N 2963/0/2-19/52 від 12.02.2019 р. “Щодо заокруглення посадових окладів працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу”

19.08.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.02.2019 р. N 2963/0/2-19/52

Щодо заокруглення посадових окладів працівників, які працюють
на умовах неповного робочого часу

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення щодо заокруглення посадових окладів працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, та повідомляє.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про оплату праці” умови оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) (далі – Постанова N 1298).

Згідно з абзацом третім примітки 1 в додатку N 1 до Постанови N 1298 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифну ставку) визначено у гривнях із копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу (0,1, 0,25, 0,50, 0,99 ставки), то відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України його робота оплачується виходячи з окладу (тарифної ставки) та фактично відпрацьованого робочого часу. При цьому законодавством не передбачено округлення копійок до гривні при визначенні розміру посадового окладу за роботу на неповну ставку.

Міністр                   А. Рева

Інші статті:

  • Немає схожих статей

Написати коментар