№ 966 від 28 липня 2004 р. “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”

22.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2004 р. № 966

Про умови оплати праці членів виборчих комісій,
комісій всеукраїнського референдуму

Відповідно до статті 40 Закону України “Про вибори Президента України”, статті 47  Закону України “Про вибори народних депутатів України”, статті 28 Закону України “Про місцеві вибори”, статті 61 Закону України “Про всеукраїнський референдум” та з метою впорядкування оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити місячну заробітну плату членам виборчих комісій та комісій всеукраїнського референдуму, які виконують свої повноваження у виборчій комісії та комісії всеукраїнського референдуму, з оплатою їх праці у зазначених комісіях згідно з додатками 1-4.

Робота членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисах відповідних виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму, у розмірі не більш як 14 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день.

Оплата праці члена виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. У разі коли середня заробітна плата члена виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму за основним місцем роботи нижча від розміру мінімальної заробітної плати, розмір оплати праці такого члена комісії визначається згідно з цією постановою.

Установити, що у разі, коли місячна заробітна плата, зазначена у додатках до цієї постанови, нижча від визначеного законом розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Членам виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму, може бути виплачена одноразова грошова винагорода.

3. Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

4. Виплата заробітної плати членам окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій, окружних та дільничних комісій всеукраїнського референдуму проводиться окружною, територіальною виборчою комісією та окружною комісією всеукраїнського референдуму в межах коштів, передбачених кошторисом видатків відповідної комісії на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму.

5. Нарахування і виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій, окружних та дільничних комісій всеукраїнського референдуму провадиться у встановленому законодавством порядку.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України   В.ЯНУКОВИЧ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 797)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів окружних виборчих комісій з виборів Президента України,
окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України,
окружних комісій всеукраїнського референдуму

Найменування посади Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборчих дільниць у виборчому окрузі, гривень
до 100 дільниць від 101 до 200 дільниць понад 200 дільниць
Голова комісії 1600 1710 1830
Заступник голови комісії 1540 1650 1760
Секретар комісії 1490 1580 1710
Член комісії 1470 1560 1680

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1280 від 24.12.2005}

Читати також: Постанова Центральнoї виборчої комісії від 08.04.2014 р. № 226 “Про Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України”

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 797)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів територіальних виборчих комісій з виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів під час
проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних та
перших виборів (у разі формування нових місцевих рад)

Найменування територіальної виборчої комісії Місячна заробітна плата, гривень
голови заступника голови секретаря члена комісії
Обласна, міська (мм. Києва та Севастополя) 1505 1460 1430 1390
Міська (міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення) 1440 1380 1320 1305
Районна 1390 1365 1285 1260
Міська (міст районного значення) 1340 1285 1245 1230
Районна у місті 1395 1330 1290 1240
Сільська, селищна 1230 1205 1170 1120

{Додаток 3-1 виключено на підставі Постанови КМ № 757 від 22.07.2009}

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 797)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів дільничних виборчих комісій,
дільничних комісій всеукраїнського референдуму

Найменування посади Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на виборчій дільниці, гривень
до 500 осіб від 501 до 1500 осіб понад 1500 осіб
Голова комісії 1180 1190 1220
Заступник голови комісії 1150 1165 1180
Секретар комісії 1130 1135 1150
Член комісії 1120 1125 1130

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1738 “Про умови та порядок оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 2355).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2002 р. № 110 “Про фінансове забезпечення проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 році” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 196).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 218 “Про умови оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 404).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 311 “Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2002 р. № 110” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 580).

——————–

Інші статті:

Написати коментар