відповідно до пункту 26 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Відповідно до пункту 30 цього Порядку здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

   Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

   Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти.

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

   Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

   Відповідно до пункту 4.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників за результатами атестації педагогічним працівникам
   присвоюються кваліфікаційні категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”.

   Категорії педагогічним працівникам присвоюються послідовно від спеціаліста до спеціаліста вищої категорії. Це значить, що вам не може бути, минаючи кв. категорію “спеціаліст”, відразу присвоєно кв. категорію “спеціаліст другої категорії.

   Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

   Пункт 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників передбачає позачергову атестацію працівників, яка може проводитися з метою підвищення кваліфікаційної категорії не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Встановлення тарифних розрядів педагогічних працівників проводиться відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). Відповідно виноски** до Схеми вихователям з кваліфікаційною категорією “спеціаліст” 11 тарифний розряд може бути присвоєно тільки тим із них, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра.

   Враховуючи те, що після закінчення навчального закладу в 2021 році ви набудете освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, ви все рівно не будете мати права на підвищення вам тарифного розряду, навіть при тому, що вам може бути присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.

   За сьогоднішніми нормативно – правовими документами право на підвищення тарифного розряду (12 т.р.) у вас настане не раніше 2023 року, після проходження вами позачергової атестації і присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

 24. Оксана сказав:

  Добрий вечір! Проконсультуйте мене, будь ласка, щодо мого тарифного розряду. Я працюю практичним психологом в реабілітаційному псих. центрі для дітей. Вища освіта спеціаліста. Педагогічний стаж більше 3-х років. Мене тарифікували за 9 т.р. Престижні виплачуються 20%

  • Admin сказав:

   На сьогодні умови оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю передбачені наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

   Посада практичним психологом відноситься до педагогічних працівників.

   Згідно пункту 4 наказу № 526 для педагогічних працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю застосовуються ті розміри посадових окладів і умови оплати праці, які передбачені для відповідних працівників навчальних закладів та установ освіти, тобто їх оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міносвіти від 15.04.1993 р. N 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” та наказу МОНУ від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

   Тарифний розряд практичному психологу встановлюється відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

   До 1 вересня 2017 року для практичного психолога – спеціаліста Схемою був передбачений 8 – 9 тарифні розряди. З 1.09.2017 року постановою Кабміна від 14.12.2016 р. № 974 були внесені зміни в Схему, відповідно яких тарифні розряди було підвищено на дві позиції, тобто з цієї дати для практичного психолога – спеціаліста Схемою передбачений 10 – 11 тарифні розряди.

   Враховуючи вищезазначене вам не був підвищений тарифний розряд з 1 вересня 2017 року на дві позиції, тобто до 11-го.

   Більш детально щодо оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю можна ознайомитись з нашими коментарями на цій сторінці http://www.zarplata.co.ua/?p=6920

   Напишіть більш детально, з яких видів складається ваша зарплата і яким сумам відповідають ці виплати, який у вас педагогічний стаж і ми скажемо як правильно повинна виплачуватись вам заробітна плата і в яких розмірах.

 25. Наталія сказав:

  Добрий день! Допоможіть розібратись з окладом. Вихователь дошкільного закладу, не маю вищої освіти . Маю 10 тарифний розряд . У січні встановлено оклад 4167грн. . Бухгалтер запевняє ,що мені вірно встановлено оклад.Я знаю ,що в моїх колег з інших міст оклад 4208грн. Чи може відрізнятися оклад в різних районах ? Чи правильно мені встановили оклад?

  • Admin сказав:

   10 тарифному розряду за Єдиною тарифною сіткою в 2020 році відповідає посадовий оклад у розмірі 3826 грн. 4208,6 грн. – це буде той же оклад, але підвищений на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 (3826 х 10 : 100 = 382,6; 3826,0 + 382,6 = 4208,6), тобто новоутворений посадовий оклад, на який повинні нараховуватись всі інші надбавки і доплати, на які ви маєте право, в т.ч. надбавка за вислугу років і надбавка за престижність праці.

   Посадовий оклад в розмірі 4167 грн., який, як ви пишете встановлено вам, не передбачений Єдиною тарифною сіткою на 2020 рік. Це не правильно встановлений оклад. З Єдиною тарифною сіткою можна ознайомитись у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9034

 26. Ганна сказав:

  Добрий день! Підкажіть будь ласка як нараховується зарплата педагогу організатору вищої категорії за класне керівництвом якщо я не маю годин.Тобто маю посаду педагога організатора вищу категорію і класне керівництво.

