N 939/0/206-19 від 20.06.2019 р. “Щодо права на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці”

21.08.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 20.06.2019 р. N 939/0/206-19

Щодо права на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

Директорат норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики розглянув звернення головного редактора газети “Оплата праці” та повідомляє.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про охорону праці” працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. N 442 (зі змінами) “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” (далі – Порядок) віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах здійснюються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі – атестація) є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 461 (зі змінами), списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (зі змінами), Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. N 163 (зі змінами) тощо.

Відповідно до пункту 4 Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Подовження терміну проведення атестації, а також надання пільг і компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці у разі порушення термінів її проведення, чинним законодавством не передбачено.

Завершення атестації оформлюється наказом по підприємству, організації, яким затверджується перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством.

Результати атестації застосовуються до затвердження результатів наступної атестації, у тому числі позачергової, але не пізніше ніж 5 років після затвердження результатів попередньої атестації.

При цьому право працівників на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, на скорочену тривалість робочого тижня, на доплати за шкідливі умови праці тощо, на безоплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів встановлюється з дати наказу про затвердження результатів відповідної атестації.

Разом із тим, відповідно до п. 4.2 Порядку застосування списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. N 383, результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на цьому підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

У разі підтвердження цього права за результатами вперше проведеної атестації до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на цьому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних 5 років з урахуванням вимог вказаного пункту 4.2 Порядку.

Крім того, на підставі статті 7 Закону України “Про охорону праці” роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний, необов’язковий та рекомендаційний характер.

Генеральний директор Директорату       Ю. Кузовой

Інші статті:

Написати коментар