N 10/0/192-19 від 13.05.2019 р. “Щодо кваліфікаційних вимог до посади “адміністратор бази даних””

20.08.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.05.2019 р. N 10/0/192-19

Щодо кваліфікаційних вимог до посади “адміністратор бази даних”

(Витяг)

У Директораті розвитку ринку праці та зайнятості розглянуто звернення і повідомляється.

Усі назви посад (професій), які містяться в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами) (далі – Класифікатор професій), систематизовані за кодами та згруповані в професійні групи залежно від характеру та складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації) та відповідальності.

Так, у Класифікаторі професій передбачено класифікаційне угруповання (клас) 213 “Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)” розділу “Професіонали”, до якого вміщено назви посад “Інженер-програміст” (код 2132.2, професійне угруповання “Розробники комп’ютерних програм”) та “Адміністратор бази даних” (код 2131.2, професійне угруповання “Розробники обчислювальних систем”).

Для назв посад розділу “Професіонали” визначено вимоги вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, “спеціаліст” та чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання. Для професіоналів, зайнятих на складних і відповідальних роботах (інженер-конструктор, інженер-електронік тощо), запроваджено п’ятирівневе кваліфікаційне категоріювання.

Тобто якщо назви посад віднесено до класифікаційного розділу “Професіонали” Класифікатора професій (код починається цифрою “2”), то від працівників за цими посадами вимагається кваліфікація за дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню магістра (спеціаліста).

Зазвичай базові кваліфікаційні вимоги до посад (професій) визначаються розділом “Кваліфікаційні вимоги” кваліфікаційної характеристики певної посади за умови її наявності. У разі відсутності кваліфікаційної характеристики загальні вимоги визначаються відповідно до коду посади (професії).

Розділом 5 Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.12.2011 р. N 547/1438, передбачено рекомендації щодо типових кваліфікаційних вимог кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Кваліфікаційні вимоги та категорії до посади “Інженер-програміст” передбачено відповідною кваліфікаційною характеристикою, яка міститься у Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” (розділ “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців”), затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. N 336 (далі – Випуск 1).

Ураховуючи те, що назви посад “Інженер-програміст” та “Адміністратор бази даних” належать до розділу “Професіонали” та до одного класифікаційного угруповання, базові кваліфікаційні вимоги у них будуть однаковими.

Відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які містяться у Випуску 1, роботодавцю надається право при розробленні посадової інструкції визначати відповідний напрям освіти за посадою з урахуванням виконуваних робіт (функцій, прав та обов’язків відповідно до положень структурних підрозділів), але при цьому роботодавець не може змінювати загальні вимоги до рівня освіти.

Таким чином, на нашу думку, при відсутності кваліфікаційної характеристики певної посади на підприємстві, в установі, організації можуть бути встановлені кваліфікаційні категорії з урахуванням вищезазначених підходів, що має регламентуватися положенням, яке приймається у закладі як додаток до колективного договору чи затверджується керівником, за погодженням з профспілковим органом або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про оплату праці” умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці працівників вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – наказ N 557), розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами), та Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міносвіти від 02.04.93 р. N 90.

Згідно зі Схемою тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ, затвердженою додатком 11 до наказу N 557, посади “Інженер-програміст” та “Адміністратор бази даних” віднесено до позиції посад фахівців, для яких визначено 7 – 10 тарифні розряди залежно від кваліфікаційної категорії.

Звертаємо увагу на те, що листи Міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та зайнятості    О. Савенко

Інші статті:

  • Немає схожих статей

Написати коментар