№ 246 від 20 березня 2019 р. “Про утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

05.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 березня 2019 р. № 246

Про утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр”
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства молоді та спорту щодо утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр”, розмістивши її по вул. Еспланадній, 17, у м. Києві.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству молоді та спорту розробити та затвердити до 1 травня 2019 р. Положення про державну установу “Всеукраїнський молодіжний центр”.

Прем’єр-міністр України                      В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 р. № 246

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544) доповнити розділом XXXVIII такого змісту:

“Найменування посади Діапазон розрядів за
Єдиною тарифною сіткою
XXXVIII. Молодіжні центри державної та
комунальної форми власності1. Державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр”
Керівні працівники
Директор молодіжного центру 19
Керівник (начальник) відділу 15—16
Професіонали та фахівці
Професіонали та фахівці усіх категорій 9—12
2. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські молодіжні центри
Керівні працівники
Директор молодіжного центру 16—18
Керівник (начальник) відділу 14—15
Професіонали та фахівці
Професіонали та фахівці усіх категорій 8—12
3. Районні, міські, районні в місті, селищні,
сільські молодіжні центри
Керівні працівники
Директор молодіжного центру 14—15
Керівник (начальник) відділу 13—14
Професіонали та фахівці
Фахівець 8—12

2. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610), цифри і слова “2017 та 2018 роках” замінити цифрами і словом “2017—2019 роках”.

3. У пункті 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542; 2016 р., № 21, ст. 828; 2018 р., № 25, ст. 899):

1) в абзаці п’ятому підпункту 2 цифри і слова “2017 та 2018 роках” замінити цифрами і словом “2017—2019 роках”;

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) забезпечення діяльності державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, службові відрядження в межах України, оренда приміщень та обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телефонного зв’язку, користування Інтернетом, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщення, забезпечення його охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, здійснення обов’язкових платежів до бюджету).”.

4. Пункт 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1447), доповнити підпунктом 71 такого змісту:

“71) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі здійснює управління державною установою “Всеукраїнський молодіжний центр”;”.

5. У додатках до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016—2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 828; 2018 р., № 72, ст. 2440):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування,
тис. гривень
У тому числі за роками
2016 2017 2018 2019 2020
Державний бюджет 196828,8 8 824,8 15 145,5 53 728,5 62862,9 56 267,1
Місцеві бюджети 277 882,58 47 363,92 49 201,22 54 642,58 60 186,85 66 488,01
Інші джерела 13 613,31 2 323,8 2 289,51 2750 3000 3250
Усього 488324,69 58 512,52 66 636,23 111 121,08 126 049,75 126 005,11”

Інші статті:

Написати коментар