  • Admin сказав:

   Класне керівництво – це додаткове виконання обов’язків працівником поза межами функціональних обов’язків за своєю основною посадою.

   Виконання обов’язків з класного керівництва педагогічними працівниками без виконання ними функціональних обов’язками за їх основною посадою Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р № 434, не передбачено.

   Розмір додаткової оплати за класне керівництво залежить від класу ЗНЗ, в якому проводиться така робота. Наприклад, для педагога – організатора з вищою категорією і званням “Педагог – організатор – методист” розмір доплати за класне керівництво в V-XI (XII) класах визначений у розмірі 25 відсотків посадового окладу педагога і розраховується в 2020 році таким чином:
   – посадовий оклад за 14 тарифним розрядом згідно Єдиної тарифної сітки – 5087,0 грн.;
   – підвищення посадового окладу на 10 відсотків відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 – 508,7 грн. (5087 х 10 : 100);
   – підвищення посадового окладу на 10 відсотків за звання “Педагог – організатор – методист” – 508,7 грн. (5087 х 10 : 100);
   – доплата за класне керівництво – 1526,1 грн. ((5087,0 + 508,7 + 508,7) х 25 : 100).

   Про порядок доплати педагогічним працівникам за класне керівництво читайте у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7695.

   • НАТАЛІЯ сказав:

    ПІДКАЖІТЬ 20% ЗА ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ НАРАХОВУЄТЬСЯ ВІД ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ 14 РОЗРЯДУ ЧИ ПОСАДОВИЙ РОЗРЯД ПЛЮС 10% ЧИ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ

    • Admin сказав:

     Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується в розмірі 20 відсотків посадового окладу, підвищеного на 10 відсотків відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 і з врахуванням навчального навантаження. Наприклад, вчителю вищої категорії, якому присвоєно почесне звання “заслужений вчитель” і в якого тижневе навчальне навантаження становить 20 годин, розрахунок проводиться таким чином:
     -нараховується посадовий оклад за 14 т. р. – 5087,0;
     -підвищується посадовий оклад на 10% – 5087,0 х 110 : 100 = 5595,7;
     -встановлюється посадовий оклад з врахування навчального навантаження – 5595,7 : 18 х 20 = 6217,44;
     -встановлюється сума надбавки за звання “заслужений вчитель” – 6217,44 х 20 : 100 = 1243,49
     Читайте на нашому сайті статтю “Порядок виплати педагогічним працівникам надбавки за почесне звання «Народний вчитель України» і «Заслужений вчитель України»” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=5792
     ————————————————————————-
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то, будь ласка, не забудьте переглянути 2 – 3 рекламні ролики на нашому сайті (не більше).

 27. Ольга сказав:

  Скажіть ,як нараховувати зарплату вихователю інклюзивної групи,яке у них педагогічне навантаження на ставку?

  • Admin сказав:

   Читайте статтю на нашому сайті “Про оплату праці вихователів і асистентів вихователя інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=9227

 28. Ольга сказав:

  Доброй ночі! У лютому 2020 року я отримала ступень магістра корекційної освіти. На даний час працюю в спеціальній школі на посаді – вихователь ( бакалавр). Підскажить будь ласка,як зміниться моя тарифна сітка та категорія? Дякую.

  • Admin сказав:

   На сьогоднішній день порядок проходження атестації і підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачений двома нормативними документами. З 2010 року є чинним “Типове положення про атестацію педагогічних працівників”, затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 і з 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, якою затверджено “Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.

   Відповідно до пункту 26 Порядку № 800 окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Відповідно до пункту 30 цього Порядку № 800 здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

   Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

   Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти.

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

   Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

   Відповідно до пункту 4.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників за результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”.

   Категорії педагогічним працівникам присвоюються послідовно від спеціаліста до спеціаліста вищої категорії. Це значить, що вам не може бути, минаючи кв. категорію “спеціаліст”, відразу присвоєно кв. категорію “спеціаліст другої категорії.

   Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

   Пункт 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників передбачає позачергову атестацію працівників, яка може проводитися з метою підвищення кваліфікаційної категорії не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Враховуючи вищезазначене вам повинні присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів педагогічних працівників (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) фахівцям за посадою вихователів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і яким присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст”, передбачений 11 тарифний розряд.

