N 1678/0/102-18 від 29.11.2018 р. “Про підвищення посадових окладів медичних працівників, які працюють з вірусом імунодефіциту людини”.

19.08.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29.11.2018 р. N 1678/0/102-18

Про підвищення посадових окладів медичних працівників,
які працюють з вірусом імунодефіциту людини

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо деяких питань оплати праці та в межах компетенції повідомляє.

Умови оплати праці медичних працівників визначаються згідно зі спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” (далі – наказ N 308/519), розробленим на виконання постанови КМУ від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Згідно з пунктом 2.4.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (далі – Умови), затверджених наказом N 308/519, посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на 60 %.

Перелік закладів та їх підрозділів, а також посад, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 60 % (далі – Перелік), наведено у додатку 4 до Умов.

Працівникам, які передбачені в Переліку, підвищення здійснюється із посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії, завідування, старшинства без урахування інших підвищень, доплат і надбавок.

У кожному закладі на підставі додатка 4 керівником за погодженням з профспілковим комітетом затверджується Перелік посад працівників, яким з урахуванням конкретних умов праці в цьому закладі, структурному підрозділі, на даній посаді посадовий оклад (тарифна ставка) підвищується на 60 %.

Посадові оклади працівників, зазначених у пунктах 3 та 4 Переліку, підвищуються пропорційно безпосередньо відпрацьованому з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими часу. Фактичні години цієї роботи реєструються в журналі за підписом керівника структурного підрозділу.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Директор Департаменту      О. Товстенко

Інші статті:

  • Немає схожих статей

Написати коментар