Індексація заробітної плати працівників у червні 2019 року

21.05.2019

Індексація заробітної плати працівників за червень 2019 року

Дякуємо за перегляд реклами

Порядок індексації заробітної плати працівників урегульований Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Місяць в якому відбувається таке підвищення тарифних ставок (окладів) прийнято вважати базовим.

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати здійснюється з місяця, наступного за базовим.

Сума індексації у базовому місяці не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у цьому місяці.

Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у базовому місяці, сума індексації у цьому місяці (фіксована) визначається з урахуванням розміру підвищення і розраховується як різниця між сумою індексації і сумою підвищення заробітної плати.

У разі зростання заробітної плати без підвищення тарифних ставок (окладів), а за рахунок збільшення її інших складових, сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної (фіксованої) суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін встановленого порогу індексації (103%).

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у червні 2019 року затверджено у розмірі 1921 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:
• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Кому в червні 2019 року необхідно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2019 року відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:
• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2019 року став базовим місяцем*. У червні 2019 року величина індексу споживчих цін для них ще не перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка (1,005 х 1,009 х 1,010 х 100 = 102,42), тому, відповідно до положень Порядку, їхня заробітна плата в цьому місяці індексації не підлягає.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких востаннє були підвищені у травні 2018 року (відповідно до постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363), то базовим місяцем для них буде травень 2018 року. У червні місяці їх заробітну плату потрібно індексувати на 7,6%.

При цьому слід врахувати те, що Кабмін у найближчий час планує здійснити підвищення посадових окладів даної категорії осіб, тому у такому випадку при індексації зарплати працівників потрібно буде діяти відповідно до положень п. 5 Порядку.

Читати також: Про підвищення в 2019 році посадових окладів працівників ОМС.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за червень 2019 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2018 році: х х
січень 10,7 205,55
лютий 9,7 186,34
березень 7,0 134,47
квітень 7,6 146,00
травень 7,6 146,00
червень 7,6 146,00
липень 6,9 132,55
серпень 6,9 132,55
вересень 6,4 122,94
жовтень 3,2 61,47
листопад 3,2 61,47
грудень 3,4 65,31
В 2019 році: х х
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень

Написати коментар