 29. Олександр сказав:

  Яка сума видачі зарплати на руки якщо вища категорія, та старший вчитель.

 30. Наталія сказав:

  Доброї ночі! Я майстер виробничого навчання, маю 9 тар розряд, 14 років педагогічного досвіду, якщо зараз знову повернуся до педагогічно діяльності, яка заробітна плата буде приблизно? По таблиці прораховано, що оклад буде становити 7000 грн, так?

 31. Юлія Задільська сказав:

  Доброго дня!
  Допоможіть будь-ласка нарахувати суму відпусних на 42 дні без оздоровчих.
  Я вихователь 1(КатегоріЇ),стаж роботи (20 років).
  Оклад:5249,2
  Надбавка: 30 %
  Вислуга: 30 %

  Дякую!

 32. Олександра сказав:

  Добрий вечір. Який посадовий оклад має вчитель-логопед Інклюзивно-реабілітаційного центру?

  • Admin сказав:

   Посадовий оклад залежить від кваліфікаційної категорії у педагога або від його освітньо-кваліфікаційного рівня.

 33. Світлана сказав:

  Доброї ночі!
  Який посадовий оклад вихователя ГПД?

  Чи є різниця у нарахуванні з/п старшого учителя та учителя ІІ категорії?
  Дякую.

  • Admin сказав:

   Посадовий оклад вихователя групи продовженого дня залежить від його кваліфікаційної категорії або від його освітньо – кваліфікаційного рівня. Дивіться додаток 6 до наказу МОНУ від № 557 за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text
   Вчителю, якому присвоєно звання “Старший вчитель”, посадовий оклад підвищується на 10 відсотків.

 34. Олена сказав:

  Доброго дня! Я вчитель вищої категорії маю педзвання “вчитель методист”, стаж роботи 24 роки. У 2020 році закінчила магістратуру й здобула другу фахову вищу освіту. Чи це є підставою підвищення тарифного розряду? Дякую.

  • Admin сказав:

   Вам, як вчителю вищої категорії, і так присвоєно найвищий тарифний розряд (14-й), який можна присвоїти вчителю. Вищого за 14 т.р. для вчителя не передбачено. Дивіться додаток 6 до наказу Міносвіти від 26.09.2005 р. № 557 за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

 35. Світлана сказав:

  Подскажите, будь ласка, какую оплату за совмещение по приказу должен получить заместитель директора училища на время отпуска директора?

 36. Светлана сказав:

  Доброго дня, який буде тарифний розряд для директора гімназії при кількості 367 учнів?

  • Admin сказав:

   Схема тарифних розрядів посад керівників гімназій передбачена додатком 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557. Для директора гімназії при кількості від 301 до 1000 учнів Схемою передбачено 16-17 тарифний розряд. Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. При встановленні тарифного розряду педагогічному працівнику, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

 37. Наталія сказав:

  Доброго дня! Який тарифний розряд на мої 0,5 ставки вихователя-методиста, якщо вихователя маю 12 тарифний розряд(2категорія)? Дякую.

 38. Юрий сказав:

  Працюю ү коледжи майстром виробничого навчання, маю 6 розряд зварника.наптшить будь ласка як мени мають оплачүвати по 6 розряду зварника. Дякую!

 39. Ольга сказав:

  Доброго дня. роз’ясніть, будь ласка, який можна встановлювати тарифний розряд педпрацівнику при прийомі на роботу (без стажу) з дипломом бакалавра?

  • Admin сказав:

   Це залежатиме від закладу, де буде працювати педагогічний працівник і від посади, на яку він буде призначений.

 40. Віра сказав:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яка ставка має бути у асистента вчителя з 01 січня 2021 року, якщо цей вчитель уже має ІІ категорію. Який тарифний розряд мають йому присвоїти? Вчитель працює в початковій школі.

  • Admin сказав:

   Тарифні розряди асистента вчителя-реабілітолога, асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням – 10, 11 і 12.

   При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 41. Олександра Кухтяк сказав:

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а що з зарплатою провідних фахівців закладів ЗВО. Їхні зарплати зміняться?

  • Admin сказав:

   З 01.01.2021 р. їх зарплата зміниться пропорційно зміни розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду, який буде затверджено у бюджеті на 2021 рік.

 42. Наталія сказав:

  Яка повинна бути зарплата людини, яка працює методистом у ЗДО на 0,5 ставки та вихователем 0,5 ставки. Пед освіту, ще здобуває? Є ще 8 років пед. стажу на іншій роботі, але на основі диплома-магістра (освіта економічна – викладала економічні дисципліни).

  • Admin сказав:

   Відповідно додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, як вихователям-методистам, так і вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, але не мають кваліфікаційної категорії, встановлюється 11 тарифний розряд, що з 01.09. 2020 р. відповідає 4383 грн. Відповідно до вимог постанови Кабміну від 11.01.2018 р. № 22 їх посадові оклади підвищуються на 10 відсотків. За наявності 8 років педагогічного стажу їм передбачена до виплати надбавка за вислугу років у розмірі 10% посадового окладу. Крім того відповідно до постанови КМУ від 23.03.2011 № 373 для них передбачена надбавка за престижність педагогічної праці – від 5 до 30 відсотків посадового окладу, розмір якої встановлюється керівником закладу у межах фонду оплати праці.

 43. оксана сказав:

  Доброго вечора!педагогічний колектив центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю,а саме(логопед,дефектолог,психолог,вихователі)звертаємося до вас з проханням надати роз”яснення щодо правомірності отримання нами щорічної грошової допомоги,яка виплачується педагогам,адже ми являємося працівниками закладу соціального захистуДякуємо.

  • Admin сказав:

   На сьогодні умови оплати праці працівників Центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю передбачені наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

   Цим наказом, зокрема, передбачені схеми тарифних розрядів адміністративно-управлінського персонал, робітників та водіїв Центру. Відповідно і умови оплати праці для цих категорій працівників застосовуються ті, які запроваджені цим наказом.

   Пунктом 4 до цього наказу прописано, що для працівників Центру, схеми тарифних розрядів яких не передбачені цим наказом, посадові оклади та умови оплати праці установлюються у розмірах, передбачених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

   Так, наприклад, для медичних працівників Центру, при установленні їм посадових окладів та умов оплати праці потрібно керуватись спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”.

   Згідно пункту 4 наказу № 526 для педагогічних працівників Центру застосовуються ті розміри посадових окладів і умови оплати праці, які передбачені для відповідних працівників навчальних закладів та установ освіти.

   Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.

   Працівники Центру, які займають посади «соціальний педагог», «вихователь», “вихователь-методист”, “вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами”, “вчитель – реабілітолог”, «соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами», “практичний психолог”, «логопед», “музичний керівник”, належать до педагогічних працівників, і на них поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

   Оплата праці педагогічних працівників, а також виплата їм передбачених для них надбавок і доплат проводиться відповідно до наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами) та від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами).

   Згідно підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

 44. оксана сказав:

  Доброго дня!можливо я не правильно сформолювала запитання щодо грошової винагороди.Але педколективу центру комплексної реабілітаціїї виплачується матеріальна грошова допомога перед основною відпусткою на оздоровлення.Нас цікавить виплата згідно ст.57 ” за Пунктом першим статті 57 Закону України «Про освіту» визначено, що держава забезпечує педагогічним працівникам виплату щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.”Кожного року ми її отримуваали в повному обсязі.В минулому лише 70%,за цей обіцяють 80%.Я правильно зрозуміла,її отримання залежить від рішення керівника і в межах фонду заробітної плати?Дякю.

  • Admin сказав:

   Згідно з пунктом 2 Порядку № 898 щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні за відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни. Вона надається в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу освіти чи методичної установи на оплату праці.
   Щорічна грошова винагорода надається відповідно до положення, яке затверджується керівником закладу освіти чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом і може містити додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 Порядку № 898, з урахуванням специфіки закладу освіти чи методичної установи.
   Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

   Читайте на нашому сайті статтю “Щодо деяких особливостей виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8710

 45. любов сказав:

  Доброго дня! Цікавить питання надбавки за престижність педагогам. Прочитала, що з 1 січня 2018 року повинні виплачувати її в розмірі 20%. Педагогам нашої установи платиться лише 10%, пояснюючи це тим, що у колективному договорі зазначений саме такий розмір виплати. Чи правомірно це? Чи ми маємо право на її збільшення і від кого це залежить? Дякую.

  • Admin сказав:

   Ознайомтесь, будь ласка, з постановою Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” на нашому сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=3907

Написати коментар